Etikettarkiv: medier i samhällets tjänst

ÖP:s förtryck av centers tidigare kärnväljare eskalerar.

Medierna förnekar sig inte, de tar rovdjuren och politiken i försvar.

Östersundsposten fortsätter med en ledare  som, är ett övergrepp på en stor del av länets befolkning varav många är f.d. centerväljare, utan helhetssyn och utan försök att spegla myntets andra sida, orsaken med andra ord. I stället sätts ett likhetstecken mellan jakt och livsstilskriminalitet. Varför informeras inte om att även okynnesanmälningar om jakt på rovdjur som saknar grund hamnar i statistiken som grova brott, liksom fall där ett dött rovdjur påträffas och faktiskt även när sändare på rovdjur slutat sända pga. att batteriet tagit slut? Det är inte endast otroligt fräckt att skriva som ÖP gjort, det genomsyras av ett riktat hat.

Brottförebyggande rådet, BRÅ, förekommer flera ggr. i ledaren, men har ledarskribenten verkligen läst vad BRÅ skriver i sina slutsatser och vilka som finansierar dem?
I BRÅ:s, Rapport 2007:22, Illegal jakt på stora rovdjur, Konflikt i laglöst land, hittar vi följande i Förordet:

”Projektet har huvudsakligen finansierats med medel från Naturvårdsverket.
Medieanalysen har delfinansierats av Världsnaturfonden,
WWF. Till projektet har en referensgrupp varit knuten, bestående av
kammaråklagare Christer Jarlås (Åklagarmyndigheten), kriminalkommissarie
Henrik Forssblad (Rikspolisstyrelsen), avdelningsdirektör Robert
Franzén (Naturvårdsverket), rovdjursansvarige Lotta Samuelson
(Världsnaturfonden) och projektledare Mats Forslund (Världsnaturfonden).”

För alla insatta i frågan vet att Robert Franzén, (f.d. chef för rovdjuren på Naturvårdsverket, numera styrelsemedlem i SRF), WWF och Christer Jarlås, Åklagarmyndigheten, samtliga har uttalat stöd för rovdjuren och då kan misstänkas att åsikten om jägarkåren är den motsatta. Rikspolisstyrelsens åsikter i frågan är obekant för författaren, men däremot är det känt att RPS genom föreskrifter producerat ett flertal allt strängare krav på jägarkårens förvaring av vapen, som nu i efterhand har visat sig varit utan effekt. Men dyrare för jägarna blev det. Att Naturvårdsverket har åsiktsstyrt hela svenska folket bör nämnas i sammanhanget.

Här kan vi läsa en nyanserad bild av BRÅ:s rapport.  Denna rapport har därefter tagits som sanning i frågan, och självklart så av rovdjursutredaren Lars-Erik Liljelund, här en annan mycket läsvärd kommentar i ämnet.

Att leva med rovdjuren.

Om ÖP:s ledarskribent ändå förmedlat en någorlunda sann bild av verkligheten, till exempel ett aktuellt fall som denna.  Då kan man ana att det inte står rätt till i samhället idag. Och hur det har kunnat bli så här kan förklaras genom förra inlägget på bloggen. 

Rättsövergrepp inom länet blundas det för, det skrivs det inget om.

I länet har en handfull jägare suttit frihetsberövade i 17 dagar efter påstått grovt jaktbrott.  De blev fråntagna sina vapen och har förlorat höstens jakt. De har blivit straffade utan dom, inte ens åtalade har de ännu blivit. Det har alltså hänt inom länet, som ÖP borde skildra, men denna händelse har inte ÖP ägnat en rad. Vilken annan grupp människor behandlas så? Frågan att ställa blir: Vems ärenden springer ÖP? Är det centerns, regeringens eller WWF och Naturskyddsföreningens?

För att anknyta till BRÅ igen.

Jag gissar på att BRÅ kan visa att, om man ska generalisera om kollektiv som ÖP gör, att Polisen drabbas av relativt fler anmälningar än jägarkåren samt att nästan inga poliser alls döms. Detta förbises totalt, eller ännu hellre är okänt av ÖP, och används som verktyg när de formulerar artiklar som misstänkliggör nästan samtliga Jämtar. Fullständigt aningslöst tillåter chefredaktören på ÖP att oklarheter och påhopp får första plats i tidningen. Hur artiklarna och ledaren gynnar centerpartiet förstår inte jag. Därför ska jag skicka in en fråga om det, den frågan borde ledaransvariga på ÖP kunna besvara. Tillåt mig gissa, ÖP drar centern ner i smutsen med förlorade riksdagsplatser som resultat, och inte endast den orättfärdiga rovdjurspolitiken med centerministrar som ansvariga. Eller hur var det nu är det nu, är det WWF som slagit klorna i centern? I WWF:s handlingsplan återfinner vi nämligen centerns miljö- och energipolitik. Är centern endast nyttiga idioter åt WWF?

Vad menar ledarskribenten?

Ledarskribent Sven-Olov Lööv påstår i ÖP:s ledare att tjuvjägarna manipulerar olika opinioner. Vilka då och hur då, vore intressant att veta. Jämfört med Naturvårdsverkets s.k. informationssatsningar och faktaförmedlingar med det formulerade målet att få svenska folket att acceptera rovdjuren och att lära oss att samexistera med vargen, den s.k. propagandan, är det rent skrattretande.

Sven-Olov Lööv kan väl inte mena medierna och tidningarna? Där är det ju regel att inte få rovdjurskritiska insändare eller debattinlägg publicerade, det är svårt även på tidningarnas webbsidor. ÖP är ett gott exempel på detta. Redan på lördag fanns uppgiften att 2 älgjägare oberoende av varandra skjutit 2 olika björnar i självförsvar, på ÖP:s webbsida.  Jag skrev själv en kommentar där i lördag med uppgiften att dessa jägare tvingas ut i skogen för att fylla den avskjutning av älg som länsstyrelsen och markägaren förväntar sig att de ska göra om de vill behålla jakträtten. Det sker idag med den rovdjurspolitik och björnstam vi har under direkt livsfara. Tacken för detta blir misstanke om grovt jaktbrott, fråntagna vapen och ännu 2 fall i statistiken om grovt jaktbrott. Jag hänvisade naturligtvis till lördagens påhopp på jägarkåren om utbredd kriminalitet. Men se, inte ens det kunde den rovdjursfrälsta och jägarfördömande  Östersundsposten acceptera som en kommentar på webben.

För klarhets skull, härom råder inga tvivel.

Jag försvarar inte lagbrott, absolut inte.
Men ingen behöver uppträda så aningslöst som att tro att lagstiftningen inte spelar någon roll. Stiftas lagar som inte vinner gehör, eller kan förstås av folket, kommer lagöverträdelser som ett naturligt svar. Den som försöker tvinga folk till lydnad med hjälp av pengar och media befinner sig redan inne på diktaturers spelplan.

Märkt , , , , , , , , , , , , ,