Etikettarkiv: Rovdjurspropaganda

Stråtrövare på väg mot nya djur att döda.

Ja är inte detta en bra bild över utvecklingen så säg.

pack-25

Kom och se mördarvargarna!

Nej, den säljande reklamen törs inte Kolmården föra, även om det troligen skulle vara ett säljande koncept. Så fullständigt har det spårat ur, människor är lättlurade och har nu efter att ha matats med falsk rovdjursinformation i 4 decennier fått en tro att vargar är bra för att de dödar andra. Nu hyllas våldet, skadedjur som äter våra köttdjur och matvilt levande dyrkas som gudar.

Hur blir det egentligen med utredningen om vem som bar ansvaret för att djurskötaren miste livet?

Idén att släppa in människor för att visa att vargarna är ofarliga har visst övergivits, varför då måste man fråga. Stämde det inte med verkligheten eller törs inte ansvariga offra fler? För en sak bör stå helt klart. De ansvariga visste redan före tragedin mycket väl att det innebar risker att släppa in människor i varghägnet. Incidenter hade inträffat redan tidigare, dödsfall hade inträffat i varghägn – djurparker utomlands och varningar hade framförts. Ingen lyssnade, vem var det, eller vilka var de, som chansade med människoliv på Kolmården. Hur som helst, vargarna finns kvar på Kolmården- mördarvargarna.

Ska ansvariga slippa ansvaret för dumheterna?

Det råder ingen tvekan, de ansvariga är hela rovdjursförvaltningen, dvs. Naturvårdsverket. De har nämligen anslagit pengar i syftet att visa svenska folket att vargar är ofarliga och därför försöka åstadkomma en acceptans för vargar i landet. Men naturligtvis finns ansvariga personer, både på Kolmården och på NVV, peka ut dem! De efterlevande till den dödade mamman bör få en förklaring och upprättelse.

Här kan vi se resultatet av politiken, vem gläds och gynnas om inte ett skadedjur.

Detta är vardagen för människor som inte delar ert liv på planlagd yta. De står däremot för produktionen av mat till er alla. Skam för det land som inte håller sig med en jordbrukssektor som försörjer den egna befolkningen. Alternativet är att utnyttja människor som blir sämre betalda och som kanske på köpet själv får svälta. Slavdrift är priset av att inte ha egen matproduktion.

Håller politikerna på att vakna?

Samma politiker i samma parti hanterar dessa 2 frågor som lamslår landsbygden. Men här väcks frågor av andra, http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/stoppa-stodet-till-vindkraften_8101934.svd
Kan vi hoppas på att snart även någon tar upp övergreppet med rovdjuren? Vad befolkningen i landet som berörs tycker, det skiter vår regering och riksdag i.

Rödluvan och vargen.

Med tiden och vargens tillväxt och beteende ser vi att sagan om rödluvan har fog för sig. Ett farligt falskt djur där rovdjursförvaltningens ansvariga använt rödluvan som verktyg för att beskriva en myt får själva på nöten när myten visar sig stämma. Kolmården är ett utmärkt exempel på detta. Men pratar vi myter finns det fler. Vi har ju det politiskt korrekta, PK, som anses styra Sveriges debatt idag. Under detta finns mängder av områden vi kan ifrågasätta med kraft, se nedan.

Andra myter med förödande resultat.

Läs här om du är överviktig, eller äldre, och blivit ordinerad kolesterolsänkande medicin, http://www.unt.se/debatt/statiner-gor-mer-skada-an-nytta-1653445.aspx

För extra studier om dessa ämnen.

Här kan du läsa vidare om vindkraftsbluffen, http://www.landskapsskydd.se/

Och här mer om kolesterolbluffen, http://www.ravnskov.nu/svcholesterol.htm

Om vargbluffen, fakta bör tala för sig själv, http://www.vargfakta.se/

Söker du ett parti inför nästa val som motsvarar dina önskemål finns det här, http://www.landsbygdspartiet.se/

Se sanningen i vitögat.

Vargens rätta ansikte

Tillägg 130424 om kolesterolbluffen. En insändare som försvarar rådande ordning via insändare i ÖstersundsPosten idag.

Ingen ökad cancerrisk
Efter svar från Uffe Ravnskov (18 april) och ”Kolesterolskeptisk pensionär” (19 april) finns skäl för några avslutande kommentarer.

Cancer.
Granskande myndigheter som FDA i USA och EMEA i EU studerar löpande alla data som är tillgängliga angående cancerrisk. Ravnskov kan knappast mena att dessa myndigheter, som definitivt inte har någon koppling till läkemedelsindustrin, undanhåller medborgarna en påvisad cancerrisk? Sanningen är att när alla data som har något bevisvärde granskats kvarstår inga hållpunkter för ökad cancerrisk.

Biverkningar.
Det kan vara av intresse för läsaren att känna till att de studier jag hänvisat till följer en noggrann metod. Deltagarna slumpas till aktivt läkemedel eller sockerpiller och varken deltagaren eller behandlande doktor vet vem som får vad.
Under uppföljningen registreras alla nytillkomna besvär genom utfrågning av erfarna sjuksköterskor. När undersökningen är klar bryts behandlingskoden och eventuell skillnad mellan grupperna kan granskas. I detta sammanhang bagatelliseras ingen möjlig biverkan. Ett stort antal undersökningar med sammanlagt 10 000-tals deltagare har dock otvetydigt visat att allvarliga biverkningar på statiner är mycket få.

Behandlingseffekt och hjärtinfarktdöd.
Det är riktigt att det är svårare att minska antalet dödsfall med statin än att bota urinvägsinfektioner med antibiotika. Detta är knappast något skäl för att inte minska sin dödsrisk med statin.
Att de flesta dödsfallen i hjärtinfarkt inträffar hos äldre kan inte vara överraskande för någon. Desto större skäl för äldre med ökad risk/tidigare hjärtinfarkt att skydda sig mot hjärtinfarkt/död med förebyggande statinbehandling.

Fakta om statiner.
Den som vill ha oberoende fakta om statiner har inget skäl att besöka Ravnskovs hemsida. Var och en borde inse att där finns de uppgifter som stödjer hans ståndpunkt. Det går alltid att plocka ut just de siffror som passar den egna uppfattningen.
Det finns fristående (från industri och statindebattörer) institut som kritiskt granskar alla tillgängliga fakta. Gå till exempel till http://www.cochrane.org, ett internationellt erkänt institut. Där finns slutsatser som Ravnskov undviker på sin hemsida.
Det är bra att vara skeptisk och kritiskt granska fakta – även som pensionär. Det gäller också de uppgifter som finns på olika hemsidor på nätet. Det är rimligt att försöka ta till sig den samlade bilden av fakta och då rekommenderas oberoende institut.
Kolesterolsänkning med statin hos personer med ökad risk för hjärt-kärlsjukdom minskar risken för hjärtinfarkt och död genom att bromsa åderförkalkningen. Nu undersöker vi nya medel som sänker kolesterolet med 50 procent till utöver vad statinerna klarar.
Undersökningar med ultraljud av pålagringar på hjärtats blodkärls insida talar för att vi då kan ha möjlighet att få åderförkalkningen att gå tillbaka. Fram till dess – sköt din förebyggande behandling så slipper vi ses på infarktavdelningen.

Thomas Mooe
docent, hjärtspecialist http://op.se/opinion/debatt/1.5808817-ingen-okad-cancerrisk

Taggad , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Nu måste det bli slut på smutskastningen av landsbygdens befolkning i public service.

Tisdagen den 2: a april sändes på Sveriges Radios nyhetssändningar, ett otrevligt och oemotsagt inslag och uttalande om tjuvjakt på stora rovdjur. 

Lusten att skuldbelägga jägare och samer tar absurda former.

Återigen var jägare och samer måltavlan. Ingen från den utpekade sidan gavs chans att ifrågasätta och förklara. Det är en skam för SR att sända sådant.

Det går inte att undvika frågan om SR, Christer B Jarlås och Lars Lundman är medvetna om att deras uttalande faktisk kan uppfattas som hets mot folkgrupp. Det är också helt i relevans med SR: s svar på en fråga som ställdes till SR, om det är rätt av SR att sända ett inslag av en rappare som spårar varg för att upptäcka ev. tjuvjakt, utan att nämna att spårning i djurets färdriktning är förbjuden.    Svaret lyder enl. följande:

” Hej!

Tack för ditt mejl, ber om ursäkt för sent svar.

Det är en intressant fråga du uppmärksammar. Att ofreda varg, dvs förfölja och störa, är som du skriver olagligt i Sverige utan tillstånd. Syftet med lagen bör vara att bland annat förhindra tjuvskytte.

I reportaget beskriver de medverkande hur de spårar en varg och ”tittar lite hur den rör sig”. Syftet, menar de, är att få koll på eventuella tjuvjägare. De vill alltså försvara vargen så gott de kan.

Det är en svår gränsdragning. Spelar t ex syftet någon roll? För Naturvårdsverkets experter är det väsentliga i lagen om det förekommit ofredande, något som de i samtal med oss lämnar över till åklagare att bedöma.

Vi på Verkligheten kan i vilket fall inte sätta oss till doms över huruvida de medverkande gör sig skyldiga till lagbrott i det här fallet.

Men eftersom du har reagerat kan man anta att fler har gjort det. Med anledning av detta har vi kompletterat texten på vår hemsida:

Tack för att du uppmärksammade frågan!

Vänliga hälsningar
xxxxxx xxxxxxxx ”

Konsekvensen av svaret är fasansfullt.

Här ser det ut som om SR liksom Naturvårdsverket tillämpar regeln, ändamålet helgar medlen. Dvs. kan någon tjuvjägare påträffas och lagföras får man överträda lagen, då är det tillåtet. Och det anser tydligen SR och NVV även gäller rappare som tydligen drivs av sådant hat att sångtext och video handlar om att slå ihjäl jägare.

Vän av ordning måste fråga sig, har SR och NVV tänkt igenom detta seriöst? Finns det andra brott där staten också sanktionerar lagöverträdelser som i förlängningen kan resultera i att någon privat rättsskipare tillåts ta sig rätten att avliva sina medmänniskor?

Miljöåklagaren är redan känd som vargvän.

Christer B Jarlås är sedan tidigare känd som en vargvän –förespråkare. Han har tillsammans med åklagarkollegan Sven Erik Alhem samt forskare Johanna Hagstedt från BRÅ haft informationsmöten om varg i Jämtland på flera platser vid ett flertal tillfällen. Naturvårdsverket har skjutit till medlen för detta så det är ingen fantasifull gissning att de pratat gott om varg och andra stora rovdjur och illa om jägare och samer. Nu missunnar jag ingen lite extra slantar men här är det frågan om falsk rovdjurspropaganda! Vargen talar nämligen inte för sig, dit den kommer uppstår genast avsky och hat emot skadedjuret varg, därför måste det ljugas för de ännu oerfarna. Nu sker det i södra delarna av landet och efter norrlandskusten i ett försök att vinna acceptans för utbredningen av varg i just dessa områden.

Vi kan önska oss en bättre ordning.

Nedan ett öppet brev till miljöåklagare Christer B Jarlås.

 

Dat. 130404

Miljöåklagare Christer B Jarlås.

Hej.

 

Jag vänder mig till dig efter ditt uttalande i ekots nyhetssändningar tisdagen den 2:a april.

Först denna fråga: Har du och Sveriges Radio regeringens stöd för att låta SR hänga ut jägare, samer och faktiskt vem som helst på glesbygden?

Med en kombination av sorg och ilska reagerar jag på att du ondgör dig över att människor bryter mot lagen. Utpekade är otvivelaktigt samer och jägare, men du nämner inget om möjliga orsaker.

Låt mig redan här och nu göra klart att jag absolut tar avstånd från lagöverträdelser, vi ska alla följa lagen, det anser de flesta. Men det måste stå var och en fritt att kritisera lagarna. Är du av annan åsikt?

I verkligheten vi lever i finns som bekant förklaringar till allt, även till varför det förekommer illegal avlivning av de stora rovdjuren. Antalet lär dock vara rätt blygsamt eller hur? Kanske knappt värt att nämna när stammarna ändå de facto växer så det knakar?

I radioinslaget refererar du till pågående förundersökningar och menar att förtjänster finns med den nya lagen, ”försök och förberedelse” till jaktbrott, när du påstår dig veta att lagen varit användbar i ett antal polisutredningar.

Då måste frågan ställas: Tänker du då på fallet där 5-6 jägare i Härjedalen under fjolåret blev häktade under 17 dygn, fick sina bilar och vapen beslagtagna, sina hem genomsökta och datorer + div. övrig egendom beslagtagna? De blev också, som en följd av detta, dömda som tjuvjägare av lokalbefolkningen? Fortfarande är inte denna förundersökning avslutad och samtliga tillhörigheter är ännu inte återlämnade trots att snart ett helt år har förflutit. Hur länge ska de behöva lida och anses skyldiga? Miljöåklagaren i det fallet, din kollega i Östersund Åse Schoultz, lovade besked flera gånger till viss tid men semester och andra uppdrag har tydligen fått gå före. De förlorade en jakthöst och inga konkreta bevis som styrker det de anklagats för har presenterats. Tänker du på detta Christer B Jarlås? Ser du detta som en positiv konsekvens av lagen om ”försök och förberedelse” till jaktbrott? Fick inte du under utbildningen lära dig att hålla reda på begreppet att, ingen är skyldig före dom?

Vem initierade egentligen tillkomsten av denna lag?

Det finns fler lagar, faktiskt så många så ingen i landet kan hålla reda på samtliga.

Om denna lag, försök och förberedelse, skulle användas för andra brott, och varför inte? Antagligen därför att då skulle absurditeten med denna typ av lag framstå klart och tydlig för var och en, eller vad tror du?

Ta t.ex. pedofili, då skulle en man (oftast män) som reser ensam till ställe på jorden där sådant förekommer redan på flygplatsen för avresan kunna häktas?

Eller köp av prostituerade, då kunde väl förberedelse kunna hävdas så fort en man kör in på en gata med gatuprostituerade, kanske redan när han sätter sig i bilen vid hemmet?

Trafikbrott anses så vanliga att kanske blott en på miljonen upptäcks och beivras, här finns ännu större fog att häkta redan när någon sätter sig bakom ratten.

Eller jämlikhetsmål och brott mot vilken lag som helst, skulle man inte kunna bli häktad bara för att man stiger upp på morgonen, när man på fantasifullt lösa grunder och godtycke kan häkta folk och genomsöka deras hem?

Får man tänka och drömma om vad man vill?

Denna lag är en styggelse Christer B Jarlås, inget att vara glad över utan direkta motsatsen. Den ska inte få existera i något som vill ses som ett utvecklat land – en rättsstat. Visst bör du i stället verka för att lagen avskaffas?

I radioinslaget får vi höra att lagen påstås uppdaga andra brott, genom utvidgad förundersökning och husrannsakan kan gissas, vilket är en direkt följd av mängden okända lagar. Vem som helst av oss som granskas tillräckligt noggrant kan beslås med lagbrott. Det är faktiskt möjligt att hitta förbrytare genom att göra tillslag i varje bebott hus i landet.

Inget vidare trevligt förhållande vi lever under, eller vad tycker du Christer B Jarlås? Här passar bibelcitatet: Den utan skuld kastar första stenen.

Det finns annat du också kunde göra.

Varför tar du inte kontakt med din kollega Sven Erik Alhem, han som tillhör Djurskyddet Sverige? Ni kan tillsammans åtala Naturvårdsverkets rovdjursförvaltning för djurplågeri av den gula änkan i Junsele och alla andra rovdjur som hetsjagas innan bedövningspilen träffar köttet, för att därefter undersökas och förses med en onaturligt tyngd runt halsen som skaver sig in i köttet? Känner du till om något nytt av värde redovisats av dessa djurförsök?

Du skulle också kunna låta utreda rovdjursforskarna om de förmedlar sanning och fakta. Varför reagerar du inte när en norsk dna undersökning påstår att vår Skandinaviska vargstam inte har kommit från Finland eller Ryssland? Då måste väl våra vargar vara illegalt inplanterade eller hur, gör du något för att få detta utrett?

Varför får vi inget höra om utredningen om det tragiska dödsfallet på Kolmården, där en anställd slets itu av ofarliga vargar? Menstruerade den kvinnliga djurskötaren vid tillfället, det kan vara en viktig omständighet?

Och varför engagerar du dig inte i kanske den största av alla miljöfrågor i modern tid i Skandinavien, där landsbygdens befolkning våldtas och fördrivs pga. en rovdjurspolitik som gör livet sämre och som strider emot all mänsklig empiri?

Igår morse fick vi höra ett inslag på nyheterna om en flykting från ett Nordkoreansk fängelseläger (artikel i gårdagens DN). Han beskrev förhållandena och mycket handlade tydligen om angiveri. Efterlyser du och din kollega i Norrbotten den ordningen, ett Sverige som angivarstat, likt forna Östtyskland?

Visst finns tips, bl.a. om ett flertal brott mot miljölagar och förordningar som din förmodade arbetsgivare, Länsstyrelsen för Jämtlands Län, begått?

Jag läser dig i ÖP nu och då där du frilansar som kulturskribent, du är duktig med ett stort intresseområde. Men jakt är kultur och i Jämtland som är ett av de största jaktlänen i landet med kanske 30-40 % procent av befolkningen direkt eller indirekt berörda, uppskattar troligen inte ditt påhopp. Känner du inte detta? Jakten tillhör också människans karaktärsdrag från urminnes tid. Är människan något, så är det jägare (eller fiskare – samlare, vilket i princip är samma sak, bärga mat och annat värdefullt från naturen), håller du med om detta?

Här förmedlar SVD verkligheten bakom brott och straff inom det ekonomiska området, det väcker onekligen några reaktioner.

Och Christer B Jarlås, ändras inte rovdjurspolitiken kommer tjuvjakten mest troligt att öka. Människor accepterar inte lagar som går emot rotade förhållningssätt, traditioner och självbevarelsedriften, utan tvång. Argumenterar du för hårdare tag, sopar du banan för ett nytt Ådalen 31 eller aktuella händelser i Syrien. Vi vet redan att de s.k. miljöorganisationerna som förespråkar varg inte har humanism på sina program.

Min förhoppning är att du besinnar dig i din iver att utrota länets och landets jägarkår.

Det finns en annan sida, en sida som inte för ett ögonblick tror att ett par vargar vandrade genom ett 100 mil långt skafferi 1982 (rovdjursforskarnas version), för egen maskin utan mänsklig hjälp, till det område i västra Värmland som idémakarna bakom Projekt Varg fastslog redan i slutet på 60-talet, och där skapade Skandinaviens vargstam. Den sidan växer med rovdjurens tillväxt och utbredning och redan misstänks höga chefstjänstemän på svensk myndighet använt Sveriges Radio (och TV) för att torgföra dessa idéer. Det finns alltså anledning att tänka sig för innan man utnyttjar, även den växande sidans, Sveriges Radio för att propagera för egna åsikter. Vargbluffen är på väg att avslöjas.

Kan jag nu, som kritiker av en ovetenskaplig och orättfärdig rovdjurspolitik och tillhörande utpekad grupp (tillsammans med Lena Ek, Anders Borg och Eskil Erlandsson m.fl.), räkna med repressalier från samhället? Kommer en husrannsakan som ett brev på posten eller förskjuts det i tid? Kan jag räkna med frihetsberövande och häktning eller andra omständigheter som försvårar mitt normala liv? Ska jag ses som en person som ska hängas ut i det offentliga rummet som dåligt exempel, som det är fritt fram för allmänheten att ge sig på? Hur är mitt framtida rättskydd när jag tillhör den av dig utpekade förfärliga kategorin människor? Kan jag känna rättssäkerhet och att jag lever i ett land som inte dömer förrän skuld om lagbrott kan bevisas, eller räcker det med godtyckliga skäl eller t.o.m. falska anonyma tips och utpekanden?

Det får räcka med min kritik nu, jag vill naturligtvis avsluta i god ton med en,

Vänlig hälsning

                                                                                      Kenneth Erikson

Tillägg 130416.

Med glädje och tacksamhet vill jag här meddela att jag igår erhöll ett svar från Christer B Jarlås.

Där påpekar han några felaktigheter i mitt brev och upplysningar om andra frågor jag ställde.
Hans arbetsgivare är Åklagarmyndigheten, en fristående statlig myndighet. Christer B Jarlås berättar även att han inte är insatt i fallet med Härjedalsjägarna, att Kolmårdenfallet ligger utanför hans arbetsområde samt att lagen om förberedelse till brott inte är något konstigt. Han skriver: ”För alla brott som har samma straffskala som grovt jaktbrott är det normala att de kan bestraffas även på försöks och förberedelsestadiet.” Lagen infördes som en följd av vårt EU – medlemskap, en harmonisering inom unionen när det gäller grov organiserad brottslighet, låter han meddela. I övrigt är svaret tydligt och sakligt som det anstår en statlig tjänsteman med ansvarkänsla och skärpt sinne.

Jag själv är ledsen för att jag kände mig tvingad att skriva detta öppna brev till Christer B Jarlås, men jag hoppas han ”ser” att jag, till skillnad från bevarandesidan, inte drivs av något hat.

Mitt brev var helt nödvändigt. Många obesvarade frågor återstår ännu för div. makthavare att besvara om denna verklighetsfrämmande sanslösa rovdjurspolitik. Vi ska fortsätta pressa makthavare såsom ansvariga tjänstemän och politiker till svar. Hur vi sedan tolkar svaren är en helt annan sak. Ännu har ingen erkänt att rovdjurspolitiken är en oframkomlig väg. Jag hoppas att det inte är alltför avlägset i tid tills vi får höra det.

Taggad , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Orsaken till mycket ont.

Resultatet som ingen gläds över.

Här nedan kan orsaken till den polarisering, och splittring, som skett i samhället sedan fanatiker, fundamentalister och religionsfattiga ekosofer kommit till makten.

Det har skapats avgrunder mellan:

Stad och Land

Betraktare och Brukare

Teoretiker och Praktiker

Konsumenter och Producenter

Okunskap och Erfarenheter

WWF och Lantbruksnäringar

Ivrare och Drabbade

Tidningar och Ohörda

Fantasi och Verklighet

Dröm och Fakta

Flum och Sans

SNF-ledning och dess medlemmar

Myndigheter och Glesbygdsboende

Politiker och Folket

Rättsväsendet och Moralen

Här nedan ser vi ett exempel på hur åsiktsstyrningen av svenska befolkningen går till.
Inte svårt att öka förståelsen om man följer pengars väg, här är förra årets anslag till statens rovdjurspropaganda.

BESLUT
2011-04-28 Ärendenr:
NV-01654-11

Enl. sändlista

Bidrag till rovdjursinformatioii 2011

Beslut
Naturvårdsverket beslutar att for 2011 bevilja bidrag till de projekt och delprojekt som framgår av bilaga 1.
Av bilagan framgår också vilka ansökningar som avslagits.

Villkor for bidragen

Beviljat bidrag utbetalas av Naturvårdsverket efter rekvisition från bidragstagaren senast den 15 juni 2011. Om beviljade medel inte rekvireras innan 15 september kan bidraget komma att utebli. Bifogad rekvisitionsblankett ska användas.

Medel som inte förbrukas i enlighet med detta protokoll ska återbetalas.

Ekonomisk redovisning och slufrapport ska ha kommit in till Naturvårdsverket senast den 1 april 2012. Rapporten ska redovisa bakgrund, syfte/mål, åtgärder/aktiviteter, målgrupp, erfarenheter och utvärdering av resultat. Rapporten ska redovisa hur årets kriterier och prioriterade områden uppfyllts, samt hur samverkan fimgerat.

Bidragen konteras 2510, 35311,493277, 5341

Bedömning
Naturvårdsverket har bedömt ansökningarna enligt de kriterier och prioriterade områden nedan som angavs i utlysningen. Dessa bidrag är avsedda for projekt, inte for driftstöd. Den stora efterfrågan på medel har inneburit att flera ansökningar endast bifallits delvis.

BESÖK: STOCKHOLM -VALHALLAVÄGEN 195 ÖSTERSUND – FORSKARENS VÄG 5, HUS UB KIRUNA – KASERNGATAN 14 POST: 106 48 STOCKHOLM TEL: 08-698 10 00 FAX: 08-20 29 25
E-POST: REGISTRATOR@NATURVARDSVERKET.SE INTERNET: WWW.NATURVARDSVERKET.SE

Kriterier:
1. Bidra till ökad kunskap om förvaltningen och minskade konflikter kring rovdjur
2. Genomfbras i samarbete mellan flera aktörer
3. Avse insatser i län med stora rovdjur och för dem som berörs av rovdjuren. Prioriterade områden:
1. Genetisk förstärkning av den inavlade vargstammen
2. Kommunikation inom och vidareförmedling från Viltförvaltningsdelegationer
3. Det personliga mötet och infonnation genom dialog

Sammanfattning av sökta belopp och beviljade bidrag Sökande Sökt belopp Beslutat bidrag högst
Rovdjurscenter de 5 Stora 2 164 000 1 451 000
Rovdjurscentrum Grönklitt 9 108 000 1 500 000
Milj öorganisationer 5 308 000 1 417 000
Länsstyrelser 6 376 620 1 632 000
Totalt 22 956 620 6 000 000

Bakgrund
I regleringsbrevet 2011 fÖr Naturvårdsverket anger regeringen att Naturvårdsverket får använda anslaget Åtgärder för värdefull natur till kostnader för rovdjursinformation (Villkor för anslag 1:3, ap.2.2.).
Naturvårdsverket har utlyst bidrag för 6 miljoner kronor. Bidrag kunde sökas av rovdjurscenfra, ideella miljöorganisationer och länsstyrelser för projekt, inte driftsstöd. Ansökningar om nära 23 miljoner kronor kom in.

Detta beslut har fattats av avdelningschef Eva Thömelöf.

Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit Magnus Kristoffersson och Suzanne Kolare, den sistnämnda föredragande.

Eva Thörnelöf
Suzanne Kolare

Sändlista, samtliga sökande:
Länsstyrelserna i
Stockholm
Uppsala
Jönköping,
Kronoberg
Västra Götaland
Värmland
Örebro
Västmanland
Gävleborg
Dalarna
Västernorrland
Västerbotten,
Norrbotten
Rovdjurscentrum Grönklitt
Rovdjurscentret De 5 Stora
Nordanstigs naturskyddsförening
Svenska Jägareförbundet
Jägarnas riksförbund
Studiefrämjandet Mitt
Svenska Rovdjursföreningen
Världsnaturfonden WWF
Naturskyddsföreningen
Stiftelsen Nordens Ark
Svenska Ekoturismföreningen
Djurskyddet Sverige
Svenska Samernas Riksförbund
Naturskyddsföreningen Dalarna
Norrtälje naturvårdsstiftelse
Naturskyddsföreningen Värmland
Naturskyddsföreningen Uppsala län
Naturskyddsföreningen Östhammar
Vindelns naturskyddsförening
Folkaktionen för ny rovdjurspolitik
Mariebergsskogen AB
Kopia för kännedom:
Rådet för rovdjursfrågor, (e-post) Milj ödepartementet Jordbruksdepartementet

Bilaga 1

1. Rovdjurscentret De 5 Stora
Naturvårdsverket beviljar sammanlagt högst 1 451 000 kronor i bidrag till Rovdjurscentret De 5 Stora (org.nr. 802424-2227, NV-02941-11, NV-02981-
11) för följande projekt:
Genetisk förstärkning av vargstammen. Sammanlagt högst 144 000 kr för två delprojekt: föreläsningar för skolor och mindre organisationer, samt Portabel utställning och foldrar.
Det personliga mötet. Sammanlagt högst 1 307 000 kronor för fyra delprojekt:
Informationsfräffar/föreläsningar i samverkan med Studiefrämjandet, Naturhistoriska riksmuseet, Biotopia Uppsala, Skånes djurpark med flera. Seminarier. Hund & varg – skillnader, likheter, konflikter” i samarbete med Svenska Jägareförbundet, ”Rovdjursturism” i samarbete med Ekoturismföreningen samt ”Rovdjurens ekologiska roll” i samarbete med Svenska rovdjursförening.
Arbete med skolor. Rovdjursskola, utbildning av lärare, utbildning av aktörer att driva rovdjurskola. Utveckling av basutställningen.
Naturvårdsverket avslår de delar av ansökan från Rovdjurscentret De 5 Stora som gäller (NV-02942-11, NV-02941-11, NV-02981-11):

Genetisk förstärkning av vargstammen. Kurs om vargförvaltning och jakt samt skytteteknik.
• Personliga mötet. Projekten material till barnbok om fabodbruk och rovdjur.
• Viltförvaltningsdelegationema. Kompetenshöj ande kurser om biologi och förvaltning, lokal för dialogmöten, samt hearings med allmänheten.

2. Rovdjurscentrum Grönklitt

Naturvårdsverket beviljar sammanlagt högst 1 500 000 kronor till Rovdjurscentrum Grönklitt (org.nr 802425-5211, NV-02905-11) för följande projekt:

Utveckling av basutställningen, 200 000 kronor.
Aktiviteter och interaktiviteter för barn, 100 000 kronor.
Skolprojekt varg, björn, människa 220 000 kronor.
Rovdjursdagar, olika studiepaket 200 000 kr
Skolmaterial 150 000 kr
Rovdjuren i ekosystemet, utställning 150 000 kronor.
Björnsymposium 80 000 kr för 2011.
Tematiska utställningar på rovdjurscentrat, 300 000 kronor
Rovdjur och ny svenskar, 100 000 kronor.

Naturvårdsverket avslår ansökan från Rovdjurscentrum Grönklitt som gäller • Drifts-, personal- och lokalkostnader

Internationellt björnsymposium 2012
Rovdjur i saga/sägen och hos naturfolk
Att arbeta i skogen och möta rovdjur.
Information från Viltförvaltningsdelegationen.
Varg i världen.
Forskning, underlag för förvaltning.
Beteendestig Rovdjur i naturen.
Vargjakt och skyttesimulator.
Samverkan med Viltskadecenter. Ordna utställning på Rovdjurscentrum och ha tillgång till broschyrer samt miniutställningar, föreläsningar och marknadsföring.^
Internationell björnforskar/förvaltarträff Northern
Utöka björnutställningen.
Rovdjursspel för barn, tärningsspel.
Välkommen Värmland. Information om rovdjurscentret till olika aktörer i Värmland, en förberedelse för ev. fördelning av ansvarsområden mellan rovdjurscentra.
Rovdjur i samekulturen.

Bidrag till miljöorganisationer

Naturvårdsverket beviljar helt eller delvis ansökan om stöd från följande miljöorganisationer om sammanlagt 1 417 000 kronor.

3. Svenska Rovdjursföreningen (org.nr. 883202-3264, NV-02957-11) 116 000
kronor för rapport och möten om föreningens stängslingsverksamhet.

4. Svenska Rovdjursföreningen (org.nr. 883202-3264, NV-02961-11) i samarbete med Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF och Sveriges Omitologiska Förbund, 134 000 kronor för utbildning i lagar, politik, biologi samt kommimikation för organisationemas ledamöter i Viltförvaltningsdelegation

5. Världsnaturfonden WWF (org.nr. 802005-9823, NV-03020-11), 100 000 kronor för ”Att leva med rovdjur” med seminarieserie, studiecirklar och informationsmaterial i samarbete med Studiefrämjandet Distrikt Mitt.
6. Studiefrämjandet Distrikt Mitt (org.nr. 886500-4298, NV-02907-11), 400 000 kronor för tre projekt:
Rovdjursinformation genom folkbildning. Informationsmöten och tematräffar i samarbete med länsstyrelser, rovdjurscenfren. Viltskadecenter, forskningsprojekt, intresseorganisationer och universitet.

Utveckla mall för utvärderingsverktyget Easy Research.

Initiera kommunikationsplanering inom viltförvaltningsdelegationer. Fortsättning på fjolårets projekt i Gävleborgs län.

7. Stiftelsen Nordens Ark (org.nr. 854600-6191, NV-02978-11), 140 000 kronor för två projekt: utbildning i Rovdjurscenfrat de 5 Storas Rovdjursskola samt utbildning i grundskolor.

8. Svenska Ekoturismföreningen (org.nr. 802403-7247, NV-03053-11), 65 000 kronor för seminarium om rovdjursturism i samverkan med Rovdjurscentret De 5 stora.

9. Gävleborgs fäbodförening (org.nr. 885501-2632, NV-03080-11), 50 000 kronor för bok/broschyr ”Fäbodar och rovdjur förr och nu”.

10. Djurskyddet Sverige (org.nr. 802000-6832, NV-02911-11) 25 000 kronor
för broschyr om fem stora rovdjuren.

11. Naturskyddsföreningen Dalarna (org.nr. 883201-6706, NV-02923-11) i
samarbete med Jägareförbimdet Dalama, 52 000 kronor för utbildning av medlemmar i rovdjursspåming.

12. Naturskyddsföreningen Dalama (org.nr. 883201-6706, NV-2888-11), 75 000 kronor för bjöminformation i Dalamas skolor.

13. Norrtälje naturvårdsstiftelse (org.nr. 814401-0033, NV-2724-11), 200 000 kronor för utbildning för elever och pedagoger, föreläsningar med dialog för lokalbefolkning.

14. Naturskyddsföreningen Värmland (org.nr. 873201-3530, NV-02956-11) 60 000 kronor för att arrangera rovdjurss5anposium.

Bidrag till länsstyrelser
Naturvårdsverket beviljar helt eller delvis ansökningama om bidrag från följande länsstyrelser om totalt högst 1 632 000 kronor

15. Stockholms län (org.nr 202100-2247, NV-02945-11), 180 000 kronor, för
Samverkan i praktisk rovdjursförvaltning (möten och informationsmaterial ) samt dokimentera möte om hund och varg

16. Västra Götalands län (org.nr. 202100-2361, NV-2554, 2555, 2557-11), 260 000 kronor för dialogmöten om utsättning av varg i länet inkl. kostnader för deltagande av representanter från Viltförvaltningsdelegationen, samt projektet älgjakt och rovdjursförvaltning.

17. Värmlands län (org.nr. 202100-2395, NV-2807-11), 100 000 kronor för
att sprida information från Viltförvaltningsdelegationen genom workshops i ledamötemas egna organisationer

18. Örebro län (org.nr. 202100-2403, NV-03031-11, NV-03032-11), 100 000 kronor för att fortsätta skolinformationsprojektet med bland annat information om genetisk förstärkning av vargstammen.

19. Västmanlands län (org.nr. 202100-2411, NV-02949-11), 100 000 kronor
för Information rovdjursförvaltning. Sprida kunskap om nya rovdjurspolitiken genom fräffar i länet, utveckling av webb, informationsmaterial.

20. Gävleborgs län (org.nr. 202100-2437, 288 000 kronor för I dialog med länsstyrelsen – möte med andra än jaktliga organisationer, samt till nyhetsbrev, skolbroschyr om rovdjur.

21. Dalamas län (org.nr. 202100-2429, NV-0329-11) 100 000 kr för
Fältarbete med rovdjur, DVD som ska visas i naturum, skolor med mera.

22. Västernorrlands län (org.nr. 202100-2445, NV-03084-11, NV-03082-11)) 250 000 kronor för regionalt informationsmaterial om rovdjur och rovdjursförvaltning för skolor och för hemorganisationemas för ledamötema i viltförvaltningsdelegationen.

23. Västerbottens län (org.nr. 202100-2460, NV-03034-11, NV-03035-11), 170 000 kronor för rovdjursinformation i skolor i inlandet i samverkan med Naturskolan i Umeå. Utbildning och uppdatera broschyr.

24. Norrbottens län (org.nr. 202100-2478, NV-02982-11), 84 000 kronor för
fortbildning av lärare om rovdjur, ett samarbete med Luleå Miljöskola.

Avslag miljöorganisationer
Naturvårdsverket avslår ansökan för följande projekt från miljöorganisationer:

• Naturskyddsföreningen Nordanstig (NV-2722-11) i samarbete med Nordanstigs kommun. Besök på Rovdjurscentret De 5 stora för skolklasser.

• Naturskyddsförenmgen Uppsala län (NV-02944-11). Besök på Rovdjurscenfret De 5 stora för skolklasser.

• Naturskyddsföreningen Östhammar (NV-03102-11). Våra rovdjur – En föreläsning av fotograf vid möte.

• Naturskyddsföreningen Värmland (NV-02956-11). Rovdjur i skolan, personalkostnader och utbildningsmaterial.

• Svenska Rovdjursföreningen (NV-02959-11). Temahäfte ”Rovdjur och renar”.

• Vindelns naturskyddsförening (NV-03403-11). Temadagar i högstadieskolor i Vindeln, Bjurholm och Vännäs kommuner.

Folkaktionen för ny rovdjurspolitik (NV-03287-11). Studiecirklar för myndigheter och beslutsfattare om konsekvensema av koncentration av stora rovdjur.

• Stiftelsen Nordens ark (NV-02978-11). Mobil utställning, samt utbildning av lärarstuderande.

Avslag länsstyrelser
Naturvårdsverket avslår ansökningar om följande projekt från länsstyrelsema:

• Uppsala län (NV-02828-11). Utställning om rovdjur på Biotopia..

Jönköpings län (NV-03015-11, NV-03022-11).
a. Utomhusutställning vid naturum Store Mosse.
b. Informationsstöd åt länsstyrelsema i södra rovdjursförvaltningsområdet genom att anställa en informatör.

Kronobergs län (NV 04923-11). Ta fram korrmiunikationsplan om stora rovdjur.
Västra Götalands län (NV-02553-11, NV-02556-11, NV-02946-11 NV-2559-11).
a. Skolbroschyr, rovdjursskola och utbildningsfilm om rovdjur.
b. Massmediafräning av faltpersonal Gävleborgs län (NV-03286-11)
a. Informationskampanj om CITES-arbetet
b. Utbildning och övrigt arbete inom viltförvaltningsdelegationen
c. Kommunikationsrollen som viltförvaltningsdelegat

Dalarnas län (NV-03272-11). Rovdjurstidning till alla hushåll i länet Västemorrlands län (NV-03084-11. Utbildning av ledamöter i Dialog för naturvården.
Norrbottens län (NV-02982-ll).Bok om bjömmöten

Avslag övriga
Naturvårdsverket avslår tre ansökningar eftersom de sökande inte har behörighet att söka dessa utlysta medel.
Mariebergsskogen AB (NV-03190-11) om att fortsätta verksamheten som finansierats av länsstyrelsens medel för akutgmpper (rovdjursguidning för skolor, rovdjursdag för allmänheten med mera).
Svenska samernas riksförbund, (NV-03052-11) för dialogmöten om rovdjur med ledamöter från viltförvaltningsdelegationer och allmänhet.
Svenska Jägareförbundet (NV-03285-11). Informationsmöte för media för att beskriva sambandet genetisk förstärkning av vargstammen och en begränsad vargstam.

Originalet hittas här.

Här kan läsas om en utvärdering av propagandan som gjordes 2009, inkl. anslagen för åsiktsstyrningen för 2007 och 2008 på slutet i dokumentet.

Kostnaden för propagandan avses öka till ca. 15 miljoner årligen. De som är födda senare än 1960 har fått lära sig falska budskap redan i småskolan och senare fått ta del av densamma i våra medier därefter.

Idag börjar hjärntvätten redan på dagis.

Taggad , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Genetiskt viktig varg, eller vad?

Uppdaterat 130603 med text och länkar på slutet.

Den gulröda, påstått invandrade, vargtiken har nu flyttats 3 gånger men varje gång gått tillbaka till renskötselområdet. Tiken har ett speciellt utseende som många reagerat över, hon ser ut som en hund, närmast kanske västsibirisk lajka. Den initierade och erfarne Finske f.d. överkonservatorn professor Eirik Granqvist (med ett imponerande cv) och Kaarlo Nygren, f.d. chef för Finska Statens forskningsstation i Karelen, har hela tiden varit säkra i sin åsikt och hävdat: Detta är inte vargar, det är byrackor och korsningar med hund. Läs mer här.  De påstår att samma typ av ”vargar” även ses och finns i Finland och Tyskland. Valerius Geist, professor i miljövetenskap Calgary University Kanada, som fått sig tillsänt foton på såväl finska liknande som den ”genetiskt viktiga” svenska ”vargen” stämmer in i kören: Detta är inte renrasiga typiska vargar!

En Norsk Dna undersökning.

En tidigare dna undersökning som förekommit i debatten om vargen är en Norsk underökning som gjordes 1999 efter farhågor (som visade sig sanna) att ett koppel draghundar slitit sig och dragit till skogs och där parat sig med varg. I den undersökningen fastslogs att av de 3 proven var A en hybrid av hankön med, mest troligt, en varg som moder, (men troligen ingen från den Skandinaviska stammen). B var en tik tillhörde den Norsk-Svenska vargstammen (men ej moder till A) och C var en hanhund (men ej fader till A). Undersökningen väcker flera frågor, t.ex. varför nämns inget om jämförelse med den Norsk-Svenska vargstammen och de Estniska vargarna som ändå fanns med som referensmaterial? Å andra sidan bör de estniska vargarna vara av samma ras som de som finns i området runt den Finsk-Ryska gränsen. Studera undersökningen själva här. Följande mening är infogat 121203, därför att länken inte längre fungerar. Därför har jag lagt ut den Norska undersökningen på en annan sida som ni hittar längst upp.

Vad betyder det?

Men följande står också att läsa: Inget av de 3 proven var en immigrant från Finland eller Ryssland. Varifrån har då de Norsk-Svenska vargarna kommit? I den Norska undersökningen hamnar hundarna till vänster om de Norsk-Svenska vargarna i diagrammet. Kanske beror det på att skalan som används är omvänd jämfört med de skalor vi kommer till senare?

Figur ifrån Norsk dna-undersökning 1999.

En fackman tillfrågas.

För att bli klokare i sakfrågan togs kontakt men en genetiker och bad om ett utlåtande. Då bifogade jag denna Norska undersökning som i mina ögon fyller de krav man kan ställa på ett seriöst arbete med fullständiga uppgifter om material och tekniker. Det kan däremot inte sägas om det vi kommer till nu. (nedanstående svenska dokument bifogades också). Men någon hjälp på vägen mot förståelse ville tyvärr inte genetikern ge!

Svensk rovdjursforsknings bevis?

Foton på våra svenska gulröda vargar och uttalanden från de ovan nämnda Finska herrarna och Kanadensiske Valerius Geist har därför sänts till Olof Liberg som svarat genom att skicka följande PowerPoint Presentation med 2 sidor. (Genetisk analys av M-11-14.pptx). M-11-14 ska avse den röda Finska tiken. Författare är Olof Liberg själv, men vad säger sidorna?

Sida 1 nedan.

Sida 1.

Här syns tydligt att den gulröda vargen, M-11-14, ligger i högra delen av området för de östliga vargarna, långt ifrån de Norsk-Svenska vargarna.

Sida 2 nedan.

Sida 2.

Här framgår det ännu tydligare, den Finska tiken tillhör de östliga vargarna och är klart skild ifrån hundar. Saken är klar, hon är ingen hybrid!

Men vänta lite nu.

Varför använda 2 sidor?
Varför endast 2 färger för 3 raser?
Varför Östliga vargar på båda sidorna men inte på samma ställe på skalorna?
Varför olika koordinater för invandrarna på de 2 sidorna?
Dokumentet är inte skrivskyddat, det är öppet och fritt för ändringar?

Det första jag gjorde var att synkronisera skalorna på båda sidorna. De flesta hundar hamnar fortfarande inom + 1 på x-axeln och inga andra raser visas till höger om hundarna. Några exemplar av hundar finns också långt ner på y-axeln, men inga andra. Därefter avläste jag koordinaterna för de 4 invandrarna på sida 1 och placerade invandrarna på sida 2 med hundarna som för vilka jag också bytte färg till gulbrunt. Östliga vargar på sida 1 fick färgen röd och östliga vargar på sida 2 också röda men blev mörkröda. Då ser det ut så här, se nedan.

Figur 3.

Oj då, plötsligt blev den mest värdefulla vargen i världen, och den mest påkostade, en hund!

Sedan ville jag se hur det blir om jag klistrar in de Norsk-Svenska vargarna (från Sida 1) i Sida 2 (exklusive hundarna). Resultatet ses här nedanför, där invandrarna nu märktes i svart.

Figur 4.

Då ser vi att den invandrare som syns som en svart triangel till vänster om M-11-14 (gulröda tiken) tangerar den Skandinaviska stammen. Den s.k. invandraren kan lika gärna tillhöra de Norsk-Svenska vargarna. Någon större skillnad mellan de Norsk-Svenska och östliga vargarna verkar det inte vara i denna Figur 4 (de överlappar varandra). Men, de östliga vargarna finns också i Libergs presentation på sida 1, där ligger de avsevärt längre till höger, se nästa Figur 5.

Figur 5.

Här ser vi invandrarna med koordinater enligt Libergs sida 2 och de östliga vargarna enl. sida 1. Den längst t.v. syns här än tydligare mer tillhöra de Norsk-Svenska än de östliga vargarna. Alla tre, som grupp, ser för övrigt ut att vara något mitt i emellan Skandinaviska och östliga vargar.

Slutligen flyttade jag ihop de båda sidorna till en, med alla invandrare markerade enligt sju olika koordinater från Libergs sida 1 och sida 2 (faktiskt endast 3 st. på sida 2 efter det att de större gröna påklistrade ikonerna avlägsnats). Se Figur 6 nedan.

Figur 6.

Här ser vi att det måste vara en grannlaga uppgift att skilja hundar från östliga vargar. Vi ser också att den gulröda tiken hamnar inom området för hundar, enl. Libergs sida 1. På Libergs sida 2 finns de östliga vargarna som de mörkröda plottarna här ovan, de är alltså inte på samma ställe enligt skalan.

Men vad är östliga vargar egentligen? Eirik Granqvist och Kaarlo Nygren säger ju att det är hybrider eller byrackor även i Finland och Tyskland. Det hade varit bra med en kontrollgrupp av östliga vargar 2-400 mil längre österut i obebyggda trakter än gränstrakterna mot Ryssland i Finland, som jag antar här representeras av ”Östliga vargar” och ”Finsk-Ryska vargar”.

Vad visar nu detta?

Figurerna åtföljs inte av någon text, förklaringar eller referenser. Det är helt nödvändigt i detta sammanhang. Utan källmaterial, hänvisning och förklarande texter säger faktiskt denna presentation från Olof Liberg ingenting annat än att det fattas uppgifter.
I motsats till den Norska undersökningen placeras hundarna t.h. i Libergs diagram.
Det går knappast att skilja hundar från östliga vargar enligt denna presentation.
Den gula ”genetiskt viktiga” tiken är mer hund än östlig varg.
Invandrarna är placerade fel på sida 2 om sida 1 är korrekt.
Båda sidorna kan inte vara sanna samtidigt, endast en i taget. Jo kanske, om det är olika egenheter (data) som undersökts på de båda sidorna. Då kan båda vara korrekta, men det borde ha förklarats i medföljande text, som tyvärr helt saknas.
Skandinaviska vargar är inte av Finsk-Rysk stam trots att de påstås komma därifrån.

Den Norska undersökningen (i texten) och Libergs diagram stöder påståendet att nuvarande Norsk-Svenska vargstam är inplanterad (illegalt utplanterad).

Den officiella förklaringen lyder: ”Den nuvarande vargstammen grundades av två individer 1983. Det kom en tredje invandrare 1993 och två ytterligare 2008.” (en av dessa 2 från 2008 handlar dessa rader om). Detta finns också att läsa här på statens eget propagandaorgan: ”Med hjälp av DNA-analyser har man kunnat konstatera att de kom från Finland/Ryssland och inte är släkt med de vargar som fanns här i gamla tider.”  Då bör påpekas att de tidigare Skandinaviska vargarna, som idag är helt utrotade, efter senaste istiden hade ett kontinuerligt utbyte av vargarna längre österut och var av samma stam eller ras. Här ligger flera hundar begravna, ovanstående påståenden stämmer alltså dåligt.

Vad är det här?

Är detta ett typiskt exempel på svensk rovdjursforskning och förvaltning, som kostat svenska folket miljarder till ingen nytta, vargars påverkan på omgivningen har vi facit på.
Eller, har samvetet givit sig tillkänna och Olof Liberg visar svenska folket en väg bort från vargeländet och en hopplös, omöjlig och redan dömd rovdjurspolitik?

Sans.

Kanske är timmarna med denna PowerPoint Presentation bortkastad tid. Man kanske inte kan behandla diagrammen på Libergs 2 sidor som vanliga koordinatsystem. Jag kan alltså inte bevisa någonting. Antagligen har rovdjursforskarna fog för sina påståenden, det måste vi räkna med. Men mot bakgrund av att rovdjursförvaltningen för innevarande år har budgeterat hela 5, 35 miljoner för Dna- analyser (med mera!) kan man faktiskt undra. Det går inte att ta Libergs presentation som ett vetenskapligt bevis. Det krävs mycket mer, det krävs en fullständigt förklarande text. En mycket noggrannare och tydligare version borde ha gjorts från början, så även Svensson och Eriksson kan förstå.

Kälarne mars 2012
Kenneth Erikson

PS! Ni som också är trött på oklara och ändrade besked om rovdjuren, ni som inte vill ha dem i er omgivning och ni som är dödligt trött på en landsortsfientlig politik, slut upp till de manifestationer som går av stapeln den 24:e mars på flera platser runt om i landet. Vi kräver att vår regering och riksdag är kunniga i frågan, de måste utbilda sig och lyssna på folket. Läs vidare här. DS.

Revision 121118.

Det finns ett faktafel här ovan där jag påstår att den analyserade gula vargtiken invandrade 2008. Det är tydligen fel idag. Hon hittades 2010 och kallas Kilsbergstiken med benämningen G-82-10 nu sedan hon blev avtagen sändarhalsbandet. Med sändaren på kallades hon M-11-14.

Tillägg 130320, Vårdagjämningen med strålande sol och –10°C.

Efter studier av denna finsk – ryska Dna-undersökning av vargar, http://sun3.oulu.fi/~jaspi/Russian_wolf_Conservation_Genetics.pdf  undrar jag vilken av populationerna Olof Liberg menar med ”Östliga vargar” i sin PowerPoint Presentation. Forskarrapporten skiljer nämligen på finska, karelska och vargar öster om Vita Havet. Och som framgått är de Skandinaviska annorlunda än någon av dessa vargar. Det är lätt att förstå om vi ska tro på den Norska undersökningen,  https://rovdjurspolitik.wordpress.com/norsk-dna-undersokning-av-3-vargar/  där vi, genom att dra slutsatsen av de 2 påståendena markerade i rött, får veta att den Skandinaviska vargstammen (med undantag av de senaste påstådda invandrarna) inte kommit från Finland eller Ryssland. Det bör betyda att de blivit illegalt inplanterade, eller hur. Hur har de annars hamnat här?

Jag har skrivit mer om den finsk – ryska undersökningen här, https://rovdjurspolitik.wordpress.com/2013/02/23/moderater-och-vaggloss/

Kompletterat 130603

Rena rama idiotin och inget annat.

Min egen uppföljning här hör absolut till denna artikel. https://rovdjurspolitik.wordpress.com/2012/11/18/har-rovdjursforskningen-rent-mjol-i-pasen/

Och framför allt ska alla intresserade läsa Kaj Grönlund, Finland, och hans tydliga redovisning av skillnader mellan äkta varg och hybrider. http://www.nanomatic.fi/hybrider.pdf   Där kan vi se att Junselevargen bär på de typiska kännetecknen som kännetecknar en hybrid, och saknar de typiska tecknen för en renrasig varg (bl.a. svart svansspets, mörka streck på frambenen, fel färgteckning och markant skillnad i profillinje mellan panna och nos).

Men det var ju faktiskt också vad Olof Liberg, Sveriges rovdjursforskare – uppfödare Nr. 1, visade i sitt bevis på Junselvargens äkthet som varg (fast det var väl inte meningen?) Se Fig. 6 i artikeln ovan där östliga vargar och hundar inte går att särskilja och att gula änkan tillhör den gruppen (t.o.m. aningen mer hund).

Ja vad ska man säga, annat än att vår svenska rovdjursförvaltning inte verkar bry sig om det är varg, hybrider eller hundar de förvaltar och öser miljoner skattepengar över.

flyttvargen-e1359032429675

Tillägg 130918:

Trots Olof Libergs slarvarbete har Naturvårdsverket fortsatt som om inget har hänt. Är man landets främste vargforskare så är man oberoende av vad Folket i busken skriver. Men jag, saknar ju titel överhuvud tagit, så det kanske går att förstå? Här nedan kan ni läsa mer om denna tik som i dagläget, utan halsband, kallas G 82-10.

Här finns Naturvårdsverkets beskrivning  och här densamma med mina noteringar. Trevlig läsning!

Junselevargen-skyddsjakt-bilaga-1 Med Noteringar KE

Taggad , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,