Månadsarkiv: oktober 2012

ÖP:s förtryck av centers tidigare kärnväljare eskalerar.

Medierna förnekar sig inte, de tar rovdjuren och politiken i försvar.

Östersundsposten fortsätter med en ledare  som, är ett övergrepp på en stor del av länets befolkning varav många är f.d. centerväljare, utan helhetssyn och utan försök att spegla myntets andra sida, orsaken med andra ord. I stället sätts ett likhetstecken mellan jakt och livsstilskriminalitet. Varför informeras inte om att även okynnesanmälningar om jakt på rovdjur som saknar grund hamnar i statistiken som grova brott, liksom fall där ett dött rovdjur påträffas och faktiskt även när sändare på rovdjur slutat sända pga. att batteriet tagit slut? Det är inte endast otroligt fräckt att skriva som ÖP gjort, det genomsyras av ett riktat hat.

Brottförebyggande rådet, BRÅ, förekommer flera ggr. i ledaren, men har ledarskribenten verkligen läst vad BRÅ skriver i sina slutsatser och vilka som finansierar dem?
I BRÅ:s, Rapport 2007:22, Illegal jakt på stora rovdjur, Konflikt i laglöst land, hittar vi följande i Förordet:

”Projektet har huvudsakligen finansierats med medel från Naturvårdsverket.
Medieanalysen har delfinansierats av Världsnaturfonden,
WWF. Till projektet har en referensgrupp varit knuten, bestående av
kammaråklagare Christer Jarlås (Åklagarmyndigheten), kriminalkommissarie
Henrik Forssblad (Rikspolisstyrelsen), avdelningsdirektör Robert
Franzén (Naturvårdsverket), rovdjursansvarige Lotta Samuelson
(Världsnaturfonden) och projektledare Mats Forslund (Världsnaturfonden).”

För alla insatta i frågan vet att Robert Franzén, (f.d. chef för rovdjuren på Naturvårdsverket, numera styrelsemedlem i SRF), WWF och Christer Jarlås, Åklagarmyndigheten, samtliga har uttalat stöd för rovdjuren och då kan misstänkas att åsikten om jägarkåren är den motsatta. Rikspolisstyrelsens åsikter i frågan är obekant för författaren, men däremot är det känt att RPS genom föreskrifter producerat ett flertal allt strängare krav på jägarkårens förvaring av vapen, som nu i efterhand har visat sig varit utan effekt. Men dyrare för jägarna blev det. Att Naturvårdsverket har åsiktsstyrt hela svenska folket bör nämnas i sammanhanget.

Här kan vi läsa en nyanserad bild av BRÅ:s rapport.  Denna rapport har därefter tagits som sanning i frågan, och självklart så av rovdjursutredaren Lars-Erik Liljelund, här en annan mycket läsvärd kommentar i ämnet.

Att leva med rovdjuren.

Om ÖP:s ledarskribent ändå förmedlat en någorlunda sann bild av verkligheten, till exempel ett aktuellt fall som denna.  Då kan man ana att det inte står rätt till i samhället idag. Och hur det har kunnat bli så här kan förklaras genom förra inlägget på bloggen. 

Rättsövergrepp inom länet blundas det för, det skrivs det inget om.

I länet har en handfull jägare suttit frihetsberövade i 17 dagar efter påstått grovt jaktbrott.  De blev fråntagna sina vapen och har förlorat höstens jakt. De har blivit straffade utan dom, inte ens åtalade har de ännu blivit. Det har alltså hänt inom länet, som ÖP borde skildra, men denna händelse har inte ÖP ägnat en rad. Vilken annan grupp människor behandlas så? Frågan att ställa blir: Vems ärenden springer ÖP? Är det centerns, regeringens eller WWF och Naturskyddsföreningens?

För att anknyta till BRÅ igen.

Jag gissar på att BRÅ kan visa att, om man ska generalisera om kollektiv som ÖP gör, att Polisen drabbas av relativt fler anmälningar än jägarkåren samt att nästan inga poliser alls döms. Detta förbises totalt, eller ännu hellre är okänt av ÖP, och används som verktyg när de formulerar artiklar som misstänkliggör nästan samtliga Jämtar. Fullständigt aningslöst tillåter chefredaktören på ÖP att oklarheter och påhopp får första plats i tidningen. Hur artiklarna och ledaren gynnar centerpartiet förstår inte jag. Därför ska jag skicka in en fråga om det, den frågan borde ledaransvariga på ÖP kunna besvara. Tillåt mig gissa, ÖP drar centern ner i smutsen med förlorade riksdagsplatser som resultat, och inte endast den orättfärdiga rovdjurspolitiken med centerministrar som ansvariga. Eller hur var det nu är det nu, är det WWF som slagit klorna i centern? I WWF:s handlingsplan återfinner vi nämligen centerns miljö- och energipolitik. Är centern endast nyttiga idioter åt WWF?

Vad menar ledarskribenten?

Ledarskribent Sven-Olov Lööv påstår i ÖP:s ledare att tjuvjägarna manipulerar olika opinioner. Vilka då och hur då, vore intressant att veta. Jämfört med Naturvårdsverkets s.k. informationssatsningar och faktaförmedlingar med det formulerade målet att få svenska folket att acceptera rovdjuren och att lära oss att samexistera med vargen, den s.k. propagandan, är det rent skrattretande.

Sven-Olov Lööv kan väl inte mena medierna och tidningarna? Där är det ju regel att inte få rovdjurskritiska insändare eller debattinlägg publicerade, det är svårt även på tidningarnas webbsidor. ÖP är ett gott exempel på detta. Redan på lördag fanns uppgiften att 2 älgjägare oberoende av varandra skjutit 2 olika björnar i självförsvar, på ÖP:s webbsida.  Jag skrev själv en kommentar där i lördag med uppgiften att dessa jägare tvingas ut i skogen för att fylla den avskjutning av älg som länsstyrelsen och markägaren förväntar sig att de ska göra om de vill behålla jakträtten. Det sker idag med den rovdjurspolitik och björnstam vi har under direkt livsfara. Tacken för detta blir misstanke om grovt jaktbrott, fråntagna vapen och ännu 2 fall i statistiken om grovt jaktbrott. Jag hänvisade naturligtvis till lördagens påhopp på jägarkåren om utbredd kriminalitet. Men se, inte ens det kunde den rovdjursfrälsta och jägarfördömande  Östersundsposten acceptera som en kommentar på webben.

För klarhets skull, härom råder inga tvivel.

Jag försvarar inte lagbrott, absolut inte.
Men ingen behöver uppträda så aningslöst som att tro att lagstiftningen inte spelar någon roll. Stiftas lagar som inte vinner gehör, eller kan förstås av folket, kommer lagöverträdelser som ett naturligt svar. Den som försöker tvinga folk till lydnad med hjälp av pengar och media befinner sig redan inne på diktaturers spelplan.

Märkt , , , , , , , , , , , , ,

Orsaken till mycket ont.

Resultatet som ingen gläds över.

Här nedan kan orsaken till den polarisering, och splittring, som skett i samhället sedan fanatiker, fundamentalister och religionsfattiga ekosofer kommit till makten.

Det har skapats avgrunder mellan:

Stad och Land

Betraktare och Brukare

Teoretiker och Praktiker

Konsumenter och Producenter

Okunskap och Erfarenheter

WWF och Lantbruksnäringar

Ivrare och Drabbade

Tidningar och Ohörda

Fantasi och Verklighet

Dröm och Fakta

Flum och Sans

SNF-ledning och dess medlemmar

Myndigheter och Glesbygdsboende

Politiker och Folket

Rättsväsendet och Moralen

Här nedan ser vi ett exempel på hur åsiktsstyrningen av svenska befolkningen går till.
Inte svårt att öka förståelsen om man följer pengars väg, här är förra årets anslag till statens rovdjurspropaganda.

BESLUT
2011-04-28 Ärendenr:
NV-01654-11

Enl. sändlista

Bidrag till rovdjursinformatioii 2011

Beslut
Naturvårdsverket beslutar att for 2011 bevilja bidrag till de projekt och delprojekt som framgår av bilaga 1.
Av bilagan framgår också vilka ansökningar som avslagits.

Villkor for bidragen

Beviljat bidrag utbetalas av Naturvårdsverket efter rekvisition från bidragstagaren senast den 15 juni 2011. Om beviljade medel inte rekvireras innan 15 september kan bidraget komma att utebli. Bifogad rekvisitionsblankett ska användas.

Medel som inte förbrukas i enlighet med detta protokoll ska återbetalas.

Ekonomisk redovisning och slufrapport ska ha kommit in till Naturvårdsverket senast den 1 april 2012. Rapporten ska redovisa bakgrund, syfte/mål, åtgärder/aktiviteter, målgrupp, erfarenheter och utvärdering av resultat. Rapporten ska redovisa hur årets kriterier och prioriterade områden uppfyllts, samt hur samverkan fimgerat.

Bidragen konteras 2510, 35311,493277, 5341

Bedömning
Naturvårdsverket har bedömt ansökningarna enligt de kriterier och prioriterade områden nedan som angavs i utlysningen. Dessa bidrag är avsedda for projekt, inte for driftstöd. Den stora efterfrågan på medel har inneburit att flera ansökningar endast bifallits delvis.

BESÖK: STOCKHOLM -VALHALLAVÄGEN 195 ÖSTERSUND – FORSKARENS VÄG 5, HUS UB KIRUNA – KASERNGATAN 14 POST: 106 48 STOCKHOLM TEL: 08-698 10 00 FAX: 08-20 29 25
E-POST: REGISTRATOR@NATURVARDSVERKET.SE INTERNET: WWW.NATURVARDSVERKET.SE

Kriterier:
1. Bidra till ökad kunskap om förvaltningen och minskade konflikter kring rovdjur
2. Genomfbras i samarbete mellan flera aktörer
3. Avse insatser i län med stora rovdjur och för dem som berörs av rovdjuren. Prioriterade områden:
1. Genetisk förstärkning av den inavlade vargstammen
2. Kommunikation inom och vidareförmedling från Viltförvaltningsdelegationer
3. Det personliga mötet och infonnation genom dialog

Sammanfattning av sökta belopp och beviljade bidrag Sökande Sökt belopp Beslutat bidrag högst
Rovdjurscenter de 5 Stora 2 164 000 1 451 000
Rovdjurscentrum Grönklitt 9 108 000 1 500 000
Milj öorganisationer 5 308 000 1 417 000
Länsstyrelser 6 376 620 1 632 000
Totalt 22 956 620 6 000 000

Bakgrund
I regleringsbrevet 2011 fÖr Naturvårdsverket anger regeringen att Naturvårdsverket får använda anslaget Åtgärder för värdefull natur till kostnader för rovdjursinformation (Villkor för anslag 1:3, ap.2.2.).
Naturvårdsverket har utlyst bidrag för 6 miljoner kronor. Bidrag kunde sökas av rovdjurscenfra, ideella miljöorganisationer och länsstyrelser för projekt, inte driftsstöd. Ansökningar om nära 23 miljoner kronor kom in.

Detta beslut har fattats av avdelningschef Eva Thömelöf.

Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit Magnus Kristoffersson och Suzanne Kolare, den sistnämnda föredragande.

Eva Thörnelöf
Suzanne Kolare

Sändlista, samtliga sökande:
Länsstyrelserna i
Stockholm
Uppsala
Jönköping,
Kronoberg
Västra Götaland
Värmland
Örebro
Västmanland
Gävleborg
Dalarna
Västernorrland
Västerbotten,
Norrbotten
Rovdjurscentrum Grönklitt
Rovdjurscentret De 5 Stora
Nordanstigs naturskyddsförening
Svenska Jägareförbundet
Jägarnas riksförbund
Studiefrämjandet Mitt
Svenska Rovdjursföreningen
Världsnaturfonden WWF
Naturskyddsföreningen
Stiftelsen Nordens Ark
Svenska Ekoturismföreningen
Djurskyddet Sverige
Svenska Samernas Riksförbund
Naturskyddsföreningen Dalarna
Norrtälje naturvårdsstiftelse
Naturskyddsföreningen Värmland
Naturskyddsföreningen Uppsala län
Naturskyddsföreningen Östhammar
Vindelns naturskyddsförening
Folkaktionen för ny rovdjurspolitik
Mariebergsskogen AB
Kopia för kännedom:
Rådet för rovdjursfrågor, (e-post) Milj ödepartementet Jordbruksdepartementet

Bilaga 1

1. Rovdjurscentret De 5 Stora
Naturvårdsverket beviljar sammanlagt högst 1 451 000 kronor i bidrag till Rovdjurscentret De 5 Stora (org.nr. 802424-2227, NV-02941-11, NV-02981-
11) för följande projekt:
Genetisk förstärkning av vargstammen. Sammanlagt högst 144 000 kr för två delprojekt: föreläsningar för skolor och mindre organisationer, samt Portabel utställning och foldrar.
Det personliga mötet. Sammanlagt högst 1 307 000 kronor för fyra delprojekt:
Informationsfräffar/föreläsningar i samverkan med Studiefrämjandet, Naturhistoriska riksmuseet, Biotopia Uppsala, Skånes djurpark med flera. Seminarier. Hund & varg – skillnader, likheter, konflikter” i samarbete med Svenska Jägareförbundet, ”Rovdjursturism” i samarbete med Ekoturismföreningen samt ”Rovdjurens ekologiska roll” i samarbete med Svenska rovdjursförening.
Arbete med skolor. Rovdjursskola, utbildning av lärare, utbildning av aktörer att driva rovdjurskola. Utveckling av basutställningen.
Naturvårdsverket avslår de delar av ansökan från Rovdjurscentret De 5 Stora som gäller (NV-02942-11, NV-02941-11, NV-02981-11):

Genetisk förstärkning av vargstammen. Kurs om vargförvaltning och jakt samt skytteteknik.
• Personliga mötet. Projekten material till barnbok om fabodbruk och rovdjur.
• Viltförvaltningsdelegationema. Kompetenshöj ande kurser om biologi och förvaltning, lokal för dialogmöten, samt hearings med allmänheten.

2. Rovdjurscentrum Grönklitt

Naturvårdsverket beviljar sammanlagt högst 1 500 000 kronor till Rovdjurscentrum Grönklitt (org.nr 802425-5211, NV-02905-11) för följande projekt:

Utveckling av basutställningen, 200 000 kronor.
Aktiviteter och interaktiviteter för barn, 100 000 kronor.
Skolprojekt varg, björn, människa 220 000 kronor.
Rovdjursdagar, olika studiepaket 200 000 kr
Skolmaterial 150 000 kr
Rovdjuren i ekosystemet, utställning 150 000 kronor.
Björnsymposium 80 000 kr för 2011.
Tematiska utställningar på rovdjurscentrat, 300 000 kronor
Rovdjur och ny svenskar, 100 000 kronor.

Naturvårdsverket avslår ansökan från Rovdjurscentrum Grönklitt som gäller • Drifts-, personal- och lokalkostnader

Internationellt björnsymposium 2012
Rovdjur i saga/sägen och hos naturfolk
Att arbeta i skogen och möta rovdjur.
Information från Viltförvaltningsdelegationen.
Varg i världen.
Forskning, underlag för förvaltning.
Beteendestig Rovdjur i naturen.
Vargjakt och skyttesimulator.
Samverkan med Viltskadecenter. Ordna utställning på Rovdjurscentrum och ha tillgång till broschyrer samt miniutställningar, föreläsningar och marknadsföring.^
Internationell björnforskar/förvaltarträff Northern
Utöka björnutställningen.
Rovdjursspel för barn, tärningsspel.
Välkommen Värmland. Information om rovdjurscentret till olika aktörer i Värmland, en förberedelse för ev. fördelning av ansvarsområden mellan rovdjurscentra.
Rovdjur i samekulturen.

Bidrag till miljöorganisationer

Naturvårdsverket beviljar helt eller delvis ansökan om stöd från följande miljöorganisationer om sammanlagt 1 417 000 kronor.

3. Svenska Rovdjursföreningen (org.nr. 883202-3264, NV-02957-11) 116 000
kronor för rapport och möten om föreningens stängslingsverksamhet.

4. Svenska Rovdjursföreningen (org.nr. 883202-3264, NV-02961-11) i samarbete med Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF och Sveriges Omitologiska Förbund, 134 000 kronor för utbildning i lagar, politik, biologi samt kommimikation för organisationemas ledamöter i Viltförvaltningsdelegation

5. Världsnaturfonden WWF (org.nr. 802005-9823, NV-03020-11), 100 000 kronor för ”Att leva med rovdjur” med seminarieserie, studiecirklar och informationsmaterial i samarbete med Studiefrämjandet Distrikt Mitt.
6. Studiefrämjandet Distrikt Mitt (org.nr. 886500-4298, NV-02907-11), 400 000 kronor för tre projekt:
Rovdjursinformation genom folkbildning. Informationsmöten och tematräffar i samarbete med länsstyrelser, rovdjurscenfren. Viltskadecenter, forskningsprojekt, intresseorganisationer och universitet.

Utveckla mall för utvärderingsverktyget Easy Research.

Initiera kommunikationsplanering inom viltförvaltningsdelegationer. Fortsättning på fjolårets projekt i Gävleborgs län.

7. Stiftelsen Nordens Ark (org.nr. 854600-6191, NV-02978-11), 140 000 kronor för två projekt: utbildning i Rovdjurscenfrat de 5 Storas Rovdjursskola samt utbildning i grundskolor.

8. Svenska Ekoturismföreningen (org.nr. 802403-7247, NV-03053-11), 65 000 kronor för seminarium om rovdjursturism i samverkan med Rovdjurscentret De 5 stora.

9. Gävleborgs fäbodförening (org.nr. 885501-2632, NV-03080-11), 50 000 kronor för bok/broschyr ”Fäbodar och rovdjur förr och nu”.

10. Djurskyddet Sverige (org.nr. 802000-6832, NV-02911-11) 25 000 kronor
för broschyr om fem stora rovdjuren.

11. Naturskyddsföreningen Dalarna (org.nr. 883201-6706, NV-02923-11) i
samarbete med Jägareförbimdet Dalama, 52 000 kronor för utbildning av medlemmar i rovdjursspåming.

12. Naturskyddsföreningen Dalama (org.nr. 883201-6706, NV-2888-11), 75 000 kronor för bjöminformation i Dalamas skolor.

13. Norrtälje naturvårdsstiftelse (org.nr. 814401-0033, NV-2724-11), 200 000 kronor för utbildning för elever och pedagoger, föreläsningar med dialog för lokalbefolkning.

14. Naturskyddsföreningen Värmland (org.nr. 873201-3530, NV-02956-11) 60 000 kronor för att arrangera rovdjurss5anposium.

Bidrag till länsstyrelser
Naturvårdsverket beviljar helt eller delvis ansökningama om bidrag från följande länsstyrelser om totalt högst 1 632 000 kronor

15. Stockholms län (org.nr 202100-2247, NV-02945-11), 180 000 kronor, för
Samverkan i praktisk rovdjursförvaltning (möten och informationsmaterial ) samt dokimentera möte om hund och varg

16. Västra Götalands län (org.nr. 202100-2361, NV-2554, 2555, 2557-11), 260 000 kronor för dialogmöten om utsättning av varg i länet inkl. kostnader för deltagande av representanter från Viltförvaltningsdelegationen, samt projektet älgjakt och rovdjursförvaltning.

17. Värmlands län (org.nr. 202100-2395, NV-2807-11), 100 000 kronor för
att sprida information från Viltförvaltningsdelegationen genom workshops i ledamötemas egna organisationer

18. Örebro län (org.nr. 202100-2403, NV-03031-11, NV-03032-11), 100 000 kronor för att fortsätta skolinformationsprojektet med bland annat information om genetisk förstärkning av vargstammen.

19. Västmanlands län (org.nr. 202100-2411, NV-02949-11), 100 000 kronor
för Information rovdjursförvaltning. Sprida kunskap om nya rovdjurspolitiken genom fräffar i länet, utveckling av webb, informationsmaterial.

20. Gävleborgs län (org.nr. 202100-2437, 288 000 kronor för I dialog med länsstyrelsen – möte med andra än jaktliga organisationer, samt till nyhetsbrev, skolbroschyr om rovdjur.

21. Dalamas län (org.nr. 202100-2429, NV-0329-11) 100 000 kr för
Fältarbete med rovdjur, DVD som ska visas i naturum, skolor med mera.

22. Västernorrlands län (org.nr. 202100-2445, NV-03084-11, NV-03082-11)) 250 000 kronor för regionalt informationsmaterial om rovdjur och rovdjursförvaltning för skolor och för hemorganisationemas för ledamötema i viltförvaltningsdelegationen.

23. Västerbottens län (org.nr. 202100-2460, NV-03034-11, NV-03035-11), 170 000 kronor för rovdjursinformation i skolor i inlandet i samverkan med Naturskolan i Umeå. Utbildning och uppdatera broschyr.

24. Norrbottens län (org.nr. 202100-2478, NV-02982-11), 84 000 kronor för
fortbildning av lärare om rovdjur, ett samarbete med Luleå Miljöskola.

Avslag miljöorganisationer
Naturvårdsverket avslår ansökan för följande projekt från miljöorganisationer:

• Naturskyddsföreningen Nordanstig (NV-2722-11) i samarbete med Nordanstigs kommun. Besök på Rovdjurscentret De 5 stora för skolklasser.

• Naturskyddsförenmgen Uppsala län (NV-02944-11). Besök på Rovdjurscenfret De 5 stora för skolklasser.

• Naturskyddsföreningen Östhammar (NV-03102-11). Våra rovdjur – En föreläsning av fotograf vid möte.

• Naturskyddsföreningen Värmland (NV-02956-11). Rovdjur i skolan, personalkostnader och utbildningsmaterial.

• Svenska Rovdjursföreningen (NV-02959-11). Temahäfte ”Rovdjur och renar”.

• Vindelns naturskyddsförening (NV-03403-11). Temadagar i högstadieskolor i Vindeln, Bjurholm och Vännäs kommuner.

Folkaktionen för ny rovdjurspolitik (NV-03287-11). Studiecirklar för myndigheter och beslutsfattare om konsekvensema av koncentration av stora rovdjur.

• Stiftelsen Nordens ark (NV-02978-11). Mobil utställning, samt utbildning av lärarstuderande.

Avslag länsstyrelser
Naturvårdsverket avslår ansökningar om följande projekt från länsstyrelsema:

• Uppsala län (NV-02828-11). Utställning om rovdjur på Biotopia..

Jönköpings län (NV-03015-11, NV-03022-11).
a. Utomhusutställning vid naturum Store Mosse.
b. Informationsstöd åt länsstyrelsema i södra rovdjursförvaltningsområdet genom att anställa en informatör.

Kronobergs län (NV 04923-11). Ta fram korrmiunikationsplan om stora rovdjur.
Västra Götalands län (NV-02553-11, NV-02556-11, NV-02946-11 NV-2559-11).
a. Skolbroschyr, rovdjursskola och utbildningsfilm om rovdjur.
b. Massmediafräning av faltpersonal Gävleborgs län (NV-03286-11)
a. Informationskampanj om CITES-arbetet
b. Utbildning och övrigt arbete inom viltförvaltningsdelegationen
c. Kommunikationsrollen som viltförvaltningsdelegat

Dalarnas län (NV-03272-11). Rovdjurstidning till alla hushåll i länet Västemorrlands län (NV-03084-11. Utbildning av ledamöter i Dialog för naturvården.
Norrbottens län (NV-02982-ll).Bok om bjömmöten

Avslag övriga
Naturvårdsverket avslår tre ansökningar eftersom de sökande inte har behörighet att söka dessa utlysta medel.
Mariebergsskogen AB (NV-03190-11) om att fortsätta verksamheten som finansierats av länsstyrelsens medel för akutgmpper (rovdjursguidning för skolor, rovdjursdag för allmänheten med mera).
Svenska samernas riksförbund, (NV-03052-11) för dialogmöten om rovdjur med ledamöter från viltförvaltningsdelegationer och allmänhet.
Svenska Jägareförbundet (NV-03285-11). Informationsmöte för media för att beskriva sambandet genetisk förstärkning av vargstammen och en begränsad vargstam.

Originalet hittas här.

Här kan läsas om en utvärdering av propagandan som gjordes 2009, inkl. anslagen för åsiktsstyrningen för 2007 och 2008 på slutet i dokumentet.

Kostnaden för propagandan avses öka till ca. 15 miljoner årligen. De som är födda senare än 1960 har fått lära sig falska budskap redan i småskolan och senare fått ta del av densamma i våra medier därefter.

Idag börjar hjärntvätten redan på dagis.

Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Många har ännu oskulden kvar, så himla less man blir.

Man blir så himla less.

I lördagens DN hittar jag en artikel på sid. 16 i bilagan DN.STHLM under, Orsak och verkan i naturen, med nedanstående rubrik.

”Fler rävar minskar risken för borrelia.

Rävskabben kom till landet för ca. 30 år sedan, då slogs mycket stora delar av rävpopulationen ut av skabben. Inom vissa områden dog mycket som 95% av rävarna. Stammen har inte sig än då skabben fortfarande slår ut rävar.
Utslagningen av rävarna ledde till att gnagare ökade sin population ordentligt.
Fästingar har även fått mycket bättre levnadsbetingelser av klimatförändringar och ökat lavinartat de senaste 25 åren. Gnagare (råttor, sorkar och möss till exempel) är närare av borrelia och andra bakterier, fästingen för sedan smittan vidare till oss.
Det är svåra sjukdomar som många människor drabbas av varje år på grund av fästingbett, de kan få ödesdigra konsekvenser om de inte botas i tid med antibiotika. Lidandet är enormt hos flera tusentals drabbade årligen.
Att sedan vissa jägare skjuter räv är riktigt illa men säkert på grund av okunskap, för stapelfödan för räv är gnagare. Fler rävar ger färre gnagare vilket i sin tur ger färre fästingar som bär på svåra smittor. Vi behöver mycket bättre vård för borreliadrabbade och större kunskaper hos jägare om orsak och verkan och värdet av fler rovdjur.” SLUT CITAT.

Räven har en marginell betydelse (för smågnagarna), i norr ingen alls. Där räcker inte ens samtliga predatorer till att förhindra smågnagarnas populationers cykler. De styrs i stället av tillgång på mat och sjukdomar. Rävskabben, och tillgången på räv, har svängt i många cykler de sista 30 åren. Varför inget om rävens dvärgbandmask?

 

Vad ska man säga, denna artikel är full av fel och skickar därför ett felaktigt beslut. Sådant brukar i dagligt tal kallas skitsnack. Men vänta nu, kanske budskapet var det viktiga för författaren och tidningens chefredaktör. Är det ett budskap ifrån offer av den statliga rovdjurspropagandan, en nyttig idiot i WWF-s anda, med rovdjuren som våra nya frälsare? Förmodligen, det skulle då stämma med den bild som DN drivit de senaste åren, påhopp och förtal mot en minoritet i landet, svensk jägarkår de med högst etik i sin utövning i världen.

DN försöker stolt hävda sin liberala hållning. De ondgör sig ofta på Sverigedemokraterna som utpekas som rasister utan att SD själva pekar ut någon särskild grupp. DN är minsann mindre blyg, de pekar utan tvekan ut jägare som de okunniga, onda och oönskade i samhället. Är det att vara liberal? Och särskilt så om man pratar emot vetenskaplig biologisk kunskap!

Men om inte detta räcker kan vi även säga så här. Om DN nu osannolikt nog skulle försvara sig med att inte ha tillräckliga faktakunskaper för att stoppa en felaktig artikel, måste vi fråga oss följande: Är detta faktum också orsaken till att DN-s ledarskida har skrivit så mycket felaktigt om rovdjurspolitiken?

Vill ni läsa mer om legaliserade påhopp från våra medier, läs här.

I lördagens Östersundspost står följande artikel. 

Och denna, liksom denna under samma tema.  Här finns de med oskulden kvar. Förstår de inte att allt beror på en ovetenskaplig och orättfärdig politik. Människor blir faktiskt lidande och ska några utpekas som skyldiga är det våra makthavare som kör över landsortens befolkning.

Men då blir det så här också.

I lördags tvingades 2 jägare skjuta 2 björnar på olika ställen i självförsvar.  Dessa jägare som tvingas utsätta sig för livshot för att tillfredsställa Länsstyrelsens avskjutningskrav som älgjägare. Som tack för det blir de anklagade som grova brottslingar och blir fråntagna sina vapen. Hur oskuldsfull får samhället vara?

Märkt , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ljuger regeringen om vargarna?

Lena Ek lovade vargjakt i vinter.

Mitt dribblande med siffror och antal i förra inlägget, kanske inte får fullt stöd. Ändå kvarstår frågan om framtiden, vad kommer att ske? Lena Ek lovade vargjakt i vinter, lyssna på slutet (2 min. in) i denna ljudfil. 

Möjligt antal vargar att skjuta.

Om hon menar max 180 vargar bör alltså minst 85 vargar kunna skjutas i vinter (myndigheternas uppgift om antalet nu 265 minus LEK-s 180). Med andra beräkningar (vargforskarnas uppgifter + årets föryngring) finns det idag ca. 400 vargar (gav länk i förra inlägget). 400-180= 220, vilket alltså enligt LEK-s uttalade är möjligt att skjuta av redan nu. Vem tror på något av dessa alternativ?

Försöker Lena Ek fördröja beslut till efter valet, då blir det ännu svårare.

Fördröjs avskjutningen i vinter av dessa antal kommer nästa års föryngring att kräva många fler. Kom ihåg att vargens reproduktionstal är 128 (enl.SJF). Talet står för hur många ungar ett par kan få på 3 år inkl. ungars ungar. Nu finns ett revirmarkerande (den gula tiken har stannat där och anses skyddsvärd) par i gränstrakterna mellan Västernorrland och Västerbotten. De har inget konkurrerande vargrevir som grannar idag varför deras förökning kan komma nära reproduktionstalet. Det blir en hel del bara där i mellannorrland!

Naturvårdsverket behöver inte hyckla, de har ju föreskriftsrätten, dvs. beslutandemakten.

Naturvårdsverket genom Ruona Burman uttryckte tydligt att deras siffra om 380, liksom LEK-s, är ett golv, lyssna ca. 30 sek in i ljudfilen (samma som i mitt förra inlägg)   Rapporten som forskarna försett Naturvårdsverket med och som är underlaget för både Naturvårdsverket och Lena Ek.

Om det är lögn eller sanning får vi strax veta.

Så snabbt som om bara några månader får vi veta sanningen om Lena Ek ljög för svenska folket, med ett tak, eller om hon menade ett golv på 180 vargar (vilket i praktiken betyder fortsatt fri tillväxt), och så tolkade jag budskapet senast. Det är värt att konstatera att LEK-s utspel verkar ha skett snabbt och ogenomtänkt, det finns nämligen inget pressmeddelande ifrån Miljödepartementet som handlar om vad hon sa i radion i fredags 19/10.

Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Samma gamla vanliga Rovdjurspolitik, med politisk populism, sifferexercis och försök att vilseföra.

Igår presenterade först Naturvårdsverket vilket antal som krävs för att vargen ska anses ha gynnsam bevarandestatus.  Siffran blev 380 st. Konkret avses 380 st. ”effektiva” vargar, såvitt jag kan bedöma, med vilket menas det antal som går i reproduktion. Det verkliga antalet är en helt annan siffra, nämligen ca. 5 gånger fler = 1900. Läs bl.a. bilagorna på slutet här. 

Hur många vargar finns det idag?

Om vi går på myndigheternas tidigare uppgifter från i våras så har vi i nuläget strax över 400 vargar. Här finns en uppskattning.  I de senaste beskeden från Naturvårdsverket sägs vi nu ha 265 (=1325) vargar varför beskedet om 380 (=1900) nu kan tolkas som att stammen ska tillåtas öka. Och det förnekas inte, talet 380 (=1900) ska utgöra en lägsta gräns, ett golv. Vargstammen ska uppnå bättre genetisk status och det beräknas ta ”decennier” enl. Ruona Burman, Naturvårdsverket. Lyssna här på ljudbandet, uppgiften kommer 12.40 in i sändningen.
Innan dess kommer knappast någon licensjakt att tillåtas.

Bara timmar efter Naturvårdsverket besked försöker Lena Ek ta politiska poäng.

Lena Ek gör en annan tolkning av forskarnas underlag, än Naturvårdsverket,  och föreslår 180 (=900) vargar. Hon lovar också redan nu att det blir vargjakt i vinter, och inväntar därmed inte forskarnas uppgifter vilket Naturvårdsverket säger sig göra. Men innebär Lena Eks besked någon större skillnad? Det kommer ändå att finnas 1000 vargar och Lena Eks förslag är endast en variant av Naturvårdsverkets eget förslag, som dock kräver större genetisk påspädning.

Olika uppgifter om vargen.

Det första jag läste om gårdagen besked var att Lena Ek pratade om max 180 vargar och att ingen jakt kunde tillåtas förrän stammen blivit genetiskt friskare. Tyvärr hittar jag inte detta underlag idag men att uttalandet tolkats olika är uppenbart, eller så läste vi samma källa. Här skriver SVD om max 180 st.  och likadant gör ett flertal andra tidningar liksom även SJF.

Ecofascisterna går i taket.

Mikael Karlsson, Svenska Naturskyddsföreningen, går naturligtvis till attack och ser med glädje fram emot att få svenska regeringen fälld i EU-domstolen.  Det förvånar väl knappt någon som vet att denne Karlsson aldrig tidigare visat sig det minsta ödmjuk och dessutom utan empatisk förmåga med de människor som berörs av vargens konsekvenser.

Mer bekymmersamt bör vara att Naturvårdsverket kallar sin ministers förslag för orealistiska (det hörs i ljudfilerna i länkar här ovan). Bör inte myndighetspersoner vara respektfull och objektiva som statens tjänstemän? Eller är det så, vilket allt pekar på, att samtliga offentliganställda inom svensk rovdjursförvaltning har sina sympatier för något annat, som t.ex. den ekosofiska läran? Naturvårdsverket ansvarar för de stora rovdjuren i landet, borde det inte vara en självklarhet att de också tar samhällsansvar för vad de gör? Om regeringen ”ser” problemen bör de redan idag återta naturvårdsverkets föreskriftsrätt, med motiveringen att verket inte tar det samhällsansvar de förväntas ta.

Rovdjurspolitiken tar livet av centern.

Centerpartiet har ministerposterna som hanterar rovdjuren, Miljö- och Landsbygdsminstern – Ek och Erlandsson. Båda kan beskyllas för att inte ha gjort något för att lindra eller eliminera rovdjurens negativa konsekvenser. Det är uppror pga. detta och centern kommer knappast att överleva som riksdagsparti. Det förstår centerledningen nu och det förstår även övriga allianspartier med Fredrik Reinfeldt i toppen. Det är därför sannolikt att gårdagens utspel av Lena Ek var planerat från regeringskansliet för att ge sken av att Lena Ek tar sitt ansvar som centerminister. Tyvärr, måste jag säga, tror jag den förhoppningen sprack samtidigt som Lena Ek uttalade sig. Hon visar okunskap och ingen tydlig vilja att få ett stopp på denna orättfärdiga landsbygdspolitik där de stora rovdjurens väl ska få härja även i fortsättningen, och det liksom tidigare helt under Naturvårdsverkets egna målsättningar och önskemål (där människan glöms bort). Därför är gårdagens besked endast tragiskt och betydelselöst. Inget nytt trovärdigt har faktiskt presenterat, ett jäkla hallå för ingenting.

Årets miljökämpe i WWF.

Värt att nämna i sammanhanget är även vem som blev årets miljökämpe enligt WWF. Det blev en 19-årig tjej, en miljöaktivist, som gick utanför lagen och hindrade avverkningen i Bunge på Gotland. Hon tillämpade civil olydnad som Vänsterpartiet bejakar. WWF har HM konungen som högste beskyddare, där han faktiskt sitter som gisslan. Men tack och lov insåg Hovet vad som var på gång, så kungen delade inte personligen ut denna utmärkelse till en lagbrytare. Vem har koll på WWF? Vem vet vilka intressen som äger denna förening? Var kan vi se deras globala ekonomiska redovisning med givare och förvaltare? WWF ser ut att verka för behjärtansvärda saker men bakom sådant kan motsatsen lättare döljas. Miljöaktivism måste granskas.

Populismförsöket som misslyckades.

Här är en smaskig rubrik av statens medlöpare i medievärlden, det går inte av för hackor.
Har ni läst ända hit förstår ni också att det inte skildrar hela sanningen.

Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Vargforskare ångrar sig och hoppar av.

En av våra vargforskare meddelade igår att han sagt upp sig och lämnat arbetet med omedelbar verkan.

Vid ett tidsbestämt möte ställes jag frågan varför, varför?

-Jag orkar inte längre, säger han.
-Vi har verkligen varit framgångsrika, säger han och fortsätter, vi har från ingenting nu hundratals vargar i många län söder om renbeteslandet som fungerar som det var tänkt. De lever som sina vilda släktingar i Ryssland och Amerika. De klarar sig på egen hand och allt som planerades från början är nu i princip genomfört. Vi behöver egentligen inte göra något mer, tillväxten hos stammen kommer att fylla landet tills någon form av balans med älg inträffar.

Ja men att vara framgångsrik är väl positivt?

-Jo, men, vad som gör mig illa till mods är kritik som vi fått slåss emot hela tiden. Som du känner till så anklagas vi för än det ena än det andra. Och du skulle bara veta hur psalmerna gått med hur vi ska hantera ifrågasättandet. Vi har lyckats si sådär tycker jag men jag har faktiskt kommit till insikt att denna idé att sprida vargen faktiskt är fel. Jag, och mina kollegor, har mött så många förtvivlade fårägare så jag har inte ork kvar att försvara vargen. Från början trodde även jag på denna idé, men orkar jag inte ljuga längre. Det går helt enkelt inte, jag är ju för tusan människa själv och mina föräldrar hade hund. Så djurvän har jag varit hela livet. I naturen med varg går dock ingen säker, de allra flesta djuren förlorar på dess närvaro, det är inget snack om saken. Jag tycker inte det är positivt, att ta vargens parti har gjort mer och mer ont.

-En annan sak som rör mig djupt idag är dessa unga, nya, fräscha, ambitiösa och väluppfostrade studenter som kommer till Grimsö för att jobba under oss. De visar en respekt som smärtar. Ges de tillfälle hörs det lång väg hur de beundrar rovdjuren och vill verka i dess tjänst. Jag förstår av deras ålder att döma att åsikterna har de fått redan på dagis. Vår skickligt formulerade rovdjurspropaganda har de anammat med hull och hår, den har verkligen varit effektiv. Tänk dig själv, nu när jag efter lång tid kommit till insikten att vi gör fel, möts jag av unga som ska fortsätta i samma spår men jag är förhindrad att berätta sanningen. För vi är ju av samma andas barn vi som arbetat med detta Projekt Varg. Olämpliga, ifrågasättande kritiker har aldrig fått en chans. Som du känner till är samtliga rovdjurshandläggare på våra Länsstyrelser också fostrade i samma skola, annars har det aldrig gått.

Den forne vargforskaren ser moloken och ledsen ut men fortsätter.

-Jag har själv försökt vara självkritisk och vad fann jag? Det flesta rapporter vi producerat är inte vatten värt. Vi har inte gjort några nya upptäckter om arten Canis Lupus Lupus, men du ska veta att vi försökt. Ambitionen har dock alltid varit seriös men resultatet är riktigt skrämmande svagt och platsar egentligen inte som vetenskap.

-Vi har också naturligtvis försökt mildra och förhindra negativa effekter som när varg river tamboskap och hundar. Vi har också försökt hjälpa oroliga småbarnsföräldrar, men en titt i backspegeln gör mig inte glad, snarare förtvivlad. Pinglor och hockeytutor, som vi rekommenderat är ju inte bara verkningslösa utan också framstår de därför idag som rena skämtet. Jag har förstått det nu och ångar mig djupt. Fy så naiv och dum jag varit.

Hur är det med genetiken, hybrider och dvärgbandmask då, frågar jag.

-Nej du, nu får det räcka, jag orkar inte berätta mer. Det du nämner gör det ännu svårare.

Men vad sade din chef och dina kollegor då?

-Jo det ska jag berätta. Så här kan du väl inte göra, fick jag höra. Du försvårar för oss övriga det borde du förstå och jag hoppas verkligen du inte förmedlar något till media, sade min chef och fortsatte. Kan du inte tänka dig att ompröva detta, vi kan ju hitta en annan syssla för dig, och vad är egentligen orsaken?
-Jag har verkligen tänkt mig för ska du veta, orsaken. På den andra frågan har jag insett att jag är människa och ska jag arbeta i offentlig förvaltning vill jag arbeta för människor, inte emot dem. Ni får reda upp denna skit själva, jag orkar inte mer sa jag, avslutar han och därmed är denna biktning slut.

Det fantastiska.

Visst är det fantastiskt, att läsa om att samvetet inte är utrotat. Det är verkligen något att bevara och vara rädd om i denna värld av fega politiker och empatibefriade ansvarslösa lögnare. Nu vet jag inte om samvetet räknas till den biologiska mångfalden, men skyddsvärt borde det vara. Som förste någonsin sätter jag den högst upp på rödlistan.

Som ni nu anar finns det ingen sanning alls bakom denna intervju och biktning, allt är ett fantasifoster att endast drömma om.

HareBra alla.

Märkt , , , , , , , , , , , , , ,

Korruption i Rovdjursförvaltningen.

Några aktuella händelser.

Det händer mycket i dessa tider. EU ifrågasätts, Landsbygdsministern underlåter att informera EU om dioxinet i Östersjöfisken, Anders Borg tycker att grekland ska lämna Euron men det tillbakavisas av Tysklands finansminister, blir fisken för billig på fiskeauktionen i Göteborg kastas fångsten bort och så detta med rovdjuren. Varg tar hundar i skogen och t.o.m. på altanen.  Ja faktiskt angriper hundar som hålls i koppel inne i samhällen. Det har annars varit vargkramarnas rekommenderade metod för att slippa vargangrepp på hundar. Varg har även slagit 20 får längst ner i Skåne,  det tycker inte skåningarna är bra, det anser dem inte höra hemma där, var ska de då vara? Myndigheterna verkar ha problem med beslutet om vad som är gynnsam bevarande status.  Men så kommer ett besked om att det troligen inte blir någon vargjakt i vinter. Är någon förvånad? Nej, Naturvårdsverket har hela tiden gjort vad de kunnat för att förhindra jakt och avlivning av våra största skadedjur, och vargen står i särsklass som dyrkad predator. Folk som har dem inpå knuten vet bättre, de avskyr djuret av  uppenbart konkreta skäl. Nåväl, rovdjursförvaltningen ska fatta beslut om vid vilken nivå vargen kan anses ha gynnsam bevarandestatus. Dag Lindgren, pensionerad genetikprofessor SLU, har skrivit massor om detta  och menar att vargen redan nu har gynnsam bevarandestatus, och att större antal vargar i landet inte förbättrar genetiken. Men trots stor kunskap blir Dag L. behandlad som okunning av ekofascisterna på Naturvårdsverket, antagligen endast för att han framför egna och andra åsikter än Naturvårdsverket. Sverige är litet, det är trångt i makteliten, alla känner alla och det gäller att säga ja, vara lojal, passa in och visa respekt. Men att det var så jäkla trångt med intelligentsian i landet att frågan måste avgörs av en penisonär och därtill under samma tak som beslutande chef trodde jag faktiskt inte. Men det får vi faktiskt veta tack vare jakttidningen Jakt&Jägare, frågan avgörs av en enda familj. 

Är svensk rovdjurspolitik vetenskap eller cirkus? Nej, det kallas korruption.

Eller är det ett typisk fall av svensk myndighetsordning? Det finns verkligen skäl att fråga sig detta. Det finns också skäl att låta detta prövas juridiskt, får det enlig lag går till på detta sätt? Vi visste sedan tidigare att andra pensionerade förvaltningschefer för rovdjuren på Naturvårdsverket numera är medlemmar i Svenska Rovdjursföreningen som någon (VEM DÅ?) givit remisstatus.

Vi kan också fundera över följande, visst känner väl nuvarande generaldirektör Maria Ågren till att den statligt utsedda rovdjursutredaren Lars-Erik Liljelund hade samma position som hon själv tidigare och vem han är gift med? Och nu tillåter generaldirektören att den familjen har makten inom familjen? Lars-Erik Liljelund har gjort ämbetsmannakarriär, han har varit med som högste chef att fylla landet med det värsta skadedjuret vargen, och har ännu avgörande makt. Vad tror ni, tror ni ansvariga ministrar Lena Ek och Eskil Erlandsson också känner till vem som är gift med vem i denna fråga? Och tror ni Anna Karin Hatt, Annie Lööf och statsminister Fredrik Reinfeldt också gör det? Lars-Erik Liljelund har ju förekommit nära maktens centrum länge.

Så här skriver Wikipedia: ”…och sedan augusti 2010 verkställande direktör för Miljöstrategiska forskningsstiftelsen Mistra. Han var generaldirektör vidNaturvårdsverket 1999–2008 och därefter generaldirektör vid Statsrådsberedningen med samordningsansvar för frågor rörande klimatförändringar och Östersjöns miljö 2008–2010.
Liljelund disputerade 1977 i ekologisk botanik vid Stockholms universitet. Han har varit naturvårdschef på Svenska Naturskyddsföreningen och också arbetat som lärare och forskare vid Stockholms universitet. Under åren 1994–1998 arbetade han vid Miljödepartementet som kanslichef för Miljövårdsberedningen. Därefter arbetade han på Naturvårdsverket, till en början som direktör för dess naturresursavdelning.
Åren 1993–1997 var han vice ordförande och ordförande i Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP), först under Arctic Environmental Protection Strategy (AEPS) och därefter under det Arktiska rådet. Han var ordförande för Europeiska unionens miljömyndighet Europeiska miljöbyrån under åren 2003–2008 och är sedan 2007 medlem av kinesiska regeringens miljörådgivande organ – China Council.
Lars-Erik Liljeund är sedan 1998 ledamot av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA).”

Ekofascismen i maktens centrum.

Det behöver vi alltså inte betvivla, dessa beslutande individer tycker det är viktigare med ett sjukdomsspridande skadedjur än en levande landsbygd med människor, djur, matproduktion och blommande ängar.

Rovdjursförvaltningen är en cirkus.

Det har jag tillsammans med många andra påstått många gånger. Och det stämmer på ett flertal sätt. Oftast tänker vi väl på rovdjursförvaltarna beter sig som en clown som skapar skratt men det finns nu även en annan likhet. Den med Cirkus Scott är tydlig, de har också länge styrts av en enda familj.

Känner omvärlden till hur det fungerar i Sverige?

Svensk rovdjurspolitik innehåller skrämmande demokratiska inslag, eller snarare avsaknaden av dem. Det är inte humanism, vetenskap, demokrati, solidaritet, jämlikhet och rättvisa som är den röda tråden i svensk politik. Den styrs av krafter som t.o.m. utbildat folk bör reagera på, det är helt enkelt oacceptabelt för en rättsstat. Låt omvärlden läsa detta, själv skäms jag som svensk.

Usla svenska medier.

Här är ett exempel från DN,  som har mycket kvar att lära för att framstå som liberal i denna fråga. Och här ser vi vilka krafter Aftonbladets ledning släpper fram, jo SRF, med 4000 empatibefriade medlemmar.

Tack Jakt och Jägare för era journalistiska prestationer, ni är ett undantag. Svensk media i övrigt tillhör samma slutna sällskap som beskrivits ovan och de uppträder nästan samtliga som nyttiga idioter som valt att klia maktens ryggar i stället för att verka i sann journalistisk anda.

Att stilla bedja om.

Jag önskar och hoppas att Fredrik Reinfeldt reder upp denna oordning. Naturvårdsverket har visat att de inte kan hantera sin föreskriftsrätt, den bör snarast återkallas. Fanatiker har inget att göra i beslutande ställning på svensk myndighet, det krävs nya människor med större insikter och förstånd. Ansvariga ministrar har också fallerat, det drabbar centern i nästa val. Visa att du kan hantera detta Fredrik och du får mångas tack och stöd. Det skulle också förbättra vår svenska ekonomi inte att förglömma.

Märkt , , , , , ,

Rovdjursförvaltning synonymt med obegåvning?

Är vår rovdjurspolitik klok?

Ja den frågan måste onekligen ställas. Nyligen har vi läst följande artikel.  Där får vi läsa om tidigare oroande händelser med vargarna på Kolmården. Det har man hållit tyst om. I Jakt och Jägare, den jakttidning som bäst rapporterar vad som händer med rovdjuren i landet, har ett flertal incidenter med besökare redan beskrivits.  På denna sida en bit ner finns 5 fall beskrivna.  J&J skrev ett flertal artiklar efter denna ytterst tragiska händelse som faktiskt tydligt visade vilket fullständigt felaktigt budskap svensk rovdjursexpertis skickat när de påstod att vargarna är sällskapliga och ofarliga, här en sådan debattartikel.  Och här ännu en som tydligt visar dumheterna på Kolmården.  Tyvärr sprids inte liknande uppgifter i rikspressen, medierna agerar fortfarande mest nyttiga idioter, trots denna orättfärdiga rovdjurspolitik. Jag hoppas på en förändring till det bättre som stämmer med det journalistiska uppdraget. Men tack Aftonbladet, sanningen måste fram. Men hur resonerar Kolmårdens ansvariga? De hemligstämplar nu resultatet.  Vad skickar det för signaler, tål de ansvariga eller vi vanliga människor inte höra sanningen? Eller utsätts Kolmården för påtryckningar uppifrån, från Naturvårdsverket eller kanske t.o.m. Miljödepartementet. Här finns en relevant betraktelse att läsa.  Ganska så uppenbart är det nämligen att den tragiska händelsen, där en ung mamma slets i bitar av vargarna på Kolmården, äventyrar hela Projekt Varg. Vargar är definitivt inte att leka med, det är dödligt farliga, ja det är ett av de värsta skadedjuren som finns på svensk mark. Det går att spekulera i vad som helst när det gäller svensk rovdjurspolitik, hela tiden har det skötts på annat sätt än öppet och uppriktigt. Det finns alla skäl att ifrågasätta klokheten med sådana rutiner.

Här kan förståndet ifrågasättas än mer.

Så det senaste, de ansvariga velar om gynnsam bevarandestatus. Jo de har sina skäl när genetiker pratar om spännvidd mellan ett par hundra och flera tusen. Här läste jag om deras svåra val.  Artikeln beskriver många konstigheter som var och en kan fundera över. Jag vill peka på följande:

”Strikt biologiskt värde”
Enligt Ruona Burman är dock begreppet gynnsam bevarandestatus ett ”strikt biologiskt värde”.
Så här står det i paragraf 16 i förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken där begreppet definieras:
”Med bevarandestatus för en art avses summan av de faktorer som påverkar den berörda arten och som på lång sikt kan påverka den naturliga utbredningen och mängden hos dess populationer. En arts bevarandestatus anses gynnsam när
1. uppgifter om den berörda artens populationsutveckling visar att arten på lång sikt kommer att förbli en livskraftig del av sin livsmiljö,
2. artens naturliga eller hävdbetingade utbredningsområde varken minskar eller sannolikt kommer att minska inom en överskådlig framtid, och
3. det finns och sannolikt kommer att fortsätta att finnas en tillräckligt stor livsmiljö för att artens populationer ska bibehållas på lång sikt. Förordning (2007:849).”
Man häpnar, men Ruona Burman hänvisar till en förordning som fullständigt strider mot sunt förnuft. Här kan vi läsa om 3 punkter som gör frågan svår, men det var väl avsikten. Vi kan också ana att textförfattaren anser att tiden ska stå stilla, det ska vara som det alltid varit. Hur utbildad måste man vara för att påstå det? Omständigheter (omvärldsfaktorer som klimat t.ex.) och evolutionen talar för det motsatta, det behövs inga akademiska poäng för att förstå det. Textförfattaren torgför också uppfattningen, vilket är horribelt, att vi kan diktera framtiden. Man tar sig för pannan.

Eva Törnelöf har ett delikat beslut framför sig. För hennes del hoppas jag hon tar ett beslut som får  rubrikerna i detta inlägg  att komma på skam.

Märkt , , , ,