Julen 2013 med WWF som samhällets gift.

Efter riksdagsbeslutet, En hållbar rovdjurspolitik, har tolkningen av densamma diskuterats vitt och brett. Lena Ek har pratat om nivåerna som golv och betonat ”gynnsam bevarandestatus”. Moderate ordförande i jordbruksutskottet och regeringens talesman i rovdjursfrågor, Bengt Anders Johansson, har gjort detsamma men även påpekat alliansregeringens ansvarstagande gentemot drabbade människor och sagt att vargstammen ska reduceras.

Miljöorgansiationerna med WWF och SNF i spetsen vet utslaget innan det är taget.

Innan Naturvårdsverket bestämt hur riksdagsbeslutet ska omsättas i praktiken kan Mikael Karlsson SNF säga att det inte blir någon vargjakt. Efter det att generaldirektör Maria Ågren Naturvårdsverket presenterat sitt beslut, som är ett direkt hån emot drabbade människor, regerings- och riksdagsledamöter och går på tvärs emot själva beslutet. Maria Ågrens beslut så här långt reducerar nämligen inte vargstammen.

Då, kan Tom Arnbom WWF meddela att blir det vargjakt kommer det att kosta Sverige 100 miljoner i EU-böter. Är det inte ett hot riktat mot landets ledning?

Dessa miljöorganisationer är nu rädda och oroade, det är fullt förståligt. För hur ska de argumentera i fortsättningen när den art de dyrkat och påstått vara nödvändig måste avlivas för att göra livet drägligt för andra?

Kan vi se det tydligare?

Sveriges och EU: s maktordningar är infekterade av ekosofiska och empatibefriade fundamentalister. En farlig smitta närmast att jämföra med gift. Aningslösa politiker har valt att tro på WWF, en lobbyorganisation, fått dem att skänka bort skattebetalarnas pengar, till en sekt som gömmer sina miljarder undan insyn och kontroll i Schweiz. Knappast utan anledning.

Likt Mikael Karlsson, SNF, har gen. dir. Maria Ågren sina sympatier främst hos WWF, det märks!
Ruona Burman försvann från Naturvårdsverket efter det att hon öppet ifrågasatte Lena Ek.
Maria Ågren tar eget beslut i strid emot regering och riksdag, eller gör hon inte?

Om heliga kor, vargar, tjänstemän och politiker.

Edward Snowden, hört namnet? Såg ni det näst sista Uppdrag Granskning?

I Sverige har vi vissa heliga kor, när det gäller vår utrikespolitik är uttrycket VÅR ALLIANSFRIHET en sådan. Det har samtliga etablerade partiers ordföranden, ministrar från båda blocken för att inte nämna samtliga statsministrar stått i riksdagens talarstol och basunerat ut i decennier.

Nu fick vi då veta, tack vare denne Edward Snowden, att Sverige har haft tätt samarbete med USA sedan 1954. Alla ovan nämnda har alltså stått i riksdagen och blåljugit i svenska folket. Vad är då inte möjligt? Finns någon – något att tro eller lita på över huvud tagit? Är Naturvårdsverkets siffror och beräkningar, vargforskningens uppgifter och påståenden (vargen kom hit själv, genetiskt viktiga vargar, gulvargen som äkta varg), inblandade rovdjursspårare och ansvariga på länsstyrelser runt om i landet något att tro på?

Den rätta tolkningen av riksdagsbeslutet om varg?

Samma dag som regeringen presenterade rovdjurspropositionen lämnade regeringspartiernas gemensamma hemsida, Alliansen .se, följande pressmeddelande:

Arkiv för september 12th, 2013
12 september, 2013
Nya förslag för en hållbar rovdjursförvaltning
Den 12 september presenterade regeringens rovdjursproposition med förslag till en ny svensk rovdjurspolitik. Några av huvuddragen i regeringens förslag är att större hänsyn ska tas till socioekonomiska aspekter och tamdjurshållning och att vargstammen bör ligga inom intervallet 170-270 individer.
I enlighet med vargkommitténs förslag föreslår regeringen att ett intervall av referensvärdet för varg, björn, järv och lodjur ska fastslås. Det möjliggör regional förvaltning där hänsyn kan tas till olika lokala förutsättningar. Länsstyrelserna föreslås också få utökade möjligheter att besluta om skyddsjakt.
Regeringen bedömer att Sveriges fem stora rovdjur har nått gynnsam bevarandestatus och att vargpopulationen i Sverige bör befinna sig inom intervallet 170-270 individer. Vidare föreslås vargstammens koncentration minskas där den är som tätast, begränsas i renskötselområden och i län med fäbodbruk, intensiv fårskötsel och skärgårdar. Detta för att begränsa de socioekonomiska konsekvenserna och förbättra möjligheterna att hålla tamdjur.
Läs mer om rovdjurspropositionen på regeringens hemsida

Här kan ni läsa själva.

Här är det klara besked, inga golv för gynnsam bevarandestatus, utan ett intervall för det faktiska vargantalet. Det är mycket mycket långt ifrån Maria Ågrens tolkning och beslut.

F.ö. anser jag att Sverige ska ta Tom Arnboms EU-böter om 100 miljoner, om uppgiften är korrekt, och avliva vargarna ner till intervallet. Det blir billigt när vinsterna blir mångdubbelt större. Ja förresten, ännu bättre, avliva samtliga. Vi behöver vargen lika litet som polio, tyfus och vägglöss. De som påstår annat ljuger och hör hemma i redan nämnda ekosofiska sekter.

Vad du än gör, ställ inte upp på denna naturstädning som jägare.

Du binder bara ris åt egen rygg. Låt dem som infört otyget och orsakat problemen också lösa dem.

Förbehåll.

Kan det vara så att jag själv riktar min kritik felaktigt? Det finns alltid skäl att spekulera i detta, Naturvårdsverket har nämligen en styrgrupp som kallas Insynsråd. De ska ge generaldirektören Maria Ågren råd. I denna heta fråga som rör vargen, och tolkningen av riksdagsbeslutet, vore det märkligt om inte insynsrådet haft ett ord med i spelet. En överblick av ledamöterna ger vid handen att majoritet borde kunnat nås om ett råd till Maria Ågren att en reglering av vargstammen enligt propositionens andemening är det enda rätta. I så fall blir det knepigt att försvara Maria Ågrens beslut. Men om verkligheten är den att rådet är så infekterat av WWF: s idéer att det hela var uppgjort med Maria Å.redan från början? Då faller ansvaret tungt på regeringen som faktiskt ansvarar för systemet med utomparlamentariska sekter, som endast berörs emotionellt, i insynsrådet. Kan det t.o.m. vara så illa att Tom Arnbom WWF blev tipsad att hota med böter av någon på regeringskansliet? Kanske också Alliansens pressmeddelande och text endast är utformad för att till synes, utan egentlig avsikt, ta ansvar för vargens negativa konsekvenser.

TÄNK SJÄLV!

Läs här en bra artikel med relevant frågeställning. 

Här ännu ett mycket bra debattinlägg. 

Ta det inte för allvarligt, skratta åt cirkusen i stället.

Amos Persson (ni såg väl att det fanns 2 sidor ljudfiler?) är en skapelse av den bortgångne underhållaren Henning Lundström Sollefteå. Här finns 4 härliga Akter att lyssna på.

God Jul och ett Gott Nytt År.

%d bloggare gillar detta: