Vansinnet fortsätter.

Vi har med tiden fått lära oss att rovdjur inte bara är fyrbenta. De verkligt farliga rovdjuren går på två ben och har bara ett i huvudet, nämligen makt. Och med pengar på fickan kan de styra hela världen mot en enpartistat under FN som de kontrollerar, bort ifrån allt vad demokrati heter.

Politiken för rovdjuren på fyra ben styr de, liksom även energipolitiken mot något som de kallar hållbart trots att det är mänsklig empiri att inget är hållbart över tid. Med pengar styr man medier och länders regeringar så vi andra får höra dumheter dagarna i ända.

Läs här vad Lennart Bengtsson /Sveriges främste klimatforskare, sök på namnet) skriver om energifrågan och den överilat beslutade Parisöverenskommelsen.

https://detgodasamhallet.com/2022/06/05/lennart-bengtsson-den-omojliga-utmaningen/

Vem vill andras väl?”/”

Det är definitivt inte regeringens, EU-s eller FN-s önskemål.

Vi lever nu i en tid av ondskans makt med all negativ propaganda.

Läs detta: https://juliacaesar.blog/2021/01/30/den-globala-statskuppen-vi-ar-sa-grundlurade-vi-kan-bli/

Tillåts aktivister med egna agendor på svenska myndigheter

Den som följt debatten om svensk rovdjurspolitik har inte kunnat undgå att den ivrige jägaren Karl Hedin blivit ett offer för svensk myndighetsutövning och mer konkret genom en förhalning av rättsprocessen.

Åklagaren straffar K.H. före dom genom att inte följa lagar. Han beskylls också för att agera egensinnigt som aktivist med egen agenda, tydligen med fria händer från Åklagarmyndigheten och regeringen. Det är inte tillfredsställande och retar jägarkåren i stället för att gjuta lugn.

Jag ritade ner följande rader i ett försök att upplysa om vad jag anser vara bakgrunden.

Åklagarmyndighetens terror mot skogsägaren och företagaren Karl Hedin handlar i grund och botten om vänsterpolitisk smutskastning av nuvarande politiska makthavare.

Hur det gått till och vad som hänt är noggrant redovisat av såväl K.H. själv som hans advokat.

S har styrt Sverige länge med socialism som drivkraft även om de senare har kallat den blandekonomi. Dock har hatet emot allt privat och äganderätten legat högt på agendan.

Låt mig med dessa 2 foton av gamla handlingar visa att vänsteraktivism på våra myndigheter av det slaget inte är något nytt. Skillnaden mot idag är blott att detta varit okänt för den breda allmänheten.

 

Det har sin enkla förklaring i det faktum att de som tagit ansvar för sitt eget inte gärna har klagat offentligt (det har legat under deras egen moral).

Det visar också på något annat som borde observeras. Nämligen den att vi inte kan lita på svenska myndigheter och att den som gör det förlorar pengar på kuppen.

Hur beklämmande är det då inte att läsa tidningsartiklar om hur snabbt de som accepterar skatteverkets uppgifter (i deklarationsblanketten) eventuellt får tillbaka på skatten. Det finns ju faktiskt också människor som gläds över detta (att bli dragna vid näsan).

Eller så här; den som är godtrogen och inte själv tar ansvar över sitt eget liv utan litar på andra, blir lurad.

Det är ju nämligen så att skatteverket inte fyller i siffror som gynnar den skattskyldige, utan tvärtom.

Tro inget annat än att socialismens frontfigurers systemtänk är just detta.

Idag ”uppfostrar” vårt lands politiska adel oss med att jorden håller på att gå under och då måste vi avyttra mängder av pengar för att råda bot på detta. Då handlar det om mängder av slantar som vi förlorar genom att tro dem.

Det är mycket mer som vårt tidigare största parti hatar och klämmer åt på olika sätt. Låt mig nämna, jakten, vapenägare, vapenbranschen, privata skogsägare och jordbrukare, glesbygdsbor och människor som uttrycker sin åsikt om aktuell politik trots att de tillhör de mänskliga rättigheterna.

Detta kan också noteras, vilka hade makten när Projekt Varg började, vilka tog första riksdagsbeslutet om rovdjuren, och vilka hade makten när naturvårdsverket, som självständig myndighet skapades? Allt stavas S.

Kritiken mot Sveriges regering är idag massiv och de som öppnat ögonen med förmåga att själv dra slutsatser kan också peka ut orsaken. Det ser f.ö. likadant ut i Europa, socialdemokraterna tynar ihop överallt när människors kunskap ökar.

Av många liknande influencers är här ett dagsfärskt exempel.

Märkt , , , , ,

Viktiga länkar

Viktiga Länkar

Dessa samlade föredrag går faktiskt ner till kärnan av vad klimatförändringarna handlar om. Lyssna noga på dessa forskare och du förstår vad som händer. Jag litar på att källorna är seriösa och korrekta då informationen de ger styrks av många andra källor och forskare. De agerar inte i ett vakuum men förklarar mycket väl skeenden och accepterar kritik och ifrågasättande, vilket är grunden till att skapa vetande. Valentinas intervju och föredrag är kanske rätt avancerad, men om man tar den flera gånger går det bättre att förstå.

1. Valentina Zharkova – en av världens främsta solforskare – berättat om sin forskning om solaktiviteten och hur den kan observeras och matematiskt beräknas/prognostiseras. Hon hävdar att vi nu är på väg in i ett ”Grand Solar Minimum” likt det som inträffade för 400 år sedan. Hon har beräknat att det kommer att räcka i 30 – 40 år men inte bli lika kraftigt som det när Karl X Gustaf tågade över både store och lilla bält.

2. Astrofysiker Piers Corbyn förklarar enkelt hur solen styr temperaturen och hur havets temperatur styr hur mycket CO2 som finns i atmosfären. Inte tvärt om som IPCC hävdar, att CO2 styr temperaturen. Hur relationen mellan CO2 i havet och i luften fungerar har Professor em Gösta Pettersson väl beskrivit i sin bok Falskt Alarm om du är intresserad. Corbyn visar också hur jetströmmarna förflyttar sig på klotet pga. solaktiviteten. Hans observationer och prognoser ligger helt i linje med Valentinas beräkningar. Det förklarar också de snabba kast vi nu upplever mellan kallt och varmt väder. https://www.youtube.com/watch?v=zDBbfDbaiA4&fbclid=IwAR2hK9NffSMMaUeElhXe0uYiYbuWAgj4XaLkNLvY-8W2GUzKYNN7xijn0n4

3. “Corbert Report” problematiserar kring – What Is The Average Global Temperature? Här förklaras hur temperaturer mäts och kvalitén på de olika resultaten. Han går också igenom hur IPCC och NOAA förvanskar både gamla och nya mätningar och på det sättet fabricerar ett underlag som stöder hypotesen. IPCC hävdar att uppvärmningen fortskrider i samma eller snabbare takt, vilket är lögn. Temperaturökningen stannade upp 1998 och sedan dess har ingen ökning skett om vi undantar El Niño 2016. Dessutom gör han reklam för min favoritsite http://www.climate4you.com .

4. “What I learned about Climate Change: The Science is not Settled” Written by David Siegel

Visa på Medium.com

5. Här en mycket bra artikel om Ole Humlums syn på klimatfrågan. http://geoforskning.no/nyheter/klima-og-co2/1111-fortsatt-skeptisk-til-klimateorien?fbclid=IwAR2-EF533bNvjVsrIqnqcPqs5UMY4I0_fl8NM-QdURNQNOnYsq_s8fn9Xl0

6. Här ytterligare en artikel skriven av Professor Ole Humlum redan 2012. http://geoforskning.no/blogg/item/temperatur-og-atmosfaerisk-co2

7. Corbert Report om hur statistik har manipulerats och missbrukats

8. Ett FB-inlägg från mig. – Jättelabbet Verkligheten har redan förkastat IPCC:s CO2-hypotes. Bättre labprover än detta finns inte. Att skapa vetande i dessa sammanhang handlar om att ställa upp hypoteser och att pröva dem, i labb eller verkligheten. Bevisa sannhet är omöjligt men om inte en hypotes kan förkastas gäller den tills annan kunskap/erfarenhet finns. När man inte accepterar verkligheten som bevis för att förkasta sin hypotes, ja då är man illa ute. Inget av de nära förestående katastrofer som förutspåtts under 30 år har inträffat. Inga isar har smält bort och inga extraordinära havshöjningar har inträffat. Extrema väderhändelser har minskat och isarna växer nu till både i Arktis, på Grönland och i Antarktis efter den period av uppvärmning som förevarit. Vi har haft en värmeperiod från 1850 till 1998, det är alla överens om. Om än stora tvistemål föreligger hur temperaturutvecklingen sett ut under tiden. Nu tycks, men inte säkert ännu, som om trenden har vänt. Detta förväntas också eftersom solaktiviteten är på väg mot ett minimum. Världsledande solforskare förutspår att vi är på väg mot och att vi om 2 till 5 år går in i en ”Grand Solar Minimum” med en 30 till 50 år lång liten istid som resultat. Men detta är ingen katastrof. Jorden har varit med om mycket värre nedisningar. Det bästa vi kan göra är att hålla koll på verkliga/sanna mätningar och observationer. För minn del så har IPCC förbrukat sitt förtroende. Själv använder jag http://www.climate4you.com och rekommenderar den varmt.

9. NASA har tydligen också upptäckt att vi är på väg in i ett grand Solar Minimum.

NASA: Extremely Low Sunspot Counts Indicate Global Cooling Onset

10. Hur medeltida Grönland blev istäckt

11. Ice doesn’t lie but NOAA and NASA does by Tony Heller, Real Climate Science

12. 61 % fake data by Tony Heller, Real Climate Science

13. 31,487 American scientists have signed this petition,
including 9,029 with PhDs
http://www.petitionproject.org/

14. Katastrofprofeterna https://www.youtube.com/watch?v=_u-9iQoIkcw&fbclid=IwAR2lDCYFhhGw2tPpiVMvGIYZhK864W-MRa8NxJqQ_1loqkDxNVIELNuaVD4

15. Valentina Zharkova presenterar sitt arbete https://www.youtube.com/watch?v=2NI1bQe8I4A

16. Professor Ole Humlum «Klimaflaggellanterne, trollmannens kost og de 10 tankekors» http://www.climate4you.com/Text/KlimaTankekors%20version20081026.pdf

17. Professor Fred Singer Intervju https://www.youtube.com/watch?v=-G9mWL4nH00&t=954s&fbclid=IwAR1xUzE46gipof2TY-BSIioXCBPerdoRPc_aUYNY4S6IzUWLqWhbYSLhESI

18. Climategate and Scientific Inquiry – full video – This is the complete 1-hour video of Dr. Martin Hertzberg’s lecture and Q&A at the Cafe Scientifique at the Summit meeting in Frisco, Colorado on April 27, 2010. https://www.youtube.com/watch?v=vPTiTFMhZrg&fbclid=IwAR3psKvQ6mQMmNhKhodctuO5w88Mi2pd2Zv-tnz4CMlmE3NYHLiFritzlOI

19. The Hidden Truth about Global Warming and the Paris Climate Accord | The Climate Change Biz Boom https://www.youtube.com/watch?v=zgakkNTHwew&fbclid=IwAR28Cc0hvQgEcONAmvwhPZC21kEdFAYwdhhtLOyCnSMr0YiE3zKm-JhitDk

20. Anthony Watts Explains Why It’s Not as Warm as You Think! https://www.youtube.com/watch?v=A2u87d_FnME&t=278s&fbclid=IwAR00RvU7jcv_9zhtsmQ36Ijls6Bae85lWUUw5PtoSR83WtOgQFhXVd0SpCk

21. The Fake NOAA Time Of Observation Bias Adjustment https://www.youtube.com/watch?v=-oxKF6rW-W0&fbclid=IwAR1B8gKj0AGOlgIwVXXZgMH5Cfx28tAmakmQGpliRD7_tbyRDQIgPUcb1EI

22. Henrik Svensmark. Jag har just tittat på två videoinspelningar om Henrik Svensmark och hans banbrytande arbete om hur solen och den kosmiska strålningen styr klimatet på jorden. Han har experimentellt lyckats visa hur detta fungerar samt visat att de faktiska historiska data överensstämmer med teorin. Solaktiviteten och variationen i solens magnetfält påverkar hur mycket kosmisk strålning som träffar jorden. Detta i sin tur påverkar molnbildningen som avgör hur mycket energi från solen som träffar jorden. Ett mycket banbrytande arbete.

Valentina Zharkova har med sin forskning lyckats utarbeta beräkningsmetoder för att kunna förutsäga variationerna av solens magnetfält och aktivitet. Också ett helt banbrytande arbete med fantastiskt resultat.

IPCC-fanatikerna förkastar naturligtvis deras arbete eftersom det mer eller mindre omöjliggör IPCC:s CO2-hypotes.

Inom 5 till 10 år borde Svensmark och Zharkova vara kandidater till Nobellpris i förslagsvis fysik och matematik. Först måste dammet från kollapsen av IPCC-hypotesen ha lagt sig och kanske klimat Greta fått lite mer utbildning.

Här är länkarna.

Först ett Föredrag av Svensmark. https://www.youtube.com/watch?v=Rg3MqdBX0_k&fbclid=IwAR2OnU4vIcdrrlcAe6ATEer1uOl2sHLYOEOADPXGa3lP5SFICM3GGQlI2oM

Här en mer professionell film om hela Svensmarks arbete. https://www.youtube.com/watch?v=ANMTPF1blpQ&t=18s&fbclid=IwAR34wPpCg3TVCcBn2q8k7BJOiDtixt4MIxMMcDL7x0jfE4gZziLHdGcMpwM

Till sist Valentina Zharkova – vad hon presenterade för IPCC, i Krakov var de väl. Den har jag skickat tidigare. Dessa två forskningsresultat komplimenterar varandra perfekt. För att kunna prognostisera klimatförändringar.

23. https://www.youtube.com/watch?v=vJWLWKpM_eU&t=12s
Climategate ll Explained – NOAA Whistleblower – Data Manipulation – Global Warming Hoax
“NOAA breached its own rules on scientific integrity when it published the sensational but flawed report, aimed at making the maximum possible…

24. Publicerades den 12 jan. 2017
Retired professor, author, and chairman Dr. Tim Ball explains how much of the Intergovernmental Panel on Climate Change’s data is manipulated and created to push their agenda forward. He also discusses the tactics of their supporters, which include marginalizing skeptics, public shaming, lawsuits and more.

25. The New American Video
Publicerades den 3 jan. 2017
Physics Professor William Happer discredits the negative effects of CO2 on the planet and whether or not climate change is man-made. He also goes into detail of why the United Nation’s models are incorrect despite their overwhelming confidence that significant

26. Mycket bra artikel med Nils-Axel Mörner som visselblåsare. https://www.thenewamerican.com/tech/environment/item/31472-un-ipcc-scientist-blows-whistle-on-un-climate-lies?fbclid=IwAR1kFj7ijHj7jiQ3N5wVeZW5Mh-EBqNZaZBY9o3GHjfDlItfv2C1fA8Ul0Y#

27. Professor Carl-Otto Wiese visar med sitt arbete att klimatförändringar är naturliga. Hans kartläggning av hur cykler sam- och motverkar varandra stämmer väl överens med Valentina Zharkovas resultat i sin solforskning – superintressant. https://www.youtube.com/watch?v=l-E5y9piHNU&list=PLbNSl4Xaum92EivCF6NM-tSWnf9IaT4c5&index=85&t=329s&fbclid=IwAR2_6LCC3JMTfXgSbaX-ayF92pXYA6lJrzhzrVR9-S06KNKcjtszGmpyCZk

28. Lista på youtube av alla William Happers föredrag. https://www.youtube.com/playlist?list=PLFtWxQ8ICpifiz0iqRCrXeiNhVSoBh0LV&fbclid=IwAR3h2AleSfbiX8r0jbJW-tI0TN7loeGuEXgOcofCgVR2xDpnA-Bh0101vtU&app=desktop

29. Lektion om jetströmmar

30. Här en nyinspelad video från Tony Heller som har gjort en studie av de källdata som ligger till grund för IPCC:s temperaturkurvor. Detta är hårda fakta som knappast kan förnekas.

31. Här en debatt med de verkliga tungviktarna på båda sidor i klimatfrågan. Bl.a. inleder Michel Mann som är pappa till the hockey stick graph och till ”Mann made global ”warming”. Mycket sällsynt med denna typ av debatt då IPCC redan 2009 deklarerade att frågan är avgjord och att de inte ska diskutera med ”klimatförnekarna”
” Charleston, West Virginia, June 12, 2018. Dr. Michael Mann, Dr. David Titley, Dr. Patrick Moore and Dr. Judith Curry met in to discuss climate change.”

32. Dr. Tim Ball Ph.D. ger i detta föredrag en mycket bra genomgång av hur hela klimatbedrägeriet kom till. Mycket värt att lyssna till. https://www.youtube.com/watch?v=_sbo8Ods8M0&feature=share

33. Brittisk video om Global Warming
Publicerades den 23 juli 2016
A documentary by British television producer Martin Durkin challenging the so-called consensus that global warming is man-made. A statement from the makers of this film asserts that the scientific theory of anthropogenic global warming could very well be ”the biggest scam of modern times.” Everything you’ve ever been told about Global Warming is probably untrue. https://www.youtube.com/watch?v=MaN2_XT1BVo&fbclid=IwAR26A8_xZ6pUrNIhdCCCM98YGIvYYcDIeYDiQAhMfW8hUiTpZWgEQmEfSUc

34. Här ett fantastiskt föredrag av en riktig miljökämpe som begriper sammanhangen och vad man ska kämpa för. Tidigare Green Peace ledaren Dr Patrik Moore. Föredraget går i rask takt igenom alla viktiga aspekter av klimatfrågan och är faktaspäckat men mycket underhållande att lyssna till.

35. Här en mycket bra översiktlig kalkyl av relationen CO2 i atmosfären och i haven samt vad som händer med vårat bidrag från förbränning. Kalkylen ger en realistisk bild av verkligheten. Mycket intressant speciellt för de av oss som är ingenjörer.
http://www.klimatupplysningen.se/2019/05/06/koldioxid-och-vart-fossila-bidrag/?fbclid=IwAR1oTJRwP6NWZqcETtFS6oQtjZEGh63Moc62XgUhaE5M1ZW0JgzyRFRm-kY

36. John Colman – There is no significant Global Warming https://www.youtube.com/watch?v=ZI4CyE956Zc&fbclid=IwAR3NkbsU6WvDNXbiks4NXXc9m0zIS7UAcJx1N4sryYK446c7myDWnW030VE

37. A documentary by British television producer Martin Durkin challenging the so-called consensus that global warming is man-made. A statement from the makers of this film asserts that the scientific theory of anthropogenic global warming could very well be ”the https://www.youtube.com/watch?v=MaN2_XT1BVo&fbclid=IwAR26A8_xZ6pUrNIhdCCCM98YGIvYYcDIeYDiQAhMfW8hUiTpZWgEQmEfSUc

38. En otroligt bra artikel om galenskaperna i miljö- och klimatdebatten https://newsvoice.se/2019/05/sverige-duktigast-klimatfarsen/?fbclid=IwAR1B26igc0kUJgZNoUkGS3z4cYNuWye4b1MG8N9Ue5Tm7iauOPjsZD2aJfs Skriven av Professor emeritus Torsten Sandström

39. Tony Heller Real Science – ” October 2018 through May 2019 were the coolest and wettest on record in the US. In this video I discuss this, and how climate scientist got everything exactly backwards” https://www.youtube.com/watch?v=r13wtwcs76c&feature=share

40. Dr William Happer – CO2 is not a pollutant https://www.youtube.com/watch?v=M8iEEO2UIbA&feature=share

41. The Global Warming Petition Project http://www.petitionproject.org/

42. Independent Institute Dr Willie Soon give speech on the subject Global Warming https://www.youtube.com/watch?v=1zrejG-WI3U&feature=youtu.be&t=306&fbclid=IwAR3Uhfb_NhEqSQ_dA7eZQb9OlSj33nQeDZIgl16fZv7J7S8sbfN4-19sDbw

43. Christopher Monckton: New Irish study shows greenhouse gas effect cannot cause global warming. https://www.youtube.com/watch?v=k6iOOuZCE_Y&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1KRP_U-Oam7YYqSCOAz42-gOXu9gg6Nxy1N0RGUxGJZW7pM5eNToW6icg&app=desktop

44. Tony Heller on realscinse.com : This is my most concise expose of climate fraud. Please pass it around to everyone you know and your elected officials. The video is short, but cuts right to the heart of the matter. https://www.youtube.com/watch?v=8455KEDitpU&feature=push-fr&attr_tag=qm-G-k3Je_OVDC7D%3A6&fbclid=IwAR3hrKAqk-xT3ggGm5h_fEW6HAD8tsI6gilQuV0CREYCAswxnivcx6IKF-M

45. Riktigt upplyftande att lyssna till en av de mest erfarna klimatforskarna. – Roy Spencer, climatologist and former NASA scientist, delivers a keynote address at the Ninth International Conference on Climate Change at Mandalay Bay in Las Vegas on July 9, 2014. To watch all presentations from the conference, visit ClimateConferences.Heartland.org – https://www.youtube.com/watch?v=Vr65GM648OI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0DgG_AYeAKc7Z9tTHOfJ0uU96Rz8woF99hs6-353nEdG-DKPi5QuzPvds

46. This is a list of scientists who have made statements that conflict with the scientific consensus on global warming as summarized by the Intergovernmental Panel on Climate Change and endorsed by other scientific bodies. https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_scientists_who_disagree_with_the_scientific_consensus_on_global_warming?fbclid=IwAR1GMC4_CLrHepmSwMGDJLAQ0WQs6fniz6DhHOtQRKz9LUVwg3i-6yyPl5w#

 

Min digitale vän Mats Persson sände mig dessa rader september 27 2019.

Kenneth Erikson

Märkt , , , , , , , , ,

En dag på torget.

Kombinationen känslor och politik är livsfarlig.

På 1600 platser runt vår jord protesterades härom dagen för klimatet inspirerade av Greta Thunberg. Barnet som tydligen har lösningen som bygger på känslor med skam och hot som verktyg.

Äldre människor med kunskaper skuldbeläggs.

Jag fastnade för följande blogginlägg av Mats Jangdal som jag postar här i sin helhet.

Svänger det om nu? eller En dag på torget!
Posted on 2019-03-17 by Mats Jangdal

I fredags, 15 mars, tog Jan Norlin och jag på oss Klimatsans ponchos för att gå ut på stan i Kristianstad i avsikt att kolla läget och se på skolungdomarnas klimatdemonstration. Vi utgick järnvägsstationen, passerade busscentralen innan vi styrde kosan mot Rådhustorget. På vägen lyckades vi dela ut många flygblad och flera mottagare var genuint intresserade av vårt upptåg.

Framme vid torget stannade vi på andra sidan gatan för att iaktta. Direkt kom ett gäng grabbar i nionde klass fram till oss och ville veta vårt budskap. När de förstått det tog de i hand och tackade för att det finns vuxna som säger något annat än det skumma budskap de får höra i skolan. De tog gärna emot både flygblad och knappar. En av grabbarna ville att kompisarna skulle fotografera honom tillsammans med oss. Det är klart vi ställde opp!

Strax efter lösgjorde sig en grupp flickor i åttonde klass från demonstrationen på torget och kom fram till oss. När de hört vårt budskap sa de spontant att vårt var ju bättre än deras och så gjorde de high five med oss! Flickorna tog också emot knappar och flygblad.

Därefter blev vi fotograferade och intervjuade av Kristianstadsbladet. Det reportaget publicerades under lördagen. Där framgår att initiativtagare till demonstrationen och den som höll fart på ramsor och sånger var en Marit Fontana Oscarsson. Hon är med på bild i tidningen, men ser inte ut som en skolelev. En slagning på Hitta.se visar att hon är 54 år gammal. Alltså ännu ett exempel på hur vuxna tar barnen som gisslan för att driva sin egen agenda.

På min bild kan man se att det var många äldre på plats, äldre som verkar ha familjeband till ungdomarna. I KB står det att de var “ett 70-tal personer, varav flera ungdomar.” Alltså inte ens flertalet ungdomar. Bravo! Det var alltså inte ens unga som demonstrerade, det var vuxna som demonstrerade och de hade släpat dit skolkande ungdomar som alibi. Vilket moraliskt förfall!

Enligt KB var det fler som besökte demonstrationen än som talade med oss. Det är definitivt inte så som jag upplevde det. Under den tid vi var där såg jag ingen gå fram och tala med demonstranterna, samtidigt som flera personer kom fram till oss spontant och vi kontaktade andra som uppmärksamt lyssnade på oss och tog emot faktablad. Den intimare och mer avslappnade situationen på tumanhand tror jag är ett bra koncept för att trängs igenom bruset.

Efter en stund gick vi vidare mot ett annat torg där vi mötte ett gäng gymnasister. De var också intresserade och hade lärt sig ställa flera konkreta frågor och fråga efter källa. Fotosyntesen var dem bekant, även om de inte kunde den utantill. Men insåg dess betydelse för oss alla. Även dessa ungdomar tog glatt emot faktablad och knappar.De tyckte det var bra att vi var ute och debatterade, för om de kanske var lite skeptiska så var de trötta på den ensidiga bild de matats med. Jag förklarade  att utan klimatpolitik skulle vi ha många miljarder och ork till förfogande för annan politik. De ville ha exempel på det. Så jag föreslog äganderättsliga frågor, frihetliga. När vi inte behöver begränsa biltrafiken av hänsyn till klimatet kan vi bygga bättre vägar och även höja hastigheterna. Jaa!! ropade ungdomarna då. Som ett slags befrielse från en mental tvångströja.

Efter en runda i staden gick tillbaka mot järnvägsstationen och den som fick mitt sista flygblad var en kvinna i 40-årsåldern som visade sig vara miljökonsult. Hon var lite skeptisk till att vi vilje skilja på klimat och miljö. Men efter lite resonerande accepterade hon att vi inte vill försumma miljön bara för att vi är kritiska till klimatpolitiken. Att miljöpolitiken faktiskt kan bli bättre och effektivare om den slipper oket från klimatpolitiken.

Vid några tillfällen fick jag möjlighet att prata libertariansk politik och även det togs emot med nyfikenhet. Det mest bestående intrycket är dock ungdomarnas nyfikenhet och vilja att veta mer. Så mitt tips till alla vuxna är att läsa på och sedan diskutera detta med de ungdomar man har i närheten. Det finns många infallsvinklar att välja på; äganderätt, barnafödande, nationalekonomi, socialpolitik, invandring, energi, you name it! Det finns ingen samhällssektor som inte påverkas av pengaströmmen till futila klimatprojekt.

Hemkommen igen fick jag tips om två artiklar på SVT nyheter. I den ena har SVT släppt fram Rebecca Weidmo Uvell och i den andra Erik Lundqvist, automationsexpert och Elsa Widding, energiexpert. Till på köpet med många bra länkar. Kors i taket! Med sådana artiklar i SVT börjar man undra, vänder nu? Jag har flera gånger känt att nu kan klimathotshysterin inte bli värre, snart bryter den nacken av sig själv, som man brukar säga om hårda stormar. Den som lever får se, men det kändes som en bra dag.

Gubbar på galej, med skolungdomarnas demonstration i bakgrunden.

De var fler, men vi var bättre. Skolungdomarna var uppenbarligen uppbackade av närmast sörjande vuxna. I övrigt tror jag vi träffade på fler inte redan frälsta när vi rörde oss på stan istället för att stå stilla och se otillgängliga ut.

Lokalpressen till höger.

 

 

De skrämmer och använder barn och unga som verktyg

Här kan vi läsa några rader av Ulla Sandberg som också speglar samma ämne men med ett tydligt exempel på populism i sin värsta form.

”När vuxna inte bryr sig om alarmisterna så skickar de fram barn och ungdomar istället. Barn och unga är lätta att påverka. De suger åt sig den den falska klimatinformation som de serveras av skrupelfria vuxna. De har inga erfarenheter som de kan vikta informationen mot. De sväljer betet – speciellt när det serveras av politiker som t ex Annie Lööf som deltog i demonstrationen utanför riksdagshuset. Politiker har valt linje och nu propagerar de för den. De skrämmer och använder barn och unga som verktyg när vi vuxna inte ställer upp.”

 

 

Vi kan kräva att de själva ska leva som de lär

Läs här vad Lars Bern har att säga om; Etablissemangets exempellösa hyckleri


En ny häxprocess

 

 

Ett förslag på lösning av nutidens hysteri i västvärlden

Vi matas med ovetenskapliga upplysningar hela tiden, just nu predikas det i radions söndagsgudstjänst med rubriken: Klimatfasta.

Till historien har förnuftet förpassats, och till och med Påven är ju numera klimatfrälst. Ledder inte herren honom längre?

Det leder faktiskt lämpligt nog till ett intressant förslag formulerat av Patrik Engellau. Läs hans Plan B här. 

Märkt , , , , , , ,

Det börjar bli ont om tid, miljörörelsens agenda måste avslöjas

I senaste numret av Skattebetalarnas Förenings tidning Sunt Förnuft finns en större artikel om Sveriges ineffektiva klimatpolitik. Den borde alla läsa. Jag bifogar bara foton på några rubriker.

Att resultatet är uselt förvånar inte, det är känt vilka som styrt den senaste mandatperioden.

Skenande kostnader har gett högre utsläpp. Blir någon förvånad om jag beskyller den rödgröna rörelsen? De har i alla fall fått mer eller mindre fria händer under statsminister Löftén att bestämma miljöpolitiken. Men de övriga partierna har kanske inte så mycket att yvas över heller, de är ju alla inne på fel spår, att jorden står inför ett klimathot. De har svalt budskapet ifrån en falsk miljöagenda, dessutom är de alla politiskt korrekta. Av fotot syns resultatet.

Ta till exempel transportsektorn som står för en stor del av utsläppen. Men den missar målen och drabbar särskilt glesbygden.

Kanske kan vi förstå det om vi vet att den ansvarige för Fossilfritt Sverige  heter Svante Axelsson.

Jovisst, direkt ifrån naturskyddsföreningen (som deras generalsekreterare) till denna position. Han är, precis som Skrockström, utbildad agronom. Men dessutom som miljöekonom. Märks det eller är det förklaringen?

Denne Skrockström har i dagens Di, som den politiske budbärare och klimathotare han är, en bedrövlig krönika under rubriken, ”Klimatet kommer i kläm”. Den är inte värd att läsa annat än som ett exempel på spridning av fantasifull och falsk information om jordens framtida väder.

Varför blir resultaten så dåliga om de rödgröna får bestämma?
Är de överlag inkompetenta?
Har de något alls att göra i maktposition?
Kan de annat än skrämmas och hota om domedagen, som skapar klimatångest?

Det är faktiskt ännu värre, de rödgröna skyr inga medel och suktar efter världsherravälde, som alla kommunister.

Demokratin måste underordnas deras agenda om klimathotet och det ska ske genom att FN ska styra välden enligt deras modell och uppfattning om att koldioxiden är ett hot emot vår överlevnad. Läs om detta här.

 

De har dock inget vetenskapligt stöd för detta. Kritiken emot denna förljugna vals sprids allt snabbare. Lyssna till exempel på detta.

De grönas brott är fler.

Den enorma vindkraftsutbyggnaden, som sker över hela landet är oönskad av lokalbefolkningen, dödar fåglar och fladdermöss, stör landskapsbilden, förstör livsbetingelserna för närboende genom ett lågfrekvent störande ljud som tränger igenom väggar och tak och gör det omöjligt för vissa att sova. De blir sjuka.

Endast vissa markägare, inklusive de största skogskoncernerna låter sig gärna mutas med feta markarrenden.

Men inte nog med det, vindkraften byggs inte där den behövs, i söder, utan anses ska transporteras med förluster och genom ytterligare skador på naturen genom kostsamt byggande av nya kraftledningar. I många fall exporteras vindkraftelen till EU med förluster.

Dessutom är klimatnyttan starkt ifrågasatt och produktionstekniken dyr, och opålitlig. Ett gigantiskt misstag alltså. Det får nu Tyskland uppleva, de som satsat mest på vind och sol inom EU och trots det har även deras utsläpp ökat och elpriset stigit till skyarna.

De gröna kommunisterna är också ansvariga för rovdjurspolitiken.

Som den här bloggen mest handlat om. Tyvärr har insikten om att fakta och argument förkastas fått mig att tappa lusten att skriva. När inte verkligheten och fakta värderas, vad är då meningen med livet?

De grönas agenda handlar om skrämsel, känslor och tro. Ja just det, som de flesta religioner. Tro som oss eller vi kommer att straffa dig.

Det är precis vad som hänt i ett nytt jaktbrottsärende i Mellansverige.

En känd stor skogsägare och företagsledare blev plötsligt kastad i fyllescell i 5 dygn för att därefter sitta häktad i ytterligare 26 dygn. Ett övergrepp alltså.

Än har åklagaren inte kunnat visa på något brott, utan det ser ut som om hela påhoppet är en illa dold hämndaktion som för den som trott sig leva i en rättsstat med myndigheter som verkar för allas lika värde och en pålitlig humanistisk och rättvis behandling av befolkningen. Samt inte minst, eller kanske främst, trott att vi har åsikts- och yttrandefrihet i Sverige. Den får nu lida.

Det är uppenbart att denna ordning inte är bra, det krävs ändringar i lagen.

Vi kan kräva ett återinförande av tjänstemannaansvaret med strikta regler för hur tjänstemän får uppträda. Det måste bli ett slut på att tjänstemän inom svenska myndigheter tillåts agera med egna agendor och straffa vissa efter eget tycke.

Regler och föreskrifter är inte lagar och sådana ska inte polismakten tolka bokstavligt, som nu ofta görs. Vad som ska gälla enligt lagen ska vår riksdag bestämma.

 

Vilket parti vill ta i denna uppgift?

Det bör vara angeläget för alla som inte vill se landet förfalla i rättsligt godtycke.

 

Kenneth Erikson
i 25 minusgrader i Mellannorrland

Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Det räcker med dumheter nu

Vi har nyligen tagit del av samhällets syn och straff för jägare som är kritiska till nuvarande politik. Där kritiker ska straffas för sina åsikter av ett rättssystem som låter sig förledas av en lögnaktig och fantasifull kvinna, som om de själva vore barn.

Skattebetalarnas förening ger löpande exempel på statens slöseri med befolkningens inbetalade skatter, exemplen är många och helt oförsvarbara. Det är satt i rutin att spendera ”andras pengar”.

Men inte då, makthavarna låter sig inte nöjas. Nu föreslås ett nytt forskningsuppdrag för 1,6 miljoner helt i onödan. Pengar som kastas i sjön som hellre kunnat användas till något av de svarta hål i statens budget. Törs man nämna vård, skola och omsorg? Men, det är som det varit alldeles för länge med gröna kommunister och globalister vid makten.

Det nya är nu, att de parter som hade på sin agenda att illegalt återinplantera det värsta rovdjuret vi har i Skandinavien, avser forska på något som alltid varit känt. Man måste fråga sig; hur korkade är statens myndigheter (Naturvårdsverket) och dess förtrogna nyttiga idioter (svenska jägarförbundet)?

Svaret finns ju redan, och har funnits ifrån människan liv i den höga nord sedan vi hit kom.

Läs vad samerna har skrivit om rovdjuren (”Vargen är värst”, som har funnits i tryck sedan 2004 och inget är annorlunda idag, i sak) och lyssna på deras åsikter.

Vi har också webbplatsen Vargfakta.se med alla konsekvenser av varg, liksom Folkation.com  också fullspäckad med fakta och konsekvenser, samt dessutom mängder av internationella webbsidor. Ämnet och problemen är nämligen globala.

Enklare och ännu mer aktuellt är att läsa böckerna som Karl Hedin har skrivit. 

Här kan alla läsa om förslaget. 

.

Tillägg 181207.

Det kom en intressant kommentar som jag lägger ut här, följt av mitt svar.

Åke S

8 hours ago

Det räcker med dumheter nu

Men det är kanske den konsekvensutredning som så många efterlyst så många gånger sedan 2001 när rovdjurspolitiken beslutades. Konsekvensutredningar ska ju i normala förvaltningar genomföras innan man beslutar i ett ärende.

 

Ja det kan man tycka Åke.

Men konsekvensutredningar är ett område det slarvas oerhört med, och många gånger utförs de inte alls. Ta till exempel det nya världsomspännande Global Compact, som vår avgående regeringsministär avser underteckna i Marrakech om några dagar. Den frågan, som kan få oanade konsekvenser, har inte ens diskuterats i riksdagen.

När det gäller detta så kallade forskningsuppdrag tror jag inte på någon seriöst och rättvist resultat av en MKG över huvud taget. Därför att 2 av de inblandade parterna jägarförbundet och naturvårdsverket är inblandade och den sista parten dessutom med täta kopplingar till rovdjursföreningen. LRF är inte mycket att lita på heller. Det är för mig okänt om de alls allvarligt kritiserat rovdjurspolitiken trots att deras medlemmar tillhör de mest drabbade.

Risken är uppenbar att denna kommande konsekvensutredning kommer att cementera uppfattningen att vargen tillhör landet och glesbygden och är här för att stanna. Vi lever ju i den svenska modellens bidragssamhälle som till och med samtliga kritiska föreningarnas ledningar att underteckna Edgardts vargkommites formulering om att sträva efter en ”livskraftig vargstam”.

Norge har tagit beslut om en utredning om varifrån vargarna har kommit, en sådan har varit mer passande.

Känt är att under den tid vargen var borta i Skandinavien, under 50-150 år, var livet på landet för alla inklusive skogens vilda djur, bättre. Inga arter led förluster eller minskade i antal.

Nej, jag menar bestämt att vargens konsekvenser för närboende/drabbade är väl känt genom människans historia. Vargen är ett gissel, liksom även de övriga stora skadedjuren.

Skandinavisk rovdjurspolitik handlar om annat, nämligen en usel och orättvis landsbygdspolitik. Samt att de som inte berörs tillåts bestämma över en minoritet i glesbygden trots okunskap och trots att i EU ska subsidiaritetsprincipen gälla.

Tack för kommentaren Åke, som fick mig att formulera detta.

Läs också gärna mitt första inlägg på denna bloggsida. https://rovdjurspolitik.wordpress.com/2004/03/

 

 

Märkt , , , , , , , ,

Systematiskt förföljande av oliktänkande måste upphöra.

Eftersom jag delar synpunkterna om häktningen av Karl Hedin under förnedrande former som basunerats ut i landet av våra medier utan att bakgrunden belysts, som skribenten, delar jag här länken till detta.

 

Märkt , , , , , ,

Låt vargarna leva

Kolmårdens djurpark har för avsikt att döda alla vargar, låt det inte ske.

Nyligen har en rik företagsledare häktats för påstådd tjuvjakt under mycket ståhej och kommentarer ifrån medierna och jägarkåren.

Är verkligen så att jägarna håller på att lyckas utrota vargarna ännu en gång måste vi alla hjälpas till för att åtminstone få djurparksägarna att behålla dem i sina hägn. Även om hägnen måste byggas om för att bli mer rymningssäkra, till vissa kostnader, får inte det utgöra ett hinder.

Människan måste även i framtiden kunna ha möjlighet att se på vargar. Det är inte nödvändigt att krama dem.

Hoppas verkligen de inte redan hunnit sätta kulor i vargarnas huvuden.

Här finns nyheten att läsa.

Märkt , , , , , , , , , , , , , , ,

Var eviga dag sprider Public Service falska nyheter, idag om älgen.

SR, ekonyheterna,”upplyser” om skogsskador och att det beror på för lite mat i skogen i Västernorrland.

I Jämtland har dagens ÖP en liknande artikel om en skogsägare som hittat en förstörd ungskog, dock inga uppgifter om storleken.

Jag gissar det är små områden lokalt inom länen.

Idag har vi en älgstam i nämnda län som är mindre till antalet än på åtminstone 30 år.

Det finns också gott om mat för älgen i skogen, inom 70 m från vårt hem växer många flermeterhöga rönnar som aldrig förr skådats.

 

Orsaken till vinterns älgskador är den nästan rekorddjupa snön i vinter.

Det vittnades om helt utmärglade älgar på flera håll som var så medtagna att de skyddsavlivades. Snödjupet gjorde det så krävande för älgarna att förflytta sig enligt gamla mönster till bättre föda att de blev allt svagare och tvingades bli kvar och äta på stället. Snödjupet är själva anledningen men om det sägs det inget idag.

Märkligt skamligt av Skogsvårdsstyrelsen.

Många skogsägare är idag miljöcertifierade men någon hänsyn till att skogens djur hänger på en skör tråd verkar inte beröra. Skogsstyrelsen uppmuntrar tvärtom till ökad avskjutning.

Enligt myndigheterna och skogsindustrin är älgen däremot ett skadedjur som ska bekämpas, även vintertid i djup snö.

När det gäller Östersjön där säl och skarv äter sönder fiskbestånden får också rovdjuren härja.

Jag lider visst med drabbade skogsägare, liksom med yrkesfiskarna. Men se då till att erbjuda skadeersättning, ni på Skogsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten samt inte minst, det skarpt gröna och röda Naturvårdsverket.

Märkt , , , , ,