Länsstyrelsernas sätt att arbeta.

I Statens instruktioner för länsstyrelserna (SFS 2002:864) finns rubriken ”Länsstyrelsernas ansvar och uppgifter”. Här står i 2§ att ”Länsstyrelsen skall utifrån ett statligt helhetsperspektiv samordna olika samhällsintressen inom myndighetens ansvarsområde”. Detta sker inte idag inom rovdjursförvaltningen och är en mycket allvarlig försummelse.

Rovdjuransvariga är partiska.

Vid länsstyrelserna har anställda rovdjursvänner tagit befälet och agerar utifrån hur de själva vill att det skall vara. Man propagerar för rovdjur, men nackdelar med rovdjur finns inte vilket gör att helheten inte fungerar. Om den statliga förvaltningen inte fungerar i länen så måste regeringen ingripa och se till att dess regler följs. Landshövdingarna borde vara så pass pålästa att de ingriper i sitt län när inte givna instruktioner följs.

Konkreta råd till regeringen om rovdjursvänner på våra myndigheter.

Anställda rovdjursvänner måste snarast ersättas med mera neutrala befattningshavare som ser helheten och som följer regelverket. Det är angeläget att Staten skyndsamt eliminerar dessa missförhållanden som finns hos många länsstyrelser. Medborgarna i Dalarna har idag inget förtroende för den förda rovdjurspolitiken.

PS. Detta skrevs feb. 2008 innan Serena Cinque presenterade sin doktorsavhandling: I vargens spår. Myndigheters handlingsutrymme i förvaltningen av varg.

Obs! Att ingen ändring skett sedan dess, det har kommit tydligt i dagen nu hösten 2011 med förödande resultat för trovärdigheten för svensk rovdjursförvaltning. DS.

%d bloggare gillar detta: