Anklaga de som anklagas bör.

Jag ser också dessa paralleller, det får mig mycket illa till mods. Hur har det kunna bli så här?

Ja, det har jag försökt förklara flera gånger och min åsikt är att det är statens egen rovdjurspropaganda som är orsaken. Att utmåla någon som är emot till fiende är en teknik som kan användas när man har en fastslagen målsättning. Det är precis vad de5stora gör på sin webbsida, där har man med negativa omdömen placerat människan och nämner jägare som motståndare till målsättningen att fylla landet med stora rovdjur.

Vilka är då ansvariga?

Det råder inga tvivel om att den verksamhet som De5stora och Grönklitt bedriver har syftet att nå dessa mål. Det finns formulerat och även anslagens storlek. Men vem eller vilka bär ansvaret? Det är faktiskt något förvillande. Självklart är det staten genom närmast ansvarig myndighet, jovisst det låter ju rimligt. Men synar vi anslagen ser vi genast att Världsnaturfonden och Naturskyddsföreningen är stora bidragstagare.

Naturskyddsföreningen är tilldelade medel för extern påverkan medan WWF även tycks ha fått hela förtroendet att utforma de5storas webbsida. Vilken person handlar det om och vilka ingår i Rådet till De 5 stora? Vem basar över dem? Är det förenligt med Riksdagsbesluten, det som står på webbsidan, ska människan finnas där som ett djur och omskrivas i negativa termer? Går det att skilja på WWF:s agenda och rovdjursförvaltningens eller är det samma sak? Är det så att rovdjursförvaltningen består av individer med medlemskap i såväl WWF, SNF som SRF? Gäller detsamma för ansvariga politiker?

Var ser vi objektiviteten i myndighetsutövandet?

Jag har inte sett det, inte djuruppfödare, fäbodbrukare, djuruppfödare och inte allmänheten boende på landsbygden heller.

Ett syns dock tydligt hela tiden, ett ifrågasättande och ogillande av jakt och jaktutövning.

Hos de yngre individerna i samhället, som matats med denna dynamit under hela skolgången, ser vi tydligt hatet som framkommer i bl.a. div. tidningskommentarer. Det borde oroa fler än mig.

Jag delar helt och fullt Marcus Svenssons ledare som artikeln handlar om. Regeringens ledamöter och våra riksdagsmän och kvinnor kan aldrig frånsäga sig ansvaret för denna hotfulla utveckling.

%d bloggare gillar detta: