Nu måste det bli slut på smutskastningen av landsbygdens befolkning i public service.

Tisdagen den 2: a april sändes på Sveriges Radios nyhetssändningar, ett otrevligt och oemotsagt inslag och uttalande om tjuvjakt på stora rovdjur. 

Lusten att skuldbelägga jägare och samer tar absurda former.

Återigen var jägare och samer måltavlan. Ingen från den utpekade sidan gavs chans att ifrågasätta och förklara. Det är en skam för SR att sända sådant.

Det går inte att undvika frågan om SR, Christer B Jarlås och Lars Lundman är medvetna om att deras uttalande faktisk kan uppfattas som hets mot folkgrupp. Det är också helt i relevans med SR: s svar på en fråga som ställdes till SR, om det är rätt av SR att sända ett inslag av en rappare som spårar varg för att upptäcka ev. tjuvjakt, utan att nämna att spårning i djurets färdriktning är förbjuden.    Svaret lyder enl. följande:

” Hej!

Tack för ditt mejl, ber om ursäkt för sent svar.

Det är en intressant fråga du uppmärksammar. Att ofreda varg, dvs förfölja och störa, är som du skriver olagligt i Sverige utan tillstånd. Syftet med lagen bör vara att bland annat förhindra tjuvskytte.

I reportaget beskriver de medverkande hur de spårar en varg och ”tittar lite hur den rör sig”. Syftet, menar de, är att få koll på eventuella tjuvjägare. De vill alltså försvara vargen så gott de kan.

Det är en svår gränsdragning. Spelar t ex syftet någon roll? För Naturvårdsverkets experter är det väsentliga i lagen om det förekommit ofredande, något som de i samtal med oss lämnar över till åklagare att bedöma.

Vi på Verkligheten kan i vilket fall inte sätta oss till doms över huruvida de medverkande gör sig skyldiga till lagbrott i det här fallet.

Men eftersom du har reagerat kan man anta att fler har gjort det. Med anledning av detta har vi kompletterat texten på vår hemsida:

Tack för att du uppmärksammade frågan!

Vänliga hälsningar
xxxxxx xxxxxxxx ”

Konsekvensen av svaret är fasansfullt.

Här ser det ut som om SR liksom Naturvårdsverket tillämpar regeln, ändamålet helgar medlen. Dvs. kan någon tjuvjägare påträffas och lagföras får man överträda lagen, då är det tillåtet. Och det anser tydligen SR och NVV även gäller rappare som tydligen drivs av sådant hat att sångtext och video handlar om att slå ihjäl jägare.

Vän av ordning måste fråga sig, har SR och NVV tänkt igenom detta seriöst? Finns det andra brott där staten också sanktionerar lagöverträdelser som i förlängningen kan resultera i att någon privat rättsskipare tillåts ta sig rätten att avliva sina medmänniskor?

Miljöåklagaren är redan känd som vargvän.

Christer B Jarlås är sedan tidigare känd som en vargvän –förespråkare. Han har tillsammans med åklagarkollegan Sven Erik Alhem samt forskare Johanna Hagstedt från BRÅ haft informationsmöten om varg i Jämtland på flera platser vid ett flertal tillfällen. Naturvårdsverket har skjutit till medlen för detta så det är ingen fantasifull gissning att de pratat gott om varg och andra stora rovdjur och illa om jägare och samer. Nu missunnar jag ingen lite extra slantar men här är det frågan om falsk rovdjurspropaganda! Vargen talar nämligen inte för sig, dit den kommer uppstår genast avsky och hat emot skadedjuret varg, därför måste det ljugas för de ännu oerfarna. Nu sker det i södra delarna av landet och efter norrlandskusten i ett försök att vinna acceptans för utbredningen av varg i just dessa områden.

Vi kan önska oss en bättre ordning.

Nedan ett öppet brev till miljöåklagare Christer B Jarlås.

 

Dat. 130404

Miljöåklagare Christer B Jarlås.

Hej.

 

Jag vänder mig till dig efter ditt uttalande i ekots nyhetssändningar tisdagen den 2:a april.

Först denna fråga: Har du och Sveriges Radio regeringens stöd för att låta SR hänga ut jägare, samer och faktiskt vem som helst på glesbygden?

Med en kombination av sorg och ilska reagerar jag på att du ondgör dig över att människor bryter mot lagen. Utpekade är otvivelaktigt samer och jägare, men du nämner inget om möjliga orsaker.

Låt mig redan här och nu göra klart att jag absolut tar avstånd från lagöverträdelser, vi ska alla följa lagen, det anser de flesta. Men det måste stå var och en fritt att kritisera lagarna. Är du av annan åsikt?

I verkligheten vi lever i finns som bekant förklaringar till allt, även till varför det förekommer illegal avlivning av de stora rovdjuren. Antalet lär dock vara rätt blygsamt eller hur? Kanske knappt värt att nämna när stammarna ändå de facto växer så det knakar?

I radioinslaget refererar du till pågående förundersökningar och menar att förtjänster finns med den nya lagen, ”försök och förberedelse” till jaktbrott, när du påstår dig veta att lagen varit användbar i ett antal polisutredningar.

Då måste frågan ställas: Tänker du då på fallet där 5-6 jägare i Härjedalen under fjolåret blev häktade under 17 dygn, fick sina bilar och vapen beslagtagna, sina hem genomsökta och datorer + div. övrig egendom beslagtagna? De blev också, som en följd av detta, dömda som tjuvjägare av lokalbefolkningen? Fortfarande är inte denna förundersökning avslutad och samtliga tillhörigheter är ännu inte återlämnade trots att snart ett helt år har förflutit. Hur länge ska de behöva lida och anses skyldiga? Miljöåklagaren i det fallet, din kollega i Östersund Åse Schoultz, lovade besked flera gånger till viss tid men semester och andra uppdrag har tydligen fått gå före. De förlorade en jakthöst och inga konkreta bevis som styrker det de anklagats för har presenterats. Tänker du på detta Christer B Jarlås? Ser du detta som en positiv konsekvens av lagen om ”försök och förberedelse” till jaktbrott? Fick inte du under utbildningen lära dig att hålla reda på begreppet att, ingen är skyldig före dom?

Vem initierade egentligen tillkomsten av denna lag?

Det finns fler lagar, faktiskt så många så ingen i landet kan hålla reda på samtliga.

Om denna lag, försök och förberedelse, skulle användas för andra brott, och varför inte? Antagligen därför att då skulle absurditeten med denna typ av lag framstå klart och tydlig för var och en, eller vad tror du?

Ta t.ex. pedofili, då skulle en man (oftast män) som reser ensam till ställe på jorden där sådant förekommer redan på flygplatsen för avresan kunna häktas?

Eller köp av prostituerade, då kunde väl förberedelse kunna hävdas så fort en man kör in på en gata med gatuprostituerade, kanske redan när han sätter sig i bilen vid hemmet?

Trafikbrott anses så vanliga att kanske blott en på miljonen upptäcks och beivras, här finns ännu större fog att häkta redan när någon sätter sig bakom ratten.

Eller jämlikhetsmål och brott mot vilken lag som helst, skulle man inte kunna bli häktad bara för att man stiger upp på morgonen, när man på fantasifullt lösa grunder och godtycke kan häkta folk och genomsöka deras hem?

Får man tänka och drömma om vad man vill?

Denna lag är en styggelse Christer B Jarlås, inget att vara glad över utan direkta motsatsen. Den ska inte få existera i något som vill ses som ett utvecklat land – en rättsstat. Visst bör du i stället verka för att lagen avskaffas?

I radioinslaget får vi höra att lagen påstås uppdaga andra brott, genom utvidgad förundersökning och husrannsakan kan gissas, vilket är en direkt följd av mängden okända lagar. Vem som helst av oss som granskas tillräckligt noggrant kan beslås med lagbrott. Det är faktiskt möjligt att hitta förbrytare genom att göra tillslag i varje bebott hus i landet.

Inget vidare trevligt förhållande vi lever under, eller vad tycker du Christer B Jarlås? Här passar bibelcitatet: Den utan skuld kastar första stenen.

Det finns annat du också kunde göra.

Varför tar du inte kontakt med din kollega Sven Erik Alhem, han som tillhör Djurskyddet Sverige? Ni kan tillsammans åtala Naturvårdsverkets rovdjursförvaltning för djurplågeri av den gula änkan i Junsele och alla andra rovdjur som hetsjagas innan bedövningspilen träffar köttet, för att därefter undersökas och förses med en onaturligt tyngd runt halsen som skaver sig in i köttet? Känner du till om något nytt av värde redovisats av dessa djurförsök?

Du skulle också kunna låta utreda rovdjursforskarna om de förmedlar sanning och fakta. Varför reagerar du inte när en norsk dna undersökning påstår att vår Skandinaviska vargstam inte har kommit från Finland eller Ryssland? Då måste väl våra vargar vara illegalt inplanterade eller hur, gör du något för att få detta utrett?

Varför får vi inget höra om utredningen om det tragiska dödsfallet på Kolmården, där en anställd slets itu av ofarliga vargar? Menstruerade den kvinnliga djurskötaren vid tillfället, det kan vara en viktig omständighet?

Och varför engagerar du dig inte i kanske den största av alla miljöfrågor i modern tid i Skandinavien, där landsbygdens befolkning våldtas och fördrivs pga. en rovdjurspolitik som gör livet sämre och som strider emot all mänsklig empiri?

Igår morse fick vi höra ett inslag på nyheterna om en flykting från ett Nordkoreansk fängelseläger (artikel i gårdagens DN). Han beskrev förhållandena och mycket handlade tydligen om angiveri. Efterlyser du och din kollega i Norrbotten den ordningen, ett Sverige som angivarstat, likt forna Östtyskland?

Visst finns tips, bl.a. om ett flertal brott mot miljölagar och förordningar som din förmodade arbetsgivare, Länsstyrelsen för Jämtlands Län, begått?

Jag läser dig i ÖP nu och då där du frilansar som kulturskribent, du är duktig med ett stort intresseområde. Men jakt är kultur och i Jämtland som är ett av de största jaktlänen i landet med kanske 30-40 % procent av befolkningen direkt eller indirekt berörda, uppskattar troligen inte ditt påhopp. Känner du inte detta? Jakten tillhör också människans karaktärsdrag från urminnes tid. Är människan något, så är det jägare (eller fiskare – samlare, vilket i princip är samma sak, bärga mat och annat värdefullt från naturen), håller du med om detta?

Här förmedlar SVD verkligheten bakom brott och straff inom det ekonomiska området, det väcker onekligen några reaktioner.

Och Christer B Jarlås, ändras inte rovdjurspolitiken kommer tjuvjakten mest troligt att öka. Människor accepterar inte lagar som går emot rotade förhållningssätt, traditioner och självbevarelsedriften, utan tvång. Argumenterar du för hårdare tag, sopar du banan för ett nytt Ådalen 31 eller aktuella händelser i Syrien. Vi vet redan att de s.k. miljöorganisationerna som förespråkar varg inte har humanism på sina program.

Min förhoppning är att du besinnar dig i din iver att utrota länets och landets jägarkår.

Det finns en annan sida, en sida som inte för ett ögonblick tror att ett par vargar vandrade genom ett 100 mil långt skafferi 1982 (rovdjursforskarnas version), för egen maskin utan mänsklig hjälp, till det område i västra Värmland som idémakarna bakom Projekt Varg fastslog redan i slutet på 60-talet, och där skapade Skandinaviens vargstam. Den sidan växer med rovdjurens tillväxt och utbredning och redan misstänks höga chefstjänstemän på svensk myndighet använt Sveriges Radio (och TV) för att torgföra dessa idéer. Det finns alltså anledning att tänka sig för innan man utnyttjar, även den växande sidans, Sveriges Radio för att propagera för egna åsikter. Vargbluffen är på väg att avslöjas.

Kan jag nu, som kritiker av en ovetenskaplig och orättfärdig rovdjurspolitik och tillhörande utpekad grupp (tillsammans med Lena Ek, Anders Borg och Eskil Erlandsson m.fl.), räkna med repressalier från samhället? Kommer en husrannsakan som ett brev på posten eller förskjuts det i tid? Kan jag räkna med frihetsberövande och häktning eller andra omständigheter som försvårar mitt normala liv? Ska jag ses som en person som ska hängas ut i det offentliga rummet som dåligt exempel, som det är fritt fram för allmänheten att ge sig på? Hur är mitt framtida rättskydd när jag tillhör den av dig utpekade förfärliga kategorin människor? Kan jag känna rättssäkerhet och att jag lever i ett land som inte dömer förrän skuld om lagbrott kan bevisas, eller räcker det med godtyckliga skäl eller t.o.m. falska anonyma tips och utpekanden?

Det får räcka med min kritik nu, jag vill naturligtvis avsluta i god ton med en,

Vänlig hälsning

                                                                                      Kenneth Erikson

Tillägg 130416.

Med glädje och tacksamhet vill jag här meddela att jag igår erhöll ett svar från Christer B Jarlås.

Där påpekar han några felaktigheter i mitt brev och upplysningar om andra frågor jag ställde.
Hans arbetsgivare är Åklagarmyndigheten, en fristående statlig myndighet. Christer B Jarlås berättar även att han inte är insatt i fallet med Härjedalsjägarna, att Kolmårdenfallet ligger utanför hans arbetsområde samt att lagen om förberedelse till brott inte är något konstigt. Han skriver: ”För alla brott som har samma straffskala som grovt jaktbrott är det normala att de kan bestraffas även på försöks och förberedelsestadiet.” Lagen infördes som en följd av vårt EU – medlemskap, en harmonisering inom unionen när det gäller grov organiserad brottslighet, låter han meddela. I övrigt är svaret tydligt och sakligt som det anstår en statlig tjänsteman med ansvarkänsla och skärpt sinne.

Jag själv är ledsen för att jag kände mig tvingad att skriva detta öppna brev till Christer B Jarlås, men jag hoppas han ”ser” att jag, till skillnad från bevarandesidan, inte drivs av något hat.

Mitt brev var helt nödvändigt. Många obesvarade frågor återstår ännu för div. makthavare att besvara om denna verklighetsfrämmande sanslösa rovdjurspolitik. Vi ska fortsätta pressa makthavare såsom ansvariga tjänstemän och politiker till svar. Hur vi sedan tolkar svaren är en helt annan sak. Ännu har ingen erkänt att rovdjurspolitiken är en oframkomlig väg. Jag hoppas att det inte är alltför avlägset i tid tills vi får höra det.

Taggad , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

26 thoughts on “Nu måste det bli slut på smutskastningen av landsbygdens befolkning i public service.

 1. Ny-skrämd ;-( skriver:

  Hej Rovdjurspolitik.

  Nu blir jag rädd!
  Jag fick syn på denna skrivelse på en arbetskamrats dator,
  frågade om jag fick läsa detta?
  Givetvis fick jag till svar!
  Frågan som gör mig skrämd, är:

  Är detta sanningen om hur det går till?
  Finns det professionella människor inom rättsväsendet som det beskrivs i texten?
  Är det en indoktrinerad journalistkår som hanterar mediaflödet?
  Hur och vilka kan ställa detta till sin ordning, så att detta inte accelererar och får fortgå?

  Jag önskar nästan att jag inte varit så nyfiken,
  utan att jag låtit bli att läsa detta,
  men nu måste fler få se det.

  Ytterligare en frågan jag ställer mig, som en eftertanke!
  Går det inte att få ut denna redogörelse i media, (DN m fl)
  som en debattartikel?

  • Kenneth Erikson skriver:

   Hej.

   Ja, man kan bli rädd för mindre, men tyvärr ser vår verklighet ut på detta vis. Det är en allmän uppfattning bland oss som följer med i samhällsdebatten att det går till som jag föröker skildra. Vi tror så gärna gott om andra, dem vi givit makten att hantera våra angelägenheter i samhället. Tyvärr visar det sig alltför ofta att politiken styrs av andra än regering och riksdag. Jodå, det är riksdagen som beslutar och det blir spelreglerna, men jag menar att det är krafter, eller antikrafter, i bakgrunden som lobbar och övertygar (ibland tvingar) fram div. beslut som gynnar dem själva.

   Följ samhällsdebatten bättre i fortsättningen kommer du själv att upptäcka at demokratin inte fungerar som de flesta tror. Rovdjurspolitken är bara ett område där det märks tydligt, det gäller tyvärr överlag.

   Tyvärr saknar vår press mod att annat än i undantagsfall skildra sanningen på detta område. kanske jag hellre ska skriva att de också fallit offer för en enastående effektiv rovdjurspropaganda och själva blivir rovdjursvänner och därför högst ogärna publicerar artiklar med rovdjurskritiska synpunkter. Politisk korrekthet, har du hört talas om detta? (Googla annars på detta). Det är också en faktor i sammanhanget. Samtliga partier i vår riksdag tycker likadant i denna fråga, det är också en effekt av en effektiv rovdjurspropaganda. Det är alltså ”fel” för något av partierna att ifrågasätta politiken. De är rädda för att det kan påverka opinionssiffrorna i fel riktning. Andra tider kommer snart, då alla (utom V och MP troligen) argumenterar för drastiska ändringar av denna idiotiska politik.

   Misströsta inte, sanningen uppdagas alltid i sinom tid.

   Mvh
   KE

 2. gjakobsson2013 skriver:

  Fantastiskt bra Kenneth

 3. Ingemar Karlberg skriver:

  Otroligt bra skrivet. Beundrar dig som kan få ihop ett sådant brev. Måtte det få några att reagera och börja granska vad som händer.

 4. Åke Skogevall skriver:

  Höga jurister – hur ställer ni er till den pågående juridiska/politiska utvecklingen?

  1. Olagliga metoder tillåts för polis och tjänstemän om syftet synes gott!
  2. Olagliga metoder görs lagliga genom simpla riksdagsbeslut.
  3. Enbart (anonym) anmälan eller misstanke om brott (för vissa människor) skall medge ”grynigsräder” där man letar efter helt andra förseelser.
  4. Försök eller förberedelse till brott blir kriminellt.
  5. Misstanke om brott rättfärdigar oproportionerliga drastiska ”åtgärder” från tjänstemän
  (såsom Härjedalsfallet; för att inte tala om djurskyddsärenden) – tjänstamannaåtgärder som är mer drastiska än de domar som kan utfärdas vid fällande i domstol.
  6. Inskränkta överklagandemöjligheter, minskad insyn och kontroll av makthavare och kollegial sammanhållning gömmer problem.
  7. Utan tjänstemannaansvar fås ingen problemlösning, bara problemgömmande.

  Man vädjar om allmänhetens tips och assistans, men klämmer åt oskyldiga utan rättelser eller kompensation vid misstag. Sällan ens en ursäkt.

  Anser man sig behöva allmänhetens förtroende?
  Om man förlorar det, tänker man då att kräva effektivare spanings- och förhörsmetoder?

  Har jurister och politiker fortfarande förankring i demokratiska principer?

  Olycklig av att få insyn
  Åke Skogevall

 5. ...Otur när jag tänkeer.... skriver:

  Hej Kenneth
  Jag får tacka dig för en redogörelse över det vanliga, om den situation som du förmedlar.
  Det är av största vikt att detta kommer ut till den breda allmänheten, så att fler får vetskap om detta. Det innebär att alla vi som läser detta, på de sätt vi kan, återger det genom att sprida denna text till övriga, försöker få så många det går att läsa detta.

  • Kenneth Erikson skriver:

   Hej.

   Det är roligt att få uppskattning och att du tycker fler borde läsa detta. Det är ju tyvärr inte så lätt att nå ut med vårt budskap, vi som har en annan syn på rovdjurspolitiken än den som förvaltarna driver. Vi har heller ingenting av det som drivarna, de s.k. miljöorganisationerna, förfogare över. De har löst sin finansiering, att få medierna på sin sida och direktkontakt med beslutsfattarna. Allt detta har skett utanför vårt demokratiska system och allt detta saknar vi kritiker av rovdjurspolitiken som sagt. Vi får väl hjälpas åt var och en av oss, bäst vi kan, att sprida så fler få läsa.

   Mvh
   KE

 6. Kent skriver:

  Tyvärr så är vi toppstyrda av politiker som inte bryr sej om sina medborgare utan folk i glesbyggd ska utrotas på det ena eller andra sättet och den politiken har detta land haft i 50 år allt för att rovdjuren ska beskyddas mot människor men vilka ska beskydda oss då?? inte blir det våra politiket eller rättsväsende utan dom skulle nog föredra att vi går man ur huse och självdör så vargen får mer mat för det dom inte inser är att när vargen inte finner mat längre i skogarna kommer den in till bebyggda trakter se bara det som hände i Stenugnssund när vargen tog en hund på gården hur länge dröjer det innan ett barn blir taget??
  men då var det väl något fel på barnet .
  Nej en kontrollerad rovdjursstamm är att föredra både för vår säkerhet och för rovdjurens bästa annars blir det en massa inavel och det brukar inte bli så bra i längden

  • Kenneth Erikson skriver:

   Hej Kent.

   Tyvärr ser det väl åt ungefär som du beskriver. Utvecklingen verkar inte positiv för oss boende på landet och våra politiker verkar inte bry sig. Som myntats flera gånger tidigare, det verkar som om rovdjuren är viktigare än oss människor.

   Mvh
   KE

 7. Anders Dunder skriver:

  Hej igen Kenneth!
  Jag har ju redan berömt dig för denna skrivning, och du ser vad många tycker detta var bra och sakligt skrivet, en del blir ju förvånad att det är och går till på detta vis. Jag håller fullständigt med några här att denna skrivning måste ut i någon debattartickel i dom större tidningarna.
  Hälsningar Anders D.

  • Kenneth Erikson skriver:

   Hej Anders.

   Ibland lyckas jag tydligen snickra ihop orden så andra tycker det är bra, det är roligt. Men det är ju allvar bakom orden och 3 skäl kan nämnas direkt.

   1. Först och främst handlar det om en orättfärdig lag som drabbat dig och andra. Du är
   ett av offren för en avskyvärd lag, och Christer B Jarlås tillsammans med
   Åse Schoultz och rovdjursförvaltningen kan antas vara ute efter att skapa ett
   prejudikat. Vad det skulle innebära för framtiden kan vi ha mardrömmar om.

   2. Att Sveriges Radio sänder detta som ett inslag stora delar av glesbygdens befolkning
   smutskastas, särskilt jägare och samer. Därmed blir inslaget även inslaget ett
   inslag för de stora rovdjuren, rovdjurspropaganda m.a.o, och SR är verktyget.

   3. Vår övriga medias ovilja att redovisa den andra sidans syn på verkligheten av att
   leva med rovdjuren. Tidningar censurerar debattartiklar som beskriver baksidan av
   rovdjurspolitiken, t.o.m. våra argument i de kommentarsmöjligheter som erbjuds på
   tidningarnas webbsidor. Det har hänt mig många gånger. Våra tidningar i Jämtland,
   Östersundsposten och Länstidningen, tillämpar den censuren. Vi lever inte i ett
   uttvecklat modernt land, en rättstat. Så här går det till i slutna diktaturer som
   det berättas om nu och då i radio och TV. Vem som bestämt om denna censur i Sverige
   vore intressant att veta.

   Mvh
   KE

 8. Kalle skriver:

  Ruggigt bra, Kenneth !!

 9. Magnus Sandblom skriver:

  Bra skrivet, jag har följt en del av vad som händer i Sverige, själv bor jag i Californien, innan Jag kom ner hit så bodde jag i British Columbia Canada, jag hade min trappline i norra BC , sent på sjuttio talet, var det så mycket varg i BC,Fish and wildlife lade ut gift för att få bukt med vargstammen, jag menar inte att det är det rätta sättet, men om vargen får leva ostört, så tar det inte så lång tid innan den måste ta tamdjur för att kunna överleva, Det finns inte något land i världen som kan säga att de har en vargstam som de kan leva tillsammans med, varför kan inte politikerna förstå att varg och man inte kan leva sida vid sida, det var en anledning vargen var nästan utrotad på 1800 talet och i början på 1900 talet.
  Vad ska vargen livnära sig på när älg och råddjur är borta, fattar inte folk i storstäderna vad som händer.
  Och jag har aldrig hört att jag kan bli dömd för något jag bara har tänkt på, vad är det för lag.
  Det är dags att rösta in politiker som lyssnar på vad folk har att säga, inte bara ta mutor från lobby artister, som bara ser till vad de kan tjäna på med att lyssna på folk som sitter i ett höghus i storstäderna och tycker vi ska ha varg, vad händer med dom som bor på landsbyggden, och har valt att driva ett jordbruk med tamdjur och som faktiskt producerar kött och grönsaker till de som sitter där och är imot landsbyggden, det är helt fel, systemet i Sverige är inte rätt, det är dags att stå upp och bli accepterad som människa inte som slav i ett system som inte fungerar.
  Magnus Sandblom
  551 san mateo rd half moon bay
  Ca 94019 US

  • Kenneth Erikson skriver:

   Hej Magnus Sandblom, och tack för din berättelse.

   Det är inte mycket att tillägga, du ställer samma frågor som många andra om hur det kunnat bli så här. Vi är helt överens.

   Det blir mer och mer tydligt att vi lever i ett system med många brister, ett dåligt styrelseskick och en ej fungerande demokrati. Vi delar det med de flesta länder i Europa men det politiskt korrekta och konsensustänkandet i Sverige är något alldeles extra. Det är inte våra valda politiker som styr inriktningen utan utomparlamentariska organisationer som WWF, Greenpeace, Svenska Naturskyddsföreningen – SNF, och ett litet statligt opinionsorgan som heter Svenska Rovdjursföreningen – SRF, om vi pratar flora och fauna. Systemet kallas Demokratur, jag skrev litet om det här; https://rovdjurspolitik.wordpress.com/2012/08/

   Vi behöver ett nytt bättre system, och politiker som törs och får framföra sina åsikter. Så, du ser att jag delar helt det du själv skrivit. Tack för det Magnus.

   Mvh
   KE

 10. Anders Wideson skriver:

  Kenneth!
  Otroligt bra skrivet!
  Har du skickat en anmälan till radionämnden angående smutskastningen av Samer och jägare i inslaget?
  Hälsningar

  Anders Wideson

 11. johan blom skriver:

  Lysande Kenneth

 12. Tryggve Eriksson skriver:

  Bäste Kenneth!

  Ge inte upp , du skriver enastående tydligt och belyser på ett tydligt sätt hur myndigheterna
  ( och myndigheternas företrädare) i alla led uppfattar oss boende på landsbygden som även råkar vara jägare, något som vi nedärvt från våra förfäder, och som är en del av vårt liv. Vi är inga djurplågare, då skulle vi inte hålla oss med tamdjur. Många av oss bedriver lantbruk med djurhållning, vilket är på utdöende, förmodligen något som Rovdjursföreningen och Naturskyddsföreningen totalt struntar i (det går lika bra att köpa utländskt i snabbköpet) mycket klimatsmartare, det är ju bara några hundra mils biltransport från sydeuropa. Empati med berörda av rovdjursproblem är inget som bevarandeorganisationerna känner. Nej ingalunda, problemen finns ju inte på Stureplan i Stockholm där merparten är för rovdjur, det är ju ett pittoreskt inslag i Sveriges fauna. Man kan undra hur många av ”rovdjurskramarna” som är ute i skog och mark för att söka kontakt och få chansen att ”gulla” med en varg. Moderatregeringen har lagt sig platt för Mikael Karlsson och kompani, så även rättsväsendet, det gick förvånansvärt snabbt för Förvaltningsrätten att inhibera det senaste beslutet om skyddsjakt på den s.k. Junselevargen, i normalfallet tar det månader att fatta beslut för domstolarna i ett ärende, här gick det på några timmar, men det är klart här var det ju ingen åldring som rånmördats och inget tingsrättsärende. Nej prioritet 1 för polis och åklagare är tydligen, bevaka landsbygdsbor tillika jägare, den gruppen är potentiella förbrytare som till varje pris måste hållas under bevakning, långt därefter kommer misshandel i nära relationer, ratt-drogonykterhet, stöld, bedrägeri etc. Politiker sig vara ”lyssnande” till vad människor tycker (Reinfeldt i valrörelsen), men här är det dövörat, har själv skrivit ett medborgarförslag till kommunfullmäktige och krävt en vargfri kommun, ännu inget svar, med heder till de kommunpolitiker som vågar ha en åsikt i vargfrågan, och krav på åtgärder, så här kan det bara inte fortsätta.

  Tryggve

  • Kenneth Erikson skriver:

   Tack för beröm och din vädjan Tryggve.

   Inte mer att tillägga än att vi är helt överens och att du själv också skriver klart och tydligt.
   Det beror antagligen på att vi gjorde vår skolgång under samma tidsålder. Förr ställdes det krav i skolan.

   Mvh
   KE

   • Tryggve Eriksson skriver:

    Under min uppväxt och skolgång i Strömsund på 50-talet fick man lära sig vad som var rätt och fel, och att ta hänsyn till andra människor, idag är det ”egot” som styr.
    Tryggve

   • Kenneth Erikson skriver:

    Hej igen Tryggve.

    Ja många av oss i den äldre generationen anser att samhället har spårat ur.
    Frihet under ansvar och kärleksbudskapet existerar inte längre. Tyvärr!

    mvh
    KE

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: