Månadsarkiv: oktober 2013

Som fan läser bibeln.

Så kan vi sammanfatta Anders Ekholms debattartikel, Vad är problemet med vargförekomsten?
Det är ett exempel på missbruk av statistik. Till det ska upplysas om att Anders Ekholm är f.d. ordförande i Svenska Rovdjursföreningen, SRF, som är ett statligt skapat opinionsorgan för att ge sken av att det finns stöd för rovdjuren i landet. För år 2013, med blott ca. 4000 medlemmar, har naturvårdsverket skänkt SRF 1 miljon kronor för sin opinionsbildning – vilseledning av fakta. Ännu, år 2013 med vargar i hela landet, behövs det tydligen fortsatt propaganda (falska uppgifter) för att lura svenska folket att tro att varg är nödvändigt och bra. Borde inte förekomsten av varg fått oss att förstå det ändå? Om inte så, varför det?

Här kan ni läsa en beskrivning av SRF. 

Här finns fakta om årets finansiella stöd. 

Här kan alla läsa om prisutvecklingen på fastigheter.

Läs hela Skogsvärlden nr. 3/ 2013. Där står bl.a: ” – Bra jakt i södra Sverige är värd flera hundra kronor per hektar och år, medan den i Norrlands inland bara är värd ett par tior per hektar. En nuvärdesberäkning av en jaktupplåtelse på 200 kr/ha med tre procents ränta ger 6 700 kr/ha, men 15 kr/ha i jaktupplåtelse endast ger 500 kr/ha.

Om taxeringsvärden,Störst är ökningen i Kalmar län, där taxeringsvärdena stiger med 23 procent, medan de i Värmlands län minskar med 2 procent.”

Varför inte vända på frågeställningen: Vad är fördelarna med vargförekomsten?

Ett gott råd, ifrågasätt allt Anders Eklund skriver.

Märkt , ,

Kan det bli värre med vargcirkusen än det är nu?

I dagarna har centerpartisten Håkan Larsson presenterat sitt delförslag i den utredning om jakten som han arbetar med och fått förlängd tid till. Han vill väl antagligen få en reaktion på sitt förslag att ta jaktfrågorna ifrån Naturvårdsverket och skapa en ny särskild myndighet för just jaktfrågor. Hur det blir med det och om det är positivt är för tidigt att ha en bestämd åsikt om. Så länge nuvarande politik gäller spelar det knappast någon roll vilken statlig myndighet som hanterar frågorna?

Naturvårdsverkets GD Maria Ågren försvarar sin myndighet så gott hon kan, självklart!

Här kan ni läsa om vad Maria Ågren tycker. En sak ur hennes försvarstal låter så här:

”Det är mer kostnadseffektivt att utveckla arbetet vid de myndigheter som idag arbetar med frågorna och redan har kompetens inom området och flytta besluten om att bevara och bruka viltet närmare de som är berörda för att ta vara på deras erfarenheter och synpunkter. På så sätt förbättras förutsättningarna för att människor och vilda djur ska kunna leva sida vid sida.”

Jaja, så ser hon på saken så utbildad hon är, men hur stämmer detta med erfarenheten? För det första, ska verkligen myndigheten för rovdjuren i Sverige prata om kostnadseffektivitet? Maximalt slöseri av statens medel till ingen nytta, stämmer väl bättre.

Sedan skriver hon om myndighetens kompetens, att flytta besluten närmare de berörda och att det gynnar samexistensen med (rov-)djuren. Detta stämmer ju inte alls, det är ett övergrepp på sanningen. Vi kan ta detta som exempel: Naturvårdsverkets förre generaldirektör Lars Erik Liljelund beskrev tydligt i sin utredning om rovdjuren för blott något år sedan hur förståelsen och samexistensen skulle gå till. Hans förslag var KAFFEKOPPSMETODEN och om denna metod kan ni läsa mina ord här.
Så nej, Maria Ågren, du är inte trovärdig.

Helt enligt gängse rutiner reagerar bevarandeorganisationerna – ekosoferna.

WWF skriver så här och det kommenterar också Jägarförbundet här. 

Men vänta litet nu, varför skriver både Naturvårdsverkets generaldirektör och WWF? Båda för fram samma budskap, en av dem har kunnat avstå, jag tycker Maria Ågren. Hon är ju ändå förste vice ordförande i WWF: s förtroenderåd efter kungen. Det vet vi ju alla eller hur. Vem som styr vem är dock oklart, men jag sätter allt på WWF, en utländsk ägd stiftelse med oklar agenda och svår att ekonomiskt få grepp om. För det talar det faktum att just Naturvårdsverket, och Maria Ågren, gett WWF mångmiljonstöd i många år redan. Dessutom har de av samma myndighet fått rätten att utforma rovdjurspropagandan på de5stora. Denna rovdjurspropaganda och hjärntvätt av våra barn är en styggelse för ett land som kallar sig demokratiskt. Men icke ett ord från Maria Ågren om att propagandan ska avvecklas. Hur får hon ihop det med att decentralisera besluten i rovdjursfrågor?

Naturskyddsföreningen då?

Jo här ska ni få höra (läsa), de får naturligtvis fortsatt stöd så in i vassen, Naturvårdsverket, WWF, SNF och SRF är ju samma andas barn. De senast tagna bidragen från Naturvårdsverket visar att Naturskyddsföreningen får 1,5 miljoner för att bli effektivare på det juridiska området (för att överklaga) och 1 miljon för att lobba i Bryssel. Va? Ger Naturvårdsverket SNF pengar för att lobba i Bryssel, lobba för vadå? Lobba för mängder av vargar naturligtvis, vad trodde du? Men allvarligt, är det rätt att en svensk myndighet ska skänka våra skattepengar till ett särintresse att på sidan om svenska staten lobba för beslut i en särskild riktning? Eller är de överens, staten och SNF? Varför då inte sätta Mikael Karlsson som miljöminister? Förlåt mig vänner, men jag tycker detta verkar vara fullständig galenskap.

bidrag-miljoorganisationer-2013

Du Maria Ågren, Lena Ek och Fredrik Reinfeldt har en hel del att förklara!

PS! jag har gjort ett tillägg som förklarar allt om Hanne Kjöller i blogginlägget, HANNE KJÖLLER SVÄLJER ALLT, här. DS

Tillägg 131009 Med tanke på rubriken vill jag hänvisa till läsning och studier på denna sida: http://rovdjurscirkus.com/impresspage/en/top/svensk-rovdjurscirkus/  

Märkt , , , , , , , , ,

Under det godas mantel hittar vi de största skojarna.

Här är vill jag att alla ska få möjlighet att läsa under Signerat och Slöseri på DN: s ledarsida idag. Erik Helmerson upplyser oss om ofattbart slöseri i vårt godtrogna Sverige.
Läs absolut, FN-kvarnar mal ner miljarder, här: http://www.dn.se/ledare/signerat/fn-kvarnar-mal-ner-miljarder/

Vi ska inte vara naiva och godtrogna utan vidga blicken och jämföra med annat.

Vad hittar vi då? Jo att denna teknik att ge sken av att vilja alla andra gott, människor, djur och t.o.m. hela planeten, är samma teknik som SNF, WWF, och Greepeace använder. Samtliga får också miljoner av våra skattepengar utan att någonsin utsättas för granskning och kontroll. Liksom FN sysselsätts massor av människor, men är det till gagn för oss? Titta på vindsnurrorna, titta på rovdjuren, titta på elräkningen och energipriserna, vem har bett om detta och har det blivit bättre? Har klimathotet undanröjts, finns det förresten något klimathot? Är FN: s klimatpanel, IPCC, och deras domedagsprofetior endast ett spel för att garantera sin stab pengar även i fortsättningen? Är IPCC bättre än UNFPA?

Tillägg 131003

Ett dagsaktuellt exempel på hur det går för dem som inte behöver ta ansvar för sina ogenomtänkta förslag ( vi har inget tjänstemannaansvar längre i Sverige), men gärna vill visa på godhet. Det bör vara allmänt känt att Sverige nyligen lovade alla syrier uppehållstillstånd i landet. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=5150989

Det låter lovvärt, men vad blir resultatet?

 

I dagens nyhetsrapportering kan vi höra och läsa om hundratals drunknade flyktingar på väg ifrån Egypten över Medelhavet till Italien och Europa för vidare färd mot Sverige. Många av dessa flyktingar är ifrån Syrien som lockats av svenska statens besked om uppehållstillstånd. Det löftet betydde deras död. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/syrier-dor-pa-vag-till-sverige_8556204.svd

Det hade jag ingen aaning om. http://sv.wikipedia.org/wiki/Under_dubbelgöken

Usch vilken vy

mans arm in croc

Det bidde inte ens en tumme – det bidde pölsa och kalops.

 

 

 

 

 

 

 

Här ett gästinlägg om frustrationen över att inte anses myndig att ha åsikter om sin omgivning.

Acceptera dumheter eller inte.

Inblandningen i vargjaktsfrågan av alla olika rätter (rättsinstanser) leder i dagens läge ofelbart till pölsa och kalops. Jag föreslår istället att alla vi på landsbygden steker vårt eget fläsk och struntar i myndigheternas inblandning. Detta mitt förslag får var och en tolka efter eget förstånd och tycke. Jag är så jävla less på allt sjabbel och fummel från myndigheterna. Politikernas mummel kan vi också helt lämna därhän.

Tack för mig hälsar ”Landsbygdens framtid är vår”.

 

Här kan alla läsa om absurditeterna som vi ska tåla. Är det inte dags för en kommitté som undersöker hur många från miljöorganisationerna som sitter på besluten i dessa rätter? Och vem som beviljat dem dessa poster? http://www.jaktojagare.se/aktuellt/nodvarnsskott-mot-skanevargen

 

 

 

Saltsten

Märkt , , , , , , , ,