Biologisk mångfald, klyscha som gått hem.

Idag lever vi i ett mycket osäkert ekonomiskt klimat, ingen vet hur det kommer att gå. EU har kris, USA lever med en politisk kris och Kinas problem berör oss alla. Hela världen berörs av dessa omständigheter och i samtliga fall är det de politiska ledarna som ska lösa dem och inte näringslivet. Frågan är om demokratin som system klarar detta?

I Grekland syns det tydligast, får landets ledning sitta kvar om de inför stora sociala nedskärningar? Accepterar människorna detta utan upplopp och kaos? Förbättringar är lätta och populära att genomföra men nu handlar det om motsatsen när man tvingas till nedmontering av välståndet. Alla länder kommer att beröras och som vanligt blir det allmänheten som får stå för fiolerna. Så går det när man släpper fram vidlyftiga och dåligt konsekvensutredda idéer som bryter mot historiska erfarenheter.

Motsatsen gäller när det handlar om att genomdriva politik som låter bra och ”bra låter” ordet biologisk mångfald. Därför är den inriktningen nu fastslagen trots att väldigt få förstått innebörden och konsekvenserna. Vi har fått varg och andra stora rovdjur i landet på samma sätt och det genom metoder som liknar det orealistiska Eurobygget i Europa. De flesta, och kanske samtliga okunniga, svarar ja på denna fråga som ställts: Anser du att vi ska ha frilevande stammar i vår svenska natur av de rovdjur som funnits här tidigare? Brist på konsekvensutredning och vidlyftiga idéer som går mot tidigare erfarenheter är också gemensamt med det ekonomiska felsteget.

Innebörden av biologisk mångfald

Lite förenklat betyder biologisk mångfald en mångfald av arter och ekosystem i olika livsmiljöer och det låter ju riktigt. Därför underställs idag de flesta om inte alla investeringar och förändringar en prövning mot miljöbalken. Ett stopp där och det är endast den politiska agendan som kan undanröja en sådan konflikt. Det ser vi tydligt i bl.a. vindkraftsutbyggnaden och rovdjurspolitiken, där tas det lätt på konsekvensutredningar (de påskyndas mot ett godkännande) och folkliga synpunkter och protester nonchaleras.

Konstigt!

Naturvårdsverket hanterar idag miljöfrågorna och från den myndigheten tas inga andra hänsyn. Vad betyder det? Så länge vi lever i ett välstånd kanske det är möjligt men om någon för 60 år sedan (eller längre tillbaka i tiden) skulle prioritera flora och fauna före förslag som gynnat människan finge de på käften. Och i den verkligheten lever vi ännu och frågan om vad som ska prioriteras är lika aktuell idag som tidigare.

Om Naturvårdsverket hade vårt försörjningsansvar skulle vi mest troligt svälta ihjäl.

Människors välstånd intresserar dem helt enkelt inte, det har jag i alla fall inte sett röken av. Konstigt är det också att vi klarat oss i flera hundra tusen år utan något som just ett ”naturvårdsverk”.

Jovisst ja, den biologiska mångfalden var det. Jag anser att man tänkt för grunt när man uppenbart har stoppat huvudet i sanden. Det finns flera starka invändningar mot dagens synsätt. Med varg på plan får vi förvisso ytterligare en art men vad blir konsekvenserna? Frågan är redan diskuterad och resultatet blir det omvända, många andra arter blir i stället utrotningshotade. Det gäller bl.a. alla de arter av flora och fauna som är beroende av våra betesmarker och våra öppna jordbrukslandskap. Därtill kommer de redan tidigare ytterst hotade tamdjuren av nöt, får och getter. Vilda djur som blir skadade och dödade av varg kommer att minska i mångfald och naturen blir viltfattig p.g.a. rovdjur. Frågan behöver inte diskuteras, vargen är negativt för den biologiska mångfalden.

Den största tankemissen och bristen i agendan om den biologiska mångfalden är en dock helt annan och har med faktagrunden att göra. Hur kan man driva en linje och ha som mål att rovdjuren ska öka i numerär och få sprida sig till sina tidigare utbredningsområden?

Då motsätter man sig ju naturens ordning fullständigt då inga ekosystem är bestående för evigt utan allt förändras kontinuerligt. 95% av de arter som funnits på jorden är nu borta och det skedde före människan!

Varför blundar man för fakta? Vi har på olika sätt i modern tid fått en uppsjö av nya arter, på land, i luften samt i våra vatten, som aldrig varit här förut. Det är bara att acceptera, i de flesta fall kan vi inte gör något åt detta, det är helt enkelt utvecklingen. Och om det nu i många fall skett p.g.a. mänskligt oförstånd så var säkra på att vi över tiden får nya arter här på naturlig väg också.

Vargen borde få vara vad den egentligen är, ett passerat kapitel. Myten om den biologiska mångfalden är nu för alltid avfärdad i detta uttalande från Olof Liberg

Mot bakgrund av ovanstående ter det sig inte bara direkt felaktigt att hävda att vargen bidrar till den biologiska mångfalden utan även en smula ointelligent.

%d bloggare gillar detta: