Leder detta slöseri med pengar på rovdjur någon vart?

En undermålig rovdjursutredning.

Statens utsedde utredare av rovdjuren Lars Erik Liljelund, tidigare generaldirektör för Naturvårdsverket och alltså f.d. chef över den avdelning som ansvarade för rovdjuren, lämnade sitt förslag till en ny förvaltningsplan härförleden.  Det viktigaste av allt glömde han, det bidde inte ens en tumme om de socioekonomiska förutsättningarna.
Ingen behöver heller tvivla på att Lars Erik Liljelund haft tidigare anställning enligt ovan. Hans förslag är som ett direkt beställningsverk av ekofascisterna på Naturvårdsverket. Det framgår så tydligt att det faktiskt blir skrämmande (enligt vilket system det tillåts fungera i vårt land) när man läser Naturvårdsverkets remissvar på Liljelunds förslag. Det är ett godkännande och hyllande från början till slut med endast några kommentarer om skild uppfattning ”för syns skull”. Man kan faktiskt tro att Liljelund gav Naturvårdsverkets rovdjursansvariga förslaget att själva lägga upp riktlinjer och direkta formuleringar på vad de önskade att han skulle skapa. Så beklämmande illa ser det ut.

Varför?

Varför ska Naturvårdsverket, som ansvarig myndighet och regeringens förlängda arm när det gäller rovdjuren, lämna ett remissvar över huvud tagit? Det är regeringen som utsett utredaren, regeringen ska presentera ett förslag (efter remissrundan) som sedan Naturvårdsverket ska genomföra. Varför svarar Naturvårdsverket i remissform som ett särintresse? Vem tusan har infört den ordningen? Här har staten kunnat spara stora slantar. Regeringen har ju kunnat beordra Naturvårdsverket att själva formulerat framtiden för rovdjuren (inte för att det är önskvärt) och sluppit Liljelunds kostnader, liksom alla remissinstanser som också lagt tid (pengar) på sina remissvar. Liljelunds arbete är bortkastade slantar helt i onödan. Men ordningen hittills i frågan om vargen har hela tiden varit under all kritik. Som exempel tillmäts f.d. ansvariga chefer på NVV remisstatus trots en föreningsbildning om blott 4-5000 medlemmar, läs SRF. Här kan Naturvårdsverkets hyllande av sin tidigare chef läsas.

Det sitter ekofascister på Rikspolisstyrelsen också.

För varför skriver de annars så här i sitt remissvar: ”En viktig åtgärd för att förebygga jaktbrott är att öka den allmänna kunskapen om rovdjur. Därigenom motarbetas de fördomar som finns om rovdjuren och som kan leda till brott riktade mot dem. Rikspolisstyrelsen delar mot denna bakgrund utredningens slutsatser att det bör läggas mer resurser på dialog- och kommunikationsinsatser.”
Naturvårdsverkets remissvar hade den nästa längsta kommentaren om informations- och dialoginsatser. RPS hyllar alltså också åsiktsstyrning, propaganda genom t.ex. kaffekoppsmetoden.  Apropå fördomar om rovdjuren pekar konkreta händelser allt mer på att Rödluvan förmedlar sanningen, dödsfallet på Kolmården visar det. 

Och lika illa är det med SVA.

I sitt remissvar har de synpunkter som vad jag förstår ligger helt utanför deras kompetensområde, det borde de hållit sig för goda för att kommentera det som inte ligger inom deras ansvarsområde.

Vad tusan har Statens Fastighetsverk, SFV, med saken att göra?

Men jodå, även de har uttryckt åsikter, men med vilken kompetens?

Då har Smittoskyddsinstitutet, SMI, varit lite mer återhållsamma.

De skriver: ”Smittoskyddsinstitutet (SMI) har inga kommentarer gällande avsnitten 1, 2, 4, 5 och 7 till 9 då de faller utanför vår expertis.” Det hedrar dem, men varför skriver de i fortsättningen så här: ”Däremot anser SMI att det saknas analyser som inkluderar för människan smittsamma mikroorganismer och rovdjurens indirekta påverkan på dessa mikroorganismer via deras värddjur. En ökning av svenska rovdjursstammen skulle teoretiskt kunna ge positiva effekter på svenskt smittskydd t.ex. genom en motsvarande minskning av sådana djur som själva är bärare av smittämnen.” Andra meningen är ju helt sanslös. Ingen förklaring till vad de menar för arter, och att vargen själv sprider en räcka sjukdomar nämns inte. Det står förvisso längre fram att Smi anser det är bra att genetiskt material ska testas före import. Men, vi vet redan hur NVV planerar hantera detta med invandrade vargar i Norrbotten som tagit sig över gränsen. Då hoppas NVV få reda på dessa individer som kommit österifrån (hur då?) och därefter ska de letas rätt på (hur gör man det sommartid) för att märkas, förses med GPS och testas avseende smittor. Inget hinder vid gränsen varför risk för smitta som sprids i Norrbotten. Inte bra!

Skogsstyrelsen får nästan godkänt.

De skriver i sitt remissvar: ”Det ligger inte inom Skogsstyrelsens ansvarområde att ta ställning till hur rovdjurspolitiken i detalj utformas. De stora rovdjuren har dock viss betydelse enligt ovan även utifrån ett skogspolitiskt perspektiv.” Med den andra meningen åsyftar de rovdjurens predation på hjortdjuren som äter ungskog. Sista meningen inom citattecknen hade de gott kunnat utelämna, då hade de fått mitt godkännande. Vi vet ju redan att det är vår avskjutning av hjortdjuren som styr deras antal. Vi kan alltså sköta detta helt efter ”våra” önskemål. Vargar struntar i följderna.

Skandinaviska Björnprojektet, vad är det?

De har i alla fall inlämnat ett remissvar. Men björnprojekt, vad är det? Låter inte det som ett projekt att fylla Skandinavien med björn, eller är det forskning, ja inte vet jag. Men de är i alla fall en part i målet och svarar därefter genom att peka  nödvändigheten av forskningsmedel. Därför skriver de också oblygt följande: ”Forskningen har lagt grunden till den kunskap vi har idag om rovdjuren och har också mycket aktivt deltagit i kunskapsöverföringen på alla nivåer.”

Men det stämmer ju inte, människan har haft alldeles tillräckliga kunskaper om de stora rovdjuren under hundratusentals år, och för länge sedan dragit slutsatsen att ju fler rovdjur desto större problem och bekymmer. Men visst förstår jag dessa ”forskares” önskan om att få fortsätta i samma spår, de gillar ju tydligen det de håller på med –som andra betalar och lider av. De kunde som exempel först göra biodlaren utanför Härnösand fri sina bekymmer.

Statskontoret har lämnat ett svar med kritik på utredarens förslag.

Ja det var väl i stort sett samtliga remissvar från myndigheterna, några lärosäten och Svea Hovrätt undantagna. Därutöver är det särintressen (vargkramare) eller företrädare för direkt berörda som har svarat, och dessa är förvisso intressanta att studera men jag kommenterar inte mer än att rekommendera en läsning av vad Rödluvan & Mormor skriver.

Alla remissvar finns att studera här. 

Kan vi hoppas att regeringen läser de kritiska synpunkterna i remissvaren väldigt noga och kommer med ett förslag så rovdjurplågan kan förpassas till historien, där den hör hemma?

One thought on “Leder detta slöseri med pengar på rovdjur någon vart?

  1. Åke skriver:

    Statskontorets remissvar var väl inte bara kritik, den visade att underlag för beslut saknas. Utredningen har inte gjort en konsekvensutredning ens om statens kostnader, än mindre andra samhällsekonomiska kostnader!

    Tänk att det finns tjänstemän som tänker själva.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: