Rovdjurspolitiken har gjort oss klokare.

Ja kanske inte alla, men de som följt debatten. Därtill har vi ju ,tack och lov, internet med uppgifter av alla slag. Ingen behöver längre gå omkring och undra när en sökning oftast snabbt ger oss det svar vi söker. Och desto mer vi vet ju klokare blir vi. Men det är tyvärr inte detsamma som att bli lycklig, tvärtom vill jag påstå. Vi får se fifflet, blir varse lögnerna samt inte minst svagheterna i vårt statskick. En svensk känner sig stolt över vårt demokratiska land eller hur? Jodå, så resonerar nog ännu många men den skaran minskar för var dag. Vi får faktiskt också tack vare några sanningssökande journalister reda på direkta misstag och lagbrott för att nu inte nämna de excesser som statliga verk kostat på sig. Svenska folket håller på att tappa respekten för våra makthavare. Det handlar om korruption, sug på det du svensk.

Ruggigt tydlig beskrivning av Sverige.

Det finns de som redan sett med klara och nyktra ögon hur det hänger ihop. Vi saknar uppenbart demokrati i landet, vi har något som heter:

Demokratur
Demokratur är ett begrepp skapat av den franske sociologen Gerard Mermet, och betecknar ett samhälle som till ytan är, det vill säga nominellt, en demokrati, fast som i praktiken saknar en reell och vidare omfattande yttrandefrihet, som saknar en möjlighet för dissiderande politiska grupper att föra sin talan på lika villkor, som saknar ett fullt ut rättssäkert rättsväsende (där lagar och regler tillämpas och appliceras olika beroende på vilket politiskt läger man tillhör), där man riskerar att bli av med sitt jobb för sina åsikters skull, där man som dissident / dissiderande grupp riskerar att bli utsatt för politiskt våld av politiska motståndare (och där staten ser mellan fingrarna med detta). Ytterligare ett kännetecken för en demokratur är när lagarna som finns inte efterlevs (av staten själv).
Dock skall tilläggas att det i definitionen för demokratur finns med det faktum att majoriteten av människorna i detta samhällstillstånd, själva inte uppfattar att de lever i en demokratur, utan den statligt (eller lobby) understödda propagandan genom etablerad media (dvs. massmedia) skildrar på så sätt en annan bild av verkligheten (av till exempel invandringen, integration, ekonomin, mångkultur eller samhällsutveckling). Media har därför en avsevärd roll i sammanhanget, eftersom media kan forma en befolkning till majoritet i politiska frågor och därför förändra utgångspunkten i de allmänna valen.
” ”I en demokratur (notera ordet noggrant) råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedian domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps.” ”
— citat från Vilhelm Moberg
.
Länder som exempelvis kan klassas som demokraturer är bland andra flera västerländska demokratier, till exempel Sverige, Tyskland och Ryssland.
Anledningen till varför man kan klassa Sverige som en demokratur har i anseende med Ipred-lagen, FRA-lagen, Hets mot folkgrupp, etablissemangets politiska korrekthet och även utvecklingen, rent generellt inom Europeiska unionen, som i praxis fungerar som ett överstatligt skede. Gasledningens processen i Östersjön, där en gasledning som forslar fossila bränslen från Ryssland via svensk gräns ner till Tyskland, är ett exempel där demokratin inskränks efter stark lobbyism, och medverkar till klassificeringen demokratur eftersom korrupta f.d. politiker spridit information till ryska politiker, om arbetsprocessen efter att ha lämnat sitt politiska ämbete i Sverige.
Ryssland kan klassas som en demokratur eftersom landets presidentatur förlängts, flertalet partier består rent praktiskt av stödpartier till ett moderparti, dvs. Putins parti Enade Ryssland. Landet har även kritiserats av västerländska demokrater, eftersom flera valfusk ansågs pågå under det senaste allmänna valet. Enligt flera medier anser man även att Dimitrij Medvedev marionettstyrs av landets före detta president Vladimir Putin.
Se även
· Politisk korrekthet
· Folkvilja

Politiskt korrekt.

Politisk korrekthet är en kritisk term som ofta används om ett medvetet införande av nya uttryck, vars syfte är att förändra attityder eller vara så utopiska som möjligt, för ett specifikt intresse eller en samhällsgrupp. Begreppet används också överfört om åsiktsströmningar som av kritiker anses göra anspråk på att vara de enda godkända och rumsrena. Termen brukar ibland förkortas till pk. Ursprunget till politisk korrekthet står att finna i kulturmarxismen som har sina rötter i Frankfurtskolan.
Begreppet används främst i Sverige för att beteckna en självrättfärdig vänsterliberal hållning i politiska och moraliska frågor, i synnerhet i frågor som berör exempelvis invandring, sexuella avvikelser, mångkultur, demokrati, könsroller. Man brukar säga att en sådan vänsterliberal hållning är ”politiskt korrekt”. Begreppet innefattar även en metod för att uppnå hegemoni för den politiskt korrekta hållningen, något som har analyserats i detalj av bland andra John Järvenpää.
Politisk korrekthet behöver dock inte innebära att man delar majoritetens åsikter, utan ofta tvärt om – det handlar ofta snarare om att ha åsiker i samklang med den politska elitens värderingar, eller det så kallade etablissemanget. Andra exempel på politisk korrekthet är förnekandet av den svenska identiteten, exempelvis ”det finns inga svenskar”, eller ”vem är egentligen svensk?”.
Även påståenden som ”Sverige har aldrig haft enbart ett folk”, ”Sverige har aldrig haft enbart ett språk”, ”Sverige har så länge det existerat varit ett mångkulturellt land” är till synes vanliga för att styrka att ”det inte finns några svenskar” i debatter och andra förekommande sammanhang.

Ovanstående är urklipp från:
http://sv.metapedia.org/w/Demokratur

Rovdjurspropagandan (länk finns i ovanstående).

Vi vet att det bedrivs rovdjurspropaganda. Målet, och hur, finns beskrivet. Naturvårdsverkets ekofascister har fått fritt fram att försöka lura barn och andra om att varg är bra. Vi ska lära oss att samexistera med vargarna. Detta är ett stort övergrepp som saknar vetenskaplig relevans och är möjlig endast med lögner. Läs här vad ordet betyder.

Propaganda, är en term av latinets propago. Att bedriva propaganda eller förmedla propagandamaterial är att försöka sprida en åsikt, uppfattning eller ställningstagande – inte sällan av politisk natur. Nationalencyklopedin definierar propaganda som ”mer eller mindre systematiskt bedriven verksamhet som syftar till att med hjälp av språk, bilder eller andra symboler påverka människors åsikter, värderingar eller handlingar i en bestämd riktning.” Svenska Akademiens ordlista definierar ordet enligt: ”intensiv påverkan för att utbreda en uppfattning ; göra p. för ngt, söka vinna anhängare el. ivrigt verka för ngt.”

Det knakar i fogarna på det svenska folkhemmet.

Jo vi har det fria ordet, vi har Ring P1 där vi får avreagera oss och detsamma tillåts vi göra på tidningarnas insändarsidor. Men är det någon som bryr sig, nej men systemet håller oss lugna. Men nog knakar det allt tydligare i vår svenska lilla inbundna självgoda låda. Vi som följt rovdjursfrågan vet att händelser där rovdjuren orsakat olika tragedier skildras ytterst sparsamt i våra medier. Vi vet att det är i princip omöjligt att få en debattartikel publicerad om den uttrycker kritik mot aktuell rovdjurspolitik. Medierna spelar med i en fult spel som fått namnet den politiska korrektheten, som finns förklarat i ord längre upp. Denna video visar detta.

Här tar Kolar´n till ett litet nytt grepp. Jag inspirerades av detta.

One thought on “Rovdjurspolitiken har gjort oss klokare.

 1. Lars Söderberg skriver:

  Jo nog knakar det i fogarna i folkhemmet . 30% av ungdomarna år anser att en stark ledare är bättre än demokrati konstaterades i veckan i en forskningsrapport. (1800 utfrågade ungdomar mellan mellan 19-29).

  Och vad koncentrerade sig TV och press på? Jo att utredarna sagt att de trodde det fanns en koppling till skolans privatisering. Så gräver media effektivt ned obehagliga sanningar.
  Inte tog de tag i den reella frågan att analysera varför demokratin likt mellankrigstiden tappar sin folkliga förankring.

  Jag för min del är övertygad om att det är verklighetens demokratur och teknokratur som ungdomarna man vände sig mot. Demokratin finns inte!
  Många upplever att de inte kan påverka sin vardag.
  Just vargfrågan är ett övertydligt exempel på demokratins avveckling. Centralisering av beslut, maktöverföring till teknokrater och ett ökat avstånd mellan beslutare och de som berörs.
  Uppgivenheten breder ut sig i folkdjupet. Hoppas vi kommer till sans i Sverige och Europa så vi slipper konfronteras med en stark ledare igen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: