Etikettarkiv: global uppvärmning

Viktiga länkar

Viktiga Länkar

Dessa samlade föredrag går faktiskt ner till kärnan av vad klimatförändringarna handlar om. Lyssna noga på dessa forskare och du förstår vad som händer. Jag litar på att källorna är seriösa och korrekta då informationen de ger styrks av många andra källor och forskare. De agerar inte i ett vakuum men förklarar mycket väl skeenden och accepterar kritik och ifrågasättande, vilket är grunden till att skapa vetande. Valentinas intervju och föredrag är kanske rätt avancerad, men om man tar den flera gånger går det bättre att förstå.

1. Valentina Zharkova – en av världens främsta solforskare – berättat om sin forskning om solaktiviteten och hur den kan observeras och matematiskt beräknas/prognostiseras. Hon hävdar att vi nu är på väg in i ett ”Grand Solar Minimum” likt det som inträffade för 400 år sedan. Hon har beräknat att det kommer att räcka i 30 – 40 år men inte bli lika kraftigt som det när Karl X Gustaf tågade över både store och lilla bält.

2. Astrofysiker Piers Corbyn förklarar enkelt hur solen styr temperaturen och hur havets temperatur styr hur mycket CO2 som finns i atmosfären. Inte tvärt om som IPCC hävdar, att CO2 styr temperaturen. Hur relationen mellan CO2 i havet och i luften fungerar har Professor em Gösta Pettersson väl beskrivit i sin bok Falskt Alarm om du är intresserad. Corbyn visar också hur jetströmmarna förflyttar sig på klotet pga. solaktiviteten. Hans observationer och prognoser ligger helt i linje med Valentinas beräkningar. Det förklarar också de snabba kast vi nu upplever mellan kallt och varmt väder. https://www.youtube.com/watch?v=zDBbfDbaiA4&fbclid=IwAR2hK9NffSMMaUeElhXe0uYiYbuWAgj4XaLkNLvY-8W2GUzKYNN7xijn0n4

3. “Corbert Report” problematiserar kring – What Is The Average Global Temperature? Här förklaras hur temperaturer mäts och kvalitén på de olika resultaten. Han går också igenom hur IPCC och NOAA förvanskar både gamla och nya mätningar och på det sättet fabricerar ett underlag som stöder hypotesen. IPCC hävdar att uppvärmningen fortskrider i samma eller snabbare takt, vilket är lögn. Temperaturökningen stannade upp 1998 och sedan dess har ingen ökning skett om vi undantar El Niño 2016. Dessutom gör han reklam för min favoritsite http://www.climate4you.com .

4. “What I learned about Climate Change: The Science is not Settled” Written by David Siegel

Visa på Medium.com

5. Här en mycket bra artikel om Ole Humlums syn på klimatfrågan. http://geoforskning.no/nyheter/klima-og-co2/1111-fortsatt-skeptisk-til-klimateorien?fbclid=IwAR2-EF533bNvjVsrIqnqcPqs5UMY4I0_fl8NM-QdURNQNOnYsq_s8fn9Xl0

6. Här ytterligare en artikel skriven av Professor Ole Humlum redan 2012. http://geoforskning.no/blogg/item/temperatur-og-atmosfaerisk-co2

7. Corbert Report om hur statistik har manipulerats och missbrukats

8. Ett FB-inlägg från mig. – Jättelabbet Verkligheten har redan förkastat IPCC:s CO2-hypotes. Bättre labprover än detta finns inte. Att skapa vetande i dessa sammanhang handlar om att ställa upp hypoteser och att pröva dem, i labb eller verkligheten. Bevisa sannhet är omöjligt men om inte en hypotes kan förkastas gäller den tills annan kunskap/erfarenhet finns. När man inte accepterar verkligheten som bevis för att förkasta sin hypotes, ja då är man illa ute. Inget av de nära förestående katastrofer som förutspåtts under 30 år har inträffat. Inga isar har smält bort och inga extraordinära havshöjningar har inträffat. Extrema väderhändelser har minskat och isarna växer nu till både i Arktis, på Grönland och i Antarktis efter den period av uppvärmning som förevarit. Vi har haft en värmeperiod från 1850 till 1998, det är alla överens om. Om än stora tvistemål föreligger hur temperaturutvecklingen sett ut under tiden. Nu tycks, men inte säkert ännu, som om trenden har vänt. Detta förväntas också eftersom solaktiviteten är på väg mot ett minimum. Världsledande solforskare förutspår att vi är på väg mot och att vi om 2 till 5 år går in i en ”Grand Solar Minimum” med en 30 till 50 år lång liten istid som resultat. Men detta är ingen katastrof. Jorden har varit med om mycket värre nedisningar. Det bästa vi kan göra är att hålla koll på verkliga/sanna mätningar och observationer. För minn del så har IPCC förbrukat sitt förtroende. Själv använder jag http://www.climate4you.com och rekommenderar den varmt.

9. NASA har tydligen också upptäckt att vi är på väg in i ett grand Solar Minimum.

NASA: Extremely Low Sunspot Counts Indicate Global Cooling Onset

10. Hur medeltida Grönland blev istäckt

11. Ice doesn’t lie but NOAA and NASA does by Tony Heller, Real Climate Science

12. 61 % fake data by Tony Heller, Real Climate Science

13. 31,487 American scientists have signed this petition,
including 9,029 with PhDs
http://www.petitionproject.org/

14. Katastrofprofeterna https://www.youtube.com/watch?v=_u-9iQoIkcw&fbclid=IwAR2lDCYFhhGw2tPpiVMvGIYZhK864W-MRa8NxJqQ_1loqkDxNVIELNuaVD4

15. Valentina Zharkova presenterar sitt arbete https://www.youtube.com/watch?v=2NI1bQe8I4A

16. Professor Ole Humlum «Klimaflaggellanterne, trollmannens kost og de 10 tankekors» http://www.climate4you.com/Text/KlimaTankekors%20version20081026.pdf

17. Professor Fred Singer Intervju https://www.youtube.com/watch?v=-G9mWL4nH00&t=954s&fbclid=IwAR1xUzE46gipof2TY-BSIioXCBPerdoRPc_aUYNY4S6IzUWLqWhbYSLhESI

18. Climategate and Scientific Inquiry – full video – This is the complete 1-hour video of Dr. Martin Hertzberg’s lecture and Q&A at the Cafe Scientifique at the Summit meeting in Frisco, Colorado on April 27, 2010. https://www.youtube.com/watch?v=vPTiTFMhZrg&fbclid=IwAR3psKvQ6mQMmNhKhodctuO5w88Mi2pd2Zv-tnz4CMlmE3NYHLiFritzlOI

19. The Hidden Truth about Global Warming and the Paris Climate Accord | The Climate Change Biz Boom https://www.youtube.com/watch?v=zgakkNTHwew&fbclid=IwAR28Cc0hvQgEcONAmvwhPZC21kEdFAYwdhhtLOyCnSMr0YiE3zKm-JhitDk

20. Anthony Watts Explains Why It’s Not as Warm as You Think! https://www.youtube.com/watch?v=A2u87d_FnME&t=278s&fbclid=IwAR00RvU7jcv_9zhtsmQ36Ijls6Bae85lWUUw5PtoSR83WtOgQFhXVd0SpCk

21. The Fake NOAA Time Of Observation Bias Adjustment https://www.youtube.com/watch?v=-oxKF6rW-W0&fbclid=IwAR1B8gKj0AGOlgIwVXXZgMH5Cfx28tAmakmQGpliRD7_tbyRDQIgPUcb1EI

22. Henrik Svensmark. Jag har just tittat på två videoinspelningar om Henrik Svensmark och hans banbrytande arbete om hur solen och den kosmiska strålningen styr klimatet på jorden. Han har experimentellt lyckats visa hur detta fungerar samt visat att de faktiska historiska data överensstämmer med teorin. Solaktiviteten och variationen i solens magnetfält påverkar hur mycket kosmisk strålning som träffar jorden. Detta i sin tur påverkar molnbildningen som avgör hur mycket energi från solen som träffar jorden. Ett mycket banbrytande arbete.

Valentina Zharkova har med sin forskning lyckats utarbeta beräkningsmetoder för att kunna förutsäga variationerna av solens magnetfält och aktivitet. Också ett helt banbrytande arbete med fantastiskt resultat.

IPCC-fanatikerna förkastar naturligtvis deras arbete eftersom det mer eller mindre omöjliggör IPCC:s CO2-hypotes.

Inom 5 till 10 år borde Svensmark och Zharkova vara kandidater till Nobellpris i förslagsvis fysik och matematik. Först måste dammet från kollapsen av IPCC-hypotesen ha lagt sig och kanske klimat Greta fått lite mer utbildning.

Här är länkarna.

Först ett Föredrag av Svensmark. https://www.youtube.com/watch?v=Rg3MqdBX0_k&fbclid=IwAR2OnU4vIcdrrlcAe6ATEer1uOl2sHLYOEOADPXGa3lP5SFICM3GGQlI2oM

Här en mer professionell film om hela Svensmarks arbete. https://www.youtube.com/watch?v=ANMTPF1blpQ&t=18s&fbclid=IwAR34wPpCg3TVCcBn2q8k7BJOiDtixt4MIxMMcDL7x0jfE4gZziLHdGcMpwM

Till sist Valentina Zharkova – vad hon presenterade för IPCC, i Krakov var de väl. Den har jag skickat tidigare. Dessa två forskningsresultat komplimenterar varandra perfekt. För att kunna prognostisera klimatförändringar.

23. https://www.youtube.com/watch?v=vJWLWKpM_eU&t=12s
Climategate ll Explained – NOAA Whistleblower – Data Manipulation – Global Warming Hoax
“NOAA breached its own rules on scientific integrity when it published the sensational but flawed report, aimed at making the maximum possible…

24. Publicerades den 12 jan. 2017
Retired professor, author, and chairman Dr. Tim Ball explains how much of the Intergovernmental Panel on Climate Change’s data is manipulated and created to push their agenda forward. He also discusses the tactics of their supporters, which include marginalizing skeptics, public shaming, lawsuits and more.

25. The New American Video
Publicerades den 3 jan. 2017
Physics Professor William Happer discredits the negative effects of CO2 on the planet and whether or not climate change is man-made. He also goes into detail of why the United Nation’s models are incorrect despite their overwhelming confidence that significant

26. Mycket bra artikel med Nils-Axel Mörner som visselblåsare. https://www.thenewamerican.com/tech/environment/item/31472-un-ipcc-scientist-blows-whistle-on-un-climate-lies?fbclid=IwAR1kFj7ijHj7jiQ3N5wVeZW5Mh-EBqNZaZBY9o3GHjfDlItfv2C1fA8Ul0Y#

27. Professor Carl-Otto Wiese visar med sitt arbete att klimatförändringar är naturliga. Hans kartläggning av hur cykler sam- och motverkar varandra stämmer väl överens med Valentina Zharkovas resultat i sin solforskning – superintressant. https://www.youtube.com/watch?v=l-E5y9piHNU&list=PLbNSl4Xaum92EivCF6NM-tSWnf9IaT4c5&index=85&t=329s&fbclid=IwAR2_6LCC3JMTfXgSbaX-ayF92pXYA6lJrzhzrVR9-S06KNKcjtszGmpyCZk

28. Lista på youtube av alla William Happers föredrag. https://www.youtube.com/playlist?list=PLFtWxQ8ICpifiz0iqRCrXeiNhVSoBh0LV&fbclid=IwAR3h2AleSfbiX8r0jbJW-tI0TN7loeGuEXgOcofCgVR2xDpnA-Bh0101vtU&app=desktop

29. Lektion om jetströmmar

30. Här en nyinspelad video från Tony Heller som har gjort en studie av de källdata som ligger till grund för IPCC:s temperaturkurvor. Detta är hårda fakta som knappast kan förnekas.

31. Här en debatt med de verkliga tungviktarna på båda sidor i klimatfrågan. Bl.a. inleder Michel Mann som är pappa till the hockey stick graph och till ”Mann made global ”warming”. Mycket sällsynt med denna typ av debatt då IPCC redan 2009 deklarerade att frågan är avgjord och att de inte ska diskutera med ”klimatförnekarna”
” Charleston, West Virginia, June 12, 2018. Dr. Michael Mann, Dr. David Titley, Dr. Patrick Moore and Dr. Judith Curry met in to discuss climate change.”

32. Dr. Tim Ball Ph.D. ger i detta föredrag en mycket bra genomgång av hur hela klimatbedrägeriet kom till. Mycket värt att lyssna till. https://www.youtube.com/watch?v=_sbo8Ods8M0&feature=share

33. Brittisk video om Global Warming
Publicerades den 23 juli 2016
A documentary by British television producer Martin Durkin challenging the so-called consensus that global warming is man-made. A statement from the makers of this film asserts that the scientific theory of anthropogenic global warming could very well be ”the biggest scam of modern times.” Everything you’ve ever been told about Global Warming is probably untrue. https://www.youtube.com/watch?v=MaN2_XT1BVo&fbclid=IwAR26A8_xZ6pUrNIhdCCCM98YGIvYYcDIeYDiQAhMfW8hUiTpZWgEQmEfSUc

34. Här ett fantastiskt föredrag av en riktig miljökämpe som begriper sammanhangen och vad man ska kämpa för. Tidigare Green Peace ledaren Dr Patrik Moore. Föredraget går i rask takt igenom alla viktiga aspekter av klimatfrågan och är faktaspäckat men mycket underhållande att lyssna till.

35. Här en mycket bra översiktlig kalkyl av relationen CO2 i atmosfären och i haven samt vad som händer med vårat bidrag från förbränning. Kalkylen ger en realistisk bild av verkligheten. Mycket intressant speciellt för de av oss som är ingenjörer.
http://www.klimatupplysningen.se/2019/05/06/koldioxid-och-vart-fossila-bidrag/?fbclid=IwAR1oTJRwP6NWZqcETtFS6oQtjZEGh63Moc62XgUhaE5M1ZW0JgzyRFRm-kY

36. John Colman – There is no significant Global Warming https://www.youtube.com/watch?v=ZI4CyE956Zc&fbclid=IwAR3NkbsU6WvDNXbiks4NXXc9m0zIS7UAcJx1N4sryYK446c7myDWnW030VE

37. A documentary by British television producer Martin Durkin challenging the so-called consensus that global warming is man-made. A statement from the makers of this film asserts that the scientific theory of anthropogenic global warming could very well be ”the https://www.youtube.com/watch?v=MaN2_XT1BVo&fbclid=IwAR26A8_xZ6pUrNIhdCCCM98YGIvYYcDIeYDiQAhMfW8hUiTpZWgEQmEfSUc

38. En otroligt bra artikel om galenskaperna i miljö- och klimatdebatten https://newsvoice.se/2019/05/sverige-duktigast-klimatfarsen/?fbclid=IwAR1B26igc0kUJgZNoUkGS3z4cYNuWye4b1MG8N9Ue5Tm7iauOPjsZD2aJfs Skriven av Professor emeritus Torsten Sandström

39. Tony Heller Real Science – ” October 2018 through May 2019 were the coolest and wettest on record in the US. In this video I discuss this, and how climate scientist got everything exactly backwards” https://www.youtube.com/watch?v=r13wtwcs76c&feature=share

40. Dr William Happer – CO2 is not a pollutant https://www.youtube.com/watch?v=M8iEEO2UIbA&feature=share

41. The Global Warming Petition Project http://www.petitionproject.org/

42. Independent Institute Dr Willie Soon give speech on the subject Global Warming https://www.youtube.com/watch?v=1zrejG-WI3U&feature=youtu.be&t=306&fbclid=IwAR3Uhfb_NhEqSQ_dA7eZQb9OlSj33nQeDZIgl16fZv7J7S8sbfN4-19sDbw

43. Christopher Monckton: New Irish study shows greenhouse gas effect cannot cause global warming. https://www.youtube.com/watch?v=k6iOOuZCE_Y&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1KRP_U-Oam7YYqSCOAz42-gOXu9gg6Nxy1N0RGUxGJZW7pM5eNToW6icg&app=desktop

44. Tony Heller on realscinse.com : This is my most concise expose of climate fraud. Please pass it around to everyone you know and your elected officials. The video is short, but cuts right to the heart of the matter. https://www.youtube.com/watch?v=8455KEDitpU&feature=push-fr&attr_tag=qm-G-k3Je_OVDC7D%3A6&fbclid=IwAR3hrKAqk-xT3ggGm5h_fEW6HAD8tsI6gilQuV0CREYCAswxnivcx6IKF-M

45. Riktigt upplyftande att lyssna till en av de mest erfarna klimatforskarna. – Roy Spencer, climatologist and former NASA scientist, delivers a keynote address at the Ninth International Conference on Climate Change at Mandalay Bay in Las Vegas on July 9, 2014. To watch all presentations from the conference, visit ClimateConferences.Heartland.org – https://www.youtube.com/watch?v=Vr65GM648OI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0DgG_AYeAKc7Z9tTHOfJ0uU96Rz8woF99hs6-353nEdG-DKPi5QuzPvds

46. This is a list of scientists who have made statements that conflict with the scientific consensus on global warming as summarized by the Intergovernmental Panel on Climate Change and endorsed by other scientific bodies. https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_scientists_who_disagree_with_the_scientific_consensus_on_global_warming?fbclid=IwAR1GMC4_CLrHepmSwMGDJLAQ0WQs6fniz6DhHOtQRKz9LUVwg3i-6yyPl5w#

 

Min digitale vän Mats Persson sände mig dessa rader september 27 2019.

Kenneth Erikson

Märkt , , , , , , , , ,

Vad händer i Sverige om Trump gör som han sagt?

Låt kompetens och sanning få råda. 

Jag tänker på om han tar avstånd ifrån miljörörelsen och bryter överenskommelser på div. klimatmöten och slutar finansiera klimatalarmisterna. Säg att vi återgår till 1990 års co2 utsläpp.

Vi i Sverige har ju svalt miljörörelsens uttalade hot med hull och hår, vi värnar alla våra barns framtid (vem gör inte det?). Men vad händer i praktiken?

Tror du att det kommer att bli hett och att Östersjön och Kattegatt kommer att stiga?
.
.
.
.
Några som absolut får stora bekymmer är våra beslutsfattare, makteliten. Hur ska de klara finanserna? Om USA tar avstånd från miljönissarna kommer även vi på sikt att göra likadant, Sverige är ju härmarnas hemvist.

Hur ska de då motivera alla energiskatter? De måste avvecklas och med vad ska de då ersättas? Eller kommer verkligheten att få dem att sanera statsbudgeten? Ännu har vi sett minimalt av den varan, våra nuvarande regering har inga andra metoder på allehanda problem än att höja skatter med följd av att vi tillhör de högst beskattade men utan den bästa välfärden och de skattar näringslivet till sämre global konkurrens utan att förstå vad det innebär.
.
.
.
.

Vad händer i resten av världen då?

Kommer världshaven att översvämmas som Al Gore förutsåg redan skulle ha hänt men ännu inte syns eller är vetenskapligt belagt?

Trots rena fantasier  hyllades Al Gore för sina spekulationer och hot till den grad att han tilldelades Fredspriset 2007. Vilket fiasko för Norge, men fiaskon riskerar den som tror på miljörörelsen som den nu blivit, här ett exempel.

Och inte blir det bättre när vi får veta att George Soros, en av världens rikaste och den som försökte sänka Sverige när vår valuta flöt, har finansierat Al Gore och hans klimathot.

 

Apropå stigande hav.

Det sägs vara en följd av våra co2 utsläpp men stämmer det?

Däremot är sant att vattennivån på jorden behålls i stort sett konstant. Under kalla perioder binds mer vatten i glaciärer och haven sjunker och vice versa. Det finns vetenskapligt bevisat och bör vara lätt att förstå. Värmen och co2 halten följs åt men vad som kommer först diskuteras.

 

Är stigande havsnivåer ett hot?

Skräckscenarier om att havsnära städer kommer att dränkas har utmålats, men är det ett miljöhot?

Nej, det blir ett ekonomiskt bekymmer, när började miljörörelsen bekymra sig över ekonomin?

Här ska vi tänka bakåt samt de uppbyggnadsperioder som följt efter krig och andra katastrofer. Dessa tider har varit som direkta dopinginjektioner för världsekonomin och därmed människans välstånd.

 

Vatten är inget hot utan en välsignelse.

Om haven stiger så städer tvingas flytta kommer det att innebära ett lyft för samtliga verksamheter och världsdelar och alltså något positivt.

 

Men den ökade temperaturen då?

Har det varit bättre om vi fått höra att det blir kallare, en ny istid (som lär komma så småningom)?

 

Miljörörelsen bluffar om co2 utsläppens konsekvenser, de bluffar om annat också.

Mer koldioxid i atmosfären är växtligheten till godo och växtligheten är förutsättningen för högre livsformer.

Öknarna breder ut sig säger miljöflummarna, motsatsen är sant. 

Så här kan man fortsätta, miljörörelsen ifrågasätts över hela jorden, det finns exempel i överflöd. Själva har de under tiden levt gott på bidrag från allt och alla med sin lögner.

Trump gör världen en välgärning om han krossar denna miljökommunistiska flumsekt. 

big-bang-422305_1280

Märkt , , , , , , , , , , , , , , , ,

En dag med tappad sug.

Ont i ryggen och nyheter på radion som jag inte ville höra.

De berättade nämligen om en stor undersökning som MSB gjort bland 18-åringar. Den visade att dessa misstror informationen på sociala medier och att ungdomarna har stort förtroende för radio och TV samt våra myndigheter och sina föräldrar, sade de på nyheterna.

Nu vet jag inte om detta är sant, men säg att det stämmer. Vad är det då för mening med att ägna energi/sprida information om bluffar och vilseledning med budskap riktat till kommande generationer?

Min lust att förmedla egen övertygelse har fått sig en kraftig törn. Bättre att i stället leja något ensamkommande flykingbarn att massera min rygg?

Men, jag sökte och läste mer här  och då nyanserades bilden till det bättre.

 

Ett glädjeämne mindre.

På annan plats har jag rekommenderat radioprogrammet Nordegren och Epstein där de båda till synes haft fria händer att med sina respektive goda förmågor pratat om diverse intressanta ämnen.

Denna vecka spräckte Louise den illusionen med måndagens program där hon i stället verkar både naiv och godtrogen när hon de facto framstår som en nyttig idiot till miljörörelsen, och klimathots-resonemanget har fortsatt i programmen därefter. Fy !

Här kan den intresserade lyssna, snacket börjar 05:52 in i sändningen och pågår till 16:20. Blott drygt 10 min.

Fáan nu kokade jag över kaffet också.

 

Så lite spekulationer.

Kan det vara så illa att MSB tummar på sanningen när de skriver om de ungas förtroendet för SR, SVT och våra myndigheter och att Nordegren och Epstein (i Public Service) har villkor som förbjuder dem att förmedla information och uppgifter som går på tvärs med regeringens politik?

I vilket fall som helst respekterar jag inte längre Louise Epstein.

Märkt , , , ,

Klimatfestivalen i Paris.

Nästa vecka ska de dra valserna igen i Paris, miljörörelsens höjdare med sina frälsta lärjungar. De ska dra hotbilden och basunera ut nödvändigheten att ”agera nu innan det är för sent”.

 

Vår egen domedagsprofet Johan Rockström lär få häcken full nu när han återigen får framträda, och betalt, för att hota om undergången.

 

Jo, vi vet hur det låter och har sett ut. I SVT och SR har de utvalda fått fritt spelrum och igår kväll på vädret i Aktuellt gjorde Pererik Åberg sitt utspel med ett fabricerat diagram över co2 halten, så nyttiga idioter SVT:s meteorologer är i denna världens största bluff.

 

På SVT och Aktuelltredaktionen gick de så långt att de skickade reportrar på stan, dvs. Stockholm, för att fråga personer om de TRODDE på vetenskapsmännen och klimathotet. TRODDE, alldeles som om det handlar om tro (och det är faktiskt exakt vad det handlar om). Till skillnad från vetenskap alltså, för någon fastslagen otvetydig enig vetenskap handlar det inte om.

 

Public Service (SVT och SR) består av till ca. 80 % av journalister med sympatier på vänsterkanten som driver tesen om att vi står inför domedagen. Statlig propaganda som inte står diktaturer efter.

 

Det finns skeptiker och motståndare till miljörörelsens påståenden men de får vi aldrig höra och se i Aktuellt och Rapport. I Sveriges åsiktsbubbla ryms bara en åsikt åt gången – under viss tid. Det är en ordning som saknar koppling till en vetenskaplig vardag där olika åsikter florerar intill den dag saken är över pga. av tillräckliga vetenskapliga bevis som alla kan acceptera. Så är ännu inte läget i klimatfrågan.

 

Miljörörelsens arbetssätt i denna fråga återspeglas på samma ogrundade och fantsifulla sätt även inom energipolitiken (vindkraften som vår frälsare) och Rovdjurspolitiken (där skadedjuren görs till nödvändiga för vår överlevnad).

 

Om alla tänkte själva och visade på en aning skepsis så skulle miljörörelsen snart vara ett bittert och dyrt minne.

 

Men så länge vi väljer att blott TRO kan man bli grundlurad inpå skinnet som uppdrag Granskning visade igår i sitt avslöjande reportage om Livets Ord i Uppsala. 

 

Det är tragiskt att konstatera att miljörörelsen slår Ulf Ekman på fingrarna när det handlar om att förleda antal människor och summor pengar.

 

Så till något sällsynt och riktigt glädjande.

Passa på att lyssna på vad professor Ben Smith i ekosystemvetenskap vid Lunds Universitet sade i morgonens sändningar från Vetenskapsradion Nyheter, jag tvivlar på att vi får höra dessa ord fler gånger under dagen.

Vad han säger? Jo, han påstår faktiskt motsatsen till vad miljörörelsen predikat under lång tid, här.

Från start och 2:20 minuter framåt.

 

Uppdaterad 151201

Varför jag är kritisk till miljörörelsen.

Jag misstror klimathotets predikanter av flera skäl. Förutom att de lever på sina förkunnelser har de beslagits med att fuska och presentera rena lögner. Det finns mänger av uppgifter om just dessa falska budskap som miljörörelsen förmedlat, inte bara nationellt utan kanske säskilt på det internationella planet.

Det är hårda anklagelser men när en medelmåtta som undertecknad själv konstaterat följande blir min misstro trovärdig, läs nedanstående.

Vi vet hur det låtit och fortfarande låter: Den globala uppvärmingen kommer att ödelägga de redan torra och obrukbara områdena på vår jord.

 

Är co2-ökningen negativ?

Så kom då förra veckans uppgift om att koloxidhaltens ökning i lufthavet har gett savannerna mer grönska, mer gräs och mer träd. 

Det är ju nämligen på tvärs emot miljöskojarnas nuvarande budskap.

När en klimatvetenskapsman inom området senare får frågan, på just vetenskapsradion P1, om just detta blir hans svar på frågan om inte det stämmer: Jo, det är riktigt (svarar han) men människans utsläpp tas bara upp till hälften av vår biomassa (det gröna). HÄPP, vilka belägg och vetenskapligt otvetydiga undersökningar ligger bakom det uttalandet?

 

Sedan finns en kanske än värre omständighet.

Budskapet som miljörörelsens lögnare har spridit och fortfarande sprider är denna:

Aldrig förr har co2 halten ökat så snabbt och detta kommer vi att få leva med under hundratals år.

Nu är det så att det är ännu en allvarlig lögn, om vi nu ska tro 3 olika vetenskapliga resultat?

Vilket vi bör när miljörörelsens falska profeter bara håller sig med fantasispäckade datormodeller och simpel retorik.

För 2 ½ år sedan fick vi faktiskt ta del av en islandskas forskningsresultat i Studie Ett, SR-P1.

Senaste forskningsrönen (3 olika studier) säger nu att vi hade samma co2 halt för ”bara” 13000 år sedan. Och andelen co2 ökade då 100 enheter (ppm) på mindre än 50 år och sjönk sedan lika snabbt. Var och en kan också lyssna på detta här, SR sände detta i  Studio Ett 5 juni.

Jag skrev ett blogginlägg om detta här där fler referenser presenteras.

 

Detta är miljörörelsens signum: Lögner och sopandet under mattan av forskningsrön som inte passar.

 

Ett ytterligare argument.

Nu får vi höra om att antalet fattiga länder, eller snarare ytterligare länder, som håller med. Men det gäller under förutsättningen att vi ”rikare länder” betalar. Jo tack, under det förbehållet lär det inte vara svårt att få MÅNGA länder att hålla med.

Och detta är också mina argument för att inte tro på miljörörelsen för en enda sekund. Dessa bedragare lurar skjortan och pengarna av folket och stater över hela världen. SKUMRASK och landsförrädare är vad de är och det borde framföras på festivalen i Paris.

 

I love you all.

Kenneth Erikson
Östjämtland.

Märkt , , , , , , , , , , , , , , ,

Europa, dårarnas paradis med en demokrati i fritt fall

Kallblodiga mord i Paris.

För drygt en månad sedan hände de omskakande dåden i Paris, angreppet på vår yttrandefrihet med många döda. Upprördheten var stor och strax därefter marscherade många av världens ledare på Paris gator i protest emot dådet  som försvar för vår frihet att fritt uttrycka sig i ord och bild. Ministrar och presidenter från muslimska länder deltog också för att genast efter hemkomsten uttrycka motsatsen, att det är oacceptabelt att skända profeten. Denna metod, att i skrift eller handling samtycka, för att senare bryta överenskommelser har särskilt nordeuropéer svårt för att förstå, vi har något att lära.

Frankrike har ett arv av frihet och i vårt eget land var det bara Expressen som levde upp till bevis som försvarare av det fria ordet, övriga medier hymlade försiktigt om hänsyn, svagt efter deltagandet i Paris kan tyckas. Politikerkåren inser hoten som därför diskuteras. 

En annorlunda framtid.

Monica Saarinens lördagsintervju av en muslimsk Iman (särskilt den andra halvan)  bör alla ha lyssnat på. Där får vi höra att här gäller inte att ta seden dit man kommer utan att i Europa finns nu 40 miljoner och svenskarna måste ändra sig efter dem, den muslimska läran och Sharia. Det får vi höra även här.  Vår nationelle samordnare mot våldsbejakande extremism, Mona Sahlin säger så här,  som hon utvecklar här.  Kaffemetoden ska användas och så här går det att upplysa/påverka/förleda, denna gång Is.

Efter liknande dåd i Köpenhamn vet vi vad vi har att vänta, ett nytt samhälle med andra regler och inskränkt yttrandefrihet, läs här  eller lyssna här (45 sek in i sändningen).

Mons Krabbe förtydligar allvaret med dessa ord.

Finns någon kvinnorörelse i Sverige värd namnet borde de protestera för full hals nu när Sharia smyger sig på.

Vissa känner sig kränkta.

Om Mona Sahlin var partiledare så är Stefan Löfven det idag och dessutom statsminister som vandrade protestmarschen i Paris. I första partiledardebatten i år begärde begärde han replik på sverigedemokraternas tillförordnade partiledare Mattias Karlsson anförande i vilket han citerade Olof Palmes ord ”satans mördare” apropå dåden i Paris. På detta reagerade statsministern med minspel och orden: Jag mår rätt illa.  Stefan Löfven har efter valet inte gjort sig känd som den som väger ord på våg som håller, tvärtom, denna gång visade han samma känslostorm och synsätt som de fundamentalistiska muslimerna i Paris. För Stefan Löfven var det förfärligt att en sverigedemokrat kunde citera hans egen gudomlighet.

Nu låter statsministern ändå inte känslorna styra till mord men lätt för att straffa har han, Decemberöverenskommelsen handlar om det. Visst, hela alliansen är medskyldig, de tolererar inte 13% av väljarkåren trots att valframgången för SD till största del beror på missnöje av de etablerade partierna. Att tysta de med ”fel” åsikter är att göra det för enkelt för sig.

Men statsministern går längre, han agerar aktivt för mindre demokrati.

Här kan ni själva lyssna på morgonekot den 16/2 09.00 (10:14 in i sändningen) där vi får höra att det partianknutna biståndet till de politiska partierna ska ändras så det bättre stämmer överens med regeringens politik.  Funnes insikt och samvete borde statsministern rodna över beslutet.

Det finns emellertid människor med insikt, läs under Frågor på slutet.

Sverige, en lydstat under Putin?

Den tidigare önskade och omhuldade Margot Wallström, vår utrikesminister, visar korten och viker sig för Putins önskemål. Hon visar ynkryggen och sänder följande budskap till våra baltiska vänner på andra sidan Östersjön: Vi kan inte frångå vårt arv inom socialdemokratin, vi kommer inte att hjälpa er med militärmakt om ni blir anfallna, som vi lovat. Margot och Sverige vet ju bättre än balterna, resten av Västeuropas stater inklusive Norge och Danmark (Obs! ironi), Sverige kan inte ens tänka sig ett medlemskap i Nato. Däremot kan Sverige tydligen tänka sig att bli ett lydstat under Putin. Vår statsminister har ansvaret och måste förklara för oss svenskar vad som gäller om denna tidningsartikel i Expressen skildrar sanningen.  Löfven bör inse allvaret och ersätta Wallström efter hennes tanklösa beslut. Nu krävs extra insatser och resurser bara för att reparera skadan hon åstadkommit.

I öst mullrar kanonerna och ingen vet hur stora expansionsplanerna är.

Politikerna i Europa våndas av tvivel och osäkerhet, för hur stoppar man en psykopat.

Klimathotet, en ständigt aktuell debatt.

6/2 förmedlades på ekonyheterna att den globala uppvärmningen ger fler vulkanutbrott. Det visade sig vara denna bloggares uppgifter  som i sin tur visade sig vara en flera år gammal repris från SR själva.

Jojo, nog har vi redan tidigare märkt att de på ekot har sina sympatier hos domedagsprofeterna inom miljörörelsen.

Men glädjande nog, samma dag, förmedlade Ny Teknik en helt annan förklaring, det är vulkanerna under havsytan som är förklaringen till klimatförändringarna. 

Vi har också fått läsa att 2014 blev det varmaste året hittills men rubriken och utspelet dolde verkligheten. Det skilde endast 2 hundradels grad och felmarginalen är avsevärt större påstår denne bloggare. 

Debatten om den globala uppvärmningen är full av gissningar, lögner och ovetenskapliga påståenden.

Apropå domedagsprofeter, Johan Rockström är kanske Sveriges främste. Han avgudas av miljörörelsen trots att han har betalt för att säga och skriva det han gör. 
Så här ser Stockholmsinitiativet på Johan Rockström  men sök själva på namnet, han dirigerar till stor del Sveriges miljöpolitik. Hans ambitioner är att frälsa hela världen och till hjälp använder han sig av kändisar som Påven, Dalai Lama,  och Hollywoodskådisar som Leonardo DiCaprio. 

Vår egen vice statsminister ligger inte på latsidan, nu när hon har fått chansen att styra som hon vill. Här skriver Göran Fröjdh om Åsa Romsons avskedande av Vattenfallstekniker för MP har minsann för länge sedan bestämt att vi inte ska ha kärnkraft (trots noll co2 utsläpp).

Åsa Romsons diktat om utbyggnaden av vindkraft, steg 1.

Åsa Romsons diktat om utbyggnaden av vindkraft, resultat.

Observera den korta behandlingstiden och beslutsgången helt utanför den demokratiska arbetsordningen. Besluten träder i kraft 1/1 2016 utan att någon fått lämna synpunkter, vare sig näringslivet, berörda människor eller andra politiska partier. Åsa Romson skjuter demokratin i sank med sin oförmåga och ovilja att lyssna på landets befolkning/lokalt boende och berörda. Romson är liksom MP vare sig humanist eller demokrat och det finns skäl att undra varför Stefan Löfven accepterade dem i regeringen. Om statsministern är klok (!) har han gjort det för att marginalisera hela miljörörelsen genom att låta dem själva (MP) visa hela svenska folket hur bortom allt förnuft de är.

mot vindkraften

Det finns ett stort motstånd emot vindkraft, läs ett exempel.  Kanske tas hänsyn till orrar i södra Sverige men knappast i Norrland, inte hittills i alla fall, däremot demonstreras det emot lögner/falska besked och förstörd livsmiljö och i just Norrland som inte är känt för många demonstrationer.  Men efter Ådalen 1931 förändrades politiken, kanske är vi på väg mot en förändring nu också. Lotta Gröning förmedlar detta. Läs mer om vindkraft längst ner på sidan.

Fler kan inte se annat än att anledningen är planerad, landsbygden ska tömmas på folk. 

Putin lovar Egypten kärnkraft  och mutar Viktor Orbán i Ungern med både gas och kärnreaktorer. Lyssnar inte Putin på Åsa Romson?

Om klimathotet beror på utsläpp av koldioxid borde alla miljövänner förespråka kärnkraft,  när dess konsekvenser talar för den. Livet på vår planet är beroende av kärnkraft, dvs. solen. Läs lite mer här om radioaktiv strålning av en utbildad på området. 

varg vid isärslitet byte

Rovdjuren, denna bloggsidas huvudämne.

Vargcirkusen fortsätter, den nya regeringen ville visa beslutsamhet och det blev vargjakt, som dock genast överklagades hos Förvaltningsrätten av Nordulv, en liten förening om blott 180 medlemmar. Miljörörelsen har ju fått stöd för tekniken (se Naturskyddsföreningen).
Det blev jaktstopp och andra agerade och protesterade emot förvaltningsrättens beslut. Bland Förvaltningsrättens finns en jurist som på socialt medium visat sig vara partisk/jävig.
Frågan togs via Kammarrätten till Högsta Förvaltningsdomstolen som underkände Förvaltningsrättens synpunkter. 

Efter jakten upplyser Svenska Jägarförbundet om att det finns mer varg än vad myndigheterna påstått.  Vem är förvånad, det har lokalboende hävdat länge men frågan är om myndigheterna ha ljugit om detta. Mycket pekar på att så är fallet, i efterhand erkänns att ett revir blivit två. Uppgifter stöder också folkets uppskattningar om det totala antalet vargar i landet, som är runt den dubbla jämfört med myndigheternas siffror. Myndigheterna uppger alltid en ”låg” siffra, de verkar faktiskt sakna kunskap om att hur beräkna och inkludera senaste sommarens föryngring.

Inget nytt med svensk rovdjursförvaltning, mörkade uppgifter hela tiden.

Med denna vargjakt eller snarare avlivningsbeslut av skadedjur, gick naturligtvis vargkramare i taket. Hör här en brittisk forskare underkänna tidigare svenska forskares krav om antalet för bevarandestatus.

Varför alla dessa utlänningar som uttalar sig om svensk rovdjurspolitik?

Läs här om ett häpnadsväckande löjligt forskarresultat av en vargfrälst.  Slutsatsen är i stil med; som fan läser bibeln.

Den av Naturvårdsverket skapade Rovdjursföreningen, SRF, beklagade sig över att det inte längre gick att överklaga vargjaktsbeslut men fick svar på tal av Kolar´n. 

Det kom också en debattartikel från trogna lojala och partiska statstjänare som skriver om konsensus och ger förslag om en permanent vargkommitté.
Här kan noteras värdet (misstaget) av att ha deltagit i denna vargkommitté och undertecknat dokumentet om gynnsam bevarandestatus för varg i landet. Jägarnas Riksförbunds förbehåll nämns inte med ett ord.

Och si, blott dryga 2 veckor efter de pensionerade f.d. generaldirektörerna på Naturvårdsverket och vargkommitténs ordförande, landshövding Peter Egardt debattartikel blev de bönhörda (som önskemål från Naturvårdsverket).

Men var fanns den demokratiska behandlingen? Nej just det ja, demokratin har ju nuvarande regering övergett.

Lär de sig aldrig?

Det känns trist att påpeka att trots beslutad adaptiv rovdjursförvaltning verkar det omöjligt att tänka på detta sätt. Förslaget är från första stund misslyckat därför att det inte innehåller något nytt utan bara mer av det gamla, mer av fel. Konsensus går inte att uppnå i denna fråga, det borde faktiskt ha nått förslagsställarnas hjärnor. Ja förresten det kanske det har gjort, men det nådde inte in.

Samma måste faktiskt påstås även om denna hopplösa ambition, men jag bjuder gratis på svar om varför och hur.

Det är faktiskt så enkelt som att lyssna på folket som har erfarenheter och orsaken finns i vargens konsekvenser, se exempel.  Men ok, forska ni, jag styr inte detta men när rovdjursforskningen slutligen överges har ni ändå hamnat i slutsatser som stämmer överens med historien, med sagan om Rödluvan och också med vad drabbade människor berättat om länge i modern tid.

Att dränera statskassan utan mening.

Men nej, jag tror inte det kommer att presenteras någon slutsats av varg. Förvaltningen har inte de kvinnor och män med tillräckligt mod i barm och råg i ryggen för det. F.ö. gissar jag att dessa slutsatser bär redan flera av de inblandade men hur skulle de överleva ett slutdokument som ger historien rätt. Det skulle ju betyda att de under decennier slösat enorma resurser av skattemedel till ingen nytta. Och någon kontrollmyndighet som törs revidera Naturvårdsverket och visa detta finns inte i Sverige.

Ett undantag presenterades glädjande nog av Viltskadecenters chef Inga Ängsteg.

De skjutna vargarnas hälsotillstånd visade emellertid inga tecken på inavelsproblem.  Det påståendet kan miljörörelsen sluta driva, det är hädanefter lögn.

Men så har vi ju Åsa Romson, vår miljöminister som inte accepterar majoritetsbeslut. Som den tunnelseende miljöpartist hon är vet hon ändå bäst, se TV-debatten i Agenda med Anders W Jonsson, men Anders W Jonsson överdriver grovt med påståendet att vi ”äntligen fått en fungerande rovdjurspolitik”.

Vi har verkligen ingen fungerande rovdjurspolitik, vargstammen fortsätter att växa och årets avskjutning minskar inte antalet vargar. Det kommer att födas 160-200 st nya valpar i vår. 

Enligt Romson ska det ändå forskas vidare, på tvärs emot förnuftet när forskarna och myndigheter nyligen tagit beslut. 

Åsa Romson söker stöd hos de mest extrema.

Den källan hittar vi i Linda Laikres resonemang om nödvändig storlek på populationer. Även om man kan förstå Laikres resonemang och tycka att det låter trovärdigt, fallerar det på en avgörande omständighet. Det märkliga är, att trots Laikres utbildning och ”förstånd”, verkar hon oförmögen att inse att hennes rekommendationer ger absurda konsekvenser. De nivåer hon förespråkar skulle ge så enorma effekter att såväl vilda djurstammar och svensk tamdjursuppfödning skulle drabbas intill utrotningens gräns. Mycket märkligt att hon inte förstår det, däremot helt i sin ordning att MP/miljörörelsen finner stöd i hennes extrema åsikter.

Det mest troliga är att det är den odemokratiska Romson som ligger bakom Skogsstyrelsens nya direktiv också, så jakthatare hon är.

Apropå utlänningar i rovdjurscirkusen.
Vi har även en fransman, Guillaume Chapron,  som huserar på Grimsö och där presenterar huvudlöst fantasifulla idéer som, om de sätts i verket, kommer att drabba hela Europa mycket negativt. Han förespråkar förutom massor av vargar  i hela Europa även att de största betesdjuren som tidigare funnits också ska planteras in i EU, även Sverige har nämnts. Det projektet heter Rewildering Europe.  Läs här mer om Chappens engagemang.

Om inte f.d. generaldirektörer på SNV och miljöminister Åsa Romson fattar att vi redan förstått det meningslösa med att sitta vid samma bord och försöka komma överens finns det andra som visar det i handling.

Europas bönders huvudorganisation, Copa-Cogeca, överger plattformen om samexistens med stora rovdjur därför att de känner sig lurade och finner deltagandet meningslöst.

Här finns en översättning av dokumentet:

Översättning av pressrelease från Copa-Cogeca 2015-02-15.
Copa-Cogeca avsäger sig idag sitt deltagande i EU-plattformen skapad för att finna lösningar på konflikter med attacker från stora rovdjur (varg, brunbjörn, lo och järv) på boskap, och varnar för att djurhållarnas oro ignoreras och därmed riskeras deras lönsamhet och livskraft. Europa har nu totalt 17 000 björnar, 12 000 vargar, 9000 lodjur och 1000 järvar. De finns på landsbygden där jordbruk och djurhållning är den huvudsakliga näringen.
Copa-Cogecas Generalsekreterare Pekka Pesonen varnade: ”EU-kommissionen lyssnar inte till jordbruksorganisationens oro och därför har vi beslutat att lämna Plattformen.
Vi gick med i Plattformen för samexistens mellan människor och stora rovdjur i tron att vi där skulle få hjälp att hantera problemen. Men inga lösningar har hittats. Plattformen fokuserar på beprövad erfarenhet av bevarandet av stora rovdjur, istället för att hitta lösningar för att förbättra situationen för landsbygdsbefolkningen. Detta är icke acceptabelt. Attacker på boskap ökar, speciellt i länder som Frankrike, Finland och Sverige, där de orsakar förluster som hotar jordbrukens livskraft.”
Han fortsatte: ”Det starka skyddet av dessa symboliska arter börjar hota existensen av betesmarker rika på biologisk mångfald och andra hotade arter. Förutsättningen för detta artrika landskap är betande boskap. Genomförandet av EU:s Habitatdirektiv blir i sig ett hinder för att lösa konflikter som uppstår med närvaron av stora rovdjur. Att undersöka hur EU:s Habitatdirektiv kan vidareutvecklas är grundläggande med hänsyn till den dynamiska tillväxten av stora rovdjur i många regioner inom EU. Att bara fokusera på skyddsåtgärder är inte längre något alternativ. Lösningar måste fram.”
Slut citat från Copa-Cogecas pressrelease
Länk till originalversionen finns på: http://www.copa-cogeca.be/Menu.aspx?lang=en
Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik
Mats Persson, ordförande

Äntligen måste Europas beslutande organ i EU bestämma sig och välja, bönder och matproduktion eller vargar.

Detta dokument bör samtliga läsa som intresserar sig för vad som händer i vår natur. Händer, är faktiskt fel ord, individer som Chappen har redan tillsammans med Europas miljöfanatiker redan bestämt hur det ska bli, spikat in i minsta detalj, läs här. Bland annat är metoden att knyta även berörda och drabbade till förhandlingsbordet (t.ex. Vargkommittén) beskriven (för att förledas och tvingas till kompromisser).

Frågor.

Frågan om hur stoppar man en psykopat som Putin är redan ställd.

Lika viktig är frågan hur man stoppar en övertygad Islamist som dödar för sin tro och inte tvekar inför att bli martyr när det belönas med ett femtiotal oskulder att fritt disponera.
Läs denna artikel av en insatt  från Charlie Hebdo efter dåden i Paris,  med förslag på om hur hantera terroristerna.

Återstår alltså frågan om hur stoppa fundamentalistiska och fanatiska miljömänniskor/ekofascister. Tyvärr har jag inget svar men de uppvisar slående likheter med övrigt nämnda kategorier. De ignorerar fakta, de bryr sig ej om konsekvenser, de är ekonomiskt obildade och argument emot dem når inte in i deras hjärnor.

Hjälper det att be till gud?

Stackars du som till skillnad från undertecknad har större delen av livet framför dig.
Frågan du ställs inför är: Ska jag stillatigande uppleva försämringen eller visa vad jag faktiskt tycker?

De etablerade politiska partierna och medlemsorganisationer kommer inte att utan vidare ändra något, de lever gott som det är på den svenska modellen med bidrag. Konsensus efter kompromisser är omöjliga i vissa frågor, oberoende vad de svenska makthavarna försöker tuta i dig.

Jag kan inte se någon annan lösning än personligt engagemang för att bilda starka opinioner, då först reagerar politikerna.

Kenneth Erikson
Kälarne 150217

Extra läsning om vindkraftsutbyggnaden, ett typexempel beskrivet av Bernd Stymer.

Bernd Stymer‎Öppen debatt om Svensk Vindkraft
Lustigt?
Bara någon dag efter det att EU-kommissionen bett mig fara åt ….får jag en inbjudan av FN, UNECE att i Geneve närvara när min anmälan av åsidosättande av bestämmelserna i Aarhuskonventionen i ärendet vindkraftverk på Helgarö/Strängnäs skall behandlas 26.3.2015.
Bevisligen har bestämmelserna om information, delaktighet i beslut och tillgång till rättslig prövning åsidosatts. Bevisligen fick den berörda allmänheten ingen information före beslut om bygglov för vindkraftverk vilket naturligtvis ledde till att deltagandet i beslut blev omöjligt. Per definition skall naturligtvis alla i ärendet tillämpliga lagar inklusive maskindirektiv prövas i en rättslig prövning av ärenden för maskiner vindkraftverk. Bevisligen har rättsprocessen i länsstyrelsen, domstolar på order av regeringen vägrat att grunda sina beslut på säkerhetsbestämmelser i maskindirektivet. Bevisligen har svensk rättstillämpning mellan 1994 vid landets inträde i EU och till 2011 beslutat att vindkraftverk är byggnader enligt svensk lag och inte maskiner. När regeringen medgivit att vindkraftverk är maskiner har den gett order att säkerhetsbestämmelserna i direktivet inte får tillämpas i rättsprocesser som rör maskiner vindkraftverk. Bevisligen hindrar domstolar berörd allmänhet att delta i rättsprocessen genom att förvägra dem talerätt.
Så har bestämmelserna I Aarhuskonventionen om tillgång till miljöinformation, allmänhetens deltagande i utarbetandet av planer, program och riktlinjer avseende miljön, tillgång till rättslig prövning åsidosatts. Svenska regeringen skall delta i tribunalen och skickar förmodligen någon tjänsteman.
Naturligtvis motsätter jag mig EUs behandling av min anmälan om fördragsbrott i och med att maskindirektivet inte får tillämpas genom att kräva att mina mänskliga rättigheter att få svar från EU inte åsidosätts.
Självklart är ärendet Helgarö typiskt för alla liknande ärenden i Sverige.

Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,