Kan inte vargmyndigheten vara objektiv?

Dagens besked från naturvåldsverket (de gör verkligen skäl för namnet) är ett hårresande bevis på den oordning som råder i landet idag. Mycket talar för att utomparlamentariska tjänstemän styr på Naturvårdsverket, t.ex. WWF och SNF. Har inte ansvariga ministrar och GD på NNV koll på vilka som anställs? Jag skrev denna kommentar som skickades till Jägarnas Riksförbunds webbsida under aktuell artikel. Svenska Jägarförbundet gör denna kommentar.

LENA EK, DU MÅSTE TA DITT ANSVAR…
… OCH VÄRNA SVENSKA STATENS EGEN BESLUTSRÄTT.

Du kan inte lita på Naturvårdsverket. Det borde du också förstå efter genomläsning av vad de skriver i sitt svar. Vi har nyligen fått höra att EU:s miljökommissionär Janez Potocnik uttryckt att regeringen redan nu kan fatta nödvändiga beslut om vargen enligt gällande direktiv. Du har frågat Naturvårdsverket om råd, men tyvärr Lena Ek, de är inte objektiva. Det syns rätt snabbt vid läsning av dokumentet. De har faktiskt på alla sätt tolkat direktivets undantagsbestämmelser till sin egen fördel och efter vad som bäst gynnar rovdjursförvaltningens anställda (att cirkusen tillåts fortsätta). Samtliga klaganden på nuvarande olägenheter avfärdas en efter en. Dessutom planeras nu för att inskränka möjligheten till överklaganden och även fastställas vilka som över huvud taget får överklaga.

Det är skrämmande läsning, Naturvårdsverket svarar i egen sak, de blundar för problemen.
Svaret antyder att författarnas hjärnor är infekterade av den nya rovdjursreligionen, ekosofin. Humanismen lyser med sin frånvaro och skadedjuret vargen framställs som viktigast. Om jag vore du Lena Ek skulle jag snarast igångsätta ett arbete för att återta Naturvårdsverkets föreskriftsrätt och se till att det anställs tjänstemän som är lyhörda för människors problembeskrivningar liksom regeringens önskemål. I denna fråga och detta svar nämns inte dvärgbandmaskar, och inte heller att vår nuvarande vargstam består av inavlade bastarder som saknar värde för arten canis lupus lupus i ett globalt perspektiv. Jag skulle underkänna svaret fullständigt. Har regeringen sådana rådgivare blir inga problem lösta, de blir värre.

Vill du studera mer om vargen, läs här .

%d bloggare gillar detta: