Gunnar Glöersens blogginlägg, min kommentar.

Här dagens kommentar till Svenska Jägarförbundets bloggsida

Gunnar Glöersen (och Svenska Jägarförbundets ledning).

Du skriver gång på gång om politik och det är helt rätt, rovdjursfrågan är en politisk fråga. Då bör vi som berörs handla därefter och inte ge de som år efter år lovat en ändring men aldrig levt upp till detta efter riksdagsvalen. Vi ska dra slutsatsen att inget av riksdagspartierna är värda ännu en röst från dem som sätter jakten främst av alla intressen. Och vad har vi då för alternativ, en röst på det redan etablerade Landsbygdsdemokraterna? Eller en röst på det ännu ej registrerade Naturdemokraterna? Jag delar din åsikt att det troligen är bortkastade röster särskilt så när det sistnämnda av dessa partier inte ens har förstånd att vilja samarbeta med det redan etablerade (de avser slåss om det låga antalet röster med samma åsikter). Även vid ett samarbete är chanserna troligen små till en riksdagsplats, tyvärr. Det viktiga blir då att i stället blankrösta eller lägga sin röst på något annat än M, CP, FP, KD, S, MP eller V. Folkpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är uttalade vargkramarpartier, det bör ofta klargöras.

Det finns ännu ett nödvändigt problem att lösa och det är EU:s Art- och Habitatdirektiv. Våra motståndare, de med nya läran ekosofin, har varit mycket kloka och förutseende när de (ett tiotal biologer gemensamt) formulerade dessa internationella överenskommelser och senare fick EU:s politiker att gladeligen köpa konceptet när de senare tyckte att det ”lät riktigt”. Där står vi idag, med direktiv och bestämmelser som i praktiken sätter de stora rovdjurens väl före mänskliga intressen och välfärd. Dessa måste nagelfaras och omarbetas så de stämmer med vår europeiskt humanistiska grundsyn.

Det ser tyvärr också ut som om våra makthavare har köpt feltänket att lösa stora rovdjur är något vi behöver och att det innebär något positivt. Det är ytterst beklämmande men lätt att förstå om vi ser på vad våra riksdagsledamöter har för personliga erfarenheter och uppväxt. Låt mig då hänvisa till kommentar nr. 69 och 84 i denna tråd,

Det är den bästa förklaring av människans villkor jag läst och något som samtliga, särskilt de i beslutande ställning, borde läsa och ta åt sig.

Regeringens pressmeddelande vi här kommenterar är faktiskt elakt så det förslår. Miljö- och Landsbygsministrarna kan omöjligen diktera eller lova nya regler utan att dra tillbaka Naturvårdsverkets föreskriftsrätt och ett nytt riksdagsbeslut om våra rovdjur krävs för detta. Det är skrämmande hur vår regering försöker trösta jägarkåren med falska pressmeddelanden.

 

Här finns mycket intressanta fakta om vargars konsekvenser, läs t.ex. detta.

 

%d bloggare gillar detta: