7 smittade av vargens dvärgbandmask.

Så kan det vara, ingen vet ännu. Hur många är smittade av rävens dvärgbandmask, den allvarligare av de 2 varianterna. Ingen vet och vem bryr sig? Rävens dvärgbandmask har påträffats på ett flertal ställen i landet och vuxen mask utvecklas i värddjuret och mellanvärd är i huvudsak smågnagare. Räven är det vanligaste värddjuret men även varg kan få masken om de äter gnagare, vilket de naturligtvis gör. Gnagare är mellanvärdar men det kan även människan bli, med svår sjukdom som följd. Det finns massor att läsa om detta på nätet. För att slippa dessa smittor måste livscykeln för parasiten brytas. När det i detta fall inkluderar vargen är det en trolig orsak till tystnaden i samhället.

Nyttan med myndigheter?

Vi har i landet ett flertal myndigheter (en lista på slutet av inlägget) som ska värna vår hälsa. De har i liten mån varnat befolkningen i de områden rävens mask påträffats, men varför inte hela landet? Som bekant vandrar vargen långa sträckor snabbt och med sin skit sprider de smittan över hela landet.

Inget nytt under solen.

För 10 år sedan fanns denna insändare i ÖP (ÖstersundsPosten 030412, under Ordet fritt).
Insändare Öp 030412

Jag har aldrig skjutit något svin men en trofé har jag.

Trofé

Myndigheter och en ansvarig minister som har frågan i sin hand.

Folkhälso- och socialtjänstminister: Maria Larsson, kristdemokrat, statsråd i Socialdepartementet, där hon ansvarar för folkhälso- och socialtjänstärenden.

Arbetsmiljöverket
Vi arbetar för att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv.

Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS)
Initierar och finansierar forskning för att främja människors arbetsliv, hälsa och välfärd.

Institutet för Framtidsstudier Stiftelse
som i egen regi eller tillsammans med andra bedriver framtidsstudier, långsiktig analys och därmed sammanhängande verksamhet. Avsikten är att informera om framtida möjligheter och hot i samhällsutvecklingen.

OBS! Glesbygdsverket nedlagt den 31 mars 2009!

Myndigheten Glesbygdsverket lades ner den 31 mars 2009. Delar av verksamheterna vid Glesbygdsverket har den 1 april 2009 övertagits av två nya myndigheter Tillväxtverket och Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys.

Jordbruksverket
Regeringens expertmyndighet på det jordbrukspolitiska området. Har ett samlat sektorsansvar för jordbruk, trädgård och rennäring.

Krisberedskapsmyndigheten
Arbetar med att utveckla krisberedskapen i det svenska samhället. Tillsammans med kommuner, landsting, myndigheter, näringsliv och organisationer minskar vi samhällets sårbarhet och förbättrar förmågan att hantera kriser.

Smittskyddsinstitutet
En statlig myndighet med uppgift att förebygga och bekämpa infektionssjukdomar.

Socialstyrelsen
Socialstyrelsen är statens centrala expert- och tillsynsmyndighet inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, tandvård, hälsoskydd och smittskydd.

Statens Veterinärmedicinska Anstalt SVA
arbetar för en god djurhälsa genom att förebygga, diagnostisera och bekämpa smittsamma sjukdomar hos djur.

Statens folkhälsoinstitut
Är ett nationellt kunskapscentrum för metoder och strategier inom folkhälsoområdet. Följer upp och samordnar uppföljningen av den nationella folkhälsopolitiken. Bedriver tillsyn inom alkohol-, narkotika- och tobaksområdena

Finns dessa myndigheter kvar?

Det finns skäl att undra över detta när varningar ännu inte spridits över landet. Har WWF och SNF sådan makt att de förbjuder ovanstående myndigheter att uttala faran med vargar som sprider smittan över landet? Eller har vi ett sådant system i landet där generaldirektörer inte törs, eller får, agera efter eget huvud? Viss information har ändå befolkningen fått i de områden där rävens dvärgbandmask påträffats, men vilket genomslag har det fått? Jag har ännu inte sett något foto på någon rävjägare som bär handskar vid hanteringen av räv i våra jakttidningar. Ignorerar de faran fullständigt eller har de lyssnat på Smittskyddsinstitutets råde som förmedlas i dagen ÖP? http://op.se/lanet/ostersund/1.5774945-hardare-regler-for-resa-till-norge enligt följande: ”Trots att dvärgbandmasken hittats i Sverige kan man fortsätta att äta bär, svamp och grönsaker. Risken att smittas via dessa livsmedel bedöms som ytterst liten, uppger Smittskyddsinstitutet.” Ja så kan man ju uttrycka sig när vi inte har något tjänstemannaansvar.

Värre exempel! Eller så resonerar man som den kanslist på Livsmedelsverket (tror jag det var jag fick höra) som på frågan varför de inte varnade för risken att bli smittad om man äter bär från backen fick svaret: Jamen risken är ju så liten, och det är främst svaga, gamla och sjuka som drabbas. Så resoneras det på våra myndigheter! Är vargen viktigare än omsorgen om vår befolkning?

4 thoughts on “7 smittade av vargens dvärgbandmask.

 1. Michael Ericson skriver:

  Det är märkligt som du säger att detta inte uppmärksammas mer. Kanske man inser hur komplext detta blir om och när det blir verklighet, och inte riktigt vet hur man ska angripa det. Under tiden kan det ju kännas bekvämare att varna lite för den nya fågelinfluensan som härjar i Kina, och där ett tiotal personer nu har dött. Tänk dig den svindlande siffran! Tio människor! Av en och en halv miljard…

  • Kenneth Erikson skriver:

   Michael.

   Med den erfarenhet jag fått av svenska myndigheter som slirar på sanningen, när de inte har tunghäfta, kan jag tro vad som helst. Frågan om dvärgbandmaskarna dök upp igen när media igår rapporterade om Smittskyddsinstitutets rekommendation till svenska folket att koka frysta bär. Så dödar man ju också dvärgbandmaskarnas ägg! Är det i verkligheten det som är orsaken, att det upptäckts dvärgbandmaskägg i importerade bär? Nja, det vet jag naturligtvis inte, utan orsaken kan vara exakt som beskrivs. Ett är däremot säkert, och det sitter för djupt inne för våra makthavare att erkänna, att vargen är den gemensamma nämnaren för spridning av båda bandmaskarna i landet, så det kommer de inte att erkänna. Då får vi i stället läsa om andra skäl att inte äta bär som inte kokats först. För hur skulle det se ut, om Naturvårdsverket med sin rovdjursförvaltning, inkl. regering och riksdag skulle erkänna och beklaga för svenska folket i följande ord. Förlåt oss landsmän- och kvinnor att vi propagerat för vargen så att vår tidigare säkra Skandinaviska natur har blivit en smitthärd som gör oss sjuka och t.o.m. döende? Dessa ord kommer vi aldrig att få höra, inte ens när det blir uppdagat och uppenbart för samtliga.

   Mvh
   KE

   • Cicki skriver:

    Bäste Kenneth,
    Jag gör inte som du att jag ”skummar” media för att få mig lite skvaller om dvärgbandmaskens framfart!
    Jag prenumererar på resultat av obduktioner från SVA, på våra vilda djur.
    Och än så länge har vi inte haft ngn varg med denna smitta!
    Varför sprida falska rykten?, det framstår bara som ytterligare ett sätt att skrämma folk för varg!

   • Kenneth Erikson skriver:

    Bästa Cicki.

    Att vara ansvarsfull är att inse och varna för faran innan den inträffar. Och SVA, som du refererar till, har konstaterat att rävens dvärgbandmask redan påträffats på 3 vitt skilda ställen i landet. Förutsättningen för denna parasits överlevnad hänger på närvaro av huvudvärd och mellanvärd, och båda finns i mängd. Vad du glömmer är att inkubationstiden anges till 5 – 15 år.

    Vargens dvärgbandmask finns i Finland och kommer med all säkerhet hit också. SVA anser f.ö. att den redan finns latent inom rikets gränser, det som saknats är hela kedjan – huvud – och mellanvärd. Med vargens närvaro har vi hela kedjan.

    Jag tycker du argumenterar som en aningslös optimist som inte bryr dig förrän katastrofen är över oss. Det ter sig i detta fall, där det är ett känt faktum att varg sprider parasiten, som oklokt. Cicki, du får förlåta mig, men jag anser du är nonchalant inför det fruktansvärda hot mot vår tidigare säkra svenska natur som vargen innebär. Ingenstans på jorden där varg finns, slipper man dessa hemska parasiter.

    Mvh
    KE

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: