Jesus på korset och Junseletiken åter hemma.

Påsk med varg.

I tider av religiös högtid med tragisk bakgrund har gula änkan återkommit till den trakt hon blev tvångsförflyttad ifrån för 2 veckor sedan av kallsinniga rovdjurförvaltare. Om det är djurplågeri behöver vi inte diskutera, men väl bakgrunden. Varför förstod inte varguppfödarna detta, är kunskapsnivån så låg och slutledningsförmågan så usel?

Vår religiösa historia, kort sammanfattning.

Det tog 1000 år efter Jesus innan Sverige blev kristet, även om vissa menar att det aldrig lyckades i norra delarna av vårt land. Därefter har vi levt med Kristendomen och dess budskap om vad som är rätt och fel i ytterligare1000 år. Men nu i modern tid har vi skilt på stat och kyrka och är kanske är världens mest sekulariserade land. Delar av våra tidigare värderingar finns dock kvar i vår moral, åtminstone hos äldre, men också i vår och hela västvärldens lagstiftning.

En ny religion, rovdjursreligionen.

Det uppstod ett andligt vakuum. Vissa människor klarar inte detta utan måste ha något att tro på. Nu försöker vissa introducera en ny lära, tron på naturen, under slagord som biologisk mångfald, rovdjur och naturligt (med tbc och löss?). Som själva guden har vargen tagit plats. Denna irrlära bildades dock inte som en effekt av att vi övergav vår religion utan av en annan omständighet, nämligen den att vi slutligen utrotade vargen på 60-talet. Jag har beskrivit grunden för nyordningen genom en översättning av en text från 1973 här, i slutet på inlägget. 

De som mest ivrar för denna lära är oblyga egensinniga organisationer som WWF, Greenpeace och Naturskyddsföreningen. De uppträder som världsförbättrare med lättsålda budskap som den breda okunniga allmänheten sväljer med hull och hår. Under godhetens mantel sprider de budskap om domedagen (om inte budskapet följs) och människor skänker övertygade sina surt förvärvade slantar. Det lever de gott på, WWF och Greenpeace är förmögna, men det gagnar även Naturvårdsverket egen personal inom rovdjursförvaltningen, de har ju sina arbeten. Naturvårdsverket själv skänker miljoner direkt till WWF liksom Postkodlotteriet, via staten. Var det 50 miljoner de fick senast? Affärsidén är strålande!

Motståndet mot varguppfödningen.

Det finns ett motstånd emot dessa dumheter, jag tillhör själv detta. Vi äldre som sluppit påverkan av en förljugen rovdjurspropaganda under skoltiden tillhörde de första kritikerna. Anledningen står även att finna i det faktum att vissa av oss inte är så lättlurade. Det fanns, och finns, historiska erfarenheter om konsekvenserna av vad vårt största skadedjur vargen. Positivt är att efter flera decennier med varg i landet blir det allt fler som får nyvunna erfarenheter, ”som säger” samma som de historiska erfarenheterna. Med vargens tillväxt växer också motståndet. Det borgar för att den nya fantasispäckade rovdjursreligionen kommer att misslyckas.

Ansvariga mot skampålen.

Dagen närmar sig när ansvariga ställs till svars, de lever ännu och vissa finns faktiskt, logiskt nog, även på WWF: s förtroenderåds lista. Om dessa passar ett citat ifrån Jesu straffpredikan över fariseerna i Nya Testamentet

”Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare som ger tionde av mynta och dill och kummin men försummar det viktigaste i lagen: rättvisa, barmhärtighet, trohet. Det gäller att göra det ena utan att försumma det andra. Ni blinda ledare, som silar mygg men sväljer kameler!”. (Matt 23:23—24)

Folket i buskarna, Naturvårdsverkets benämning på oss.

Vi vanliga människor på landet med fötterna i jorden och naturen runt omkring uppträder uppriktigt, rakt och tydligt. Vi upplever negativa konsekvenser av varg och påtalar dessa för landets befolkning och ansvariga helt öppet. Har man ärliga avsikter behöver man inte smyga i det dolda med falska budskap. Därför klistrar jag här nedan in mitt brev från igår till Lena Ek, det är ändå en offentlig handling. Avsikten är naturligtvis att hon också bör försöka se verkligheten som vi gör.

Dat. 130328

Miljöminister Lena Ek. 


Hej.

Jag känner mig tvungen att skriva detta med anledning av den namninsamling om 150 000 namn som du fått för att bevara Junseletiken.

I artiklar i div. medier står att Mats Carnmarker är initiativtagare till denna aktion att samla namn, från hela världen. Det bör vara av intresse för att denna person arbetar för Greenpeace som IT-tekniker och har 131 806 följare, dvs. personer som läser allt han skriver och förmodligen delar hans åsikter. Bedriften att samla många namn är mot den bakgrunden inte särskilt svår. Hur många av dessa namn som är från Sverige framgår inte. Jag hoppas verkligen inte du och miljödepartementet faller i en fälla som denna. Vi kan ju rimligen inte låta dem som inte berörs det allra minsta styra vår politik. Men vi bör alla reagera och tänka på att 150 000 namn för Junselevargen också betyder 150 000 namn emot rennäringen.

Jag vill berätta lite om det lilla jag vet om Greenpeace. GP har från allra första början insett slagkraften att ha media på sin sida, det märks när våra tidningar runt om i landet har små notiser om denna namninsamling, utan ifrågasättande. Att påverka sin omgivning via medier är en strategi som GP ständigt utvecklar. De är kanske bättre på detta än samtliga övriga, inkl. politiska partier och länders regeringar. Men GP är aktivister som ska ifrågasättas. Vad vill de och vad struntar de i? Är det rumsrent att sprida budskap över världen av vetenskapligt tvivelaktig natur som lurar massor av människor att skänka pengar? GP är förmögna, och det är också WWF som använder sig av liknande metoder. De sprider en bild av sig själva som goda (och utnyttjar vårt dåliga samvete) men vem kontrollerar deras pengaströmmar? Jag reagerar negativt inför alla som uppträder under godhetens mantel, jag skyggar och blir maximalt skeptisk. Jag tror helt enkelt inte på detta utan snarare motsatsen. Det är bland dessa ”de största bovarna” agerar. Det är min slutsats.

Låt mig ge ett exempel på Greenpeace metoder. Här kan vi läsa litet om hur de verkar,

http://vakanser.se/hos/greenpeace+norden/

http://vakanser.se/jobb/vill+du+bli+en+miljohjalte+sok+jobb+som+varvare+pa+greenpeace+3/

http://vakanser.se/alla/butikssaljarjobb/i/eskilstuna/

Greenpeace Norden söker aktiva lärjungar likt religiösa förbund som ”köper” idén, men medlem blir inte vem som helst.

Lika tveksamt är det med WWF. Förtroenderådet består av ett flertal mer eller mindre
kända auktoriteter och myndighetschefer med HM Konungen som ordförande, som placerats där för att ge en positiv bild av organisationen. De finns där som gisslan och har förmodligen inget alls att
besluta om. WWF har ju naturligtvis en styrelse och andra som sköter den löpande verksamheten.

WWF, http://www.wwf.se/om-wwf/om-wwf/1122807-om-wwf

WWF: s Förtroenderåd och styrelse, http://www.wwf.se/om-wwf/styrelsefrtroenderd/1128043-styrelsefrtroenderd

WWF: s organisation, http://www.wwf.se/om-wwf/om-wwf/1122807-om-wwf

WWF verksamheten 2012. 92 miljoner av våra skattekronor i bidrag, http://viewer.zmags.com/publication/769b90ed#/769b90ed/18
6 miljoner från egen svensk kapitalförvaltning, hur mycket ger den internationella?

WWF: s Årsredovisning 2012, http://www.wwf.se/source.php/1480979/%C5rsredovisning%20Stiftelsen%20V%E4rldsnaturfonden%20WWF%20802005-9823%202011.pdf

Jag förmedlar inget om Svenska Naturskyddsföreningen, du känner förmodligen till att även de har internationella kontakter och lockar människor med behjärtansvärda slagord.

Svenska Rovdjursföreningen är ett helt annat kapitel, men jag förutsätter att du vet att det är en skapelse av f.d. chefer på Naturvårdsverket för att skapa ett rovdjurspositivt opinionsorgan. De gav dem också remisstatus, mycket märkligt med avseende på medlemsantalet.

Bäste Lena Ek. Jag hoppas verkligen du har ovanstående förhållanden klart för dig och inte låtit dig förledas i riktningar och uppfattningar som inte stöds av vetenskapen. Känsloargument måste du stå över. Men var aktsam så inte dina medarbetare hellre följer någon av ovanstående organisationers idéer före dina egna, vetenskapens och svenska folkets åsikter. Du kan inte, lika litet som någon annan, veta vad som rör sig i dina närmastes huvuden.

Själv är jag en stor kritiker av nuvarande rovdjurspolitik därför att den inte är demokratiskt skapad. Om aktuellt fall med Junseletiken har jag skrivit här, https://rovdjurspolitik.wordpress.com/2013/03/21/ingen-vill-vara-i-gula-ankans-pals/

Kan jag var till ytterligare hjälp så hör av dig.

Slutligen vill jag önska dig och din familj en riktigt Glad Påsk.

Med vänlig hälsning
Kenneth Erikson

Taggad , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

13 tankar om “Jesus på korset och Junseletiken åter hemma.

 1. ...Otur när jag tänkeer.... skriver:

  Är vargen en ateist?
  Skillnaden i den jämförelse är inte så stor.
  Jesus lämnade blod efter sig när han spikades fast i korset!
  Men en normal riktig varg, löper bara en gång per år, lämnar sitt egna blod efter sig!
  Men denna ”gula änka” är inte en riktig varg, efter som den gör det flera gånger, löper alltså!
  Det är en oäkta varg, som forskare, myndigheterna, vill ska hindras från korsfästning…

  • Kenneth Erikson skriver:

   Hej.

   Jag vill minnas att det var på Studio Ett igår jag hörde något om detta,
   har åter lyssnat igenom sändningen. Och det låter märkligt, han säger förlöpning, vad tusan är det? Har någon annan hört talas om förlöpning?

   Däremot minns jag tydligt att Erik Arvidsson, bortgången känd jämthundsuppfödare från Övsjö utanför Kälarne, berättade för mig att jämthundarna förr i tiden bara löpte en gång/år.

   Med ”oren” inblandning löper de idag som övriga hundar 2 ggr./år. Vargen däremot löper endast 1 gång/år, såvitt känt (och det i mars?), med hybrider blir det annorlunda kan vi gissa?

   Här finns litet att läsa om Jämthunden och även Erik Arvidsson. http://vovve.net/Raser/Jamthund/omdomen.asp

   Glad Påsk
   KE

  • jan arve myrmo skriver:

   Âr dette fakta , at hon löper flera än 1 gang i året . Har detta dokumenterast ???

   • Kenneth Erikson skriver:

    Hej Jan Arve.

    Nej, det är inte dokumenterat att tiken löper mer än 1 gång/år, vad jag känner till. men vargspåraren uttryckte sig konstigt.
    Förlöpning är et okänt begrepp för mig.

    Jag vet vel att Norge och Sverige delar på samma stam och att den hanteras på liknande sätt av personer med mycket nära samarbete. Skandulv är ju ett forskningssamarbete, men visst är det skandalöst.

    Mvh
    KE

 2. Naturbrukaren skriver:

  Mycket bra! Behovet av religion skall aldrig underskattas. Människan är inte alltid rustad för de motgångar som kommer med livet och där, i ett svagt ögonblick är det lätt att falla till föga, bli upplockad av något lättillgängligt.

  • Kenneth Erikson skriver:

   Tack.

   Javisst finns det ett stort behov hos många att tro på något. Och kan man kombinera det med att samtidigt göra sig av med sitt dåliga miljösamvete, som de lurats att tro, så är framgången given.

   Mvh
   KE

   • Mil-hussen skriver:

    Ja, det va väl ett par kända ”profiler” som en gång sa i radion att:
    De trodde på Robert Lind i Kramfors.
    Men WWF har lyckats bättre en ”Linderman”
    Eller så lyssnade inte politikerna på det ”inslaget”
    WWF går över ”lik” för att hjärntvätta ”folket”…

   • Kenneth Erikson skriver:

    Mil-hussen.

    Ja, WWF är farliga. I annat inlägg har jag pekat på att de varit så framgångsrika att de fått rätten att utforma propagandatexten på de5stora(som de dessutom får betalt för). Av det kan vi dra slutsatsen att de från myndighetshåll(Naturvårdsverket, som bestämt om skapandet av de5stora) själva tycker precis likadant som WWF, och är troligen också själva medlemmar. WWF, m.fl. styr.

    Mvh
    KE

 3. Hans Boström skriver:

  Hej hopp! Hundar blöder ett par veckor före och efter ägglossningen. Vargen däremot börjar blöda långt före själva ägglossningen och brunsten, ofta redan i december fast brunsten inte är förrän i mars. Den här förlöpningen är förmodligen till för att hanar ska kunna känna att här finns en tik som tänker bli brunstig i mars. Hans

 4. Anton D skriver:

  Hej

  Halkade in här via en länk på facebook. Av texten att döma ser det du som att det enda du ägnar dig åt är smutskastning och insinuationer. Varför använda nedvärderande ord så fort det handlar om personer som inte delar dina åsikter? Det är ju typexempel på retorik när argumentationen inte räcker till.

  Anton

  • Kenneth Erikson skriver:

   Hej Anton D.

   Du får ursäkta mig men jag förstår inte vad du syftar på. Du får gärna återkomma och peka på det, där du anser jag uttryckt mig felaktigt. Ja du får också chansen att ta ett större grepp (berätta eller beskriva mer om vad du tycker om det jag berört i detta inlägg som inte faller dig i smaken).

   Jag har faktiskt aldrig känt att mina argument inte har fog för sig, men att de ännu inte räcker till för att rucka politiken är en annan sak. Jag skriver öppet och under demokratins spelregler samt, ambitionen är att beskriva fakta för svenska folket som är så okunnig och dåligt upplyst i denna fråga.

   Självkritik är en jobbig sak för de flesta, därför käbblar man emot det man själv tror är rätt. Det gäller oss båda två.

   Den mer beläste eller kunnige vet att det inte går att fastslå vad som är rätt eller fel!

   Mvh
   KE

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: