Människans villkor på jorden.

Här vill jag förmedla något jag läst på Jakt och Jägares webbsida  och under kommentarer. kalle (som av lågmäldhet inte ens använder stor bokstav till sitt namn) har velat förklara för en vargkramare hur allt förhåller sig. Det är så himla bra formulerat så jag hade inte kunnat göra det bättre själv, därför lägger jag ut det här.

69. Hur långt Anders V…
Av kalle 2011-12-13 14:00

…vill du då gå i ditt försvar av djuren? Vad vill du göra med oss som vägrar acceptera att rovdjuren äter upp våra får, sk. rovdjursstaket är ingen lösning, det vet alla som sysslar med tamdjurshållning. Anser du att de vilda djuren har företräde och att vi måste flytta till stan? Tycker du att det är en bra ide att plantera betesmarkerna med granskog? Vad händer då med allt prat om biologisk mångfald? Fjärilar och många andra insekter kommer att utrotas, fåglar som är beroende av inskterna dör också ut.

Hur långt ska vi behöva gå för att nå den punkt då du känner dig nöjd?

Människans aktiviteter i det du kallar naturen har också gynnat en hel massa arter, främst insekter, fåglar och olika slag av klövvilt. Upphör mänskliga aktiviteter, så får vi alltså ett i mina ögon helt onaturligt tillstånd. Vi har under tusentals år kunnat påverka vår närmiljö, till förfång för vissa arter och till fördel för andra. Människan ingår i evolutionen helt automatiskt, oavsett vad du anser om det. Försvinner vi från en miljö, så försvinner andra arter med oss.

Är det ok?

Hur långt tillbaka i tiden vill du gå för att få det optimala tillståndet? 1000 år, 10 000 år eller kanske rentav 100 000 år? Kanske till den tid då det inte fanns några människor alls i Skandinavien. Vad skulle det tjäna till? Om det inte finns några människor i en miljö, vem ska då ha gott av det? Djuren förstås, svarar du antagligen, då blir min fråga, vad gör vi med alla människor?….och hur försörjer vi dom?……och vem ska försörja dom?

Jag utgår från att alla måste bli vegetarianer, eller hur?….du tillhör säkert dom som gått på den gigantiska bluffen att vi alla kan leva på vegetabilier ? Eftersom transporterna är ett jätteproblem när det gäller miljöförstöring så bör allt produceras så nära människorna som möjligt. I Sverige har vi inte en sportmössa att försörja alla med vegetabilier på vår odlingsbara mark, återstår alltså import. Från länder som skiter fullständigt i utrotning av både djur och annan fauna. De struntar i mänskliga arbetsvillkor och liknande. De länderna är din förutsättning för att drömmen om den ultimata naturen här ska uppfyllas.

Är du medveten om det?

Ju fler människor som tappar sin förankring med skogarna och jordarna desto större är risken att vi tappar sambandet. Att människorna inte längre förstår. Att skapa sig uppfattningar där djur är värda mer än människor, eller i af lika mycket är mycket märkligt. Var ska vi då dra gränsen för ”djur”? En ekoxe torde då vara lika värdefull som en dataprogrammerare, eller en laxöring lika värdefull som en varg, eller?

Det enda rättesnöre mänskligheten har är att följa evolutionen, där människan står i särklass som predator, vi bestämmer, därför evolutionen bestämt det. Vår art måste gå före allt annat, självklart. Andra åsikter springer ur urbana missuppfattningar av människor som inte lever med årstiderna längre, som inte får den näring som jorden ger skitiga händer. Som inte får uppleva en slakt eller äta egenproducerad mat.

Anders V, du befinner dig i en värld av åsikter som producerats ur andra människors hjärnor, kan du förstå det? Människor som har bott alltför länge vid sidan av det du kallar naturen. Naturen är ingen plats för betraktande, den är en plats att leva i, både för människor och djur, det är den enda naturliga platsen.

Den av oss skapade världen, med asfalt, betong, facebook och dataspel är något som faller sönder som ett korthus, det räcker att strömmen försvinner för ett ögonblick. Den av oss förvärvade kunskapen om att leva i och med naturen är livsviktig, alla våra gamla lantrasdjur är livsviktiga, allt detta kan komma att rädda mänskligheten i en framtid.

De åsikter du har är förvärvade i en tid av välstånd.

Mätta människor kan unna sig dina åsikter, när man har allt, kan man unna sig att ha åsikter som inte skapats ur gedigna erfarenheter. Eftersom man lever i städerna i ett för människan konstgjort tillstånd, så jagar människorna hela tiden ett samband, viljan att förstå, jakten på att tillhöra en grupp med samma åsikter, att vara någon i en grupp, att existera i ett vi och dom. I denna jakt på sammanhang uppstår diverse ytterlighetsåsikter, nationalism, rasism, veganism, religösa grupperingar, satanism och gud vet allt. Gemensamt för alla människor i dessa grupperingar är just att man tror sig få sammanhanget klart för sig. Allt blir enkelt. Man blir någon. Det är vi mot dom.

Anders V, du har en bit att gå innan du förstår, och kanske du aldrig kommer att göra det, du kanske alltid är fången i ett konstgjort storstadstänk, hemska tanke. Men att återinföra de stora rovdjuren i mänskliga miljöer är olyckligt för alla, såväl människor som djur, inte minst för vargen som art.

Vargen tillhör otillgängliga skogar där den är kung över sin miljö, och det är den inte där människor finns. Vargen ska finnas kvar, men bara där den inte skadar människor eller människors aktiviteter, DET kommer i så fall till slut att bli artens undergång.

Redan här berömde jag kalle för det han skrev i kommentar 69 men så tillade han detta i 84.

Av kalle 2011-12-18 01:04

Tack för ditt fina omdöme. Ja, sannolikt är det meningslöst att överhuvudtaget bemöta vargkultens medlemmar, för deras skull. Men jag gör det för våra ungdomar på landsbygden och i jägarkåren, de behöver argument, de behöver hjälp att förstå, vad det är som händer.

Det vansinne vi nu ser både i rovdjurspolitik och även delar av övrig landsbygdspolitik, härstammar från ett synsätt som har förädlats till något så främmande att många unga på landet inte förstår, somliga undrar om det är något fel på dem för att de älskar jakt, för att de älskar skogen och sina rötter. Det tycker jag är för j-t, ingen ska behöva tveka om att jakten och landsbygden är det mest naturliga för oss alla. Städer är bara ett nödvändigt ont, och kommer aldrig att vara ett för människan naturligt sätt att leva.

Man trycker ihop en massa människor på samma plats, och förser dem med mat och kläder via affärer. Man skapar ett kommunikationssystem, där du bara går ut på gatan så kommer det en buss. Väldigt få människor behöver ta ansvar för sin egen överlevnad, för sin egen förflyttning.

Efter några generationer så har man glömt allt det fundamentala i att vara människa.

Man skapar sin egen verklighet, man tror att maten alltid ska flöda in, att bussarna alltid ska komma. Att ta ett eget ansvar är ofta något mycket sällsynt. Alla ska ha rena fina jobb, som sociologer, biologer, psykologer, läkare, dataprogrammerare osv osv. Den stam av biologer som nu härskar på NVV och på t.ex. länsstyrelser är människor som börjat sin bana i fältbiologerna eller något liknande. Inte många kommer ur bondeleden eller ens från landsbygden.

De kommer från en värld där betraktandet övergriper alla andra ändamål. Med dessa futtiga kunskaper styr och ställer de nu med en landsbygdsbefolkning som kan mer om praktisk biologi än de flesta av biologerna.

Det är mycket, mycket illa, och väldigt allvarligt. I vissa fall är de på väg att styra skutan rakt åt h-e. T.ex. rovdjurspolitiken. Det har gått så långt att de inte ens längre bryr sig om konsekvenserna av besluten som tas. Det är horribelt. Dessa tjänstemän sitter nu och bollar med landsbygdsbefolkningen med politikernas goda minne.

Så även om det ibland känns hopplöst att bemöta vansinnet, så tror jag vi måste, för våra ungdomars skull.

%d bloggare gillar detta: