Etikettarkiv: WWF vill ha varg hellre än människor

Jesus på korset och Junseletiken åter hemma.

Påsk med varg.

I tider av religiös högtid med tragisk bakgrund har gula änkan återkommit till den trakt hon blev tvångsförflyttad ifrån för 2 veckor sedan av kallsinniga rovdjurförvaltare. Om det är djurplågeri behöver vi inte diskutera, men väl bakgrunden. Varför förstod inte varguppfödarna detta, är kunskapsnivån så låg och slutledningsförmågan så usel?

Vår religiösa historia, kort sammanfattning.

Det tog 1000 år efter Jesus innan Sverige blev kristet, även om vissa menar att det aldrig lyckades i norra delarna av vårt land. Därefter har vi levt med Kristendomen och dess budskap om vad som är rätt och fel i ytterligare1000 år. Men nu i modern tid har vi skilt på stat och kyrka och är kanske är världens mest sekulariserade land. Delar av våra tidigare värderingar finns dock kvar i vår moral, åtminstone hos äldre, men också i vår och hela västvärldens lagstiftning.

En ny religion, rovdjursreligionen.

Det uppstod ett andligt vakuum. Vissa människor klarar inte detta utan måste ha något att tro på. Nu försöker vissa introducera en ny lära, tron på naturen, under slagord som biologisk mångfald, rovdjur och naturligt (med tbc och löss?). Som själva guden har vargen tagit plats. Denna irrlära bildades dock inte som en effekt av att vi övergav vår religion utan av en annan omständighet, nämligen den att vi slutligen utrotade vargen på 60-talet. Jag har beskrivit grunden för nyordningen genom en översättning av en text från 1973 här, i slutet på inlägget. 

De som mest ivrar för denna lära är oblyga egensinniga organisationer som WWF, Greenpeace och Naturskyddsföreningen. De uppträder som världsförbättrare med lättsålda budskap som den breda okunniga allmänheten sväljer med hull och hår. Under godhetens mantel sprider de budskap om domedagen (om inte budskapet följs) och människor skänker övertygade sina surt förvärvade slantar. Det lever de gott på, WWF och Greenpeace är förmögna, men det gagnar även Naturvårdsverket egen personal inom rovdjursförvaltningen, de har ju sina arbeten. Naturvårdsverket själv skänker miljoner direkt till WWF liksom Postkodlotteriet, via staten. Var det 50 miljoner de fick senast? Affärsidén är strålande!

Motståndet mot varguppfödningen.

Det finns ett motstånd emot dessa dumheter, jag tillhör själv detta. Vi äldre som sluppit påverkan av en förljugen rovdjurspropaganda under skoltiden tillhörde de första kritikerna. Anledningen står även att finna i det faktum att vissa av oss inte är så lättlurade. Det fanns, och finns, historiska erfarenheter om konsekvenserna av vad vårt största skadedjur vargen. Positivt är att efter flera decennier med varg i landet blir det allt fler som får nyvunna erfarenheter, ”som säger” samma som de historiska erfarenheterna. Med vargens tillväxt växer också motståndet. Det borgar för att den nya fantasispäckade rovdjursreligionen kommer att misslyckas.

Ansvariga mot skampålen.

Dagen närmar sig när ansvariga ställs till svars, de lever ännu och vissa finns faktiskt, logiskt nog, även på WWF: s förtroenderåds lista. Om dessa passar ett citat ifrån Jesu straffpredikan över fariseerna i Nya Testamentet

”Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare som ger tionde av mynta och dill och kummin men försummar det viktigaste i lagen: rättvisa, barmhärtighet, trohet. Det gäller att göra det ena utan att försumma det andra. Ni blinda ledare, som silar mygg men sväljer kameler!”. (Matt 23:23—24)

Folket i buskarna, Naturvårdsverkets benämning på oss.

Vi vanliga människor på landet med fötterna i jorden och naturen runt omkring uppträder uppriktigt, rakt och tydligt. Vi upplever negativa konsekvenser av varg och påtalar dessa för landets befolkning och ansvariga helt öppet. Har man ärliga avsikter behöver man inte smyga i det dolda med falska budskap. Därför klistrar jag här nedan in mitt brev från igår till Lena Ek, det är ändå en offentlig handling. Avsikten är naturligtvis att hon också bör försöka se verkligheten som vi gör.

Dat. 130328

Miljöminister Lena Ek. 


Hej.

Jag känner mig tvungen att skriva detta med anledning av den namninsamling om 150 000 namn som du fått för att bevara Junseletiken.

I artiklar i div. medier står att Mats Carnmarker är initiativtagare till denna aktion att samla namn, från hela världen. Det bör vara av intresse för att denna person arbetar för Greenpeace som IT-tekniker och har 131 806 följare, dvs. personer som läser allt han skriver och förmodligen delar hans åsikter. Bedriften att samla många namn är mot den bakgrunden inte särskilt svår. Hur många av dessa namn som är från Sverige framgår inte. Jag hoppas verkligen inte du och miljödepartementet faller i en fälla som denna. Vi kan ju rimligen inte låta dem som inte berörs det allra minsta styra vår politik. Men vi bör alla reagera och tänka på att 150 000 namn för Junselevargen också betyder 150 000 namn emot rennäringen.

Jag vill berätta lite om det lilla jag vet om Greenpeace. GP har från allra första början insett slagkraften att ha media på sin sida, det märks när våra tidningar runt om i landet har små notiser om denna namninsamling, utan ifrågasättande. Att påverka sin omgivning via medier är en strategi som GP ständigt utvecklar. De är kanske bättre på detta än samtliga övriga, inkl. politiska partier och länders regeringar. Men GP är aktivister som ska ifrågasättas. Vad vill de och vad struntar de i? Är det rumsrent att sprida budskap över världen av vetenskapligt tvivelaktig natur som lurar massor av människor att skänka pengar? GP är förmögna, och det är också WWF som använder sig av liknande metoder. De sprider en bild av sig själva som goda (och utnyttjar vårt dåliga samvete) men vem kontrollerar deras pengaströmmar? Jag reagerar negativt inför alla som uppträder under godhetens mantel, jag skyggar och blir maximalt skeptisk. Jag tror helt enkelt inte på detta utan snarare motsatsen. Det är bland dessa ”de största bovarna” agerar. Det är min slutsats.

Låt mig ge ett exempel på Greenpeace metoder. Här kan vi läsa litet om hur de verkar,

http://vakanser.se/hos/greenpeace+norden/

http://vakanser.se/jobb/vill+du+bli+en+miljohjalte+sok+jobb+som+varvare+pa+greenpeace+3/

http://vakanser.se/alla/butikssaljarjobb/i/eskilstuna/

Greenpeace Norden söker aktiva lärjungar likt religiösa förbund som ”köper” idén, men medlem blir inte vem som helst.

Lika tveksamt är det med WWF. Förtroenderådet består av ett flertal mer eller mindre
kända auktoriteter och myndighetschefer med HM Konungen som ordförande, som placerats där för att ge en positiv bild av organisationen. De finns där som gisslan och har förmodligen inget alls att
besluta om. WWF har ju naturligtvis en styrelse och andra som sköter den löpande verksamheten.

WWF, http://www.wwf.se/om-wwf/om-wwf/1122807-om-wwf

WWF: s Förtroenderåd och styrelse, http://www.wwf.se/om-wwf/styrelsefrtroenderd/1128043-styrelsefrtroenderd

WWF: s organisation, http://www.wwf.se/om-wwf/om-wwf/1122807-om-wwf

WWF verksamheten 2012. 92 miljoner av våra skattekronor i bidrag, http://viewer.zmags.com/publication/769b90ed#/769b90ed/18
6 miljoner från egen svensk kapitalförvaltning, hur mycket ger den internationella?

WWF: s Årsredovisning 2012, http://www.wwf.se/source.php/1480979/%C5rsredovisning%20Stiftelsen%20V%E4rldsnaturfonden%20WWF%20802005-9823%202011.pdf

Jag förmedlar inget om Svenska Naturskyddsföreningen, du känner förmodligen till att även de har internationella kontakter och lockar människor med behjärtansvärda slagord.

Svenska Rovdjursföreningen är ett helt annat kapitel, men jag förutsätter att du vet att det är en skapelse av f.d. chefer på Naturvårdsverket för att skapa ett rovdjurspositivt opinionsorgan. De gav dem också remisstatus, mycket märkligt med avseende på medlemsantalet.

Bäste Lena Ek. Jag hoppas verkligen du har ovanstående förhållanden klart för dig och inte låtit dig förledas i riktningar och uppfattningar som inte stöds av vetenskapen. Känsloargument måste du stå över. Men var aktsam så inte dina medarbetare hellre följer någon av ovanstående organisationers idéer före dina egna, vetenskapens och svenska folkets åsikter. Du kan inte, lika litet som någon annan, veta vad som rör sig i dina närmastes huvuden.

Själv är jag en stor kritiker av nuvarande rovdjurspolitik därför att den inte är demokratiskt skapad. Om aktuellt fall med Junseletiken har jag skrivit här, https://rovdjurspolitik.wordpress.com/2013/03/21/ingen-vill-vara-i-gula-ankans-pals/

Kan jag var till ytterligare hjälp så hör av dig.

Slutligen vill jag önska dig och din familj en riktigt Glad Påsk.

Med vänlig hälsning
Kenneth Erikson

Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Moderater och vägglöss.

Efter turerna med Junselevargen kan hanteringen av rovdjuren inte beskrivas bättre än som en spännande cirkus med omväxlande nummer. Vi har fått se effekten av naturvårdsverkets påkostade juristutbildning till betraktarna. De kallas visst miljöorganisationer i allmänt tal och består av WWF, SNF och SRF med undergrupperingar av mer militant typ med yngre medlemmar som inte tvekar inför lagöverträdelser. Där släpps minkar fria, päls- och jakt handlare får sina butiksrutor krossade och liven förstörda. När dessa terrorister sedan blir äldre blir de förutom sina medlemskap i Miljöpartiet och Vänsterpartiet, vilka båda stöder civil olydnad, också medlemmar i WWF och SNF och fortsätter jävlas med folk via tangentbordet. Ett trist kapitel i vår samtid.

Den gulröda tiken i Junsele, (varg eller hund?) springer vidare och försämrar livet för samerna. Skyddsjaktansökan (avlivningsönskemål) har inlämnats flera gånger som naturvårdsverket bifaller men betraktarna överklagar. Senast har vi fått se hur förvaltningsrätten (med vilken sakkunskap?) tagit till orda och anser sig veta mer än naturvårdsverket med sina forskare. Det går knappast att bedöma på annat sätt än att förvaltningsrätten sålt sitt förstånd till rovdjursreligionen.

Om att tro eller veta.

Här vill jag peka på omständigheter som berör det mesta. Vi vet ju redan att betraktarorganisationerna har personer i sina ledningar som kan i ord och skrift argumentera bra för sin sak. De har också fått ekonomiskt stöd av naturvårdsverket just i detta ämne, pedagogik. Men, vi vet också att ibland dem saknas kunskaper och egna erfarenheter. De utgör dock inget hinder för dessa, snarare verkar de ännu säkrare på sin version, trots denna brist. Och med argumentation som lätt vinner anhängare bland ännu mer okunniga vinner man opinionen. De få på glesbygden som blir drabbade av rovdjurens konsekvenser står sig slätt om frågor avgörs med opinioner. Men som sagt, de som hörs mest, betraktarna, är okunniga och struntar i konsekvenserna av det de förespråkar. De vet inte, de tror.

Likadant fungerar det på ett annat område som har många gemensamma inslag med rovdjursfrågan, vindkraftsutbyggnaden. Den bottnar i ett påstående att vi går vår undergång till mötes om vi inte minskar co2 utsläppen i Sverige. Tror man eller vet man det? Nja, de som själva gjort klimatmodeller med datorers hjälp är inte många och kan någon av dessa garantera att de får rätt? Nej, naturligtvis inte, ingen kan garantera något om framtiden, inte någon om något. Man kan bara gissa och tro. Och så är det med co2 debatten, man tar något för givet som man hört någon annan påstått, man tror, men vet egentligen ingenting i sakfrågan. Tror du Lena Ek gjort någon egen klimatmodells? Nej, även hon bara TROR. Argumentet att ”de flesta klimatforskare” anser si eller så bevisar ingenting. Det är säkert så att bland dessa klimatforskare har de flesta inte gjort någon egen framtidsmodell, utan de har helt enkelt valt att tro på andra. Och återigen, ingen kan garantera att framtidsskisser håller. Även om siffror på dryga 90% tror så bevisar det inget. Här kan ett TV-inslag studeras.  Tyvärr tillåts inte liknande kritik i det svenska statsägda TV-medierna, vi ska ju minsann vara överens och politiskt korrekta (demokratiskt förkastligt när det stryper det fria ordet). Jag behöver väl inte påpeka att detsamma gäller rovdjurspolitiken, även om det förekommer i lokalsändningar i radion, se här ett inslag från i somras.  Lyssna gärna på vad Peter Egardt säger. Detta om att hellre tro än veta gäller som regel samtliga politiker och samtliga områden. Inget vidare, eller, inget att tro på eller hur?

Kris i Jägarnas Riksförbund, JRF.

Denne Peter Egardt verkar vara en sjutusan till medlare. Att han fick Jägarförbundet och betraktarorganisationerna med på noterna med sin Åsiktsförklaring är en sak, men han lyckades även lura Jägarnas Riksförbund på densamma, med ett litet intetsägande tillägg, på annan plats, att varje part inte behövde frångå sina egna förbunds andra målsättningar. I den fällan föll JRF: s ordförande för vilken hon fått stor kritik. Hon förstår det inte själv utan försvarar sig upprepade gånger med att det är viktigt att ”sitta med” där besluten tas, trots decennier av motgångar. Åsiktsförklaringen kan ni läsa här.  Ett jägarförbund som ställer upp på gynnsam bevarandestatus samt att underlätta för naturlig invandring (varg i hela Norrland) går emot sin medlemskår. Lägg till detta att det förekommit grava missförhållanden i deras ledning med mörkningar och lögner, där det slutar med att ordföranden själv har utslagsröst och använder den till att rösta på sig själv när hennes eget agerande kommer till omröstning, är rent skrämmande. Efter ett drygt decennium av medlemskap valde jag självklart att kliva av. Ett sådant gäng med sådana rutiner vill jag inte tillhöra. Man behöver f.ö. inte tillhöra något jägarförbund för att jaga. Andra tidningar har också ansvarsförsäkringar och det är ändå alltid hemförsäkringen som gäller i första hand. Vill man läsa reklam av jaktprodukter finns många andra tidningar att välja.

Varg med viktiga gener, har ni läst det någon gång?

Junselevargen anses ha viktiga gener. Jag har som bekant analyserat vår rovdjursforskare Olof Libergs bevis för detta  med en uppföljning 8 mån senare här.
Det enda ”viktiga” med denna tiks gener är att de är annorlunda än vår skandinaviska vargstams gener, inget annat. Denna tik invandrade 2010 från Finland, påstås det. Vi  hade också 2 invandrare 2008 som också anses ha viktiga gener, av samma skäl som för ovanstående kan tänkas. I den Norska DNA undersökningen som jag skrivet om i tidigare länkar sägs ju de Skandinaviska vargarna inte ha kommit ifrån Finland eller Ryssland. När de gäller de 2 invandrarna 2008 gäller att båda gjorde förflyttningar genom matbordet Norrland med sina renar och älgar på över 50 mil, innan de återfanns längre söderut. Är det trovärdigt att det gick till så? Är det trovärdigt att en vargtik återfanns i nordöstra Finland efter att, som det påstås vandrat 100 mil fågelvägen ifrån södra Norge? Ska vi tro på detta? (Möjligen om det handlat om en återvandring efter en tidigare flytt). Nej säger jag efter att ha läst en finskrysk DNA undersökning av vargarna i Finland, ryska Karelien samt vargar öster om Vita havet och sjöarna Ladoga och Onega m.fl. (se på kartan).

Det vi ännu inte fått veta.

Denna undersökning påstår nämligen, genom att referera till 2 olika forskare att den genomsnittliga förflyttningen av utvandrade vargar (från sina föräldrar) i Finland är mindre än 10 mil.

Men det riktigt intressanta är att om vi i Sverige och Norge, tror att de vargar som kommer in ifrån Finland är friska viktiga vargar är vi grundlurade. Denna undersökning påstår nämligen att de kan skilja på Karelska (Vstra Ryssland ifrån norska gränsen ner till Finska viken) vargar, Vargar öster om Vita havet samt finska vargar. De är tre olika populationer med ytterst lite utbyte med varandra. Alla 3 varianterna är också inavlade, lägst så i populationen längst österut. Vargarna i nordvästra Ryssland sägs ha den högsta uppmätta graden av inavel som konstaterats, med undantag av de Italienska och Spanska vargarna, enligt samma undersökning. Dessutom säger denna rätt omfattande studie att såväl de finska som de ryska vargarna i Karelen behöver öka i antal och få genetiskt tillskott för att överleva på sikt. Då bör här noteras att läget var betydligt bättre när denna undersökning gjordes än idag med betydligt färre vargar i dessa 2 populationer. Här försöker svenska myndigheter blåsa oss rejält när de påstår att invandrarna har viktiga gener om de kommer in ifrån Finland, när dessa har samma skräpstatus som våra egna, låt vara av aningen annat slag. Läs själva.
Ska vi tro på våra myndigheter att inaveln är ett hot, när de undanhåller dessa fakta, vargstammen växer så det knakar och inga defekter syns, läs mer här.  Är det överhuvud taget realistiskt att öka antalet vargar mot bakgrund av de negativa konsekvenserna och samhällskostnaden?

Att vara oense med kyrkan.

Troende ja, det är samtliga i vår politikerkår. De tror på snacket om människans påverkan, de tror att vi kan påverka temperaturen på jorden, de tror på andra. Själva vet de inget, hur ska de kunna göra det? Hur? Nej, de tror, och förmedlar det vidare så journalister tror och skriver om det. Sedan tror ett helt folk, en hel värld, att si eller så är det. Argumentet att 90-95% av klimatforskarna anser, handlar om samma sak.

Är du också less på tvången i politiken med vindkraft som granne och olika oförsvarliga tvingande energiskatter och certifikat, ska du söka dig till det organiserade motståndet i Föreningen Svenskt Landskapsskydd, FSL. Här finns fakta att hämta och en förening att stödja. 

Att vara skeptisk är det rätta förhållningssättet och apropå tro vill jag nämna Copernicus och Galileo Galilei. De båda jobbade i olika tidsåldrar men hade ännu sämre odds. De hade i princip hela världen emot sig, fick kyrkan (idag ekosofi-religionen) emot sig, men fick slutligen rätt. Galileo Galilei gav 1632 ut sina rön om att jorden cirkulerar runt solen och det var tvärs emot kyrkans uppfattning som sade att allt cikulerade runt jorden. Efter dom 1633 blev satt i husarrest resten av sitt liv för detta men kan sägas ha haft tur som fick behålla livet. Först år 2000 (efter 367 år) upphävde katolska kyrkan domen mot Gallileo Galilei.

I Sverige idag är det många som sökt efter något att tro på, efter det att de allra flesta övergivit tron på Kristendomen. Nu har människor blivit ekosofer, de tror på en grön omställning, biologisk mångfald och rovdjur, rovdjursreligionen. Och likt forna tider bryter man inte ostraffat mot den åsikten, att rovdjuren är viktiga i vårt samhälle. Att det försämrar våra möjligheter till skapandet av mervärden och gör det svårare i den globala konkurrensens tidevarv tas det ingen hänsyn till. Denna tro finns bland våra ministrar och deras tjänstemän och hur är det med högsta hönset själv, Fredrik Reinfeldt? Visst tror även han på den gröna omställningen och rovdjuren som vår tids frälsare?

Åter till rubriken.

Här handlar det om en avskyvärd företeelse i vårt moderna upplysta samhälle, propaganda. Ordet förknippas av många till Hitlertyskland där just Hitler vann ett demokratiskt val med påståenden om att ett visst folk var de onda på jorden och att det germanska tyska folket, den ariska rasen, var det eftersträvansvärda.

Vi har vår egen rovdjurspropaganda att skämmas för. Där utmålas människan som den onde och djuren, särskilt skadedjuret vargen, som den gode (att hylla, gynna och tillbedja). Det galna, elaka och inhumana i propagandan är att de som verkligen vet, och inte bara tror, dvs. de med kunskaper och egna erfarenheter (boende på landet, djuruppfödare, jägare och samer) är de som pekas ut som onda. Vi kan ana att det beror på att de är de enda som i sak kan kritisera rovdjursförvaltningens falska påståenden. Berörda av varg kan inte se något positivt med vargen. Tvärtom, de vittnar om: Merarbete, förloradede djur, ökade kostnader och förstörd livsglädje, m.a.o. död, misär och elände.   Ingen är mer ansvarig för att denna styggelse får fortgå än vår statsminister. Om vi drar en konsekvens av propagandan blir den som följer. Vägglössen är de goda och moderater de onda.

Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Orsaken till mycket ont.

Resultatet som ingen gläds över.

Här nedan kan orsaken till den polarisering, och splittring, som skett i samhället sedan fanatiker, fundamentalister och religionsfattiga ekosofer kommit till makten.

Det har skapats avgrunder mellan:

Stad och Land

Betraktare och Brukare

Teoretiker och Praktiker

Konsumenter och Producenter

Okunskap och Erfarenheter

WWF och Lantbruksnäringar

Ivrare och Drabbade

Tidningar och Ohörda

Fantasi och Verklighet

Dröm och Fakta

Flum och Sans

SNF-ledning och dess medlemmar

Myndigheter och Glesbygdsboende

Politiker och Folket

Rättsväsendet och Moralen

Här nedan ser vi ett exempel på hur åsiktsstyrningen av svenska befolkningen går till.
Inte svårt att öka förståelsen om man följer pengars väg, här är förra årets anslag till statens rovdjurspropaganda.

BESLUT
2011-04-28 Ärendenr:
NV-01654-11

Enl. sändlista

Bidrag till rovdjursinformatioii 2011

Beslut
Naturvårdsverket beslutar att for 2011 bevilja bidrag till de projekt och delprojekt som framgår av bilaga 1.
Av bilagan framgår också vilka ansökningar som avslagits.

Villkor for bidragen

Beviljat bidrag utbetalas av Naturvårdsverket efter rekvisition från bidragstagaren senast den 15 juni 2011. Om beviljade medel inte rekvireras innan 15 september kan bidraget komma att utebli. Bifogad rekvisitionsblankett ska användas.

Medel som inte förbrukas i enlighet med detta protokoll ska återbetalas.

Ekonomisk redovisning och slufrapport ska ha kommit in till Naturvårdsverket senast den 1 april 2012. Rapporten ska redovisa bakgrund, syfte/mål, åtgärder/aktiviteter, målgrupp, erfarenheter och utvärdering av resultat. Rapporten ska redovisa hur årets kriterier och prioriterade områden uppfyllts, samt hur samverkan fimgerat.

Bidragen konteras 2510, 35311,493277, 5341

Bedömning
Naturvårdsverket har bedömt ansökningarna enligt de kriterier och prioriterade områden nedan som angavs i utlysningen. Dessa bidrag är avsedda for projekt, inte for driftstöd. Den stora efterfrågan på medel har inneburit att flera ansökningar endast bifallits delvis.

BESÖK: STOCKHOLM -VALHALLAVÄGEN 195 ÖSTERSUND – FORSKARENS VÄG 5, HUS UB KIRUNA – KASERNGATAN 14 POST: 106 48 STOCKHOLM TEL: 08-698 10 00 FAX: 08-20 29 25
E-POST: REGISTRATOR@NATURVARDSVERKET.SE INTERNET: WWW.NATURVARDSVERKET.SE

Kriterier:
1. Bidra till ökad kunskap om förvaltningen och minskade konflikter kring rovdjur
2. Genomfbras i samarbete mellan flera aktörer
3. Avse insatser i län med stora rovdjur och för dem som berörs av rovdjuren. Prioriterade områden:
1. Genetisk förstärkning av den inavlade vargstammen
2. Kommunikation inom och vidareförmedling från Viltförvaltningsdelegationer
3. Det personliga mötet och infonnation genom dialog

Sammanfattning av sökta belopp och beviljade bidrag Sökande Sökt belopp Beslutat bidrag högst
Rovdjurscenter de 5 Stora 2 164 000 1 451 000
Rovdjurscentrum Grönklitt 9 108 000 1 500 000
Milj öorganisationer 5 308 000 1 417 000
Länsstyrelser 6 376 620 1 632 000
Totalt 22 956 620 6 000 000

Bakgrund
I regleringsbrevet 2011 fÖr Naturvårdsverket anger regeringen att Naturvårdsverket får använda anslaget Åtgärder för värdefull natur till kostnader för rovdjursinformation (Villkor för anslag 1:3, ap.2.2.).
Naturvårdsverket har utlyst bidrag för 6 miljoner kronor. Bidrag kunde sökas av rovdjurscenfra, ideella miljöorganisationer och länsstyrelser för projekt, inte driftsstöd. Ansökningar om nära 23 miljoner kronor kom in.

Detta beslut har fattats av avdelningschef Eva Thömelöf.

Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit Magnus Kristoffersson och Suzanne Kolare, den sistnämnda föredragande.

Eva Thörnelöf
Suzanne Kolare

Sändlista, samtliga sökande:
Länsstyrelserna i
Stockholm
Uppsala
Jönköping,
Kronoberg
Västra Götaland
Värmland
Örebro
Västmanland
Gävleborg
Dalarna
Västernorrland
Västerbotten,
Norrbotten
Rovdjurscentrum Grönklitt
Rovdjurscentret De 5 Stora
Nordanstigs naturskyddsförening
Svenska Jägareförbundet
Jägarnas riksförbund
Studiefrämjandet Mitt
Svenska Rovdjursföreningen
Världsnaturfonden WWF
Naturskyddsföreningen
Stiftelsen Nordens Ark
Svenska Ekoturismföreningen
Djurskyddet Sverige
Svenska Samernas Riksförbund
Naturskyddsföreningen Dalarna
Norrtälje naturvårdsstiftelse
Naturskyddsföreningen Värmland
Naturskyddsföreningen Uppsala län
Naturskyddsföreningen Östhammar
Vindelns naturskyddsförening
Folkaktionen för ny rovdjurspolitik
Mariebergsskogen AB
Kopia för kännedom:
Rådet för rovdjursfrågor, (e-post) Milj ödepartementet Jordbruksdepartementet

Bilaga 1

1. Rovdjurscentret De 5 Stora
Naturvårdsverket beviljar sammanlagt högst 1 451 000 kronor i bidrag till Rovdjurscentret De 5 Stora (org.nr. 802424-2227, NV-02941-11, NV-02981-
11) för följande projekt:
Genetisk förstärkning av vargstammen. Sammanlagt högst 144 000 kr för två delprojekt: föreläsningar för skolor och mindre organisationer, samt Portabel utställning och foldrar.
Det personliga mötet. Sammanlagt högst 1 307 000 kronor för fyra delprojekt:
Informationsfräffar/föreläsningar i samverkan med Studiefrämjandet, Naturhistoriska riksmuseet, Biotopia Uppsala, Skånes djurpark med flera. Seminarier. Hund & varg – skillnader, likheter, konflikter” i samarbete med Svenska Jägareförbundet, ”Rovdjursturism” i samarbete med Ekoturismföreningen samt ”Rovdjurens ekologiska roll” i samarbete med Svenska rovdjursförening.
Arbete med skolor. Rovdjursskola, utbildning av lärare, utbildning av aktörer att driva rovdjurskola. Utveckling av basutställningen.
Naturvårdsverket avslår de delar av ansökan från Rovdjurscentret De 5 Stora som gäller (NV-02942-11, NV-02941-11, NV-02981-11):

Genetisk förstärkning av vargstammen. Kurs om vargförvaltning och jakt samt skytteteknik.
• Personliga mötet. Projekten material till barnbok om fabodbruk och rovdjur.
• Viltförvaltningsdelegationema. Kompetenshöj ande kurser om biologi och förvaltning, lokal för dialogmöten, samt hearings med allmänheten.

2. Rovdjurscentrum Grönklitt

Naturvårdsverket beviljar sammanlagt högst 1 500 000 kronor till Rovdjurscentrum Grönklitt (org.nr 802425-5211, NV-02905-11) för följande projekt:

Utveckling av basutställningen, 200 000 kronor.
Aktiviteter och interaktiviteter för barn, 100 000 kronor.
Skolprojekt varg, björn, människa 220 000 kronor.
Rovdjursdagar, olika studiepaket 200 000 kr
Skolmaterial 150 000 kr
Rovdjuren i ekosystemet, utställning 150 000 kronor.
Björnsymposium 80 000 kr för 2011.
Tematiska utställningar på rovdjurscentrat, 300 000 kronor
Rovdjur och ny svenskar, 100 000 kronor.

Naturvårdsverket avslår ansökan från Rovdjurscentrum Grönklitt som gäller • Drifts-, personal- och lokalkostnader

Internationellt björnsymposium 2012
Rovdjur i saga/sägen och hos naturfolk
Att arbeta i skogen och möta rovdjur.
Information från Viltförvaltningsdelegationen.
Varg i världen.
Forskning, underlag för förvaltning.
Beteendestig Rovdjur i naturen.
Vargjakt och skyttesimulator.
Samverkan med Viltskadecenter. Ordna utställning på Rovdjurscentrum och ha tillgång till broschyrer samt miniutställningar, föreläsningar och marknadsföring.^
Internationell björnforskar/förvaltarträff Northern
Utöka björnutställningen.
Rovdjursspel för barn, tärningsspel.
Välkommen Värmland. Information om rovdjurscentret till olika aktörer i Värmland, en förberedelse för ev. fördelning av ansvarsområden mellan rovdjurscentra.
Rovdjur i samekulturen.

Bidrag till miljöorganisationer

Naturvårdsverket beviljar helt eller delvis ansökan om stöd från följande miljöorganisationer om sammanlagt 1 417 000 kronor.

3. Svenska Rovdjursföreningen (org.nr. 883202-3264, NV-02957-11) 116 000
kronor för rapport och möten om föreningens stängslingsverksamhet.

4. Svenska Rovdjursföreningen (org.nr. 883202-3264, NV-02961-11) i samarbete med Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF och Sveriges Omitologiska Förbund, 134 000 kronor för utbildning i lagar, politik, biologi samt kommimikation för organisationemas ledamöter i Viltförvaltningsdelegation

5. Världsnaturfonden WWF (org.nr. 802005-9823, NV-03020-11), 100 000 kronor för ”Att leva med rovdjur” med seminarieserie, studiecirklar och informationsmaterial i samarbete med Studiefrämjandet Distrikt Mitt.
6. Studiefrämjandet Distrikt Mitt (org.nr. 886500-4298, NV-02907-11), 400 000 kronor för tre projekt:
Rovdjursinformation genom folkbildning. Informationsmöten och tematräffar i samarbete med länsstyrelser, rovdjurscenfren. Viltskadecenter, forskningsprojekt, intresseorganisationer och universitet.

Utveckla mall för utvärderingsverktyget Easy Research.

Initiera kommunikationsplanering inom viltförvaltningsdelegationer. Fortsättning på fjolårets projekt i Gävleborgs län.

7. Stiftelsen Nordens Ark (org.nr. 854600-6191, NV-02978-11), 140 000 kronor för två projekt: utbildning i Rovdjurscenfrat de 5 Storas Rovdjursskola samt utbildning i grundskolor.

8. Svenska Ekoturismföreningen (org.nr. 802403-7247, NV-03053-11), 65 000 kronor för seminarium om rovdjursturism i samverkan med Rovdjurscentret De 5 stora.

9. Gävleborgs fäbodförening (org.nr. 885501-2632, NV-03080-11), 50 000 kronor för bok/broschyr ”Fäbodar och rovdjur förr och nu”.

10. Djurskyddet Sverige (org.nr. 802000-6832, NV-02911-11) 25 000 kronor
för broschyr om fem stora rovdjuren.

11. Naturskyddsföreningen Dalarna (org.nr. 883201-6706, NV-02923-11) i
samarbete med Jägareförbimdet Dalama, 52 000 kronor för utbildning av medlemmar i rovdjursspåming.

12. Naturskyddsföreningen Dalama (org.nr. 883201-6706, NV-2888-11), 75 000 kronor för bjöminformation i Dalamas skolor.

13. Norrtälje naturvårdsstiftelse (org.nr. 814401-0033, NV-2724-11), 200 000 kronor för utbildning för elever och pedagoger, föreläsningar med dialog för lokalbefolkning.

14. Naturskyddsföreningen Värmland (org.nr. 873201-3530, NV-02956-11) 60 000 kronor för att arrangera rovdjurss5anposium.

Bidrag till länsstyrelser
Naturvårdsverket beviljar helt eller delvis ansökningama om bidrag från följande länsstyrelser om totalt högst 1 632 000 kronor

15. Stockholms län (org.nr 202100-2247, NV-02945-11), 180 000 kronor, för
Samverkan i praktisk rovdjursförvaltning (möten och informationsmaterial ) samt dokimentera möte om hund och varg

16. Västra Götalands län (org.nr. 202100-2361, NV-2554, 2555, 2557-11), 260 000 kronor för dialogmöten om utsättning av varg i länet inkl. kostnader för deltagande av representanter från Viltförvaltningsdelegationen, samt projektet älgjakt och rovdjursförvaltning.

17. Värmlands län (org.nr. 202100-2395, NV-2807-11), 100 000 kronor för
att sprida information från Viltförvaltningsdelegationen genom workshops i ledamötemas egna organisationer

18. Örebro län (org.nr. 202100-2403, NV-03031-11, NV-03032-11), 100 000 kronor för att fortsätta skolinformationsprojektet med bland annat information om genetisk förstärkning av vargstammen.

19. Västmanlands län (org.nr. 202100-2411, NV-02949-11), 100 000 kronor
för Information rovdjursförvaltning. Sprida kunskap om nya rovdjurspolitiken genom fräffar i länet, utveckling av webb, informationsmaterial.

20. Gävleborgs län (org.nr. 202100-2437, 288 000 kronor för I dialog med länsstyrelsen – möte med andra än jaktliga organisationer, samt till nyhetsbrev, skolbroschyr om rovdjur.

21. Dalamas län (org.nr. 202100-2429, NV-0329-11) 100 000 kr för
Fältarbete med rovdjur, DVD som ska visas i naturum, skolor med mera.

22. Västernorrlands län (org.nr. 202100-2445, NV-03084-11, NV-03082-11)) 250 000 kronor för regionalt informationsmaterial om rovdjur och rovdjursförvaltning för skolor och för hemorganisationemas för ledamötema i viltförvaltningsdelegationen.

23. Västerbottens län (org.nr. 202100-2460, NV-03034-11, NV-03035-11), 170 000 kronor för rovdjursinformation i skolor i inlandet i samverkan med Naturskolan i Umeå. Utbildning och uppdatera broschyr.

24. Norrbottens län (org.nr. 202100-2478, NV-02982-11), 84 000 kronor för
fortbildning av lärare om rovdjur, ett samarbete med Luleå Miljöskola.

Avslag miljöorganisationer
Naturvårdsverket avslår ansökan för följande projekt från miljöorganisationer:

• Naturskyddsföreningen Nordanstig (NV-2722-11) i samarbete med Nordanstigs kommun. Besök på Rovdjurscentret De 5 stora för skolklasser.

• Naturskyddsförenmgen Uppsala län (NV-02944-11). Besök på Rovdjurscenfret De 5 stora för skolklasser.

• Naturskyddsföreningen Östhammar (NV-03102-11). Våra rovdjur – En föreläsning av fotograf vid möte.

• Naturskyddsföreningen Värmland (NV-02956-11). Rovdjur i skolan, personalkostnader och utbildningsmaterial.

• Svenska Rovdjursföreningen (NV-02959-11). Temahäfte ”Rovdjur och renar”.

• Vindelns naturskyddsförening (NV-03403-11). Temadagar i högstadieskolor i Vindeln, Bjurholm och Vännäs kommuner.

Folkaktionen för ny rovdjurspolitik (NV-03287-11). Studiecirklar för myndigheter och beslutsfattare om konsekvensema av koncentration av stora rovdjur.

• Stiftelsen Nordens ark (NV-02978-11). Mobil utställning, samt utbildning av lärarstuderande.

Avslag länsstyrelser
Naturvårdsverket avslår ansökningar om följande projekt från länsstyrelsema:

• Uppsala län (NV-02828-11). Utställning om rovdjur på Biotopia..

Jönköpings län (NV-03015-11, NV-03022-11).
a. Utomhusutställning vid naturum Store Mosse.
b. Informationsstöd åt länsstyrelsema i södra rovdjursförvaltningsområdet genom att anställa en informatör.

Kronobergs län (NV 04923-11). Ta fram korrmiunikationsplan om stora rovdjur.
Västra Götalands län (NV-02553-11, NV-02556-11, NV-02946-11 NV-2559-11).
a. Skolbroschyr, rovdjursskola och utbildningsfilm om rovdjur.
b. Massmediafräning av faltpersonal Gävleborgs län (NV-03286-11)
a. Informationskampanj om CITES-arbetet
b. Utbildning och övrigt arbete inom viltförvaltningsdelegationen
c. Kommunikationsrollen som viltförvaltningsdelegat

Dalarnas län (NV-03272-11). Rovdjurstidning till alla hushåll i länet Västemorrlands län (NV-03084-11. Utbildning av ledamöter i Dialog för naturvården.
Norrbottens län (NV-02982-ll).Bok om bjömmöten

Avslag övriga
Naturvårdsverket avslår tre ansökningar eftersom de sökande inte har behörighet att söka dessa utlysta medel.
Mariebergsskogen AB (NV-03190-11) om att fortsätta verksamheten som finansierats av länsstyrelsens medel för akutgmpper (rovdjursguidning för skolor, rovdjursdag för allmänheten med mera).
Svenska samernas riksförbund, (NV-03052-11) för dialogmöten om rovdjur med ledamöter från viltförvaltningsdelegationer och allmänhet.
Svenska Jägareförbundet (NV-03285-11). Informationsmöte för media för att beskriva sambandet genetisk förstärkning av vargstammen och en begränsad vargstam.

Originalet hittas här.

Här kan läsas om en utvärdering av propagandan som gjordes 2009, inkl. anslagen för åsiktsstyrningen för 2007 och 2008 på slutet i dokumentet.

Kostnaden för propagandan avses öka till ca. 15 miljoner årligen. De som är födda senare än 1960 har fått lära sig falska budskap redan i småskolan och senare fått ta del av densamma i våra medier därefter.

Idag börjar hjärntvätten redan på dagis.

Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , ,