Det jaktfientliga Naturvårdsverket. (från feb. 2009)

Detta skev jag i februari 2009 efter att ha läst Naturvårdsverkets förslag enl.länk nedan.

Svenska folk, tro ej våra myndigheter om gott.

På verkets viltförvaltningsenhet finns fanatiker vars förlag finns att läsa i den här om dagen presenterade En modell för ett utökat regionalt ansvar för rovdjuren m.m.  som jag ögnat igenom. De har varit flitiga (193 sidor) i sin fortsatta strävan att ödelägga landsbygden och sätta stopp för jakten. Det handlar alltså om frågan om lokalt inflytande över rovdjuren men innehåller förslag till nya lagar som blir vittgående och förödande. Låt mig nämna några få exempel men det förekommer upprörande formuleringar på de flesta sidor.

 

I förslagen om just rovdjuren sätts de i fokus och kommer att styra all övrig jakt.

Jaktlagen skall ersättas med: Lagen om förvaltning av vilt. (Öppnar för jaktförbud?)
Blir rovdjursstammarna stora och bytesdjuren minskar införs alltså jaktförbud. Det kommer att gälla för samtliga arter jägarna värdesätter. Miniminivåer skall fastställas men populationerna skall tillåtas växa utöver dessa. Inga toleransnivåer eller maximinivåer har jag noterat. Ingen beskrivning heller om att rovdjurens närvaro innebär stora bekymmer och negativa konsekvenser och att inriktningen (om ökad tillväxt) därför borde tas under omprövning, ingenting i den vägen.

Viltförvaltningsråd ska upprättas och fungera enligt följande, citat från texten: ”Naturvårdsverket anser att den rådgivande rollen för viltförvaltningsrådet innebär
att det är viktigare att alla berörda intressen kan framföra sin syn till länsstyrelsens
representanter än att de synpunkter som framförs av en majoritet av ledamöterna
med automatik ska väga tyngre än enskilda synpunkter. Av detta skäl menar Naturvårdsverket att omröstningar inte ska ske i rådet,”
Ja, ni läste rätt, de ska inte få rösta! Det är naturvårdsverkets syn på demokrati och lokalt inflytande i ett nötskal. Att viltförvaltningsrådets ledamöter skall utbildas och speciellt ordföranden förvånar väl kanske ingen längre men är ytterligare ett uttryck för Naturvårdsverkets syn på förstånd och kunskaper bland befolkningen. Här skall människor lära sig att tycka och tänka rätt! Om detta finns att läsa på sid. 31 och 2 sidor längre fram:
” Verket anser att det är viktigt att detta stöd fortsätter och har tidigare bedömt att det behövs 8 miljoner kronor per år till rovdjursinformation.”

Det formuleras klart och tydligt att lässtyrelserna blir helt underställda Naturvårdsverket och får ingen avgörande beslutsrätt alls, som förut alltså, med den skillnaden att det nu skall skrivas in i lagen om förvaltning av vilt.

Andreas Carlgrens fråga om regionalisering blev alltså en ännu tydligare maktöverföring till Naturvårdsverket.
Om björn uppehåller sig vid väg och utgör en trafikfara skall det inte längre vara tillåtet att avliva dessa. Detta trots att björnstammen är överstor, så resonerar fanatiker med noll ansvar för trafikolyckor.

Vidare vill Naturvårdsverket ha föreskriftsrätt på ett antal nya områden som rör jakt och vilt.

Då kan verkets fanatiker besluta som de vill utan att riksdag och regering lägger sig i.
Dessutom vill de omarbeta jaktlagen, jaktlagstiftningen samt intresseorganisationers talerätt vid överklagande av länsstyrelsernas och Naturvårdsverkets beslut om jakt.
De vill även ha en fullständig implementering av fågeldirektivet i svensk lagstiftning, vilket på sikt troligen innebär ett stopp på fågeljakten.

Under förslagen till ny lagtext på slutet kommer §23 och §24 att tillåta inplantering och förflyttning av rovdjuren.

Förslagen om och ökad lokal delaktighet i rovdjursförvaltningen, ”förutsätter kraftiga resursförstärkningar på såväl central som regional nivå. Naturvårdsverket menar att denna
redovisning tydligt visar på behovet av en utvecklad central utbildning, vägledning och uppföljning av den regionaliserade förvaltningen”, så skriver Naturvårdsverket.

Detta är bara några exempel på vad som presenteras i denna skrift,

De som är ansvariga för spridningen av detta gift för jägarna och landsbygden är Ola Larsson och Robert Franzén, båda anställda på Naturvårdsverket.

 

Det finns flera dokument, Uppdrag till Naturvårdsverket i fråga om förvaltning av varg och järv.

och, Förslag till åtgärder som kan stärka vargstammens genetiska status

 

Dessa 2 sista har jag ännu inte ännu synat men de bör också alla övriga läsa igenom och särskilt våra jägarorganisationers jurister för att sätta ett definitivt stopp på dessa galenskaper. Beslutet om en sammanhållen rovdjurspolitik 2001 måste rivas upp (liksom beslut tagna därefter) och nya mål för landets förvaltning av vilt formuleras. Kräv att våra respektive politiska partiers representanter informerar sig om detta och kräv dem på deras åsikter. Dessa 3 dokument från Naturvårdsverket duger inte som beslutsunderlag. Vi har fanatiker likt Hamas och Hizbollah som våra nuvarande motståndare.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: