Etikettarkiv: 180 vargar dagens nyhet ekofascister ekosofin finansdepartementet föreskriftsrätt genetiken genetiskt friska vargar glesbygd glesbygdsboende gynnsam bevaradestatus gynnsam bevarandestatus inavel ing

Nästan hela landets befolkning, inkl. regering och riksdag är grundlurade.

WWF

http://ltz.se/asikter/debatt/1.5899273-isen-i-arktis-blir-allt-storre

Efter detta är det relevant att titta på vad vår miljöminister, hela centerpartiet för att inte tala om hela regeringen sysslar med.

Jo Lena Ek reser i landet och runt hela världen och förespråkar WWF: s och andra miljöorganisationers lögner som om vore det sanning. Hon drivs av, som centern uttryckt: ”Vi ska vara världsledande i klimatfrågan” och hon ger sken av att rädda världen. Centerns energi- och klimatprogram är kopierat ifrån WWF. Hur aningslös får en minister och ett parti vara? Striden om miljöfrågorna kommer inte centern att vinna över MP. C oroas över låga opinionssiffror, har det aldrig slagit dem att det är just denna fundamentalistiska klimat- och rovdjurspolitik som är orsaken?

Är det något som är sanning i denna fråga är det att det råder olika uppfattningar bland forskare om just klimatfrågan.

Att det ena lägret är större har inget med fakta eller sanning i sakfrågan att göra (minns Kopernicus), hört talas om följa john?
Priset för oss svenskar är högt, extra skatter och pålagor med den spridda lögnen om att klimatet ska bli bättre. Jojo!

Lögner från fundamentalister tillåts styra svensk politik.

Behöver det sägas att det är samma ministrar och regering som även hanterar rovdjursfrågan?
Även denna grundas på lögner om rovdjurens välgörande, iscensatt av samma s.k. miljöorganisationer. Är det någon som märkt något av rovdjurens förtjänster?

Här nedan ett överspelat exempel, av mängder, som annonserar om klimatutspel.

Nyheter från http://www.regeringen.se.

——————————————————–
http://www.regeringen.se/sb/d/17522/a/217445

Pressmeddelande
21 maj 2013
Miljödepartementet

Lena Ek fortsätter klimatturnén

Miljöminister Lena Ek besöker i morgon, onsdagen den 22 maj, Västerås. Besöket är ett led i den klimatturné som miljöministern under våren genomför där syftet är att diskutera utformningen av en svensk klimatfärdplan tillsammans med lokala och regionala aktörer.

Klimatfärdplanen handlar om hur Sverige ska kunna nå ner till noll i nettoutsläpp av växthusgaser till 2050. Naturvårdsverket presenterade strax före jul ett förslag till en sådan plan. När denna nu är ute på remiss vill miljöministern ta del av lokala erfarenheter och klimatstrategier i Sveriges kommuner.

– Det är oerhört stimulerande att besöka kommuner som tillsammans med lokala och regionala aktörerna arbetar för ett så effektivt klimatarbete som möjligt, säger miljöminister Lena Ek.

Miljöministern finns tillgänglig för media efter seminariet.

Medtag presslegitimation

Tid och plats:
Klimatseminarium:
Tid: Onsdagen den 22 maj kl 10.00-12.00
Plats: Mälarenergi/Mälarhuset, Sjöhagsvägen 3, Västerås

Märkt , , ,

Jesus på korset och Junseletiken åter hemma.

Påsk med varg.

I tider av religiös högtid med tragisk bakgrund har gula änkan återkommit till den trakt hon blev tvångsförflyttad ifrån för 2 veckor sedan av kallsinniga rovdjurförvaltare. Om det är djurplågeri behöver vi inte diskutera, men väl bakgrunden. Varför förstod inte varguppfödarna detta, är kunskapsnivån så låg och slutledningsförmågan så usel?

Vår religiösa historia, kort sammanfattning.

Det tog 1000 år efter Jesus innan Sverige blev kristet, även om vissa menar att det aldrig lyckades i norra delarna av vårt land. Därefter har vi levt med Kristendomen och dess budskap om vad som är rätt och fel i ytterligare1000 år. Men nu i modern tid har vi skilt på stat och kyrka och är kanske är världens mest sekulariserade land. Delar av våra tidigare värderingar finns dock kvar i vår moral, åtminstone hos äldre, men också i vår och hela västvärldens lagstiftning.

En ny religion, rovdjursreligionen.

Det uppstod ett andligt vakuum. Vissa människor klarar inte detta utan måste ha något att tro på. Nu försöker vissa introducera en ny lära, tron på naturen, under slagord som biologisk mångfald, rovdjur och naturligt (med tbc och löss?). Som själva guden har vargen tagit plats. Denna irrlära bildades dock inte som en effekt av att vi övergav vår religion utan av en annan omständighet, nämligen den att vi slutligen utrotade vargen på 60-talet. Jag har beskrivit grunden för nyordningen genom en översättning av en text från 1973 här, i slutet på inlägget. 

De som mest ivrar för denna lära är oblyga egensinniga organisationer som WWF, Greenpeace och Naturskyddsföreningen. De uppträder som världsförbättrare med lättsålda budskap som den breda okunniga allmänheten sväljer med hull och hår. Under godhetens mantel sprider de budskap om domedagen (om inte budskapet följs) och människor skänker övertygade sina surt förvärvade slantar. Det lever de gott på, WWF och Greenpeace är förmögna, men det gagnar även Naturvårdsverket egen personal inom rovdjursförvaltningen, de har ju sina arbeten. Naturvårdsverket själv skänker miljoner direkt till WWF liksom Postkodlotteriet, via staten. Var det 50 miljoner de fick senast? Affärsidén är strålande!

Motståndet mot varguppfödningen.

Det finns ett motstånd emot dessa dumheter, jag tillhör själv detta. Vi äldre som sluppit påverkan av en förljugen rovdjurspropaganda under skoltiden tillhörde de första kritikerna. Anledningen står även att finna i det faktum att vissa av oss inte är så lättlurade. Det fanns, och finns, historiska erfarenheter om konsekvenserna av vad vårt största skadedjur vargen. Positivt är att efter flera decennier med varg i landet blir det allt fler som får nyvunna erfarenheter, ”som säger” samma som de historiska erfarenheterna. Med vargens tillväxt växer också motståndet. Det borgar för att den nya fantasispäckade rovdjursreligionen kommer att misslyckas.

Ansvariga mot skampålen.

Dagen närmar sig när ansvariga ställs till svars, de lever ännu och vissa finns faktiskt, logiskt nog, även på WWF: s förtroenderåds lista. Om dessa passar ett citat ifrån Jesu straffpredikan över fariseerna i Nya Testamentet

”Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare som ger tionde av mynta och dill och kummin men försummar det viktigaste i lagen: rättvisa, barmhärtighet, trohet. Det gäller att göra det ena utan att försumma det andra. Ni blinda ledare, som silar mygg men sväljer kameler!”. (Matt 23:23—24)

Folket i buskarna, Naturvårdsverkets benämning på oss.

Vi vanliga människor på landet med fötterna i jorden och naturen runt omkring uppträder uppriktigt, rakt och tydligt. Vi upplever negativa konsekvenser av varg och påtalar dessa för landets befolkning och ansvariga helt öppet. Har man ärliga avsikter behöver man inte smyga i det dolda med falska budskap. Därför klistrar jag här nedan in mitt brev från igår till Lena Ek, det är ändå en offentlig handling. Avsikten är naturligtvis att hon också bör försöka se verkligheten som vi gör.

Dat. 130328

Miljöminister Lena Ek. 


Hej.

Jag känner mig tvungen att skriva detta med anledning av den namninsamling om 150 000 namn som du fått för att bevara Junseletiken.

I artiklar i div. medier står att Mats Carnmarker är initiativtagare till denna aktion att samla namn, från hela världen. Det bör vara av intresse för att denna person arbetar för Greenpeace som IT-tekniker och har 131 806 följare, dvs. personer som läser allt han skriver och förmodligen delar hans åsikter. Bedriften att samla många namn är mot den bakgrunden inte särskilt svår. Hur många av dessa namn som är från Sverige framgår inte. Jag hoppas verkligen inte du och miljödepartementet faller i en fälla som denna. Vi kan ju rimligen inte låta dem som inte berörs det allra minsta styra vår politik. Men vi bör alla reagera och tänka på att 150 000 namn för Junselevargen också betyder 150 000 namn emot rennäringen.

Jag vill berätta lite om det lilla jag vet om Greenpeace. GP har från allra första början insett slagkraften att ha media på sin sida, det märks när våra tidningar runt om i landet har små notiser om denna namninsamling, utan ifrågasättande. Att påverka sin omgivning via medier är en strategi som GP ständigt utvecklar. De är kanske bättre på detta än samtliga övriga, inkl. politiska partier och länders regeringar. Men GP är aktivister som ska ifrågasättas. Vad vill de och vad struntar de i? Är det rumsrent att sprida budskap över världen av vetenskapligt tvivelaktig natur som lurar massor av människor att skänka pengar? GP är förmögna, och det är också WWF som använder sig av liknande metoder. De sprider en bild av sig själva som goda (och utnyttjar vårt dåliga samvete) men vem kontrollerar deras pengaströmmar? Jag reagerar negativt inför alla som uppträder under godhetens mantel, jag skyggar och blir maximalt skeptisk. Jag tror helt enkelt inte på detta utan snarare motsatsen. Det är bland dessa ”de största bovarna” agerar. Det är min slutsats.

Låt mig ge ett exempel på Greenpeace metoder. Här kan vi läsa litet om hur de verkar,

http://vakanser.se/hos/greenpeace+norden/

http://vakanser.se/jobb/vill+du+bli+en+miljohjalte+sok+jobb+som+varvare+pa+greenpeace+3/

http://vakanser.se/alla/butikssaljarjobb/i/eskilstuna/

Greenpeace Norden söker aktiva lärjungar likt religiösa förbund som ”köper” idén, men medlem blir inte vem som helst.

Lika tveksamt är det med WWF. Förtroenderådet består av ett flertal mer eller mindre
kända auktoriteter och myndighetschefer med HM Konungen som ordförande, som placerats där för att ge en positiv bild av organisationen. De finns där som gisslan och har förmodligen inget alls att
besluta om. WWF har ju naturligtvis en styrelse och andra som sköter den löpande verksamheten.

WWF, http://www.wwf.se/om-wwf/om-wwf/1122807-om-wwf

WWF: s Förtroenderåd och styrelse, http://www.wwf.se/om-wwf/styrelsefrtroenderd/1128043-styrelsefrtroenderd

WWF: s organisation, http://www.wwf.se/om-wwf/om-wwf/1122807-om-wwf

WWF verksamheten 2012. 92 miljoner av våra skattekronor i bidrag, http://viewer.zmags.com/publication/769b90ed#/769b90ed/18
6 miljoner från egen svensk kapitalförvaltning, hur mycket ger den internationella?

WWF: s Årsredovisning 2012, http://www.wwf.se/source.php/1480979/%C5rsredovisning%20Stiftelsen%20V%E4rldsnaturfonden%20WWF%20802005-9823%202011.pdf

Jag förmedlar inget om Svenska Naturskyddsföreningen, du känner förmodligen till att även de har internationella kontakter och lockar människor med behjärtansvärda slagord.

Svenska Rovdjursföreningen är ett helt annat kapitel, men jag förutsätter att du vet att det är en skapelse av f.d. chefer på Naturvårdsverket för att skapa ett rovdjurspositivt opinionsorgan. De gav dem också remisstatus, mycket märkligt med avseende på medlemsantalet.

Bäste Lena Ek. Jag hoppas verkligen du har ovanstående förhållanden klart för dig och inte låtit dig förledas i riktningar och uppfattningar som inte stöds av vetenskapen. Känsloargument måste du stå över. Men var aktsam så inte dina medarbetare hellre följer någon av ovanstående organisationers idéer före dina egna, vetenskapens och svenska folkets åsikter. Du kan inte, lika litet som någon annan, veta vad som rör sig i dina närmastes huvuden.

Själv är jag en stor kritiker av nuvarande rovdjurspolitik därför att den inte är demokratiskt skapad. Om aktuellt fall med Junseletiken har jag skrivit här, https://rovdjurspolitik.wordpress.com/2013/03/21/ingen-vill-vara-i-gula-ankans-pals/

Kan jag var till ytterligare hjälp så hör av dig.

Slutligen vill jag önska dig och din familj en riktigt Glad Påsk.

Med vänlig hälsning
Kenneth Erikson

Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ingen vill vara i gula änkans päls.

Det är naturligtvis Junselevargen, även kallad rödluvan och, Tossåsenvargen i Jämtland, jag menar. Vem vill vara i hennes sits?

Tänka sig, bli berövad på sina partners flera gånger (genom människans påhitt) och bli hetsjagad i djup snö tills hon inte orkar längre. Därefter sänker sig ett onaturligt hemskt vidunder med ett fruktansvärt ljud ner över henne, snön yr på henne och sedan svider det till i kroppen och hon slumrar in. Men hon hör att ljudet förändras, vidundret låter annorlunda och så blir det nästan helt tyst. Men strax kommer annat ljud, det värsta hon vet och detsamma gäller lukten, människor som pratar högt och kommer nära. Så fler maskiner, snöskotrar och ännu fler människor och så börjar de ta på henne. Vrida, vända, öppna munnen, lyfta och sticka henne igen för de är ute efter hennes blod. Hon är med hela tiden men kan inget göra, ingen kraft och förmåga till rörelser, flykt eller att bita ifrån. Jävla människor!

Som om detta inte vore nog.

Detta djurplågeri har nu genomförts 4 ggr och vi vet vilka de ansvariga är. Det finns personer som kalkylerar och lever med en tro att de gör rätt, något gott för samhället, floran och faunan. De tror, för tecken på att de börjat tvivla ser vi inget av, och måste fortsätta tro på samma budskap de lurat en hel värld att tro, att stora rovdjuren i människans närhet är en nödvändighet. Idag vet vi bättre, dessa ansvariga kan inte visa att det de vill är rätt, de saknar helt vetenskapligt stöd. Men åter till deras planerade djurplågeri, med de erfarenheter som gjorts av gula änkan så vill hon till renar, hon går tillbaka norrut. Det försökte man nu förhindra genom att göra återtåget besvärligare för henne. Därför sattes hon ut öster om E4, med viltstängsel, och med Dalälven och Gävle i norr som naturliga hinder (de visste redan att tiken undviker bebyggelse). De ansvariga har faktiskt försökt stängsla in henne och vad är det annat är illvilja och ren jävelskap emot djuret som vill tillbaka? Och nu när vi vet att hon lyckats ta sig över Dalälven och har det stora hindret Gävle framför sig, säger också Olof Liberg att ”Vi skulle ha placerat henne söder om Stockholm”. Kan det uttryckas bättre, de ansvariga skiter i tikens bästa och vad gula änkan själv vill. Rovdjursforskare föresten, det är väl varguppfödare han arbetar som. Och arbete skapar minsann denna cirkus, massor av meningslösa uppgifter. Det har hittills inte gett ett jota åter till medborgare eller samhälle, endast kostnader, lidande, död och misär

Människor reagerar på vansinnet.

Denna flytt har fått tidningsredaktioner att skriva kritiska artiklar. Det blir så när gränser överskrids, gränser av tålamod och förnuft. Varken de som dyrkar vargen eller kritiker till rovdjurspolitiken tycker denna hantering är acceptabel, och anledningen är uppenbar. Gula änkan är ett strålande exempel på hur det går när ett särintresse, en sekt av människor som dyrkar varg mer än människor och som har lurat sig till makten och får bestämma. Då hamnar såväl djurskyddsaspekter som förnuftet i bakvattnet.

Men vi ser även något större.

Vi och vi (ja det blir fler och fler vi), avser antalet medborgare som anar att detta Projekt Varg kanske inte är vad som utlovats i rovdjurspropagandan. Vi får läsa om förutsägbara olustiga vargflyttar men ser inget gott av projektet. Kan en enda vargtik göra rennäringen ohållbar för flera samebyar genom att döda renar och skingra hjordar så t.o.m. ansvariga rovdjursfrälsta personer på naturvårdsverket inser att det är oacceptabelt, vad betyder då tusentals? Och kan svenska folket förstå att vargen är ett gissel för samer och renägare, bör de också kunna förstå vad varg betyder för andra djurägare i övriga delar av landet. Den slutsatsen bör alla kunna dra. Om jag skulle försöka formulera den blir det: Om en varg innebär oacceptabla förhållanden – betyder hundratals ett rent helvete. Har våra politiker samma förmåga som svenska folket att vilja förstå? De har annat de anser viktigare, nämligen planering av valstrategier för att behålla makten. Det ligger högst på deras agenda. Hur vi övriga och djuren har det verkar oväsentligt. Den slutsatsen har då jag dragit efter att ha följt Projekt Varg under ett flertal decennier.

Med tö, eller tid, blir smutsen synlig.

Här är några urklipp från, En sammanhållen Rovdjurspolitik 2000/01:57. Idag vet vi hur psalmerna går, idag heter det annorlunda på samtliga punkter. Det är kort hållbarhet på svenska riksdagsbeslut.

Sid. 13
Trots ökningen ligger arten ännu
under den nivå på 50 könsmogna individer som Internationella
naturvårdsunionen (IUCN) satt som gräns för när en djurart skall
beskrivas som akut hotad.

Sid.25
Den forskargrupp som utredningen anlitade anser att det för långsiktigt
bevarande av de olika rovdjursarterna oftast krävs stammar om ett par
tusen individer. Den nedre gränsen för långsiktigt bevarande anges till
5 000 individer för björn och varg, till 3 500 individer för lo och
kungsörn samt till 3 000 individer för järv.

Forskare som arbetat med vargstammar i Nordamerika anser enligt
utredningen att den nuvarande skandinaviska vargstammen är livskraftig
även i ett längre perspektiv. Detta bl.a. med hänsyn till att stammen är i
tillväxt.

Tidigare har det låtit annorlunda.

Betraktarna, förödarna, de empatilösa eller de som brukar kallas miljöorganisationer, dvs. SNF, WWF och SRF är alerta, de överklagar som de blivit lärda av naturvårdsverket (de har fått ekonomiskt stöd av NVV för detta). De har överklagat givaren, NVV: s, avlivningsbeslut (skyddsjakt) av den gula änkan 2 ggr. De är också emot inplantering och flyttning av varg. Och som bekant tog då NVV ett beslut om flyttning av denna varg en fjärde gång. Men, men inte överklagade betraktarna, varför då? Beslutet gick ju emot deras uppfattning om vad som är rätt resp. fel, varför i himmelens namn överklagade de inte? Nu ska vi lyssna på frilansande journalisten Mikael Moilanen (som bl.a. skriver i Jakt & Jägare) http://jaktreportage.se/flyttigen.mp3 Hör ni? De sluddrar på talet, verkar osäkra och särskilt Mikael Karlsson, som annars minsann inte har svårt för att tala blir tyst i 4 sekunder och trots det inte kan ge godtagbara svar. Vad är detta, hur är det möjligt, vad har hänt?
Jag spekulerar, gissar och tror följande: Vi vet att naturvårdsverket ger dessa 3 organisationer ekonomiskt stöd, de är beroende av dessa pengar. Jag tror att naturvårdsverket har använt det medlet, som fungerar i de flesta fall, för att ge dessa föreningar order om att inte överklaga flyttningsbeslutet. Det har varit möjligt när de troligen är nära allierade i denna cirkus, rovdjurspolitiken. Jag tror också att många inblandade beslutsfattare är medlemmar i Svenska Rovdjursföreningen tillsammans med företrädare för WWF och SNF. Här är några rader om denna lilla förening som mest troligt är vår vargpappa Anders Bjärvalls skapelse. 

Här nedan ett brev jag sände beslutande Ruona Burman NVV för några dagar sedan via e-post.

Jag lär kanske få ett svar men det ska jag inte lägga ut, om det inte innehåller några okända nyheter. Jag vill visa Ruona Burman den respekten.

Bäste Ruona Burman.

Jag hoppas du kan ta dig tid att läsa nedanstående och lämnar svar till en oförstående av pågående Projekt Varg.

På sid. 33 från senaste riksdagsbeslutet om, En ny Rovdjursförvaltning, står följande:

”För att få en långsiktigt livskraftig vargstam är en förbättring av stammens
genetiska status mer angelägen än en fortsatt tillväxt på smal genetisk
bas. Regeringen föreslår därför i denna proposition en förlängning
av nuvarande etappmål kompletterat med kraftfulla åtgärder för en långsiktigt
livskraftig vargstam. Detta innebär att vargstammens tillväxt begränsas
under tiden fram till dess att konsekvenserna av vargstammens
utveckling i Sverige och bedömningen av stammens bevarandestatus, inklusive
resultatet av de inledande åtgärderna för stärkt genetik, har utvärderats
och redovisats, i kombination med åtgärder för att förbättra vargstammens
genetiska status.”

Ovanstående går ju på tvärs med hur ni beslutat (tillväxten begränsades inte), varför?

På sid. 53 hittas följande:

Regeringens bedömning: Endast den som riskerar att drabbas av en
skada bör få ansöka om skyddsjakt. Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets
beslut om skyddsjakt och licensjakt bör få överklagas till en förvaltningsdomstol
av den som berörs av beslutet. Naturvårdsverket bör
få möjlighet att överklaga länsstyrelsens beslut.

Även här ser vi att resultatet blev helt annorlunda när det gäller Junseleparet. Eller menar du att naturskydds- och rovdjursföreningen berörs?

Är du själv medlem i SRF och kanske även SNF och WWF, Ruona Burman?

Här blir du intervjuad,
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=110&grupp=19173

Nu vet vi att du fattat beslut om vargflytt av en tik, som redan kostat kanske 5 miljoner, som du själv tror kan söka sig till renarna igen. Det är att spela med statens resurser mot mycket låga odds, emot erfarenheter och förnuft. Det är fullt jämförbart med en spelare som gjort stora förluster men fortsätter spela för att kanske vinna igen förlusterna, till trots mot alla råd.

Den som lyssnade P1 Morgon i morse fick höra din kollega förklara Junseletikens rörelser efter utsläpp. Han sade också att hon kostat ett par miljoner (underförstått kanske 2) när redan siffran 4,5 milj. nämnts. Varför säger inte Magnus Kristoffesson som det är? På fråga uteslöt han inte ännu en ny bedövning och flyttning om hon återvänder till renskötselområdet. Det är också helt i motsats mot vad du själv tidigare uttryckt om ytterligare flyttar. Vad tror du vi intresserade kritiker av vad ni sysslar med ska tro?

Hur ser du på nedanstående?

Läser man denna DNA-undersökning på min bloggsida, https://rovdjurspolitik.wordpress.com/norsk-dna-undersokning-av-3-vargar/ och drar en slutsats av det som är markerat i rött, kan slutsatsen dras att den Skandinaviska vargstammen (de vi har idag, med undantag av de sista årens invandrare och deras avkommor, men i huvusak = de flesta) inte kommit ifrån Finland eller Ryssland. De är m.a.o. illegalt inplanterade vargar av annat ursprung och långt ifrån något som kan kallas fennoskandinavisk varg, och borde inte platsa som något att skydda eller bevara enligt EU: s Art och Habitatdirektiv. EU ställer väl inte krav på att vi ska bevara eller skydda utsatta djur av okänd härkomst?
Om vår vargstam inte kommit ifrån Finland eller Ryssland (Ryska och Finska forskare skiljer på dessa 2 populationer, http://sun3.oulu.fi/~jaspi/Russian_wolf_Conservation_Genetics.pdf ) så begriper var och en att om vi får in en varg varifrån de övriga inte kommit så är den vargen annorlunda därför att den har annan genuppsättning. Är det anledningen till att du anser Junseletiken viktig, för inte kan väl tikens färg vara skälet? Även Finlands vargar påstås lida av inavel och sägs också behöva nya gener. Om du anser varg som kommer in från Finland bära på viktiga gener, så borde detsamma gälla för de som går andra vägen. Varför har inte Finland bett oss om vargar – valpar från vår svensk – norska vargpopulation?

Hur kan du Ruona Burman? Hur kan du driva på en utveckling som strider mot riksdagsbeslutet och verka för en ökning av vargstammen när du mycket väl vet att dina medmänniskor i landet blir lidande samt, att det sker utan att ha den lokala acceptans som tidigare ansågs vara ett villkor?

Med vänlig hälsning

Kenneth Erikson

Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Yellowstone, ett tragiskt kapitel.

Ingen oklarhet om anledningen till detta inlägg, jag vill sprida sanning och krossa en myt. Det är nödvändigt med en rovdjursförvaltning i maskopi med såväl fundamentalistiska miljöorganisationer som miljödepartementets ledning och ansvariga. Förtroendet för rovdjursförvaltningen existerar inte, och det är deras enda exempel på vargens positiva konsekvenser jag ifrågasätter.

 

Världens första nationalpark.

Den bildades redan 1872 troligen främst för sin unika natur med varma källor, gejsrar, höga fjäll, kanjoner och mäktiga vattenfall. Parken ligger i Klippiga bergen, huvudsakligen inom staten Wyoming, men även de östra delarna av Idaho och södra delarna av Montana ingår, ca. 50 mil söder om gränsen mot Kanada. Det handlade inte om att bevara eller skydda vare sig flora eller fauna. Jakt tilläts för vem som helst och när alla förstod att de stora rovdjurens närvaro innebar lägre skörd av matvilt förföljdes särskilt björn och varg, (liksom f.ö. i resten av USA dit de nya vita invandrarna kom). US Army tog över ansvaret för Yellowstone 1886 och all jakt förbjöds, även indianernas, och rovdjuren skulle hanteras av parkens anställda. Redan 1885 höjdes dock röster i Kongressen för att bilda en organisation för att skydda djurlivet och det resulterade senare i U.S. Fish and Wildlife Service.  1907, efter politiskt tryck från köttuppfödarna, beslutades om ett program för djurskadekontroll. Därefter avlivades mängder av varg och prärievarg (coyote) runt om i USA på statens mark och i Yellowstone ansågs de vara utrotade 1926. 1916 bildades Yellowstones parkförvaltning och de fick fria händer att bekämpa flora och fauna för parkens bästa.

 

Förbjud jakten, och vad blir resultatet?

Med jaktförbud och få predatorer närvarande blir det kaos. Hjortstammen, främst den amerikanska kronhjorten (elk) växte naturligtvis till nivåer aldrig tidigare skådats med förödande effekt på floran (träden överbetades). Växtätarna mångdubblades och i brist på mat blev det svält. Detsamma skulle hända med vår svenska älgstam också om jakten ställdes in, liksom naturligtvis även rådjur om de slapp varg, lo och räv. Görs inget inträffar så småningom en utjämning så växterna blir begränsningsfaktorn för växtätarna. Det skulle troligen innebära stora fluktuationer av både växtlighet och djurliv. Tillgång till föda är alltid det som styr tillgången på vilt och att maten ensam reglerar vilttillgången ser vi tydligt när det gäller fjällämmel och smågnagare i Norrland. Låt dig inte luras av att det behövs rovdjur för att reglera viltstammar. Vi har även sjukdomar som reglerande faktor förutom just svält, det finns ett samband. Det finns ju f.ö. inga rovdjur som reglerar tillgången på vare sig myror, mygg, fästingar, vägglöss eller råttor m.fl.

 

Vad hände då i Yellowstone? Här är originaltexten

Absence (1926–1995) [edit]Ecological impacts Once the wolves were gone the elk began to take over. Over the next few years conditions of Yellowstone National Park declined drastically. A team of scientists visiting Yellowstone in 1929 and 1933 reported, “The range was in deplorable conditions when we first saw it, and its deterioration has been progressing steadily since then.” By this time many biologists were worried about eroding land and plants dying off. The elk were multiplying inside the park and deciduous, woody species such as aspen and cottonwood suffered from overgrazing. The park service started trapping and moving the elk and, when that was not effective, killing them. This killing continued for more than 30 years. This method helped the land quality from worsening, but didn’t improve the conditions. At times, people would mention bringing wolves back to Yellowstone to help control the elk population. The Yellowstone managers were not eager to bring back wolves, especially after having so successfully ridding the park of them, so they continued killing elk. In the late 1960s, local hunters began to complain to their congressmen that there were too few elk, and the congressmen threatened to stop funding Yellowstone. Killing elk was given up as a response, and then the population of the elk increased exponentially. With the rapid increase in the number of elk, the condition of the land again went quickly downhill. The destruction of the landscape affected many other animals. With the wolves gone, the population of coyotes increased dramatically, which led to an extreme decrease in the number of pronghorn antelope.[citation needed] However, the increase in the elk population caused the most profound change in the ecosystem of Yellowstone after the wolves were gone.[9]

 

En justerad Google-översättning nedan.

Vargen borta (1926-1995) Ekologiska effekter.

När vargarna var borta började hjorten (elk) ta över, och förhållandena inom parken försämrades drastiskt. Ett team av forskare besökte Yellowstone 1929 och 1933 rapporterade: ”Det var bedrövliga förhållanden när vi såg det första gången, och försämringarna har fortsatt stadigt sedan dess.” Vid denna tid var många biologer oroade över eroderande mark och växter som såg ut att dö ut . Hjortstammen hade mångdubblats inne i parken och drabbade växtligheten hårt, särskilt asp och sälg var överbetade. Då började man började fånga och flytta kronhjort och, när det inte var effektivt, döda dem. Detta dödande fortsatte i mer än 30 år (till 1956, min notering). Denna metod stoppade försämringen men det blev inte bättre. Idéer framfördes om att inplantera vargar för att kontrollera älgstammen. Parkförvaltningen var dock inte förtjusta över att få tillbaka vargarna, inte efter att så framgångsrikt lyckats befria parken från dem, så de fortsatte att döda älg. I slutet av 1960-talet började lokala jägare (de som fått jaktuppdraget av parkförvaltningen. min notering) att klaga för sina kongressledamöter att det fanns för lite kronhjort och kongressledamöter hotade att stoppa finansieringen Yellowstone. Jakten gavs upp som svar och sedan ökade hjortstammen igen explosionsartat. Med den snabba ökningen av antalet kronhjort gick tillståndet inom parken återigen snabbt utför. Förstörelsen av landskapet påverkade många andra djur. Utan varg ökade stammen av prärievargar dramatiskt, vilket ledde till en extrem minskning av antalet Pronghorn antilop. Men det var den dramatiska ökningen av hjortstammen som orsakade de största skadorna i ekosystemet i när vargarna var borta.

 

Så återkom idéerna om att plantera in varg.

Att tro på vargen var emellertid inget nytt. Studier av prärievarg och gråvarg 1940-44 av Adolph Murie påstås vara grunden för vargens bevarande. Redan 1944 utpekades Yellowstone som lämpligt område för inplantering. Och efter ett flertal turer genomfördes detta 1995 och 1996. Och efter att dessa förökat sig snabbt, varg har ett reproduktionstal på 128, så är hjortstammarna idag lägre och växtligheten har förbättrats. Att orsaken till allt elände är jaktförbuden talas det tyst om.

 

Svensk rovdjursforskning har inte visat på någonting av värde.

Som förhoppningsvis bekant har svenska rovdjursforskare inte kunnat visa på några positiva effekter av varg i Sverige. Jodå, det påstås visst gynna vissa arter, snyltare, men inte till den grad att deras överlevnad hänger på varg. Samtliga av dessa snyltare har annan särskild basföda som de är beroende av för sin överlevnad. Vi har dessutom facit efter att ha varit utan vargens påverkan på vår fauna under sekler (Västeuropa i princip 1000-tals år) utan att någon art färsvunnit eller ens minskat. Yellowstone har då nämnts som ett exempel, men då greppar man förgäves efter halmstrået.

 

Yellowstone som bra bevis för varg.

Så fel kan det gå om man förbjuder jakt, eller bättre uttryckt, människans naturliga beteende att skörda naturens överskott som människan gjort ifrån det tillfälle när vi lämnade träden. Har indianer och andra lokalboende fått fortsätta jaga hjortdjuren i Yellowstone har aldrig dessa katastrofer inträffat. Det har alla jägare och andra jordnära människor sedan länge förstått och nu är det min förhoppning att även andra intresserade, vakna, objektiva, vetgiriga och normala människor ska förstå detsamma. T.o.m. David Mech, amerikansk vargforskare, har vid högre ålder erkänt att vargens fördelar har överskattats, läs det här.  Konstigt nog nämner han inget om jaktförbuden i Yellowstone, men till hans förtjänst ska ändå föras hans förmåga till självkritik, en sällsynt och utrotningshotad egenskap hos svenska makthavare.

 

Yellowstone visar på något helt annat än vargens förtjänst i ekosystemet.

De amerikanska miljöfrälsta som tog kommandot över Yellowstone har med all önskvärd tydlighet visat hur illa det går om den typen av människor får makt att bestämma. Då går det käpprätt åt helsefyr. Hur är det då i Sverige? Ja, med stor ambition till objektivitet kan vi snart konstatera att själva idén med att återinföra rovdjuren i Sverige har varit mycket framgångsrik men resultatet är lika dåligt som i Yellowstone. För att nå resultatet med återintroduceringen av vargen har noggrant kalkylerade strategier används, framförallt en landsomfattande propaganda inkl. hjärntvätt av våra barn. Här finns en beskrivning om hur det gick till.  men resultaten förskräcker. Problem i form av extra arbete, kostnader, lidande och förluster är linjär med vargstammens tillväxt. Misstro mot förd politik och vår rättsordning följer också samma utvecklingskurva. Vår tilltro till människor som förespråkar och bestämmer om de stora rovdjurens utbredning borde få fler att öppna ögonen. För vad har vi sett annat än falska påståenden, olika och ändrade uppgifter, förutsägelser som inte visar sig hålla, ekonomisk belastning, förakt för berörda och ett översitteri av sällan skådat slag. Så blir det när man blir religiös, upptagen av rovdjursreligionen, eller med andra ord, troende av ekosofin som mänsklighetens räddare. Konsekvenserna av deras lek med vårt livsrum berör dem inte för de vet minsann vad som är rätt och fel, trots att de saknar anständig förmåga till såväl ödmjukhet som empati och helt saknar intresse för skapande av mervärde och insikt om den globala konkurrensens villkor. Här är ett av dagens exempel på hur galet det blir när dessa människor tillmäts makt. Bevare oss för fanatiker vid makten och, när det går religion (ekosofi) i politiken är vi illa ute.

Annan otäck omständighet.

Under ytan på denna fantastiskt vackra plats vilar en tidsinställd bomb. Varma källor och gejsrar vittnar om en osäker geologisk grund. Därunder vilar enorma krafter som när det sker innebär ett hot mot det vi kallar liv på jorden. Yellowstone är toppen på en supervulkan. När en sådan får utbrott är det något annat än vulkanutbrott vi sett många gånger på TV. Utbrottet kommer att bli enormt våldsamt och kasta enorma mängder stoft högt upp i atmosfären. För 640 000 år sedan hade Yellowstone ett stort utbrott som slungade upp 1000 km3 stoft med en krater 7 mil i diameter. Utbrottet i Pinatubo 1991 på Filipinerna spydde ur sig 1 km3, och var det största på sekler. Detta stoft högt upp i vår atmosfär kyler ner jorden flera år framöver, med snöfall på sommaren och missväxt flera år i rad. Ett historiskt utbrott beräknades ha sänkt jordens temperatur med 20°. I Nordamerika skulle de flesta arter dö.

Nu finns ingen anledning till oro, det är långt emellan sådana utbrott, men att Yellowstone kommer att få utbrott är säkert. Men om det sker inom 10 eller 1000 år vet man inte. Här talar vi alltså om naturens krafter. Den opåverkade naturen, som eftersträvas av debattörer av rovdjurspolitiken. Då anses den av människan orörda naturen vara det bästa. Obetänkta påståenden som detta är okunskap. Vi människor har förvandlat vår omgivning (natur) för att över huvud taget kunna överleva. Det syns tydligt på deltagarna i TV-programmet Robinson, där deltagarna svälter när de möter orörd natur och det på bästa plats, nära ekvatorn med mest flora och fauna. Förklaring till missförståndet om den orörda naturens välsignelse är helt enkelt att de blivit förledda. Lurade av uppgifter från rovdjurspropagandan och ekosofiska idéer. För de förleddas egen skull önskar jag att de kan uppbåda tillräckligt med självkritik så de kan göra sig fri från irrläror. Vem vill leva sitt liv med livslögner.

Locket blev lyft.

Innehållet i boxen under är tom, tom på konkreta viktiga förtjänster av varg i ekologiska system. Men bredvid står en annan box där inte ens locket går att stänga. Den boxen är full, överfull av exempel på vargens negativa konsekvenser. Vi blir tvungna att använda den tomma boxen för att få plats för allt. För med tiden kommer nya konkreta exempel på vargens skador, det blir nödvändigt med 2 boxar. Någon box för förtjänsterna behövs inte. Lögnerna är förpassade dit där de hör hemma, till soptunnan, och till historieberättelsen om Projekt varg och rovdjursförvaltningen i Sverige före och efter millennieskiftet 2000, för kommande generationer.

 

Att stilla bedja om i denna osäkra ekonomiska tid.

Självklart är det att våra egentliga makthavare och ansvariga, vår regering och politikerskrået i riksdagen, ska ta bladet från munnen och visa sig beslutsfähiga.

Källa: http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_wolves_in_Yellowstone Om fel kan visas emottages det gärna.

Märkt , , , , , , , , ,

Moderater och vägglöss.

Efter turerna med Junselevargen kan hanteringen av rovdjuren inte beskrivas bättre än som en spännande cirkus med omväxlande nummer. Vi har fått se effekten av naturvårdsverkets påkostade juristutbildning till betraktarna. De kallas visst miljöorganisationer i allmänt tal och består av WWF, SNF och SRF med undergrupperingar av mer militant typ med yngre medlemmar som inte tvekar inför lagöverträdelser. Där släpps minkar fria, päls- och jakt handlare får sina butiksrutor krossade och liven förstörda. När dessa terrorister sedan blir äldre blir de förutom sina medlemskap i Miljöpartiet och Vänsterpartiet, vilka båda stöder civil olydnad, också medlemmar i WWF och SNF och fortsätter jävlas med folk via tangentbordet. Ett trist kapitel i vår samtid.

Den gulröda tiken i Junsele, (varg eller hund?) springer vidare och försämrar livet för samerna. Skyddsjaktansökan (avlivningsönskemål) har inlämnats flera gånger som naturvårdsverket bifaller men betraktarna överklagar. Senast har vi fått se hur förvaltningsrätten (med vilken sakkunskap?) tagit till orda och anser sig veta mer än naturvårdsverket med sina forskare. Det går knappast att bedöma på annat sätt än att förvaltningsrätten sålt sitt förstånd till rovdjursreligionen.

Om att tro eller veta.

Här vill jag peka på omständigheter som berör det mesta. Vi vet ju redan att betraktarorganisationerna har personer i sina ledningar som kan i ord och skrift argumentera bra för sin sak. De har också fått ekonomiskt stöd av naturvårdsverket just i detta ämne, pedagogik. Men, vi vet också att ibland dem saknas kunskaper och egna erfarenheter. De utgör dock inget hinder för dessa, snarare verkar de ännu säkrare på sin version, trots denna brist. Och med argumentation som lätt vinner anhängare bland ännu mer okunniga vinner man opinionen. De få på glesbygden som blir drabbade av rovdjurens konsekvenser står sig slätt om frågor avgörs med opinioner. Men som sagt, de som hörs mest, betraktarna, är okunniga och struntar i konsekvenserna av det de förespråkar. De vet inte, de tror.

Likadant fungerar det på ett annat område som har många gemensamma inslag med rovdjursfrågan, vindkraftsutbyggnaden. Den bottnar i ett påstående att vi går vår undergång till mötes om vi inte minskar co2 utsläppen i Sverige. Tror man eller vet man det? Nja, de som själva gjort klimatmodeller med datorers hjälp är inte många och kan någon av dessa garantera att de får rätt? Nej, naturligtvis inte, ingen kan garantera något om framtiden, inte någon om något. Man kan bara gissa och tro. Och så är det med co2 debatten, man tar något för givet som man hört någon annan påstått, man tror, men vet egentligen ingenting i sakfrågan. Tror du Lena Ek gjort någon egen klimatmodells? Nej, även hon bara TROR. Argumentet att ”de flesta klimatforskare” anser si eller så bevisar ingenting. Det är säkert så att bland dessa klimatforskare har de flesta inte gjort någon egen framtidsmodell, utan de har helt enkelt valt att tro på andra. Och återigen, ingen kan garantera att framtidsskisser håller. Även om siffror på dryga 90% tror så bevisar det inget. Här kan ett TV-inslag studeras.  Tyvärr tillåts inte liknande kritik i det svenska statsägda TV-medierna, vi ska ju minsann vara överens och politiskt korrekta (demokratiskt förkastligt när det stryper det fria ordet). Jag behöver väl inte påpeka att detsamma gäller rovdjurspolitiken, även om det förekommer i lokalsändningar i radion, se här ett inslag från i somras.  Lyssna gärna på vad Peter Egardt säger. Detta om att hellre tro än veta gäller som regel samtliga politiker och samtliga områden. Inget vidare, eller, inget att tro på eller hur?

Kris i Jägarnas Riksförbund, JRF.

Denne Peter Egardt verkar vara en sjutusan till medlare. Att han fick Jägarförbundet och betraktarorganisationerna med på noterna med sin Åsiktsförklaring är en sak, men han lyckades även lura Jägarnas Riksförbund på densamma, med ett litet intetsägande tillägg, på annan plats, att varje part inte behövde frångå sina egna förbunds andra målsättningar. I den fällan föll JRF: s ordförande för vilken hon fått stor kritik. Hon förstår det inte själv utan försvarar sig upprepade gånger med att det är viktigt att ”sitta med” där besluten tas, trots decennier av motgångar. Åsiktsförklaringen kan ni läsa här.  Ett jägarförbund som ställer upp på gynnsam bevarandestatus samt att underlätta för naturlig invandring (varg i hela Norrland) går emot sin medlemskår. Lägg till detta att det förekommit grava missförhållanden i deras ledning med mörkningar och lögner, där det slutar med att ordföranden själv har utslagsröst och använder den till att rösta på sig själv när hennes eget agerande kommer till omröstning, är rent skrämmande. Efter ett drygt decennium av medlemskap valde jag självklart att kliva av. Ett sådant gäng med sådana rutiner vill jag inte tillhöra. Man behöver f.ö. inte tillhöra något jägarförbund för att jaga. Andra tidningar har också ansvarsförsäkringar och det är ändå alltid hemförsäkringen som gäller i första hand. Vill man läsa reklam av jaktprodukter finns många andra tidningar att välja.

Varg med viktiga gener, har ni läst det någon gång?

Junselevargen anses ha viktiga gener. Jag har som bekant analyserat vår rovdjursforskare Olof Libergs bevis för detta  med en uppföljning 8 mån senare här.
Det enda ”viktiga” med denna tiks gener är att de är annorlunda än vår skandinaviska vargstams gener, inget annat. Denna tik invandrade 2010 från Finland, påstås det. Vi  hade också 2 invandrare 2008 som också anses ha viktiga gener, av samma skäl som för ovanstående kan tänkas. I den Norska DNA undersökningen som jag skrivet om i tidigare länkar sägs ju de Skandinaviska vargarna inte ha kommit ifrån Finland eller Ryssland. När de gäller de 2 invandrarna 2008 gäller att båda gjorde förflyttningar genom matbordet Norrland med sina renar och älgar på över 50 mil, innan de återfanns längre söderut. Är det trovärdigt att det gick till så? Är det trovärdigt att en vargtik återfanns i nordöstra Finland efter att, som det påstås vandrat 100 mil fågelvägen ifrån södra Norge? Ska vi tro på detta? (Möjligen om det handlat om en återvandring efter en tidigare flytt). Nej säger jag efter att ha läst en finskrysk DNA undersökning av vargarna i Finland, ryska Karelien samt vargar öster om Vita havet och sjöarna Ladoga och Onega m.fl. (se på kartan).

Det vi ännu inte fått veta.

Denna undersökning påstår nämligen, genom att referera till 2 olika forskare att den genomsnittliga förflyttningen av utvandrade vargar (från sina föräldrar) i Finland är mindre än 10 mil.

Men det riktigt intressanta är att om vi i Sverige och Norge, tror att de vargar som kommer in ifrån Finland är friska viktiga vargar är vi grundlurade. Denna undersökning påstår nämligen att de kan skilja på Karelska (Vstra Ryssland ifrån norska gränsen ner till Finska viken) vargar, Vargar öster om Vita havet samt finska vargar. De är tre olika populationer med ytterst lite utbyte med varandra. Alla 3 varianterna är också inavlade, lägst så i populationen längst österut. Vargarna i nordvästra Ryssland sägs ha den högsta uppmätta graden av inavel som konstaterats, med undantag av de Italienska och Spanska vargarna, enligt samma undersökning. Dessutom säger denna rätt omfattande studie att såväl de finska som de ryska vargarna i Karelen behöver öka i antal och få genetiskt tillskott för att överleva på sikt. Då bör här noteras att läget var betydligt bättre när denna undersökning gjordes än idag med betydligt färre vargar i dessa 2 populationer. Här försöker svenska myndigheter blåsa oss rejält när de påstår att invandrarna har viktiga gener om de kommer in ifrån Finland, när dessa har samma skräpstatus som våra egna, låt vara av aningen annat slag. Läs själva.
Ska vi tro på våra myndigheter att inaveln är ett hot, när de undanhåller dessa fakta, vargstammen växer så det knakar och inga defekter syns, läs mer här.  Är det överhuvud taget realistiskt att öka antalet vargar mot bakgrund av de negativa konsekvenserna och samhällskostnaden?

Att vara oense med kyrkan.

Troende ja, det är samtliga i vår politikerkår. De tror på snacket om människans påverkan, de tror att vi kan påverka temperaturen på jorden, de tror på andra. Själva vet de inget, hur ska de kunna göra det? Hur? Nej, de tror, och förmedlar det vidare så journalister tror och skriver om det. Sedan tror ett helt folk, en hel värld, att si eller så är det. Argumentet att 90-95% av klimatforskarna anser, handlar om samma sak.

Är du också less på tvången i politiken med vindkraft som granne och olika oförsvarliga tvingande energiskatter och certifikat, ska du söka dig till det organiserade motståndet i Föreningen Svenskt Landskapsskydd, FSL. Här finns fakta att hämta och en förening att stödja. 

Att vara skeptisk är det rätta förhållningssättet och apropå tro vill jag nämna Copernicus och Galileo Galilei. De båda jobbade i olika tidsåldrar men hade ännu sämre odds. De hade i princip hela världen emot sig, fick kyrkan (idag ekosofi-religionen) emot sig, men fick slutligen rätt. Galileo Galilei gav 1632 ut sina rön om att jorden cirkulerar runt solen och det var tvärs emot kyrkans uppfattning som sade att allt cikulerade runt jorden. Efter dom 1633 blev satt i husarrest resten av sitt liv för detta men kan sägas ha haft tur som fick behålla livet. Först år 2000 (efter 367 år) upphävde katolska kyrkan domen mot Gallileo Galilei.

I Sverige idag är det många som sökt efter något att tro på, efter det att de allra flesta övergivit tron på Kristendomen. Nu har människor blivit ekosofer, de tror på en grön omställning, biologisk mångfald och rovdjur, rovdjursreligionen. Och likt forna tider bryter man inte ostraffat mot den åsikten, att rovdjuren är viktiga i vårt samhälle. Att det försämrar våra möjligheter till skapandet av mervärden och gör det svårare i den globala konkurrensens tidevarv tas det ingen hänsyn till. Denna tro finns bland våra ministrar och deras tjänstemän och hur är det med högsta hönset själv, Fredrik Reinfeldt? Visst tror även han på den gröna omställningen och rovdjuren som vår tids frälsare?

Åter till rubriken.

Här handlar det om en avskyvärd företeelse i vårt moderna upplysta samhälle, propaganda. Ordet förknippas av många till Hitlertyskland där just Hitler vann ett demokratiskt val med påståenden om att ett visst folk var de onda på jorden och att det germanska tyska folket, den ariska rasen, var det eftersträvansvärda.

Vi har vår egen rovdjurspropaganda att skämmas för. Där utmålas människan som den onde och djuren, särskilt skadedjuret vargen, som den gode (att hylla, gynna och tillbedja). Det galna, elaka och inhumana i propagandan är att de som verkligen vet, och inte bara tror, dvs. de med kunskaper och egna erfarenheter (boende på landet, djuruppfödare, jägare och samer) är de som pekas ut som onda. Vi kan ana att det beror på att de är de enda som i sak kan kritisera rovdjursförvaltningens falska påståenden. Berörda av varg kan inte se något positivt med vargen. Tvärtom, de vittnar om: Merarbete, förloradede djur, ökade kostnader och förstörd livsglädje, m.a.o. död, misär och elände.   Ingen är mer ansvarig för att denna styggelse får fortgå än vår statsminister. Om vi drar en konsekvens av propagandan blir den som följer. Vägglössen är de goda och moderater de onda.

Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Korruption och kaos.

Kaos är ett passande namn på aktuell oordning i besluten om varg. Naturvårdsverket beslutade om avlivning av vargparet i Junsele där de härjade okontrollerbart i renhjordarna. Hanen sköts omedelbart men den gulröda tiken ”klarade” sig. Redan efter dag 2 utan att hon avlivats började det spekuleras om att det var planerat, och fortsättningen stöder den teorin. Först överklagade rovdjursföreningen och därefter naturskyddsföreningen, som anförde inhibition. Och se, förvaltningsrätten gav naturskyddsföreningen rätt, och skyddsjakten avblåstes.

Det är emellertid helt planerat och förstås lätt om en tar åt sig fakta. Det är emellertid så att bevarandeintressen och opinionsorgan för vargen bevarande får direkta ekonomiska stöd från staten, i detta fall direkt från naturvårdsverket. Resurser ges för att bevarandeintressena ska få sprida sin version av vargen, därför blir det i form av skönmålning. Inte ens rovdjursforskningen har lyckats presentera några trovärdiga positiva konsekvenser av varg, men de har minsann satt sprätt på miljoner av forskningsmedel i sina försök. Det är bara att anamma som sanning, det saknas viktiga positiva konsekvenser av varg, däremot mängder av olika negativa. Trots det fortsätter vår statligt ansvariga myndighet, naturvårdsverket att ge bidrag till den sidan i debatten, endast. Kritikerna i debatten som eftersträvar sanning och en beskrivning av fakta och verkligheten för allmänheten, dvs. vargens de facto negativa konsekvenser, får inga pengar alls, deras påståenden nekas t.o.m. tryck i våra dagstidningar.

När det nu gäller överklagandet och den inställda skyddsjakten ingår det också helt i planerna. Naturvårdsverket har nämligen gett ekonomiskt stöd till företrädarna för flera bevarandeorganisationer att utbilda sig i juridik. Det handlar alltså inte bara om biologi och ekologi, vargkramarorganisationerna ska också lära sig att utnyttja vårt rättssystem på bästa sätt för att vinna kampen om att övertyga okunniga landsmän om vargens måste, före allt annat. Se alla tidigare överklaganden till länsstyrelser, naturvårdsverk, regering och EU för vad det är, ett helt planerat scenario.

Vi har alltså en svensk myndighet, naturvårdsverket, som ger vissa föreningar pengar för att lära sig överklaga samma myndighet som gett stödet. Orsaken är naturligtvis att myndigheten består av individer med samma vision och målsättning som bevarandeorganisationerna., långt ifrån önskvärd objektivitet. Denna aktivitet har ett namn, det kallas korruption. Stackars land som har beslutsfattare med annan agenda än att verka objektivt för skapandet av mervärde för landet och befolkningen. Vägen utför är stakad med denna ordning.

Märkt , , , , , , , , ,

Har rovdjursforskningen rent mjöl i påsen?

Det kan vi fråga oss efter alla dessa undermåliga beräkningar, överkörningar av berördas problem och luddigt beskrivna mål. Här finns ett aktuellt exempel. 

Skandinavisk rovdjursforskning är skapad i avsikt att ge legitimitet åt en idé som skapades för 40 år sedan.  Men vad har de åstadkommit annat än vargpinglor, hockeytutor, verkningslösa skyddsvästar, död och pina för folk och fä och enorma kostnader – miljardbelopp – för stat och enskilda? Rakt ingenting vill jag påstå, 0 av värde. De fortsätter i samma stil med att mässa för okunniga när de tillämpar Kaffekoppsmetoden genom att presentera vinklade budskap som nu senast i Blekinge (läs första länkhänvisningen). De agerar själva nyttiga idioter för en befängd idé som grundlades för snart ett halvt sekel sedan.

Men rovdjursforskningen låter sig inte begränsas med det, man är mer förslagen än så.

Något än värre.

När vi ändå är inne på Olof Liberg kan jag inte släppa hans bevis på att gulingen i Junsele är äkta varg. Här vill jag sticka in med ett glädjande exempel på en tidning som tagit sitt journalistiska kall på allvar och skildrat denna händelse med ett flertal artiklar som kan studeras via länkar närmast till höger. Här är en av artiklarna. Den minnesgode kanske kommer ihåg min granskning av Libergs bevis i mars 2012.  Den artikeln avslutades i hovsam ton med en liten förhoppning om att Olof Liberg skulle komma med förklaringar till sin PowerPoint presentation. Där fick jag fel trots 8 månaders väntan och många länkningar till just detta inlägg. Ingen har sagt att min analys är felaktig. Då hör det till saken att original-mailet där detta dokument bifogades, samtidigt skickades till många i rovdjursförvaltningens topp. Där återfinns:

Toppen av Skandinaviens vargforskare inklusive beslutsfattare på Naturvårdsverket.

Petter Wabakken Professor vid Hedmarks Universitet, rovdjursinriktning
Helene Lindahl Vik NVV
Ruona Burman NVV
Per Ahlqvist SLU
Åke Aronsson SLU
Jens Karlsson SLU
Håkan Sand SLU
Mikael Åkesson SLU
Inga Ängesteg SLU

Inga av dessa har heller haft något att anmärka på vare sig Libergs bevis eller min analys av densamma. Och jag är övertygad om att de samtliga har läst den.  Nu har naturligtvis ingen av ovanstående någon skyldighet eller något ansvar att granska det jag skriver på egen blogg. Men vår miljöminister har uttalat att etableringen av rovdjuren i Sverige ska ske i samförstånd med lokalbefolkningen och svenska folket ska lära sig acceptera och samexistera med varg. Då kan man tycka att det borde ligga i rovdjursförvaltningens intresse att tillrättalägga felaktigheter som förekommer i rovdjursdebatten, särskilt om det formuleras och läggs ut på privata bloggar som fakta, för just svenskarna. Om jag nu spridit ett falskt budskap borde jag alltså ha blivit upplyst om det vid det här laget, men icke. Miljöministras råd och direktiv kanske inte tas så allvarligt. Men hur tänker de då? Ja inte vet jag hur andra tänker, det vore fantastiskt att påstå, men jag tror att de försöker tiga ihjäl missen som presenterats av Liberg och att de håller samman och hoppas att det faller i glömska.. Jag är lika övertygad om att även professor emeritus Dag Lindgren, med inriktning på genetik, som koncentrerat sig på vargfrågan efter sin pensionering också läst min analys. Inte heller han har förkastat den.

Vad handlar det om då?

När det finns oklarheter i diagrammen, så handlar det här om något betydligt allvarligare. Det är definitivt ett hafsverks, ett fuskverk och jag tror detta platsar som ett exempel på forskarfusk. Libergs bevis platsar inte som vetenskap när diagrammet kan visa vad som helst. Det är inte seriös vetenskap.

Sverige idag.

När akademiska poäng hos anhängare av rovdjursreligionen bildar kotterier och får makt blir den lilla människan tillintetgjord och överkörd. Humanism och empati blir oviktigt, målet hägrar. Det är inte förbjudet att ljuga och etik och moral är inget det frågas efter vid anställningsintervjuer till sådana sällskap. Men då går det åt pipan också, som svensk rovdjurspolitik är ett strålande exempel på.

Alliansregeringens politik.

Det ska satsas på skolan, på särskilt begåvade elever mot målet att tillhöra eliten i världen inom vetenskap och forskning. Då känns det minst sagt surt att leva i samma land som samtidigt tolererar något som kan vara forskarfusk.

Märkt , , , , , , , , , , , , , , ,

Ljuger regeringen om vargarna?

Lena Ek lovade vargjakt i vinter.

Mitt dribblande med siffror och antal i förra inlägget, kanske inte får fullt stöd. Ändå kvarstår frågan om framtiden, vad kommer att ske? Lena Ek lovade vargjakt i vinter, lyssna på slutet (2 min. in) i denna ljudfil. 

Möjligt antal vargar att skjuta.

Om hon menar max 180 vargar bör alltså minst 85 vargar kunna skjutas i vinter (myndigheternas uppgift om antalet nu 265 minus LEK-s 180). Med andra beräkningar (vargforskarnas uppgifter + årets föryngring) finns det idag ca. 400 vargar (gav länk i förra inlägget). 400-180= 220, vilket alltså enligt LEK-s uttalade är möjligt att skjuta av redan nu. Vem tror på något av dessa alternativ?

Försöker Lena Ek fördröja beslut till efter valet, då blir det ännu svårare.

Fördröjs avskjutningen i vinter av dessa antal kommer nästa års föryngring att kräva många fler. Kom ihåg att vargens reproduktionstal är 128 (enl.SJF). Talet står för hur många ungar ett par kan få på 3 år inkl. ungars ungar. Nu finns ett revirmarkerande (den gula tiken har stannat där och anses skyddsvärd) par i gränstrakterna mellan Västernorrland och Västerbotten. De har inget konkurrerande vargrevir som grannar idag varför deras förökning kan komma nära reproduktionstalet. Det blir en hel del bara där i mellannorrland!

Naturvårdsverket behöver inte hyckla, de har ju föreskriftsrätten, dvs. beslutandemakten.

Naturvårdsverket genom Ruona Burman uttryckte tydligt att deras siffra om 380, liksom LEK-s, är ett golv, lyssna ca. 30 sek in i ljudfilen (samma som i mitt förra inlägg)   Rapporten som forskarna försett Naturvårdsverket med och som är underlaget för både Naturvårdsverket och Lena Ek.

Om det är lögn eller sanning får vi strax veta.

Så snabbt som om bara några månader får vi veta sanningen om Lena Ek ljög för svenska folket, med ett tak, eller om hon menade ett golv på 180 vargar (vilket i praktiken betyder fortsatt fri tillväxt), och så tolkade jag budskapet senast. Det är värt att konstatera att LEK-s utspel verkar ha skett snabbt och ogenomtänkt, det finns nämligen inget pressmeddelande ifrån Miljödepartementet som handlar om vad hon sa i radion i fredags 19/10.

Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Genetiskt viktig varg, eller vad?

Uppdaterat 130603 med text och länkar på slutet.

Den gulröda, påstått invandrade, vargtiken har nu flyttats 3 gånger men varje gång gått tillbaka till renskötselområdet. Tiken har ett speciellt utseende som många reagerat över, hon ser ut som en hund, närmast kanske västsibirisk lajka. Den initierade och erfarne Finske f.d. överkonservatorn professor Eirik Granqvist (med ett imponerande cv) och Kaarlo Nygren, f.d. chef för Finska Statens forskningsstation i Karelen, har hela tiden varit säkra i sin åsikt och hävdat: Detta är inte vargar, det är byrackor och korsningar med hund. Läs mer här.  De påstår att samma typ av ”vargar” även ses och finns i Finland och Tyskland. Valerius Geist, professor i miljövetenskap Calgary University Kanada, som fått sig tillsänt foton på såväl finska liknande som den ”genetiskt viktiga” svenska ”vargen” stämmer in i kören: Detta är inte renrasiga typiska vargar!

En Norsk Dna undersökning.

En tidigare dna undersökning som förekommit i debatten om vargen är en Norsk underökning som gjordes 1999 efter farhågor (som visade sig sanna) att ett koppel draghundar slitit sig och dragit till skogs och där parat sig med varg. I den undersökningen fastslogs att av de 3 proven var A en hybrid av hankön med, mest troligt, en varg som moder, (men troligen ingen från den Skandinaviska stammen). B var en tik tillhörde den Norsk-Svenska vargstammen (men ej moder till A) och C var en hanhund (men ej fader till A). Undersökningen väcker flera frågor, t.ex. varför nämns inget om jämförelse med den Norsk-Svenska vargstammen och de Estniska vargarna som ändå fanns med som referensmaterial? Å andra sidan bör de estniska vargarna vara av samma ras som de som finns i området runt den Finsk-Ryska gränsen. Studera undersökningen själva här. Följande mening är infogat 121203, därför att länken inte längre fungerar. Därför har jag lagt ut den Norska undersökningen på en annan sida som ni hittar längst upp.

Vad betyder det?

Men följande står också att läsa: Inget av de 3 proven var en immigrant från Finland eller Ryssland. Varifrån har då de Norsk-Svenska vargarna kommit? I den Norska undersökningen hamnar hundarna till vänster om de Norsk-Svenska vargarna i diagrammet. Kanske beror det på att skalan som används är omvänd jämfört med de skalor vi kommer till senare?

Figur ifrån Norsk dna-undersökning 1999.

En fackman tillfrågas.

För att bli klokare i sakfrågan togs kontakt men en genetiker och bad om ett utlåtande. Då bifogade jag denna Norska undersökning som i mina ögon fyller de krav man kan ställa på ett seriöst arbete med fullständiga uppgifter om material och tekniker. Det kan däremot inte sägas om det vi kommer till nu. (nedanstående svenska dokument bifogades också). Men någon hjälp på vägen mot förståelse ville tyvärr inte genetikern ge!

Svensk rovdjursforsknings bevis?

Foton på våra svenska gulröda vargar och uttalanden från de ovan nämnda Finska herrarna och Kanadensiske Valerius Geist har därför sänts till Olof Liberg som svarat genom att skicka följande PowerPoint Presentation med 2 sidor. (Genetisk analys av M-11-14.pptx). M-11-14 ska avse den röda Finska tiken. Författare är Olof Liberg själv, men vad säger sidorna?

Sida 1 nedan.

Sida 1.

Här syns tydligt att den gulröda vargen, M-11-14, ligger i högra delen av området för de östliga vargarna, långt ifrån de Norsk-Svenska vargarna.

Sida 2 nedan.

Sida 2.

Här framgår det ännu tydligare, den Finska tiken tillhör de östliga vargarna och är klart skild ifrån hundar. Saken är klar, hon är ingen hybrid!

Men vänta lite nu.

Varför använda 2 sidor?
Varför endast 2 färger för 3 raser?
Varför Östliga vargar på båda sidorna men inte på samma ställe på skalorna?
Varför olika koordinater för invandrarna på de 2 sidorna?
Dokumentet är inte skrivskyddat, det är öppet och fritt för ändringar?

Det första jag gjorde var att synkronisera skalorna på båda sidorna. De flesta hundar hamnar fortfarande inom + 1 på x-axeln och inga andra raser visas till höger om hundarna. Några exemplar av hundar finns också långt ner på y-axeln, men inga andra. Därefter avläste jag koordinaterna för de 4 invandrarna på sida 1 och placerade invandrarna på sida 2 med hundarna som för vilka jag också bytte färg till gulbrunt. Östliga vargar på sida 1 fick färgen röd och östliga vargar på sida 2 också röda men blev mörkröda. Då ser det ut så här, se nedan.

Figur 3.

Oj då, plötsligt blev den mest värdefulla vargen i världen, och den mest påkostade, en hund!

Sedan ville jag se hur det blir om jag klistrar in de Norsk-Svenska vargarna (från Sida 1) i Sida 2 (exklusive hundarna). Resultatet ses här nedanför, där invandrarna nu märktes i svart.

Figur 4.

Då ser vi att den invandrare som syns som en svart triangel till vänster om M-11-14 (gulröda tiken) tangerar den Skandinaviska stammen. Den s.k. invandraren kan lika gärna tillhöra de Norsk-Svenska vargarna. Någon större skillnad mellan de Norsk-Svenska och östliga vargarna verkar det inte vara i denna Figur 4 (de överlappar varandra). Men, de östliga vargarna finns också i Libergs presentation på sida 1, där ligger de avsevärt längre till höger, se nästa Figur 5.

Figur 5.

Här ser vi invandrarna med koordinater enligt Libergs sida 2 och de östliga vargarna enl. sida 1. Den längst t.v. syns här än tydligare mer tillhöra de Norsk-Svenska än de östliga vargarna. Alla tre, som grupp, ser för övrigt ut att vara något mitt i emellan Skandinaviska och östliga vargar.

Slutligen flyttade jag ihop de båda sidorna till en, med alla invandrare markerade enligt sju olika koordinater från Libergs sida 1 och sida 2 (faktiskt endast 3 st. på sida 2 efter det att de större gröna påklistrade ikonerna avlägsnats). Se Figur 6 nedan.

Figur 6.

Här ser vi att det måste vara en grannlaga uppgift att skilja hundar från östliga vargar. Vi ser också att den gulröda tiken hamnar inom området för hundar, enl. Libergs sida 1. På Libergs sida 2 finns de östliga vargarna som de mörkröda plottarna här ovan, de är alltså inte på samma ställe enligt skalan.

Men vad är östliga vargar egentligen? Eirik Granqvist och Kaarlo Nygren säger ju att det är hybrider eller byrackor även i Finland och Tyskland. Det hade varit bra med en kontrollgrupp av östliga vargar 2-400 mil längre österut i obebyggda trakter än gränstrakterna mot Ryssland i Finland, som jag antar här representeras av ”Östliga vargar” och ”Finsk-Ryska vargar”.

Vad visar nu detta?

Figurerna åtföljs inte av någon text, förklaringar eller referenser. Det är helt nödvändigt i detta sammanhang. Utan källmaterial, hänvisning och förklarande texter säger faktiskt denna presentation från Olof Liberg ingenting annat än att det fattas uppgifter.
I motsats till den Norska undersökningen placeras hundarna t.h. i Libergs diagram.
Det går knappast att skilja hundar från östliga vargar enligt denna presentation.
Den gula ”genetiskt viktiga” tiken är mer hund än östlig varg.
Invandrarna är placerade fel på sida 2 om sida 1 är korrekt.
Båda sidorna kan inte vara sanna samtidigt, endast en i taget. Jo kanske, om det är olika egenheter (data) som undersökts på de båda sidorna. Då kan båda vara korrekta, men det borde ha förklarats i medföljande text, som tyvärr helt saknas.
Skandinaviska vargar är inte av Finsk-Rysk stam trots att de påstås komma därifrån.

Den Norska undersökningen (i texten) och Libergs diagram stöder påståendet att nuvarande Norsk-Svenska vargstam är inplanterad (illegalt utplanterad).

Den officiella förklaringen lyder: ”Den nuvarande vargstammen grundades av två individer 1983. Det kom en tredje invandrare 1993 och två ytterligare 2008.” (en av dessa 2 från 2008 handlar dessa rader om). Detta finns också att läsa här på statens eget propagandaorgan: ”Med hjälp av DNA-analyser har man kunnat konstatera att de kom från Finland/Ryssland och inte är släkt med de vargar som fanns här i gamla tider.”  Då bör påpekas att de tidigare Skandinaviska vargarna, som idag är helt utrotade, efter senaste istiden hade ett kontinuerligt utbyte av vargarna längre österut och var av samma stam eller ras. Här ligger flera hundar begravna, ovanstående påståenden stämmer alltså dåligt.

Vad är det här?

Är detta ett typiskt exempel på svensk rovdjursforskning och förvaltning, som kostat svenska folket miljarder till ingen nytta, vargars påverkan på omgivningen har vi facit på.
Eller, har samvetet givit sig tillkänna och Olof Liberg visar svenska folket en väg bort från vargeländet och en hopplös, omöjlig och redan dömd rovdjurspolitik?

Sans.

Kanske är timmarna med denna PowerPoint Presentation bortkastad tid. Man kanske inte kan behandla diagrammen på Libergs 2 sidor som vanliga koordinatsystem. Jag kan alltså inte bevisa någonting. Antagligen har rovdjursforskarna fog för sina påståenden, det måste vi räkna med. Men mot bakgrund av att rovdjursförvaltningen för innevarande år har budgeterat hela 5, 35 miljoner för Dna- analyser (med mera!) kan man faktiskt undra. Det går inte att ta Libergs presentation som ett vetenskapligt bevis. Det krävs mycket mer, det krävs en fullständigt förklarande text. En mycket noggrannare och tydligare version borde ha gjorts från början, så även Svensson och Eriksson kan förstå.

Kälarne mars 2012
Kenneth Erikson

PS! Ni som också är trött på oklara och ändrade besked om rovdjuren, ni som inte vill ha dem i er omgivning och ni som är dödligt trött på en landsortsfientlig politik, slut upp till de manifestationer som går av stapeln den 24:e mars på flera platser runt om i landet. Vi kräver att vår regering och riksdag är kunniga i frågan, de måste utbilda sig och lyssna på folket. Läs vidare här. DS.

Revision 121118.

Det finns ett faktafel här ovan där jag påstår att den analyserade gula vargtiken invandrade 2008. Det är tydligen fel idag. Hon hittades 2010 och kallas Kilsbergstiken med benämningen G-82-10 nu sedan hon blev avtagen sändarhalsbandet. Med sändaren på kallades hon M-11-14.

Tillägg 130320, Vårdagjämningen med strålande sol och –10°C.

Efter studier av denna finsk – ryska Dna-undersökning av vargar, http://sun3.oulu.fi/~jaspi/Russian_wolf_Conservation_Genetics.pdf  undrar jag vilken av populationerna Olof Liberg menar med ”Östliga vargar” i sin PowerPoint Presentation. Forskarrapporten skiljer nämligen på finska, karelska och vargar öster om Vita Havet. Och som framgått är de Skandinaviska annorlunda än någon av dessa vargar. Det är lätt att förstå om vi ska tro på den Norska undersökningen,  https://rovdjurspolitik.wordpress.com/norsk-dna-undersokning-av-3-vargar/  där vi, genom att dra slutsatsen av de 2 påståendena markerade i rött, får veta att den Skandinaviska vargstammen (med undantag av de senaste påstådda invandrarna) inte kommit från Finland eller Ryssland. Det bör betyda att de blivit illegalt inplanterade, eller hur. Hur har de annars hamnat här?

Jag har skrivit mer om den finsk – ryska undersökningen här, https://rovdjurspolitik.wordpress.com/2013/02/23/moderater-och-vaggloss/

Kompletterat 130603

Rena rama idiotin och inget annat.

Min egen uppföljning här hör absolut till denna artikel. https://rovdjurspolitik.wordpress.com/2012/11/18/har-rovdjursforskningen-rent-mjol-i-pasen/

Och framför allt ska alla intresserade läsa Kaj Grönlund, Finland, och hans tydliga redovisning av skillnader mellan äkta varg och hybrider. http://www.nanomatic.fi/hybrider.pdf   Där kan vi se att Junselevargen bär på de typiska kännetecknen som kännetecknar en hybrid, och saknar de typiska tecknen för en renrasig varg (bl.a. svart svansspets, mörka streck på frambenen, fel färgteckning och markant skillnad i profillinje mellan panna och nos).

Men det var ju faktiskt också vad Olof Liberg, Sveriges rovdjursforskare – uppfödare Nr. 1, visade i sitt bevis på Junselvargens äkthet som varg (fast det var väl inte meningen?) Se Fig. 6 i artikeln ovan där östliga vargar och hundar inte går att särskilja och att gula änkan tillhör den gruppen (t.o.m. aningen mer hund).

Ja vad ska man säga, annat än att vår svenska rovdjursförvaltning inte verkar bry sig om det är varg, hybrider eller hundar de förvaltar och öser miljoner skattepengar över.

flyttvargen-e1359032429675

Tillägg 130918:

Trots Olof Libergs slarvarbete har Naturvårdsverket fortsatt som om inget har hänt. Är man landets främste vargforskare så är man oberoende av vad Folket i busken skriver. Men jag, saknar ju titel överhuvud tagit, så det kanske går att förstå? Här nedan kan ni läsa mer om denna tik som i dagläget, utan halsband, kallas G 82-10.

Här finns Naturvårdsverkets beskrivning  och här densamma med mina noteringar. Trevlig läsning!

Junselevargen-skyddsjakt-bilaga-1 Med Noteringar KE

Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,