Etikettarkiv: jägare

SLU är skapad för att underlätta för landsbygdens näringar, nu är det annorlunda.

När det gäller rovdjursfrågan har miljörörelsens åsikter fått fäste överallt. Samtliga riksdagspartier anser idag att de stora rovdjuren fritt ska få utbreda sig till sina tidigare utbredningsområden. Det har blivit PK att ha den åsikten och att jordbrukare, samer och jägare drabbas tas det ingen hänsyn till. Det har faktiskt blivit PK att förtala och smutskasta dessa grupper. Vi ser det på övernitiska djurskyddskontroller (centimeternoga petitesser och att ha tagit anonyma anmälningar som verktyg) och att den senast av polisen utkallade björneftersöksjägaren blir misstänkt för grovt jaktbrott (och därmed för evigt placerad som jaktbrott i statistiken) Att samerna mister ca. 60 000 renar i rovdjurens käftar spelar heller ingen roll. Rovdjurspolitiken styrs av miljörörelsen och får stöd av SLU som forskar och ”har sig”.

Många är vi som efterlyst att någon ska ta till orda och framföra kritik om dumheterna som pågår. Det har faktiskt skett, dels av en pensionerad genetiker som lade mycket frivilligt arbete på att visa att rovdjursförvaltningen var fel ute med genetikfrågan. Han tröttnade när hans arbete nonchalerades. Dels av en veterinär som påtalade riskerna med vargens spridning av dvärgbandmaskar. Hans yrkeskunskap tog förvaltningen och miljörörelsen ingen notis av. Vargen är viktigare än allt, i alla fal viktigare än obetydliga små grupper som bönder, samer och jägare. När Thomas Wassberg lättar sitt hjärta blir han demensförklarad av miljörörelsen.

Bristen på SLU anställda som framför kritik emot miljörörelsens agenda är en bristvara. Men nu har det faktiskt hänt, genom ett debattinlägg i SVDSom väntat träder alla försvarare av miljörörelsen idéer fram och förkastar deras synpunkter med alla medel. Man får uppfattningen att de borde skämmas och mista jobbet, men så är miljörörelsens folk. De tål inte att bli ifrågasatta. Fortsätter utvecklingen tystas kritik över huvud taget. Det kommer också att räcka med ett enda parti i regering och riksdag, MP.

Människor är korkade och dumma, de köper det som finns på affären, faktiskt mat som är importerat och odlat av vanliga bönder. Men dummast av alla är bönderna själva som tillsätter näringsämnen (mineraler) till jorden för att det ska växa bättre.

Tillägg 141122

Jag blev uppringd av någon som sade: ”Kenneth, du måste förstå att alla inte inser att dina sista ord är ironi, därför rekommenderar jag dig att upplysa om detta.”

Därför införs nu denna text även om jag trodde att mina formuleringar i sista stycket är så tydligt ironiska att alla bör ha förstått det.

 

Fortsättning 141125.

Det blev en intressant och välkommen debatt om SLU-professorernas utspel om ekologisk odling. Debatten blev tydligt polariserad vilket är ett friskhetstecken, det tragiska är när alla tycker likadant.

Naturligtvis kom åsikterna från de direkt berörda eko-odlarnas stödtrupper fram  men också av andra från SLU, en forskare och en professor på samma debattpalts, SVD Brännpunkt.

 

Värt att notera är att Kristina Belfrage och Mats Olsson, SLU avslutar med följande ord:

Nackdelen, eller fördelen beroende på hur man ser det, med denna typ av lantbruk är att den kräver fler människor i arbete inom matproduktionen. Med tanke på hur arbetslösheten ökar inte minst bland ungdomar borde den nytillträdda regeringen, i motsats till dess föregångares visioner, fundera innovativt på hur Sveriges lantbruk kan stöttas för att öka både matproduktionen, självförsörjningsgraden, biologiska mångfalden och arbetstillfällena på landsbygden.”

Jojo, det är som vanligt med miljörörelsens folk, de bortser från ekonomin. Alldeles som om jordbruken idag är ekonomiskt starka. Vad gäller att skapa jobb, är vi många med livlig fantasi som kan föreslå tusentals ”jobb”, men det är en helt annan sak att skapa arbeten som står sig i den globala konkurrensen. Alternativet är ”jobb” som endast belastar statens finanser i ett redan trängt läge.

 

 

Här är en mer sansad och objektiv syn presenterad av professor Stefan Jansson UMEÅ universitet. 

 

Inte så enkelt att säga vad som är rätt, ekologiskt vs traditionellt, läs här. 

 

Lämpligt att lyssna på Christel Cederberg, Chalmers, som förklarar den nyttiga polariseringen i debatten.

De som startade debatten kom igen med nya rader som svar på kritiken.

 

 

Egna slutord.

Jag har inget emot ekologiskt-, krav- eller naturligt odlad mat, absolut inte. Det som retar är ordet och begreppet EKO, som de flesta inte har en korrekt uppfattning om vad det betyder eller innebär. Människor faller för begreppet som något naturligt och därmed bra, nyttigt och rätt, kan man tro. Sanningen är faktiskt mer invecklad än så. Eko har fått betydelsen som den enda vägen för en mängd människor, trots att flertalet av dem lämnat naturen och flytt landsbygden till Stockholms trängsel, stress, dyra levnadsvillkor och cancerorsakande luft. Att välja huvudstaden och eko men rata landsbygden och vanliga svenska jorbruksprodukter gagnar knappast den egna fysiska och mentala hälsan.

 

 

 

 

Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Är jägare samhällets fiender.

Vi pratar om PK i Sverige, när här endast en åsikt anses rumsren. I Sverige är vargälskande PK, trots att sympatierna för frilevande och fri tillväxt av varg nu minskar. De mest trögrörliga, de som har svårast att ändra uppfattning (det kallas visst prestige), är våra politiker och de tycker fortfarande likadant. De anser vargen ska få öka och utbreda sig till historiska områden med varg.

I rovdjurspropagandan (informationen om varg med syfte att få svenska folket att gilla varg) har WWF (som utformat http://www.de5stora) därför pekat på människan och särskilt jägare, djuruppfödare och samer som motståndare – fienden för att därigenom lättare nå målet (tror de).

Gullegris

 

Här vill jag visa på konsekvensen av att utpeka en viss kategori människor till samhällets fiender.

Som bekant har det hållits en rättegång i Mora Tingsrätt emot 5 jägare från Härjedalen som åtalas för grovt jaktbrott på varg för två och ett halvt år sedan. De blev frihetsberövade i 17 dagar för att polisen skulle kunna genomsöka deras hem och tillhörigheter för att säkra bevis. Ingen död varg eller ens blodspår har påvisats men åtal och rättegång blev det. De har hållits i osäkerhet och på halster i över 2 år med 3 förlorade jakthöstar. Åklagaren yrkar på straff, 2 års fängelse, trots att bevis saknas. 

Språngspår har faktiskt hittats dagar före polisens tillslag, jag gissar de uppkom när vargen som lade spåret blev skrämd av någon bil på skogsbilvägen.

 

I samband med denna rättegång öppnar Thomas Wassberg sitt innersta och säger vad han tycker om rovdjurspolitiken.

Det ger genast eko från personer som förletts hata jägare till den grad de är beredda att utfärda dödsdom.

På facebook får vi veta vad folk tycker

 

 

Matproducenter terroriseras av illvilliga djurskyddsinspektörer med absurda konsekvenser. Astrids miljö- och samhällsblogg visar detta.  Som hand i handske passar senaste inlägget.

 

Vi har ett annat rättsfall som också visar på absurditeter. Det handlar om en man som sålde ”vargskinn” under Medeltidsveckan i Visby. Det är naturligtvis olagligt, men det var inte vargskinn. Det var skinn av den amerikanska prärievargen, coyote. Han blev anmäld men vann i första instans. Riksenheten för Miljö- och arbetsmiljömål i Stockholm överklagade och fick rätt i Hovrätten, med motiveringen att det ändå ansågs ge sken av att varga varg.

Vart är vi på väg? Har t.o.m. vårt rättssystem anammat vargen som gud och oantastlig, vad det än gäller. Läs om detta hårresande fall här.

 

 

Ovanstående ska vi jämföra med följande. Här handlar det om en man som bokstavligen ger sig på jägarkollektivet, samhällets fiender enligt WWF och propagandan.

Det har under ett par års tid förstörts fler än 140 jakttorn i Jämtland och Polisen har arbetat för att lösa fallet.. En misstänkt har de hittat som kan knytas till vissa sabotage och som erkänt vissa fall. Men vad händer nu? Polisen får inte fullfölja undersökningen, de fråntas möjligheten till husrannsakan för att säkra bevis och säger uppgivet:Förstår faktiskt inte vad åklagaren håller på med.” 

Åklagare Lisa Forsberg tycker att det saknas skäl för att frihetsberöva mannen.
Hon säger också att ”Det är mycket möjligt att fler jakttorn kommer att förstöras.” Hon anser dessutom att det inte går att bevisa att det är han som förstört alla tornen och därför ska han gå fri, tycker hon. Utredningen ska i fortsättningen ledas av en åklagare, avslutas artikeln med.

Tror jag det att Polisen reagerar, men vad handlar det egentligen om?

 

Ska människor som ger sig på samhällets fiender behandlas annorlunda?

Det ser faktiskt så ut, jämför med Lillhärdalsfallet och de fem Härjedalsjägarna.

 

Man undrar, är de jagande Härjedalingarna redan dömda?

 

Ja om SRF, Svenska Rovdjursföreningen, får bestämma som hittills i rovdjursfrågor är de redan det. 

 

SRF är ett underorgan, opinionsbildare och remissinstans till Naturvårdsverket i rovdjursfrågor med blott ca. 4000 medlemmar. De tar alltid ton när det gäller varg och jägare. De håller sig, trots sin litenhet, med en generalsekreterare under namnet Ann Dahlerus. Hon bjuds in till alla debatter som hålls av vårt PK PS (Public service) där hon tillåts rabbla felaktigheter i mängder. Läs mer relevanta uppgifter om SRF här. 

Inte bara SRF utan många föreningar och organisationer som propagerar för varg får ekonomiska bidrag av Naturvårdsverket. Man kan ansöka om olika projekt som sedan NNV godkänner om det är i rätt (vargpositiv) riktning (detta är propagandan).

De som protesterar emot rovdjurspolitiken, de som har vittnesbörd av dem som vet vad det innebär att ha varg i grannskapet,  de som är drabbade med egna erfarenheter, de blir utan. FNR www.folkaktion.com sökte medel för att informera om de drabbades synpunkter, ansökningen avslogs. I Sverige med PK är det ok att ljuga för befolkningen, alla är inte lika mycket värda.

I den nu avslutade rättegången i Tingsrätten i Mora finns i förundersökningen en uppgift att en av de åtalade hade en dekal ifrån FNR på sin bil. Det ansågs tydligen besvärande. Ja se där det är ju uppenbart att de försökt döda varg, kan man misstänka att åklagaren tänkte förtjust. Fantasin frodas i landet PK.

PK kväver yttrandefriheten och straffar individer för sin åsikts skull. Folket behandlas olika och är inte lika mycket värda. 

Nya regler inom offentlig förvaltning ska ge visselblåsare skydd. Men när vi står inför eliten på området som Edward Snowden och Julian Assange (som verkligen upplyst världen om okända fakta) är de inte välkomna till Sverige. PK är naturligtvis boven för hur skulle det se ut om våra tidningar förmedlade bilden av verkligheten som den är? Kritik tystas i PK-länder.

 

Åt motsatt håll ser vi denna höst hur en annan PK-fråga, nämligen miljöfrågan, tagit sig bisarr form i en PK-styrd maktapparat.

Nu tillåts vår miljöminister och vice statsminister ohindrat begå miljöbrott på samma områden som hon i svenska riksdagen fördömer och driver som politiska angelägenheter . Åsa Romson bryter själv mot de regler hon predikar. I PK-landet Sverige gör man skillnad på folk, alla är inte lika mycket värda.

 

 

Att utmåla befolkningsgrupper till fiender är förfärligt.

 

Vi behöver inte bara tänka på Tyskland och 30-tal, det har hänt senare på Balkan och händer idag i mellanöstern, och i Sverige. Vår historia är full av förskräckande exempel på detta.

Vår nye utrikesminister Margot Wallström vill inte ens se att IS begår folkmord.  FP argumenterar emot men tillhör å andra sidan, extremliberalerna, och försvarare av vargreligionen.

Anettes ungerska ullsvin

Om inte vår politiska kår visar ansvarskänsla och tar tag i detta kommer vår maktapparat och samhällsbygge att ruttna inifrån.

Vi behöver inga förmyndare som ska bestämma våra åsikter.

TÄNK SJÄLV och säg vad du tycker så begraver vi PK.

Gör som Thomas Wassberg.

Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Baksmällan efter valet 2014.

Varför läste de inte min blogg? 

Jag skämtar naturligtvis, det är inte att begära att maktens kvinnor och män ska intressera sig för alla de käppskallar som skriver egna bloggar när jag ser att inte ens jägare gör det (annat än ett fåtal).

Intresset att lära sig nytt är lågt och bland politikertopparna är det likadant. De sistnämnda håller sig med dyra strateger, men missar poängen när de inte förstår (eller vill förstå) den egna befolkningen. De får skylla sig själva.

Ingen av de etablerade politikerna kan känna någon glädje, de har alla förlorat.

Och de har förlorat därför att inte försökt förstå varför SD går framåt. Fortsätter de nonchalera SD så blir SD ännu större.

Stefan Löfven och de rödgröna har satt sig i en eget förvållad knipa. Genom att S vägrade presentera ett gemensamt valmanifest tillsammans med MP (och V) före valet som Alliansen efterlyste och som många väljare borde ha fått, får Stefan Löfven det bekymmersamt. De har ännu inte presenterat något nytt, bara en strävan mot en återgång till en politik som överlevt sig själv.

Alliansen å andra sidan kan lägga fötterna på bordet och avvakta. Ett är säkert, det blir fortsatt oroligt och oklart men spännande även framöver. Men inga av de etablerade partierna kan glädjas, och Sverige lider.

Läs vad jag förmedlade efter EU-valet,  här.

 

Jag tar semester.

Väldigt få om ens någon har tagit åt sig av det jag skrev för inte så länge sedan, här.

När chansen att ge det parti som bör ha varit det självklara valet för väldigt många på landet försattes, drar jag min egen slutsats av detta. Varför skriva om ingen reagerar, mina rader är faktiskt skapade med tanke på yngre generationer av jägare och landsbygdsvänner. För egen del är jag inte berörd längre, hur det än blir.

Märkt , , , , ,

Sätt stopp för mördarna.

Vi lever nu på 2000-talet och vet hur vi ska förhålla oss till naturen och klimatet för våra kommande generationer. Vi håller på att skapa det hållbara samhället.

Vi ska minska co2 utsläppen, det är ett måste och det finns inga argumet emot, det är bara att lyda. Inget är viktigare än det och vi i Sverige som ligger kunskapsmässigt i framkant ska lära resten av världen. Dåliga fabriker och verksamheter ska först beskattas hårdare för att i slutskedet helt förbjudas. Vi måste värna jorden. Vi ser sanningen idag, jordens uppror mot mänsklig verksamhet genom stormar, översvämmningar och värmeböljor. Våra liv hotas om vi beter som vi gjort tidigare. I princip allt vi gjort tidigare är fel men nu vet vi bättre och det ska vi förverkliga i alla världens befolkningar. Det finns inget alternativ.

När det gäller flora och fauna är bilden solklar, våra näringar måste ändras. Ekovidriga verksamheter som djuruppfödning genom att hålla djur fjättrade inomhus ska försvåras bl.a. genom hårdare krav och inspektioner. Bönder betyder misshandlade och skändade oskyldiga djur, det måste förbjudas. Att äta kött är fullständigt fel, bort med djuruppfödare av alla slag.

Våra unga medhjälpare i föreningar som Djurens Rätt ska särskilt framhållas, de är värda större ekonomiskt stöd. Genom hemliga filmningar och anmälningar når vi framgång. Senare höjer vi tonläget med djurförbud för allt fler av en människotyp som inte platsar i den nya tiden. Åkrar ska återställas till sitt ursprungliga tillstånd. Det betyder stängning av all dränering som gjorts under århundraden. Höj vattennivåerna till det naturliga.

Skogen måste återfå sin naturliga växtkraft, dvs. mycket långsammare än idag. Avverkningar ska inte få ske av ekonomiska skäl. Skogen ska stå och dö som den gjorde ursprungligen. Skogsfolk som påstår annat ska omskolas för att på sikt elimineras. Denna syn på tillvaron passar inte i vårt nya uthålliga samhälle.

Den finns en liten grupp människor som ställer sig på tvären och opponerar mot våra visioner. De representerar också den mest avskyvärda sorten. Jag tänker på jägarna, ni vet de som skjuter för nöjes skull med argumentet att skaffa egen mat. Tanken är förbjuden när den är egoistisk och osolidarisk. Dessa jävla jägare som med glädje pangar på allt som rör sig för att skadeskjuta och döda djur. Vi ska lära dem vad som är rätt och fel.

Men lugn mina vänner, de kommer att försvinna helt så småningom. Vi kommer att fortsätta på den inslagna vägen och nya förvaringsregler för vapnen är redan på gång. Vinner vi valet i höst lovar vi också att förbjuda jägare att äga hund. Krav om att i förväg meddela myndigheterna om när, vilket fordon som ev. används och var det ska jagas finns på planeringsbordet. Vi ska också damma av förslagen om årliga kunskaps- och skjutprov samt förvaring av vapnen hos särskild myndighete mellan jakterna, och få detta till lag. Straffen för brott mot vår fauna ska höjas ytterligare. Våra trogna på rikspolisstyrelsen, rättsväsendet, polisen, länsstyrelserna och naturvårdsverket kommer att fixa detta galant. Snart sitter vi dessutom i regeringen och bestämmer, det ordnar sig.

Det finns inga mer vidriga individer än jägare. Det är viktigt att inte gå för snabbt och tydligt fram men bort ska de. Även om vi delar uppfattning med dem som på sociala medier förslår att lämpligt är att skjuta jägare i knäskålarna eller på kort håll i munnen är det olämpligt att uttrycka sig så, nu. Vi är inte där ännu, men snart.

Människor som njuter av att se skadeskjutna, plågade och döda djur är inte själva värda livet. De är vidriga och straffas – Satans Mördare.

Annelies smågrisar                       Foto: Annelie Gripenberg

Nej, detta är inte mina åsikter, men väl miljöröelsens – ekofascisterna.
Jag tycker däremot att det är tragiskt att våra makthavare, riksdag och regering, inte ser allvaret i utvecklingen.

Det spekuleras i att politikernas ointresse att visa ansvar genom att ta tag i frågan beror på rädsla för opinionssiffror. Men vilket parti vill ha människor med dessa åsikter som sina sympatisatörer?

Jo MP och V förstås, de är extremisternas politiska hemvist. Eko- och biofundamentalister = ekofascister hos MP men även V och politiska extremister framför allt hos V.

 

Jag hoppas ingen planerar bilda regering tillsammans med dessa båda partier.

Märkt , , , , , ,