Månadsarkiv: januari 2012

Morgonens nyheter.

Propagandan i etern.

I dagens ekosändningar i Sveriges Radio får vi åter höra ett propagandainslag emot jakten i landet och ett förtal av jägarkåren.

Det är helt otillfredsställande, vargkramarmaffian har lierade överallt, t.o.m. på Luleå Tekniska Universitet.

Stämmer dåligt med verkligheten.

Vi som vet bättre vet att Naturvåldsvärket fortfarande bestämmer med järnhand, att skyddsjaktbeslut som delegerats till Länsstyrelserna fortsätter att beslutas av NVV, att skyddsjaktbesluten blivit färre, att vargstammen växer mer än tidigare och att rennäringens synpunkter väger lätt trots direkta olägenheter. Konkreta fakta är rena motsatsen mot vad dagens ekoinslag förmedlar. Men så är det med en statligt styrd propagandamaskin som verkar ha förlorat all kontakt med sans, verklighet och förnuft.

Så här blir resultatet.

Sammansättningen i Viltförvaltningsdelegationerna kommer inte att ha någon betydelse för rovdjurens utveckling i landet. Men däremot, och det har forskaren i detta sammanhang fullständigt missat, sammansättningen öppnar för storskogsbruket att i väsentlig grad skjuta ner älgstammen till så låga nivåer att den äventyrar rovdjurens överlevnad. På kuppen kommer jakt på älg att ställas in och upphöra, men det var väl också meningen?

Konsekvenser som inte svenska medier visar.

Det finns en annan sida av problematiken, en sida som inte kommer till allmän kännedom, läs här.

Faktaintresserad?

Den enda fristående webbsidan helt fri från statlig påverkan som redovisar löpande fakta om en orättfärdig rovdjurspolitik, studera: Vargfakta.

Svenska Rovdjursföreningen SRF.

Svenska Rovdjursföreningen SRF.
Denna förening är en märklig skapelse. Det kan anas att den är medvetet skapad av de krafter som engagerade sig i Projekt Varg på 70-talet för att återintroducera vargen i Skandinavien. Mycket talar för den hypotesen och att tidigare chefer på Naturvårdsverket genomdrivit idén med föreningen för att skapa ett opinionsorgan FÖR varg i landet. Att samma f.d. chefer har låtit SRF få status som remissinstans i rovdjursfrågan styrker teorin. Starkare skäl ändå är kanske att samma f.d. chefer för rovdjuren på NVV fått styrelseuppdrag i föreningen efter sina resp. pensioneringar. Troligen är det också samma f.d. chefer som sett till att samma förening fått statlig hjälp med att bygga upp webbsidan och därefter årliga ekonomiska bidrag för alla möjliga olika projekt med målsättningen att sprida positiva uppgifter om varg och övriga stora rovdjur. Ett statligt propagandaorgan helt enkelt, och med ett klart uttalat hat emot jakt och jägare.

Kritik av utlandet.
I våra medier, tidningar, radio och TV hör vi ofta våra makthavare kritisera och ondgöra sig över förhållanden i andra länder. Det kan röra sig om begränsad yttrandefrihet, fängsling av journalister, bristande rättsordning och propaganda riktade mot små barn. Dessa brister i vår omvärld reagerar vi svenskar negativt på, vi delar våra toppolitikers kritik. Att se befolkningen i Nordkorea stå i mängder och gråta över sin ledares bortgång, en ledare som satsat pengarna på armen och kärnvapen i stället för till mat åt sin svältande befolkning är upprörande.

Vår egen ordning.
Men hur har vi det på hemmaplan? Det finns ett talesätt som säger att man ska städa framför egen dörr liksom att man inte ska kasta sten när man sitter i glashus.

I vårt eget land har vi matats med en statligt finansierad rovdjurspropaganda i snart 40 år. Den riktar sig även här till småbarn. Liksom i Nordkorea får förskolebarn besök av specialutbildade individer som åker omkring i landet och berättar om varg och rovdjur i positiva ord. I skolan matas barnen med samma sak i skolböcker och även lärarna har utbildats för att sprida samma vinklade falska uppgifter.

Inget att diskutera.
Samtidigt är det bland de klokaste på jorden en odiskutabel empiri att vi människor formar vår omgivning efter behag och, om vi ska ha varg i vår omgivning eller inte är en politisk och filosofisk fråga. Vetenskapen kan inte ge svar. Vi har dessutom facit från hela västvärlden om hur det är att leva utan varg. Det har gått fantastiskt bra, inga arter har försvunnit och inga negativa konsekvenser finns beskrivna.

Subjektiva medier.
Våra tidigare nämnda medier i Sverige är också involverade i rovdjurspropagandan. Det är svårt att tro att landets samtliga chefredaktörer fullständigt har köpt rovdjurspropagandans falska påståenden. Är det så illa i även vårt land, likt de länder makthavarna kritiserar, att bara en version av sanningen får presenteras folket, maktens sanning. Vi har ju faktiskt ett ord för detta, DET POLITISKT KORREKTA. Våra medier har i alla fall NOLL intresse av att visa vårt lands OPPOSITIONELLAS version och åsikter. På våra största tidningar är det helt omöjligt, och på övriga tidningar nästan omöjligt, att få kritiska debattartiklar om rovdjurspolitiken tryckta.

Omstritt rättssystem.
Rättsväsendet är stark inkopplat i frågor om rovdjuren. Antagna brott leder till stora direkta polisiära insatser. Här saknas inte resurser. Anhållna misstänkta omskrivs som den värsta sortens förbrytare och straffskalan har höjts. Går ej brott att styrkas eller det visar sig vara en okynnesanmälan (sådant förekommer och har ökat) ligger brottet ändå kvar i statistiken som ett illegalt brott mot de stora rovdjuren.

Det är ännu värre faktiskt. Förra året antogs en lag om att blott planering av ett illegalt brott gällande de stora rovdjuren ska vara åtalbart. Och trots frågor har det inte uttalats vad som avses. Nästa steg blir väl att åtala människorna i Sverige för drömmar. Usch vilket land vi lever i!

Propagandaorgan är bl.a. WWF, SNF, SRF och Studiefrämjandet.
Bidragande till denna oordning är SRF och tjänstemän på Naturvårdsverkets rovdjursavdelning med lierade likasinnade inom WWF och SNF. Under fjolåret fick vi en ny betald informationsspridare, Studiefrämjandet. De sålde sitt goda renommé och iklädde sig rollen som nyttig idiot under propagandans mantel.

Här kan läsas ett utmärkt exempel på hur lögner förmedlas till våra barn.

Och här fantasiförmedlas det hej vilt och jägarkåren smutskastas. Ska staten bekosta fantasifoster?

 

Epilog.
Så, vad tycker ni, har vi anledning att yvas? Ska svenska makthavare fortsätta kritisera andra utan att bry sig om bry sig om vårt eget hus?

Rekommenderas.
PS! Den som vill veta fakta om vargen rekommenderas den bästa korrekta webbsidan som finns, Vargfakta.  Staten har sina egna men de sprider medvetet vinklad, styrd och falsk information, det är propagandan. Det finns belagt i skrift att anledningen till informationen är att få svenska folket att acceptera varg. Hur ska det gå till om man inte framställer den som viktig och god? Vargfakta å andra sidan drivs i huvudsak ideellt med små privata stöd. Staten stöder endast den information om rovdjuren som framställer rovdjuren i positiv dager. DS.

Nytt skyddsjaktbeslut.

Så har vi då fått uppleva en dag med en ny uppgift från Naturvårdsverket, där de under galgen från regeringen har delgivit vissa länsstyrelser rätten till skyddsjaktbeslut. Men varför inte länsstyrelserna i Väster- och Norrbotten? Där dyker det ju också upp vargar som orsakar olägenheter som därför aktualiserar skyddsjaktsbeslut? Ja, det är väl som vanligt, Naturvårdsverket har inte tänkt hela vägen. Dagens beslut är en minskning ifrån de beslut om licensjakt + skyddsjakt som varit tidigare. Att det i pressen framställs som en fördubbling är endast ett kvitto på journalisternas okunskap och ointresse i ämnet. De vet egentligen inget om vad de skriver.

Dagens beslut är i vart fall ingen ökning jämfört med tidigare utan en definitiv minskning av de nödvändiga avlivningarna. Hur man än räknar kommer det att visa sig att man år 2012 inte tog saken på tillräckligt allvar utan lät vargstammen fortsätta växa. Ökningen av stammen leder obönhörligen till en allt värre proteströrelse och fördömande av regeringens politik. Den som är så korkad att han eller hon tror att vargen behövs i vårt samhälle kommer att få uppleva nya erfarenheter. Men det förstår de ännu inte, de som blivit hjärntvättade av statens rovdjurspropaganda ifrån barnsben. Det är en skam för ett västland att tillämpa denna åsiktspåverkan på 2000-talet. Ingen i Sveriges riksdag kan förklara varför vi ska ha varg i Skandinavien idag. Kanske någon säger: EU säger så. Men vadå, har vi övergivit vår beslutsrätt helt och hållet? Alltså förklara anledningen för tusan. Då är den bistra sanningen den att ingen kan ge en vetenskaplig förklaring som svar. Det handlar inte om vetenskap, det är en religiös fråga eller näst därintill.

Rovdjurspolitiken som den drivs idag är ett tecken på den dårskap som tillåts verka i vårt moderna samhälle. Vissa tokar ställer krav på dem som blir drabbade att acceptera olägenheter medans de som försvarar dumheterna inte vill svara för kostnaderna. Så är det, rovdjurspolitiken drivs av individer utan ansvar på vänsterkanten, MP och V. Till den skaran hör här och häpna även FP. Ingen av försvararna av denna idiotiska politik har någon enda gång lyckats presentera konkreta anledningar och motiv till varför vi ska ha varg i landet. De är endast ett offer för en osaklig rovdjurspropaganda, stackars människor och stackars oss som får lida av okunniga makthavare.

GYNNSAM BEVARANDESTATUS – GLÖM DET

Smaka på uttrycket ”Gynnsam bevarandestatus”. Vad betyder det på begriplig svenska? Det är det nog ingen som riktigt vet.

Gynnsam bevarandestatus för Sveriges vargar kommer helt säkert aldrig att uppnås. Hur kan jag nu vara så säker på det? Jo det skulle ju i praktiken innebära att alla anställda och andra funktionärer som sysslar med vargar hos NVV och Länsstyrelserna och även de på Grimsö forskningsstation m.fl. då skulle bli utan uppdrag och arbete. När gynnsam bevarandestatus börjar närma sig för vargen så kommer de att uppfinna allehanda lösningar som medför att de kan få stanna kvar på sina åtråvärda och inkomstbringande anställningar. Så kommer det nog att stå och pumpa på med påföljd att denna makabra cirkus kommer att leva vidare för lång tid framåt. Den översta stegpinnen kommer alltid att saknas. Detta betyder att landsbygden här får ytterligare en tackling mot avgrunden!

Besvärligt väder.

Länge sedan jag bidraget med text på denna sida men det har sina orsaker. Här i Östra Jämtland har det snöat som bara den. Till Jul hade vi 50 cm. men så fick vi plusgrader och så kom stormen på Annandagens första timmar. Strömmen och telefonlinjen försvann. Det innebar rensning av träd som blåst över telefonlinan samt reparationer av brotten. Nu vet jag hur det ser ut uppe i Telias stolpar efter landsvägen. Det har jag varit tvungen att göra 2 ggr efter jul. Dessutom har det snöat mer, + 40 cm. Jag har mätt nu. De 50 cm vi hade sjönk ihop till 30 men nu har vi 70 cm. Från Telia har inget hörts trots felanmälan på Annandagen. Det pratas om infrastruktur samtidigt som de gör sig av med servicepersonalen. Dålig stil, mycket dålig, och politikerna säger just inget. Här i glesbygden har vi lägsta prioritet, så låg så den inte ens märks.

Snöskottning för hand och dessa reparationer tömde mig på krafter att tänka klart och formulera något. Men som en skänk från ovan fick jag ett mail från en klok bekant som skrivit några rader om gynnsam bevarandestatus. Det passar bra med den pessimistiska vädersituationen som rått sista veckan. Håll till godo. Jag lägger in det här ovan.