Månadsarkiv: mars 2012

Rovdjuren, några rader personliga åsikter.

När vi idag får veta att svensk myndighet, i samförstånd med regeringen, planerar att bygga en krigsmaterialfabrik i en diktaturstat, Ekot SR  förstår var och en vad som är möjligt. Efter lagom tid har förflutit får vi höra sanningar att vi blivit förda bakom ljuset av våra egna makthavare. Tror någon då att det är möjligt att vargarna i Skandinavien är illegalt utplanterade? Självklart, svarar de flesta med lite vidare historiska kunskaper.

Föregående artikel, ”Genetiskt viktig varg, eller vad?”, handlar om att vår rovdjursförvaltning med instrumentet dna (som de flesta av oss inte behärskar) försöker rättfärdiga sin verksamhet. Det är fel och onödigt, kasta en blick och tanke på våra hund- och övriga djurs utställningar. Där synas det fysiska, alltså utseendet. Man graderar inte första och tredjepristagare efter dna utan efter hur djuren ser ut efter et noggrant överenskommet regelverk. Likadant gör man med tamdjuren för kött- eller mjölkproduktionen. Man skiljer inte en finnstövare från en smålandsstövare eller tax med hjälp av dna. Varför göra det annorlunda med vargen? Det är endast för att förvilla oss med fötterna på jorden. Sanningens minut har kommit. Nu ska vi söka namnen på alla ansvariga och redovisa lögnerna de spridit. För det ska de lagföras.

Läs alla besvärande uppgifter för Naturvårdsverkets ansvariga inom faunahanteringen liksom våra ansvariga statsråds ovilja att ta ansvar i rovdjursfrågan här.

Nyligen har det från vår justitieminister föreslagits hårdare tag emot mutor, bestickning och korruption. Det är också ett slag under bältet. Tror någon på allvar att vi får någon advokat att driva en process mot vår egen regering när de själva borde fällas just på denna punkt. Då tänker jag naturligtvis på hur politiken i stort bedrivs. Ja just det, med stöd och bidrag, det kallas ekonomiska styrmedel och platsar perfekt under den formulerade avsikten från Beatrice Ask. De faller på eget grepp!

Denna internationella drive att återinföra varg i människans omgivningar en ren och skär dumhet grundad av några få med usla kunskaper om arters villkor på vår jord. Ett gäng flummare m.a.o. Det är precis samma vrede från lokalbefolkningarna överallt på jorden där dessa idiotiska experiment igångsatts. Läs om hur Yellowstone dör, hur vargar tar boskapsvaktande hundar i USA och om början på slutet.  Samma lögner och problem överallt!

Må gud hjälpe! För vem annars försvarar rätt och ordning? Jag är djur- och naturvän, humanist och hatar vilseledning och lögner.

För vilseförda rovdjursdyrkare kan jag bidra med detta.  Njut av den vilda orörda faunan i nationalparkerna. Så vill ni ha det, en ständig kamp på liv och död. Vi får väl anta att det är ert drömcenariro som ska gälla bland oss människor också. Lycka till i den kampen, det kan ni behöva.

Genetiskt viktig varg, eller vad?

Uppdaterat 130603 med text och länkar på slutet.

Den gulröda, påstått invandrade, vargtiken har nu flyttats 3 gånger men varje gång gått tillbaka till renskötselområdet. Tiken har ett speciellt utseende som många reagerat över, hon ser ut som en hund, närmast kanske västsibirisk lajka. Den initierade och erfarne Finske f.d. överkonservatorn professor Eirik Granqvist (med ett imponerande cv) och Kaarlo Nygren, f.d. chef för Finska Statens forskningsstation i Karelen, har hela tiden varit säkra i sin åsikt och hävdat: Detta är inte vargar, det är byrackor och korsningar med hund. Läs mer här.  De påstår att samma typ av ”vargar” även ses och finns i Finland och Tyskland. Valerius Geist, professor i miljövetenskap Calgary University Kanada, som fått sig tillsänt foton på såväl finska liknande som den ”genetiskt viktiga” svenska ”vargen” stämmer in i kören: Detta är inte renrasiga typiska vargar!

En Norsk Dna undersökning.

En tidigare dna undersökning som förekommit i debatten om vargen är en Norsk underökning som gjordes 1999 efter farhågor (som visade sig sanna) att ett koppel draghundar slitit sig och dragit till skogs och där parat sig med varg. I den undersökningen fastslogs att av de 3 proven var A en hybrid av hankön med, mest troligt, en varg som moder, (men troligen ingen från den Skandinaviska stammen). B var en tik tillhörde den Norsk-Svenska vargstammen (men ej moder till A) och C var en hanhund (men ej fader till A). Undersökningen väcker flera frågor, t.ex. varför nämns inget om jämförelse med den Norsk-Svenska vargstammen och de Estniska vargarna som ändå fanns med som referensmaterial? Å andra sidan bör de estniska vargarna vara av samma ras som de som finns i området runt den Finsk-Ryska gränsen. Studera undersökningen själva här. Följande mening är infogat 121203, därför att länken inte längre fungerar. Därför har jag lagt ut den Norska undersökningen på en annan sida som ni hittar längst upp.

Vad betyder det?

Men följande står också att läsa: Inget av de 3 proven var en immigrant från Finland eller Ryssland. Varifrån har då de Norsk-Svenska vargarna kommit? I den Norska undersökningen hamnar hundarna till vänster om de Norsk-Svenska vargarna i diagrammet. Kanske beror det på att skalan som används är omvänd jämfört med de skalor vi kommer till senare?

Figur ifrån Norsk dna-undersökning 1999.

En fackman tillfrågas.

För att bli klokare i sakfrågan togs kontakt men en genetiker och bad om ett utlåtande. Då bifogade jag denna Norska undersökning som i mina ögon fyller de krav man kan ställa på ett seriöst arbete med fullständiga uppgifter om material och tekniker. Det kan däremot inte sägas om det vi kommer till nu. (nedanstående svenska dokument bifogades också). Men någon hjälp på vägen mot förståelse ville tyvärr inte genetikern ge!

Svensk rovdjursforsknings bevis?

Foton på våra svenska gulröda vargar och uttalanden från de ovan nämnda Finska herrarna och Kanadensiske Valerius Geist har därför sänts till Olof Liberg som svarat genom att skicka följande PowerPoint Presentation med 2 sidor. (Genetisk analys av M-11-14.pptx). M-11-14 ska avse den röda Finska tiken. Författare är Olof Liberg själv, men vad säger sidorna?

Sida 1 nedan.

Sida 1.

Här syns tydligt att den gulröda vargen, M-11-14, ligger i högra delen av området för de östliga vargarna, långt ifrån de Norsk-Svenska vargarna.

Sida 2 nedan.

Sida 2.

Här framgår det ännu tydligare, den Finska tiken tillhör de östliga vargarna och är klart skild ifrån hundar. Saken är klar, hon är ingen hybrid!

Men vänta lite nu.

Varför använda 2 sidor?
Varför endast 2 färger för 3 raser?
Varför Östliga vargar på båda sidorna men inte på samma ställe på skalorna?
Varför olika koordinater för invandrarna på de 2 sidorna?
Dokumentet är inte skrivskyddat, det är öppet och fritt för ändringar?

Det första jag gjorde var att synkronisera skalorna på båda sidorna. De flesta hundar hamnar fortfarande inom + 1 på x-axeln och inga andra raser visas till höger om hundarna. Några exemplar av hundar finns också långt ner på y-axeln, men inga andra. Därefter avläste jag koordinaterna för de 4 invandrarna på sida 1 och placerade invandrarna på sida 2 med hundarna som för vilka jag också bytte färg till gulbrunt. Östliga vargar på sida 1 fick färgen röd och östliga vargar på sida 2 också röda men blev mörkröda. Då ser det ut så här, se nedan.

Figur 3.

Oj då, plötsligt blev den mest värdefulla vargen i världen, och den mest påkostade, en hund!

Sedan ville jag se hur det blir om jag klistrar in de Norsk-Svenska vargarna (från Sida 1) i Sida 2 (exklusive hundarna). Resultatet ses här nedanför, där invandrarna nu märktes i svart.

Figur 4.

Då ser vi att den invandrare som syns som en svart triangel till vänster om M-11-14 (gulröda tiken) tangerar den Skandinaviska stammen. Den s.k. invandraren kan lika gärna tillhöra de Norsk-Svenska vargarna. Någon större skillnad mellan de Norsk-Svenska och östliga vargarna verkar det inte vara i denna Figur 4 (de överlappar varandra). Men, de östliga vargarna finns också i Libergs presentation på sida 1, där ligger de avsevärt längre till höger, se nästa Figur 5.

Figur 5.

Här ser vi invandrarna med koordinater enligt Libergs sida 2 och de östliga vargarna enl. sida 1. Den längst t.v. syns här än tydligare mer tillhöra de Norsk-Svenska än de östliga vargarna. Alla tre, som grupp, ser för övrigt ut att vara något mitt i emellan Skandinaviska och östliga vargar.

Slutligen flyttade jag ihop de båda sidorna till en, med alla invandrare markerade enligt sju olika koordinater från Libergs sida 1 och sida 2 (faktiskt endast 3 st. på sida 2 efter det att de större gröna påklistrade ikonerna avlägsnats). Se Figur 6 nedan.

Figur 6.

Här ser vi att det måste vara en grannlaga uppgift att skilja hundar från östliga vargar. Vi ser också att den gulröda tiken hamnar inom området för hundar, enl. Libergs sida 1. På Libergs sida 2 finns de östliga vargarna som de mörkröda plottarna här ovan, de är alltså inte på samma ställe enligt skalan.

Men vad är östliga vargar egentligen? Eirik Granqvist och Kaarlo Nygren säger ju att det är hybrider eller byrackor även i Finland och Tyskland. Det hade varit bra med en kontrollgrupp av östliga vargar 2-400 mil längre österut i obebyggda trakter än gränstrakterna mot Ryssland i Finland, som jag antar här representeras av ”Östliga vargar” och ”Finsk-Ryska vargar”.

Vad visar nu detta?

Figurerna åtföljs inte av någon text, förklaringar eller referenser. Det är helt nödvändigt i detta sammanhang. Utan källmaterial, hänvisning och förklarande texter säger faktiskt denna presentation från Olof Liberg ingenting annat än att det fattas uppgifter.
I motsats till den Norska undersökningen placeras hundarna t.h. i Libergs diagram.
Det går knappast att skilja hundar från östliga vargar enligt denna presentation.
Den gula ”genetiskt viktiga” tiken är mer hund än östlig varg.
Invandrarna är placerade fel på sida 2 om sida 1 är korrekt.
Båda sidorna kan inte vara sanna samtidigt, endast en i taget. Jo kanske, om det är olika egenheter (data) som undersökts på de båda sidorna. Då kan båda vara korrekta, men det borde ha förklarats i medföljande text, som tyvärr helt saknas.
Skandinaviska vargar är inte av Finsk-Rysk stam trots att de påstås komma därifrån.

Den Norska undersökningen (i texten) och Libergs diagram stöder påståendet att nuvarande Norsk-Svenska vargstam är inplanterad (illegalt utplanterad).

Den officiella förklaringen lyder: ”Den nuvarande vargstammen grundades av två individer 1983. Det kom en tredje invandrare 1993 och två ytterligare 2008.” (en av dessa 2 från 2008 handlar dessa rader om). Detta finns också att läsa här på statens eget propagandaorgan: ”Med hjälp av DNA-analyser har man kunnat konstatera att de kom från Finland/Ryssland och inte är släkt med de vargar som fanns här i gamla tider.”  Då bör påpekas att de tidigare Skandinaviska vargarna, som idag är helt utrotade, efter senaste istiden hade ett kontinuerligt utbyte av vargarna längre österut och var av samma stam eller ras. Här ligger flera hundar begravna, ovanstående påståenden stämmer alltså dåligt.

Vad är det här?

Är detta ett typiskt exempel på svensk rovdjursforskning och förvaltning, som kostat svenska folket miljarder till ingen nytta, vargars påverkan på omgivningen har vi facit på.
Eller, har samvetet givit sig tillkänna och Olof Liberg visar svenska folket en väg bort från vargeländet och en hopplös, omöjlig och redan dömd rovdjurspolitik?

Sans.

Kanske är timmarna med denna PowerPoint Presentation bortkastad tid. Man kanske inte kan behandla diagrammen på Libergs 2 sidor som vanliga koordinatsystem. Jag kan alltså inte bevisa någonting. Antagligen har rovdjursforskarna fog för sina påståenden, det måste vi räkna med. Men mot bakgrund av att rovdjursförvaltningen för innevarande år har budgeterat hela 5, 35 miljoner för Dna- analyser (med mera!) kan man faktiskt undra. Det går inte att ta Libergs presentation som ett vetenskapligt bevis. Det krävs mycket mer, det krävs en fullständigt förklarande text. En mycket noggrannare och tydligare version borde ha gjorts från början, så även Svensson och Eriksson kan förstå.

Kälarne mars 2012
Kenneth Erikson

PS! Ni som också är trött på oklara och ändrade besked om rovdjuren, ni som inte vill ha dem i er omgivning och ni som är dödligt trött på en landsortsfientlig politik, slut upp till de manifestationer som går av stapeln den 24:e mars på flera platser runt om i landet. Vi kräver att vår regering och riksdag är kunniga i frågan, de måste utbilda sig och lyssna på folket. Läs vidare här. DS.

Revision 121118.

Det finns ett faktafel här ovan där jag påstår att den analyserade gula vargtiken invandrade 2008. Det är tydligen fel idag. Hon hittades 2010 och kallas Kilsbergstiken med benämningen G-82-10 nu sedan hon blev avtagen sändarhalsbandet. Med sändaren på kallades hon M-11-14.

Tillägg 130320, Vårdagjämningen med strålande sol och –10°C.

Efter studier av denna finsk – ryska Dna-undersökning av vargar, http://sun3.oulu.fi/~jaspi/Russian_wolf_Conservation_Genetics.pdf  undrar jag vilken av populationerna Olof Liberg menar med ”Östliga vargar” i sin PowerPoint Presentation. Forskarrapporten skiljer nämligen på finska, karelska och vargar öster om Vita Havet. Och som framgått är de Skandinaviska annorlunda än någon av dessa vargar. Det är lätt att förstå om vi ska tro på den Norska undersökningen,  https://rovdjurspolitik.wordpress.com/norsk-dna-undersokning-av-3-vargar/  där vi, genom att dra slutsatsen av de 2 påståendena markerade i rött, får veta att den Skandinaviska vargstammen (med undantag av de senaste påstådda invandrarna) inte kommit från Finland eller Ryssland. Det bör betyda att de blivit illegalt inplanterade, eller hur. Hur har de annars hamnat här?

Jag har skrivit mer om den finsk – ryska undersökningen här, https://rovdjurspolitik.wordpress.com/2013/02/23/moderater-och-vaggloss/

Kompletterat 130603

Rena rama idiotin och inget annat.

Min egen uppföljning här hör absolut till denna artikel. https://rovdjurspolitik.wordpress.com/2012/11/18/har-rovdjursforskningen-rent-mjol-i-pasen/

Och framför allt ska alla intresserade läsa Kaj Grönlund, Finland, och hans tydliga redovisning av skillnader mellan äkta varg och hybrider. http://www.nanomatic.fi/hybrider.pdf   Där kan vi se att Junselevargen bär på de typiska kännetecknen som kännetecknar en hybrid, och saknar de typiska tecknen för en renrasig varg (bl.a. svart svansspets, mörka streck på frambenen, fel färgteckning och markant skillnad i profillinje mellan panna och nos).

Men det var ju faktiskt också vad Olof Liberg, Sveriges rovdjursforskare – uppfödare Nr. 1, visade i sitt bevis på Junselvargens äkthet som varg (fast det var väl inte meningen?) Se Fig. 6 i artikeln ovan där östliga vargar och hundar inte går att särskilja och att gula änkan tillhör den gruppen (t.o.m. aningen mer hund).

Ja vad ska man säga, annat än att vår svenska rovdjursförvaltning inte verkar bry sig om det är varg, hybrider eller hundar de förvaltar och öser miljoner skattepengar över.

flyttvargen-e1359032429675

Tillägg 130918:

Trots Olof Libergs slarvarbete har Naturvårdsverket fortsatt som om inget har hänt. Är man landets främste vargforskare så är man oberoende av vad Folket i busken skriver. Men jag, saknar ju titel överhuvud tagit, så det kanske går att förstå? Här nedan kan ni läsa mer om denna tik som i dagläget, utan halsband, kallas G 82-10.

Här finns Naturvårdsverkets beskrivning  och här densamma med mina noteringar. Trevlig läsning!

Junselevargen-skyddsjakt-bilaga-1 Med Noteringar KE

Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,