Genetiskt viktig varg, eller vad?

Uppdaterat 130603 med text och länkar på slutet.

Den gulröda, påstått invandrade, vargtiken har nu flyttats 3 gånger men varje gång gått tillbaka till renskötselområdet. Tiken har ett speciellt utseende som många reagerat över, hon ser ut som en hund, närmast kanske västsibirisk lajka. Den initierade och erfarne Finske f.d. överkonservatorn professor Eirik Granqvist (med ett imponerande cv) och Kaarlo Nygren, f.d. chef för Finska Statens forskningsstation i Karelen, har hela tiden varit säkra i sin åsikt och hävdat: Detta är inte vargar, det är byrackor och korsningar med hund. Läs mer här.  De påstår att samma typ av ”vargar” även ses och finns i Finland och Tyskland. Valerius Geist, professor i miljövetenskap Calgary University Kanada, som fått sig tillsänt foton på såväl finska liknande som den ”genetiskt viktiga” svenska ”vargen” stämmer in i kören: Detta är inte renrasiga typiska vargar!

En Norsk Dna undersökning.

En tidigare dna undersökning som förekommit i debatten om vargen är en Norsk underökning som gjordes 1999 efter farhågor (som visade sig sanna) att ett koppel draghundar slitit sig och dragit till skogs och där parat sig med varg. I den undersökningen fastslogs att av de 3 proven var A en hybrid av hankön med, mest troligt, en varg som moder, (men troligen ingen från den Skandinaviska stammen). B var en tik tillhörde den Norsk-Svenska vargstammen (men ej moder till A) och C var en hanhund (men ej fader till A). Undersökningen väcker flera frågor, t.ex. varför nämns inget om jämförelse med den Norsk-Svenska vargstammen och de Estniska vargarna som ändå fanns med som referensmaterial? Å andra sidan bör de estniska vargarna vara av samma ras som de som finns i området runt den Finsk-Ryska gränsen. Studera undersökningen själva här. Följande mening är infogat 121203, därför att länken inte längre fungerar. Därför har jag lagt ut den Norska undersökningen på en annan sida som ni hittar längst upp.

Vad betyder det?

Men följande står också att läsa: Inget av de 3 proven var en immigrant från Finland eller Ryssland. Varifrån har då de Norsk-Svenska vargarna kommit? I den Norska undersökningen hamnar hundarna till vänster om de Norsk-Svenska vargarna i diagrammet. Kanske beror det på att skalan som används är omvänd jämfört med de skalor vi kommer till senare?

Figur ifrån Norsk dna-undersökning 1999.

En fackman tillfrågas.

För att bli klokare i sakfrågan togs kontakt men en genetiker och bad om ett utlåtande. Då bifogade jag denna Norska undersökning som i mina ögon fyller de krav man kan ställa på ett seriöst arbete med fullständiga uppgifter om material och tekniker. Det kan däremot inte sägas om det vi kommer till nu. (nedanstående svenska dokument bifogades också). Men någon hjälp på vägen mot förståelse ville tyvärr inte genetikern ge!

Svensk rovdjursforsknings bevis?

Foton på våra svenska gulröda vargar och uttalanden från de ovan nämnda Finska herrarna och Kanadensiske Valerius Geist har därför sänts till Olof Liberg som svarat genom att skicka följande PowerPoint Presentation med 2 sidor. (Genetisk analys av M-11-14.pptx). M-11-14 ska avse den röda Finska tiken. Författare är Olof Liberg själv, men vad säger sidorna?

Sida 1 nedan.

Sida 1.

Här syns tydligt att den gulröda vargen, M-11-14, ligger i högra delen av området för de östliga vargarna, långt ifrån de Norsk-Svenska vargarna.

Sida 2 nedan.

Sida 2.

Här framgår det ännu tydligare, den Finska tiken tillhör de östliga vargarna och är klart skild ifrån hundar. Saken är klar, hon är ingen hybrid!

Men vänta lite nu.

Varför använda 2 sidor?
Varför endast 2 färger för 3 raser?
Varför Östliga vargar på båda sidorna men inte på samma ställe på skalorna?
Varför olika koordinater för invandrarna på de 2 sidorna?
Dokumentet är inte skrivskyddat, det är öppet och fritt för ändringar?

Det första jag gjorde var att synkronisera skalorna på båda sidorna. De flesta hundar hamnar fortfarande inom + 1 på x-axeln och inga andra raser visas till höger om hundarna. Några exemplar av hundar finns också långt ner på y-axeln, men inga andra. Därefter avläste jag koordinaterna för de 4 invandrarna på sida 1 och placerade invandrarna på sida 2 med hundarna som för vilka jag också bytte färg till gulbrunt. Östliga vargar på sida 1 fick färgen röd och östliga vargar på sida 2 också röda men blev mörkröda. Då ser det ut så här, se nedan.

Figur 3.

Oj då, plötsligt blev den mest värdefulla vargen i världen, och den mest påkostade, en hund!

Sedan ville jag se hur det blir om jag klistrar in de Norsk-Svenska vargarna (från Sida 1) i Sida 2 (exklusive hundarna). Resultatet ses här nedanför, där invandrarna nu märktes i svart.

Figur 4.

Då ser vi att den invandrare som syns som en svart triangel till vänster om M-11-14 (gulröda tiken) tangerar den Skandinaviska stammen. Den s.k. invandraren kan lika gärna tillhöra de Norsk-Svenska vargarna. Någon större skillnad mellan de Norsk-Svenska och östliga vargarna verkar det inte vara i denna Figur 4 (de överlappar varandra). Men, de östliga vargarna finns också i Libergs presentation på sida 1, där ligger de avsevärt längre till höger, se nästa Figur 5.

Figur 5.

Här ser vi invandrarna med koordinater enligt Libergs sida 2 och de östliga vargarna enl. sida 1. Den längst t.v. syns här än tydligare mer tillhöra de Norsk-Svenska än de östliga vargarna. Alla tre, som grupp, ser för övrigt ut att vara något mitt i emellan Skandinaviska och östliga vargar.

Slutligen flyttade jag ihop de båda sidorna till en, med alla invandrare markerade enligt sju olika koordinater från Libergs sida 1 och sida 2 (faktiskt endast 3 st. på sida 2 efter det att de större gröna påklistrade ikonerna avlägsnats). Se Figur 6 nedan.

Figur 6.

Här ser vi att det måste vara en grannlaga uppgift att skilja hundar från östliga vargar. Vi ser också att den gulröda tiken hamnar inom området för hundar, enl. Libergs sida 1. På Libergs sida 2 finns de östliga vargarna som de mörkröda plottarna här ovan, de är alltså inte på samma ställe enligt skalan.

Men vad är östliga vargar egentligen? Eirik Granqvist och Kaarlo Nygren säger ju att det är hybrider eller byrackor även i Finland och Tyskland. Det hade varit bra med en kontrollgrupp av östliga vargar 2-400 mil längre österut i obebyggda trakter än gränstrakterna mot Ryssland i Finland, som jag antar här representeras av ”Östliga vargar” och ”Finsk-Ryska vargar”.

Vad visar nu detta?

Figurerna åtföljs inte av någon text, förklaringar eller referenser. Det är helt nödvändigt i detta sammanhang. Utan källmaterial, hänvisning och förklarande texter säger faktiskt denna presentation från Olof Liberg ingenting annat än att det fattas uppgifter.
I motsats till den Norska undersökningen placeras hundarna t.h. i Libergs diagram.
Det går knappast att skilja hundar från östliga vargar enligt denna presentation.
Den gula ”genetiskt viktiga” tiken är mer hund än östlig varg.
Invandrarna är placerade fel på sida 2 om sida 1 är korrekt.
Båda sidorna kan inte vara sanna samtidigt, endast en i taget. Jo kanske, om det är olika egenheter (data) som undersökts på de båda sidorna. Då kan båda vara korrekta, men det borde ha förklarats i medföljande text, som tyvärr helt saknas.
Skandinaviska vargar är inte av Finsk-Rysk stam trots att de påstås komma därifrån.

Den Norska undersökningen (i texten) och Libergs diagram stöder påståendet att nuvarande Norsk-Svenska vargstam är inplanterad (illegalt utplanterad).

Den officiella förklaringen lyder: ”Den nuvarande vargstammen grundades av två individer 1983. Det kom en tredje invandrare 1993 och två ytterligare 2008.” (en av dessa 2 från 2008 handlar dessa rader om). Detta finns också att läsa här på statens eget propagandaorgan: ”Med hjälp av DNA-analyser har man kunnat konstatera att de kom från Finland/Ryssland och inte är släkt med de vargar som fanns här i gamla tider.”  Då bör påpekas att de tidigare Skandinaviska vargarna, som idag är helt utrotade, efter senaste istiden hade ett kontinuerligt utbyte av vargarna längre österut och var av samma stam eller ras. Här ligger flera hundar begravna, ovanstående påståenden stämmer alltså dåligt.

Vad är det här?

Är detta ett typiskt exempel på svensk rovdjursforskning och förvaltning, som kostat svenska folket miljarder till ingen nytta, vargars påverkan på omgivningen har vi facit på.
Eller, har samvetet givit sig tillkänna och Olof Liberg visar svenska folket en väg bort från vargeländet och en hopplös, omöjlig och redan dömd rovdjurspolitik?

Sans.

Kanske är timmarna med denna PowerPoint Presentation bortkastad tid. Man kanske inte kan behandla diagrammen på Libergs 2 sidor som vanliga koordinatsystem. Jag kan alltså inte bevisa någonting. Antagligen har rovdjursforskarna fog för sina påståenden, det måste vi räkna med. Men mot bakgrund av att rovdjursförvaltningen för innevarande år har budgeterat hela 5, 35 miljoner för Dna- analyser (med mera!) kan man faktiskt undra. Det går inte att ta Libergs presentation som ett vetenskapligt bevis. Det krävs mycket mer, det krävs en fullständigt förklarande text. En mycket noggrannare och tydligare version borde ha gjorts från början, så även Svensson och Eriksson kan förstå.

Kälarne mars 2012
Kenneth Erikson

PS! Ni som också är trött på oklara och ändrade besked om rovdjuren, ni som inte vill ha dem i er omgivning och ni som är dödligt trött på en landsortsfientlig politik, slut upp till de manifestationer som går av stapeln den 24:e mars på flera platser runt om i landet. Vi kräver att vår regering och riksdag är kunniga i frågan, de måste utbilda sig och lyssna på folket. Läs vidare här. DS.

Revision 121118.

Det finns ett faktafel här ovan där jag påstår att den analyserade gula vargtiken invandrade 2008. Det är tydligen fel idag. Hon hittades 2010 och kallas Kilsbergstiken med benämningen G-82-10 nu sedan hon blev avtagen sändarhalsbandet. Med sändaren på kallades hon M-11-14.

Tillägg 130320, Vårdagjämningen med strålande sol och –10°C.

Efter studier av denna finsk – ryska Dna-undersökning av vargar, http://sun3.oulu.fi/~jaspi/Russian_wolf_Conservation_Genetics.pdf  undrar jag vilken av populationerna Olof Liberg menar med ”Östliga vargar” i sin PowerPoint Presentation. Forskarrapporten skiljer nämligen på finska, karelska och vargar öster om Vita Havet. Och som framgått är de Skandinaviska annorlunda än någon av dessa vargar. Det är lätt att förstå om vi ska tro på den Norska undersökningen,  https://rovdjurspolitik.wordpress.com/norsk-dna-undersokning-av-3-vargar/  där vi, genom att dra slutsatsen av de 2 påståendena markerade i rött, får veta att den Skandinaviska vargstammen (med undantag av de senaste påstådda invandrarna) inte kommit från Finland eller Ryssland. Det bör betyda att de blivit illegalt inplanterade, eller hur. Hur har de annars hamnat här?

Jag har skrivit mer om den finsk – ryska undersökningen här, https://rovdjurspolitik.wordpress.com/2013/02/23/moderater-och-vaggloss/

Kompletterat 130603

Rena rama idiotin och inget annat.

Min egen uppföljning här hör absolut till denna artikel. https://rovdjurspolitik.wordpress.com/2012/11/18/har-rovdjursforskningen-rent-mjol-i-pasen/

Och framför allt ska alla intresserade läsa Kaj Grönlund, Finland, och hans tydliga redovisning av skillnader mellan äkta varg och hybrider. http://www.nanomatic.fi/hybrider.pdf   Där kan vi se att Junselevargen bär på de typiska kännetecknen som kännetecknar en hybrid, och saknar de typiska tecknen för en renrasig varg (bl.a. svart svansspets, mörka streck på frambenen, fel färgteckning och markant skillnad i profillinje mellan panna och nos).

Men det var ju faktiskt också vad Olof Liberg, Sveriges rovdjursforskare – uppfödare Nr. 1, visade i sitt bevis på Junselvargens äkthet som varg (fast det var väl inte meningen?) Se Fig. 6 i artikeln ovan där östliga vargar och hundar inte går att särskilja och att gula änkan tillhör den gruppen (t.o.m. aningen mer hund).

Ja vad ska man säga, annat än att vår svenska rovdjursförvaltning inte verkar bry sig om det är varg, hybrider eller hundar de förvaltar och öser miljoner skattepengar över.

flyttvargen-e1359032429675

Tillägg 130918:

Trots Olof Libergs slarvarbete har Naturvårdsverket fortsatt som om inget har hänt. Är man landets främste vargforskare så är man oberoende av vad Folket i busken skriver. Men jag, saknar ju titel överhuvud tagit, så det kanske går att förstå? Här nedan kan ni läsa mer om denna tik som i dagläget, utan halsband, kallas G 82-10.

Här finns Naturvårdsverkets beskrivning  och här densamma med mina noteringar. Trevlig läsning!

Junselevargen-skyddsjakt-bilaga-1 Med Noteringar KE

Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

15 tankar om “Genetiskt viktig varg, eller vad?

 1. Naturbrukaren skriver:

  Reblogged this on Naturbrukaren and commented:

  Den gulröda, påstått invandrade, vargtiken har nu flyttats 3 gånger men varje gång gått tillbaka till renskötselområdet. Tiken har ett speciellt utseende som många reagerat över, hon ser ut som en hund, närmast kanske västsibirisk lajka. Den initierade och erfarne Finske f.d. överkonservatorn professor Eirik Granqvist (med ett imponerande cv) och Kaarlo Nygren, f.d. chef för Finska Statens forskningsstation i Karelen, har hela tiden varit säkra i sin åsikt och hävdat: Detta är inte vargar, det är byrackor och korsningar med hund.

  • Peter Lundin skriver:

   Eirik Granqvist imponerande cd?
   Skicklig hantverkare, absolut.
   Men ingen biolog, zoolog eller ngn som helst forskare.
   Fick en professur i Kina efter att stött deras ockupation av Tibet.
   PL

 2. […] Du Kolar’n Jag brukar säga å förmana mina vänner att inte se i backspegeln? Se framåt och ta nya tag är ”normalt” min filosofi! Men jag är inte sämre än att jag kan ändra mig, om det finns fog för det? Det har grävts mycket i den här ”varggropen”, men det finns materiel som grävts fram, som i dagarna är riktigt intressant. (Vi har nog inte nått botten ännu) Så ”hett” att J&J inte ens vill ta i det med tryckpressen, eller tidningens websida. Det är upp till var och en att göra en bedömning av det bloggade skrivelserna. Har du läst https://rovdjurspolitik.wordpress.com/2012/03/05/genetiskt-viktig-varg-eller-vad/ […]

 3. […] låta henne löpa för hon anse sju så himla genetiskt viktig. Hur det är med den saken kan man läsa här, och […]

  • Kenneth Erikson skriver:

   Gunnar.

   Via facebook har jag kunnat läsa att Olof Liberg inte vill kännas vid denna DNA – undersökning (trots att han själv är författare till fuskrapporten). Samme Liberg förnekar och underkänner också den norska DNA – undersökningen som jag har på min blogg (som inte längre hittas på nätet). Men adressen till denna var Alphagruppen +++ och denna Alphagrupp hittar man här, http://miljolare.no/aktiviteter/land/areal/la1/innspel/?org=alphagruppen som sorterar under, http://miljolare.no/ vilket verkar vara Norges propagandaorgan med stöd från norska myndigheter. Där finns mängder av flum att studera.

   Mvh
   KE

 4. […] mest kunniga vargforskare?) kunde visa att det är en äkta varg, fastän han försökte! (läs här   och […]

 5. […] anses ha viktiga gener. Jag har som bekant analyserat vår rovdjursforskare Olof Libergs bevis för detta  med en uppföljning 8 mån senare här. Det enda ”viktiga” med denna tiks gener är att de är […]

 6. […] Detta, som Liberg själv producerat är granskat.  Tror jag det, att Liberg inte vill veta av detta och inte den norska undersökningen heller. Det är ju bevis på att vargen i Skandinavien är illegalt inplanterad och att Junseletiken är en hybrid. […]

 7. […] amerikaner kunniga på området skrattar åt oss svenskar och även undertecknad har granskat vår ”främste vargforskares” bevis  utan att våra makthavare bryr sig. Det är ännu ej bevisat att vargarna är renrasiga vargar. De […]

 8. […] Frågan om den Skandinaviska vargens ursprung och om de vargar vi nu har är renrasiga har debatterats åtskilliga gånger. Någon klarhet har vi inte fått. I all blygsamhet vill jag ändå peka på pensionerade rovdjursforskaren och docenten Olof Libergs tafatta försök att en gång för alla bevisa Junseletikens äkthet. Undertecknad skrev om detta misslyckande här. […]

 9. […] vet idag att svensk vargforskning inte kan bevisa att Junseletiken var en varg.  Det går också att läsa att den svenska vargstammen är illegalt […]

 10. Rovdjurspolitik skriver:

  […] När det gäller vargen har Naturvårdsverket åstadkommit något än mer häpnadsväckande, de har lyckats återuppliva en utrotad variant. Den tidigare ursprungliga Skandinaviska vargstammen utrotades och de som kallas varg idag har inte kommit österifrån, de saknar släktskap med de Finsk/Ryska vargarna och ser ut som hundar. De är mer hundar än vargar, av okänt ursprung. Det har faktiskt vargforskare Olof Liberg själv visat. […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: