Stormvarning, Lena Ek har skitit i det blå skåpet.

Big_000011100542434_

Det gäller även de andra centerkvinnorna, de chansar så högt så de åker troligen ur riksdagen.

Idag skriver Lena Ek ett debattinlägg.

På DN: s debattsida, läs det här.

Om att tro men inte veta skrev jag här. 

Och detta blogginlägg handlar om hur fullständigt på tok det håller på att gå. För en läsare av denna blogg är det inget nytt att Lena Ek har mycket gemensamt med Hanne Kjöller, de båda sväljer allt. Men frågan är om inte Lena Eks debattartikel vi sett idag inte är det hittills värsta. Vad säger hon egentligen?

Jo, så här ungefär: De hot som vilar över mänskligheten måste åtgärdas så snabbt som möjligt. Lyssna på miljöorgansiationerna och våra myndigheter vad de säger och förutspår. Vi makthavare måste se till att det genomförs, för våra barns framtid. Vi ska därför sträva efter system, regler och en ordning där det blir möjligt för oss politiker och stat att genomföra detta snabbt och enkelt.

Demokratur, har ni glömt det?

Nu menar lena Ek och centern att vi ska frångå det demokratiska systemet fullt ut. Utan tjänstemannaansvar som broms, ska nu myndigheterna få bestämma hej vilt över besluten i vår riksdag. Demokrati betyder som tidigare endast rätten att lämna en kanske betydelselös röst vid val, inget mer. Hur många har det klart för sig?

En blind höna har fått ögonen punkterade.

För det första är det inget nytt att hota med skärseld och hemskheter när mänskligheten närmar sig slutet. Det är asatrons och bibelns budskap inför Harmageddon,  så blir det om vi inte gör rätt. Tekniken som Ek använder är därför inget nytt, den har faktiskt flera tusen år på nacken. Att hota människorna för att hålla ordningen har fungerat en tid men med kunskapen lärde vi oss annat när det gäller kyrkan. Med nätet i våra liv blir det ohållbart, allt fler inser att tekniken med att hota inte är bra, det vill vi inte ha.

För det andra är Lena Ek lurad, Mikael Karlsson är ögonpunkteraren, som vi vet struntar i konsekvenserna. Detta är knappast Eks idé, hon är själv ett offer, miljörörelsen har talat.

Sysslar centerns kvinnor med meningslöst tjatter?

När det gäller centertanterna måste frågan verkligen ställas. Har inte Annie Lööf, så näringsminister hon är, påtalat riskerna och konsekvensen av världens hårdaste miljökrav?
Försiktigt uttryckt är det ingen tillgång för svenska företag och entreprenörer att vara underställd en orättvis lagstiftning. Miljöhoten handlar i huvudsak om internationella eventuella bekymmer. Internationella frågor ska behandlas i globala beslutsorgan. Lena Eks, och centerns, ambitioner som torgförts idag hotar alla oss svenskar och vårt relativa välstånd. Mindre privat- och industrisektor = mindre skatteintäkter = färre slantar att fördela = sänkt välstånd.

Befria oss från fanatiker vid makten.

Den meningen har jag skrivit tidigare. Då gällde det Margaretha Winberg men det gäller generellt. Jag tror inte svenska folket gillar centerns idéer längre. Vi vill inte ha den ordningen, vi vill bli lyssnade till. Så låt centern hamna där de hör hemma med denna politik, utanför plan.

Med öppna klara ögon.

På norra stambanan går regelbundet dieseldrivna lok. Andelen sådana är betydligt högre i Finland, Norge och Danmark. I USA och Australien är allt fossildrivet. http://www.youtube.com/watch?v=CpVbjmHKers

Varför ska glesbygdsbor betala energiskatter Lena EK?

Notering. Jämtlandsskåpet säljes på Lokus – op.se

6 thoughts on “Stormvarning, Lena Ek har skitit i det blå skåpet.

 1. ...Otur när jag tänkeer.... skriver:

  Förändringens tid, framtidstro? Är inte att ta flera steg tillbaka, det ska vara strävan framåt!
  Det är inte alla politiker som är insnöade som överstående berörda? Det är tur det`?

 2. ecowayblog1 skriver:

  VIA LOBBYISTER UTTOLKAR VI TILLTAGANDE ORO BLAND CYNISKA STORFÖRETAG

  Det är lätt att genomskåda att de som skriver sådan smörja, som denna blogg visar prov på, själva på ett eller annat sätt är involverade i verksamheter som i realitet är mer eller mindre korrupta. Kortsiktigt och cyniskt tror de sig att även fortsättningsvis bli gynnade av att bevara ett gammalt förlegat ineffektivt och resursförstörande ekonomiskt system, tillika regelverk. Så här avslöjar sig en alltmer utbredd och tilltagande oro via de lobbyister som med alla medel, för cyniska storföretags räkning, verkar för att bevara rådande ineffektiva system och urskillningslöst påmanade överkonsumtionskultur intakt. Allt större oro sprider sig nu alltså bland de storföretag som sedan lång tid varit bäst på att utveckla verksamheter och affärs-strategier utifrån ett system som möjliggjort att maximera intäkter och befästa makt på bekostnad av naturkapital. Dvs. befästa ekonomisk makt på bekostnad av nu tilltagande destruktiva konsekvenser för klimat, ekosystem och folkhälsa, vilka naturkapitalförluster holistiskt sett givetvis ytterst indirekt leder till ”dolda förluster” i världens samhällsekonomier.

  • Kenneth Erikson skriver:

   Hahaha!

   Jo jag måste faktiskt skratta.
   Visst har du vissa poänger, men vad gäller denna bloggare och beskyllningar om att vara gynnad och korrupt bör du ge exempel. Som man själv är beskyller man andra, säger ett ordspråk. Har du aldrig förstått vad ideéllt arbete är? Du är välkommen åter med tydliga exempel som stöder dina spekulationer.

   Mvh
   KE

 3. ecowayblog1 skriver:

  Vad jag menar är att vi alla, i underkastelse och/eller anpassning till rådande kultur och system, mer eller mindre medvetandegjort, deltar i verksamheter och aktiviteter som i realitet ”relaterat till människans sanna vara och moder jord” är att likställa med korruption. Vissa av oss är i högre grad medvetna om de ”korrupta spelregler” som alltjämt råder i världen, men ser sig ”trots vidare insikt”, för egen karriär och klassresa, gynnade av att verka för att bevara rådande kultur och system intakt.

  Som jag ser det är det alltså en förmildrande omständighet att tillhöra den merpart människor som tyvärr fortfarande i mindre grad är medvetna om att de deltar i och verkar för sådant som i realitet är mer eller mindre korrupt. Av din artikel att döma uttolkar åtminstone jag det som att du ”trots bättre vetande och högre bildning”, i tro om någon egen vinning, verkar emot det slag av förändringar som i grund är nödvändigt för att möjliggöra en hållbar framtidsutveckling. – Vad annars är ditt syfte??

  Jag får be om ursäkt ifall jag misstagit dig för att vara någon som i högre grad besitter insikter om sammanhangen i sin helhet och såsom kännetecknar många lobbyister missbrukar sina insikter i allahanda mer eller mindre korrupta syften. – Lägre grad av medvetenhet är som sagt en förmildrande omständighet. – Kan också mer krasst uttryckt tillräknas såsom en förmildrande omständighet att agera i enlighet med en agenda som är kännetecknande för skrupellösa lobbyister så till vida vi saknar medvetenhet därom.
  Gör ett försök att förtydliga den kommentar som jag skrev i affekt som svar på ditt inlägg till artikeln av miljöminister, Lena Ek.

  VIA SKRUPELLÖSA LOBBYISTER KAN VI UTTOLKA EN TILLTAGANDE ORO BLAND ÄGARE TILL CYNISKA STORFÖRETAG

  Det är lätt att genomskåda att de som skriver sådana inlägg, som denna blogg visar prov på, själva på ett eller annat sätt, på ett mer medvetet plan än vad som är gängse, är införstådda med att ha låtit sig involveras i verksamheter som i realitet är mer eller mindre korrupta. Kortsiktigt och cyniskt tycks de som skrupellöst säljer sig såsom lobbyister tro (precis som också mindre medvetet folk i allmänhet tycks tro) att framöver kunna bli gynnade av att verka för att bevara ett gammalt förlegat ineffektivt och resursförstörande ekonomiskt system, tillika regelverk.

  Det är via skrupellösa lobbyister som vi nu kan uttolka en tilltagande och alltmer utbredd oro bland ägare till cyniska storföretag. Utifrån en fatal brist på kunskap om sammanhangen i sin helhet verkar nu dito lobbyister med alla medel för att bevara rådande ineffektiva system och destruktiva kultur intakt, vilket samhällsarrangemang tvångsmässigt utan urskillning nu alltmer påmanar till miljö- och hälsoskadlig överkonsumtion. Allt större oro sprider sig nu alltså bland ägare till de allt om i världen etablerade storföretag som med tiden blivit bäst på att utveckla verksamheter och affärsstrategier utifrån ett system och en kultur som möjliggjort att maximera intäkter och befästa makt på bekostnad av naturkapital. Dvs. befästa ekonomisk makt på bekostnad av nu tilltagande negativa konsekvenser för klimat, ekosystem och folkhälsa, vilka naturkapitalförluster holistiskt sett givetvis också ytterst indirekt har börjat förorsaka alltmer ”dolda förluster” i världens samhällsekonomier.

  Media, politik och utbildningsinstitutioner har nu ett övergripande ansvar att sprida upplysning och kunskap som kan initiera en det slag av omställning i kultur och system, som jag försöker förklara, vilket absolut är nödvändigt för att möjliggöra en långsiktigt hållbar framtidsutveckling.

  Den utvecklingsväg som jag föreslår kommer vartefter med tiden att bli alltmer välgörande för naturkapitalresurser (balans i klimat, ekosystem, biologisk mångfald och folkhälsa), vilket i sin tur också indirekt blir alltmer välgörande för ekonomier och demokratiutveckling i världen.

  För ytterligare info – sök på GOOGLE: FÖRBISEDD UTVECKLINGSVÄG

  • Kenneth Erikson skriver:

   Hej igen.

   Du träffar galet om du siktar på mig. En kort förklaring till varför denne bloggare skriver om rovdjurspolitiken som också skingrar ev. frågor du och andra har.

   Efet arbetslivet fanns tid att mer engagera sig i en fråga där jag inbillar mig ha kunskaper, om djur och natur. Ingen utbildning att skryta med har jag heller men ser inte det som någon nackdel, tvärtom. Det verkar ju tyvärr vara så att de som verkligen är utbildade, och är verksamma inom rovdjursförvaltningen, inte förstått sammanhangen alls. Den rovdjurspolitik som nu bedrivs är felaktig, oklok och saknar vetenskapligt stöd. Det drabbar orättvist lantortsboende och de största ivrarna berörs inte alls. Politiken måste ändras om inte makthavarna verkligen önskar avfolka glesbygden och få ett slut på Sveriges matproduktion.

   Mest har jag berättat om aspekter på det som direkt handlar om rovdjurspolitiken men har i ett antal inlägg på senare tid vidgat upplysningen och berört såväl politik som fundamentalism, fanatism och korruption. Allt detta endast för att sprida kunskapen om att vi är underställda en ordning, där vi kunde önska oss mycket mer av uppriktighet och sann information.

   Jag anser tvärtemot dig att ord som t.ex. ”långsiktigt hållbar” är farliga. Vem ska avgöra och vem ska bestämma? Och varför använda begreppet i en miljö som ständigt förändras? Stora logiska brister i ett sådant resonemang om du frågar mig, och ett definitivt avsteg ifrån individuell- och näringsfrihet. Det du förespråkar är steget bort ifrån demokrati. Det tåget får gå utan mig, det ska hellre stoppas.

   Jag vill inte bestämma framtiden, systemen eller teknikerna som ska användas. Det av skälet att det kommer att drabba andra, som kanske inte vill det. Nånannanismen har du säkert hört om, sån är inte jag. Jag upplyser blott om oegentligheter, för att inte säga dumheter.

   Du hänvisar till din egen blogg via sökrekommendationen. Där får du husera som du vill och jag önskar ingen kommunikation med dig om det du spekulerar i (tror dig veta). Jag hoppas på förståelse.

   Mvh
   KE

 4. […] 1 månad för valet säger Lena Ek, ni vet hon med blåmålad trätoalett,  att om hon får förnyat förtroende blir det vargjakt. Varför har hon väntat, beslutet i […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: