Ingen vill vara i gula änkans päls.

Det är naturligtvis Junselevargen, även kallad rödluvan och, Tossåsenvargen i Jämtland, jag menar. Vem vill vara i hennes sits?

Tänka sig, bli berövad på sina partners flera gånger (genom människans påhitt) och bli hetsjagad i djup snö tills hon inte orkar längre. Därefter sänker sig ett onaturligt hemskt vidunder med ett fruktansvärt ljud ner över henne, snön yr på henne och sedan svider det till i kroppen och hon slumrar in. Men hon hör att ljudet förändras, vidundret låter annorlunda och så blir det nästan helt tyst. Men strax kommer annat ljud, det värsta hon vet och detsamma gäller lukten, människor som pratar högt och kommer nära. Så fler maskiner, snöskotrar och ännu fler människor och så börjar de ta på henne. Vrida, vända, öppna munnen, lyfta och sticka henne igen för de är ute efter hennes blod. Hon är med hela tiden men kan inget göra, ingen kraft och förmåga till rörelser, flykt eller att bita ifrån. Jävla människor!

Som om detta inte vore nog.

Detta djurplågeri har nu genomförts 4 ggr och vi vet vilka de ansvariga är. Det finns personer som kalkylerar och lever med en tro att de gör rätt, något gott för samhället, floran och faunan. De tror, för tecken på att de börjat tvivla ser vi inget av, och måste fortsätta tro på samma budskap de lurat en hel värld att tro, att stora rovdjuren i människans närhet är en nödvändighet. Idag vet vi bättre, dessa ansvariga kan inte visa att det de vill är rätt, de saknar helt vetenskapligt stöd. Men åter till deras planerade djurplågeri, med de erfarenheter som gjorts av gula änkan så vill hon till renar, hon går tillbaka norrut. Det försökte man nu förhindra genom att göra återtåget besvärligare för henne. Därför sattes hon ut öster om E4, med viltstängsel, och med Dalälven och Gävle i norr som naturliga hinder (de visste redan att tiken undviker bebyggelse). De ansvariga har faktiskt försökt stängsla in henne och vad är det annat är illvilja och ren jävelskap emot djuret som vill tillbaka? Och nu när vi vet att hon lyckats ta sig över Dalälven och har det stora hindret Gävle framför sig, säger också Olof Liberg att ”Vi skulle ha placerat henne söder om Stockholm”. Kan det uttryckas bättre, de ansvariga skiter i tikens bästa och vad gula änkan själv vill. Rovdjursforskare föresten, det är väl varguppfödare han arbetar som. Och arbete skapar minsann denna cirkus, massor av meningslösa uppgifter. Det har hittills inte gett ett jota åter till medborgare eller samhälle, endast kostnader, lidande, död och misär

Människor reagerar på vansinnet.

Denna flytt har fått tidningsredaktioner att skriva kritiska artiklar. Det blir så när gränser överskrids, gränser av tålamod och förnuft. Varken de som dyrkar vargen eller kritiker till rovdjurspolitiken tycker denna hantering är acceptabel, och anledningen är uppenbar. Gula änkan är ett strålande exempel på hur det går när ett särintresse, en sekt av människor som dyrkar varg mer än människor och som har lurat sig till makten och får bestämma. Då hamnar såväl djurskyddsaspekter som förnuftet i bakvattnet.

Men vi ser även något större.

Vi och vi (ja det blir fler och fler vi), avser antalet medborgare som anar att detta Projekt Varg kanske inte är vad som utlovats i rovdjurspropagandan. Vi får läsa om förutsägbara olustiga vargflyttar men ser inget gott av projektet. Kan en enda vargtik göra rennäringen ohållbar för flera samebyar genom att döda renar och skingra hjordar så t.o.m. ansvariga rovdjursfrälsta personer på naturvårdsverket inser att det är oacceptabelt, vad betyder då tusentals? Och kan svenska folket förstå att vargen är ett gissel för samer och renägare, bör de också kunna förstå vad varg betyder för andra djurägare i övriga delar av landet. Den slutsatsen bör alla kunna dra. Om jag skulle försöka formulera den blir det: Om en varg innebär oacceptabla förhållanden – betyder hundratals ett rent helvete. Har våra politiker samma förmåga som svenska folket att vilja förstå? De har annat de anser viktigare, nämligen planering av valstrategier för att behålla makten. Det ligger högst på deras agenda. Hur vi övriga och djuren har det verkar oväsentligt. Den slutsatsen har då jag dragit efter att ha följt Projekt Varg under ett flertal decennier.

Med tö, eller tid, blir smutsen synlig.

Här är några urklipp från, En sammanhållen Rovdjurspolitik 2000/01:57. Idag vet vi hur psalmerna går, idag heter det annorlunda på samtliga punkter. Det är kort hållbarhet på svenska riksdagsbeslut.

Sid. 13
Trots ökningen ligger arten ännu
under den nivå på 50 könsmogna individer som Internationella
naturvårdsunionen (IUCN) satt som gräns för när en djurart skall
beskrivas som akut hotad.

Sid.25
Den forskargrupp som utredningen anlitade anser att det för långsiktigt
bevarande av de olika rovdjursarterna oftast krävs stammar om ett par
tusen individer. Den nedre gränsen för långsiktigt bevarande anges till
5 000 individer för björn och varg, till 3 500 individer för lo och
kungsörn samt till 3 000 individer för järv.

Forskare som arbetat med vargstammar i Nordamerika anser enligt
utredningen att den nuvarande skandinaviska vargstammen är livskraftig
även i ett längre perspektiv. Detta bl.a. med hänsyn till att stammen är i
tillväxt.

Tidigare har det låtit annorlunda.

Betraktarna, förödarna, de empatilösa eller de som brukar kallas miljöorganisationer, dvs. SNF, WWF och SRF är alerta, de överklagar som de blivit lärda av naturvårdsverket (de har fått ekonomiskt stöd av NVV för detta). De har överklagat givaren, NVV: s, avlivningsbeslut (skyddsjakt) av den gula änkan 2 ggr. De är också emot inplantering och flyttning av varg. Och som bekant tog då NVV ett beslut om flyttning av denna varg en fjärde gång. Men, men inte överklagade betraktarna, varför då? Beslutet gick ju emot deras uppfattning om vad som är rätt resp. fel, varför i himmelens namn överklagade de inte? Nu ska vi lyssna på frilansande journalisten Mikael Moilanen (som bl.a. skriver i Jakt & Jägare) http://jaktreportage.se/flyttigen.mp3 Hör ni? De sluddrar på talet, verkar osäkra och särskilt Mikael Karlsson, som annars minsann inte har svårt för att tala blir tyst i 4 sekunder och trots det inte kan ge godtagbara svar. Vad är detta, hur är det möjligt, vad har hänt?
Jag spekulerar, gissar och tror följande: Vi vet att naturvårdsverket ger dessa 3 organisationer ekonomiskt stöd, de är beroende av dessa pengar. Jag tror att naturvårdsverket har använt det medlet, som fungerar i de flesta fall, för att ge dessa föreningar order om att inte överklaga flyttningsbeslutet. Det har varit möjligt när de troligen är nära allierade i denna cirkus, rovdjurspolitiken. Jag tror också att många inblandade beslutsfattare är medlemmar i Svenska Rovdjursföreningen tillsammans med företrädare för WWF och SNF. Här är några rader om denna lilla förening som mest troligt är vår vargpappa Anders Bjärvalls skapelse. 

Här nedan ett brev jag sände beslutande Ruona Burman NVV för några dagar sedan via e-post.

Jag lär kanske få ett svar men det ska jag inte lägga ut, om det inte innehåller några okända nyheter. Jag vill visa Ruona Burman den respekten.

Bäste Ruona Burman.

Jag hoppas du kan ta dig tid att läsa nedanstående och lämnar svar till en oförstående av pågående Projekt Varg.

På sid. 33 från senaste riksdagsbeslutet om, En ny Rovdjursförvaltning, står följande:

”För att få en långsiktigt livskraftig vargstam är en förbättring av stammens
genetiska status mer angelägen än en fortsatt tillväxt på smal genetisk
bas. Regeringen föreslår därför i denna proposition en förlängning
av nuvarande etappmål kompletterat med kraftfulla åtgärder för en långsiktigt
livskraftig vargstam. Detta innebär att vargstammens tillväxt begränsas
under tiden fram till dess att konsekvenserna av vargstammens
utveckling i Sverige och bedömningen av stammens bevarandestatus, inklusive
resultatet av de inledande åtgärderna för stärkt genetik, har utvärderats
och redovisats, i kombination med åtgärder för att förbättra vargstammens
genetiska status.”

Ovanstående går ju på tvärs med hur ni beslutat (tillväxten begränsades inte), varför?

På sid. 53 hittas följande:

Regeringens bedömning: Endast den som riskerar att drabbas av en
skada bör få ansöka om skyddsjakt. Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets
beslut om skyddsjakt och licensjakt bör få överklagas till en förvaltningsdomstol
av den som berörs av beslutet. Naturvårdsverket bör
få möjlighet att överklaga länsstyrelsens beslut.

Även här ser vi att resultatet blev helt annorlunda när det gäller Junseleparet. Eller menar du att naturskydds- och rovdjursföreningen berörs?

Är du själv medlem i SRF och kanske även SNF och WWF, Ruona Burman?

Här blir du intervjuad,
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=110&grupp=19173

Nu vet vi att du fattat beslut om vargflytt av en tik, som redan kostat kanske 5 miljoner, som du själv tror kan söka sig till renarna igen. Det är att spela med statens resurser mot mycket låga odds, emot erfarenheter och förnuft. Det är fullt jämförbart med en spelare som gjort stora förluster men fortsätter spela för att kanske vinna igen förlusterna, till trots mot alla råd.

Den som lyssnade P1 Morgon i morse fick höra din kollega förklara Junseletikens rörelser efter utsläpp. Han sade också att hon kostat ett par miljoner (underförstått kanske 2) när redan siffran 4,5 milj. nämnts. Varför säger inte Magnus Kristoffesson som det är? På fråga uteslöt han inte ännu en ny bedövning och flyttning om hon återvänder till renskötselområdet. Det är också helt i motsats mot vad du själv tidigare uttryckt om ytterligare flyttar. Vad tror du vi intresserade kritiker av vad ni sysslar med ska tro?

Hur ser du på nedanstående?

Läser man denna DNA-undersökning på min bloggsida, https://rovdjurspolitik.wordpress.com/norsk-dna-undersokning-av-3-vargar/ och drar en slutsats av det som är markerat i rött, kan slutsatsen dras att den Skandinaviska vargstammen (de vi har idag, med undantag av de sista årens invandrare och deras avkommor, men i huvusak = de flesta) inte kommit ifrån Finland eller Ryssland. De är m.a.o. illegalt inplanterade vargar av annat ursprung och långt ifrån något som kan kallas fennoskandinavisk varg, och borde inte platsa som något att skydda eller bevara enligt EU: s Art och Habitatdirektiv. EU ställer väl inte krav på att vi ska bevara eller skydda utsatta djur av okänd härkomst?
Om vår vargstam inte kommit ifrån Finland eller Ryssland (Ryska och Finska forskare skiljer på dessa 2 populationer, http://sun3.oulu.fi/~jaspi/Russian_wolf_Conservation_Genetics.pdf ) så begriper var och en att om vi får in en varg varifrån de övriga inte kommit så är den vargen annorlunda därför att den har annan genuppsättning. Är det anledningen till att du anser Junseletiken viktig, för inte kan väl tikens färg vara skälet? Även Finlands vargar påstås lida av inavel och sägs också behöva nya gener. Om du anser varg som kommer in från Finland bära på viktiga gener, så borde detsamma gälla för de som går andra vägen. Varför har inte Finland bett oss om vargar – valpar från vår svensk – norska vargpopulation?

Hur kan du Ruona Burman? Hur kan du driva på en utveckling som strider mot riksdagsbeslutet och verka för en ökning av vargstammen när du mycket väl vet att dina medmänniskor i landet blir lidande samt, att det sker utan att ha den lokala acceptans som tidigare ansågs vara ett villkor?

Med vänlig hälsning

Kenneth Erikson

Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

24 tankar om “Ingen vill vara i gula änkans päls.

 1. Roger Engstrand skriver:

  Mycket bra Kenneth! Världsklass helt enkelt! Ett skolexempel på vad en person, som är väl insatt och engagerad i en fråga, kan göra.

 2. Michael Ericson skriver:

  Att frångå regler och principer, i detta fall till och med djuretiska principer, jag tänker givetvis på den fjärde flytten av den stackars vargen, är bara en bekräftelse på att ansvariga lägger personliga intressen före sunda värderingar. Ett riktigt lågvattenmärke från Ruona Burman och de andra av Bjärvalls lärjungar.

 3. Gunilla Person skriver:

  Hejsan!

  Jag vill gärna skriva något till denna verkligt ingående skrivelse, om den bild
  som jag har bildat mig,om detta med en dyr varg, de sista dagarna, när jag försökt sätta mig in i vad som sker och vad det har gjorts tidigare, för en varg, som det påstås ska vara viktig.
  Den här vargen som flyttas och det är kostsamt, inget resultat uppnås?
  Hur kan detta få ske, i det tysta? Hur kan de folkvalda politikerna acceptera det?
  Det sker ju indragningar överallt i samhället i övrigt!

  Jag har äldre föräldrar, som är vårdkrävande.
  flera barnbarn vad av ett är i behov av lite extra hjälp.
  Men det låter lika i båda fallen, besparingar.

  Men det finns tydligen inga besparingar, inga ansvariga chefer
  som ställs tills ansvar för att de inte håller budgeten i den här förvaltningen?
  Tänk om jag sluppit få vetskap om detta, nu ska man följa vad som sker och
  häpnads över miljonerna som rullar, i dessa rovdjurs tassar.

  Mvh Gunilla

  • Kenneth Erikson skriver:

   Hej Gunilla.

   Du pekar på det riktigt allvarliga, hur kan ansvariga politiker tillåta detta slöseri som inte leder till något gott, när männsikor lider i brist på pengar. Det är också den fråga jag själv grunnat på.

   Mvh
   KE

 4. ...Otur när jag tänkeer.... skriver:

  Med vilken precision och ärlighet du skriver…

 5. stig skriver:

  varför kan ej hela sverige få reda på det som du skriver Kenneth ?

  • Kenneth Erikson skriver:

   Tack för frågan Stig. men jag tror anledningen ligger i att svenska medier ännu inte är mogna och kababla att förmedla fakta och människors åsikter i frågan. Och efter 4 decennier av förljugen rovdjurspropaganda kanske det inte är så konstigt. Men läs detta,
   http://www.folkaktion.com/files/Wolf_Specialists_english_version.htm så kanske du också kan se anledningen. Vi tror att vi lever i ett modernt upplyst samhälle, så är det inte. Fortfarnade gäller det ”politiskt korrekta” och det bryter man inte emot hur som helst, TYVÄRR.

   Mvh
   KE

 6. Pelle Hildingsson skriver:

  Få in detta i lokal pressen och du får fler som håller med dig,bra skrivet

  • Kenneth Erikson skriver:

   Pelle Hildingsson.

   Ja, det tror jag också men det är inte så lätt. Flera tidningar blockerar ju t.o.m. rovdjurskritik på sina webbsidor. Inget snack om saken, vi har censur i landet. Vi måste hjälpas åt att sprida det vi tycker är bra.

   Mvh
   KE

 7. Gunnar Håkansson Orsa skriver:

  Tack Kenneth! Suverän beskrivning av den pågående lekstugan med vargarna. Det bästa jag tagit del av hittills.Hur länge skall detta djurplågeri få fortgå utan att regering och riksdag reagerar, och näst på tur är nu valpdräpningen och inflyttningen. Har själv ammält djurplågeriet med björnforskningen vid ett flertal tillfällen och till olika berörda instanser utan resultat. Heter det forskning går vad som helst an. Din skrivning borde skickas till samtliga riksdagsledamöter.
  Med vänlig hälsning Gunnar Håkamsson

  • Kenneth Erikson skriver:

   Hej Gunnar Håkansson, och tack för beröm och hälsning.

   Vi blir allt fler som skriver och kritiserar dessa dumheter och
   vi måste hjälpas åt med spridningen. SVD och DN måste snart förmedla
   vår kritik om de vill framstå som berömvärda medier. Annars får vi
   fortsätta påverka våra mindre lokala tidningsredaktioner. Finns där klokhet
   förstår de redan att de inte slipper undan.

   Bland det uslaste är det faktum att tidningarna ännu inte speglat övergreppet
   på de 5 – 6 Härjedalsjägarna som anklagades för tjuvjakt på varg. Fallet är
   ännu inte avskrivet och alla ägodelar är ännu inte återlämnade .
   Inga konkreta bevis som tyder på illegal handling har presenterats och nu har
   det snart gått ett helt år. Liknande övergrepp i andra länder förmedlar våra
   tidningar, radio och TV regelbundet.

   Vi kan minsann önska oss en bättre ordning.

   Mvh
   KE

 8. Mikael skriver:

  Mycket bra skrivit jag önskar fler kunde få ta del av det här jag tycker det är hög tid att en som Janne Josefsson på SVT fick ta del av det här för något måste göras!

 9. Per Wallin skriver:

  Tack för ett väldigt bra inlägg i vargdebatten. Den så annars översvallande känslomässiga debatten behöver fakta och konkret information för att få klara besked och en rak linje i vargfrågan.
  En liten kommentar är att Olof Liberg förra året på ett vargseminarium i Karlstad visade att den ursprungliga skandinaviska vargen försvann i början på åttiotalet. 100 % av generna i befinliga vargar vi har idag är s.k. rysk-finska vargar.
  200-300 tusen individer finns idag i vilt tillstånd d.v.s ett av det mest framgångsrikaste rovdjuren i världen som är långt ifrån utrotningshotat.
  Vart den ”gula” vargen kommer ifrån får väl de lärde tvista om.
  Att tänka på inför kommande diskussioner är att Värmland idag är ett av världens vargrevirtätaste områden i förhållande till yta.

  • Kenneth Erikson skriver:

   Per Wallin.

   Hej, och tack för beröm. Ja visst är det fastslagit att vår forna Skandinaviska vargstam är utdöd.

   Men om de vargar som finns här idag är ryska är jag osäker på (med undantag av de senaste invandrarna från Finland, och deras avkommor). Om du läser den norska dna-undrsökningen, som det finns länk till högst upp på min sida, får du ett annat besked.
   De skriver ju att ´det Skandinaviska vargstammen inte kommit från Finland eller Ryssland.

   Och läser du den finsk – ryska Dna-undersökningen, http://sun3.oulu.fi/~jaspi/Russian_wolf_Conservation_Genetics.pdf som jag skrivit om under artikeln ”Moderater och vägglöss” får du veta mer om de ”Ryska” vargarna. I den undersökningen skiljer de på 3 olika populationer varg (förutom den Skandinaviska). De är de finska vargarna, de ryska i Karelsen och de ryska öster om Vita havet. Det är lätt att tro att de finska vargarna är desamma som de längre bort i Ryssland, men så är det alltså inte. Ovan nämnda 3 populationer är alla mer eller mindre inavlade och i lika dåligt (som det påstås, jag vet ej) skick som de svenska. de finska och karelska vargarna sägs också, likt den skandinaviska, vara i behov av nytt genmaterial för att överleva på sikt.

   Tro vad du vill Per, men det är vad forskningsrapporten beskriver. Observera att även svenska forskare är nämnda, och refererade till, i denna forskarrapport.

   Mvh
   KE

 10. Pär Eriksson skriver:

  Som jägare i Tiveden kan jag konstatera att det vargpar som sattes ut här för några veckor sedan är kvar i området. Jag är inte någon vargexpert och kan inte uttala mig om det är parningstid eller ej, huruvida tiken kan vara dräktig eller ej men våren är sen och tjälen djup.

  Att gräva sig en lya nu att föda i kan inte vara lätt för tiken antar jag!? Berörda myndigheter verkar inte heller ha något behov av att sprida ljus över frågan utan även här finns en hund begraven…

  /Stor skeptiker till det stora vargexperimentet som drabbats av hybris på senare år.

 11. Bo Karlsson skriver:

  Det finns ingen ”Skandinavisk vargstam”, däremot har vi vargar i Skandinavien. De som använder begreppet ”Skandinavisk vargstam” försöker att rättfärdiga förekomsten av varg i Sverige som ett försök att återskapa den sedan länge utrotade ”Skandinaviska vargstammen”. De vargar som finns här anges som avkommor av finsk-ryskt ursprung. Det innebär att de vargar som vi hyser här måste anses som bastarder när en del av de vargar som invandrat är korsningar mellan hundar och vargar, framavlade av ryssarna för att tjänstgöra som vakthundar i gränszonen mellan Finland och Sovjetunionen. Svenska staten ägnar sig således åt uppfödning av en icke önskvärd djurtart.

 12. Roland Pettersson skriver:

  Hej!
  Vargen har delat svenskarna i två läger,ibland mycket fientliga.- Så onödigt när svenskarna
  före den inplanterade vargens tid verkade ha accepterat alla våra övriga rovdjur.
  Efter det senaste djurplågeriet med Junselevargen ser jag bara en lösning för att lösa frågan: Bilda ett riksparti vid namn : ETT VARGFRITT SVERIGE för att få klarhet i vad
  svenskarna tycker om vargens framtid. Alla berörs redan idag om inte annat via de stora
  kostnaderna.- Tänk bort EU-byråkraternas åsikter !

  Galenpanna! tänker du kanske. det går väl inte och det kostar ju en massa pengar att bilda
  ett nytt parti. – Det enda som behövs är rätt ledare för detta parti samt att man öppnar ett konto där intresserade kan sätta sitt bidrag.Pengarna kommer att stömma in.

  Jag påminner om folkomröstningen ang storflygplats i Stockholmområdet där ett en-fråge-parti STOPPA FLYGET PÅ TULLINGE hade avsedd verkan.Befolkningen i området hade
  sagt sitt och frågan avfördes från dagordningen. ARLANDA byggdes.
  Berörda kommuner, t ex Södertälje,Botkyrka/Tumba och Huddinge, hade satsat miljoner på projektering av ny flygplats utan att lyssna på berörda människor. Bortkastade pengar !

  Liknar inte detta vargfrågan? Skillnaden är bara den att detta berör och kommer i än högre
  grad att beröra hela svenska folket. TÄNK TILL NU !!

  Mvh
  Roland Pettersson

  • Kenneth Erikson skriver:

   Hej Roland Pettersson.

   Många kloka synpunkter du beskriver och du är definitivt ingen galenpanna.

   Det gäller att göra som du, tänka konstruktivt och inte negativt. Vi har flera exempel på att enfrågepartier lyckats ta sig in i riksdagen, även vid första försökettror jag. Hur var det med Ny Demokrati? Men den politiska vägen är svår och det finns väldiga bindningar till vissa partier i de områden som berörs av vargen. De allra flesta människor där lever inte efter den devis du själv ger prov på i din kommentar. Men återigen, fördöm inte spåret förrän det prövats. Men det har faktiskt redan prövats. Vid senaste valet, 2006, fanns redan ett inregistrerar riksdagsparti med namnet Landsbygdsdemokraterna. De har idag bytt namn till Landsbygdspartiet, http://www.landsbygdspartiet.se/ , och har fått anslutning av Norrlandspartiet, som har inneburit en individförstärkning. Landsbygdspartiet har den rovdjurssyn du efterlyser, men har också ett mycket bredare landsbygdsperspektiv.

   Tack för din utförliga kommentar.

   Mvh
   KE

Lämna ett svar till Per Wallin Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: