Månadsarkiv: augusti 2012

Rovdjurspolitiken har gjort oss klokare.

Ja kanske inte alla, men de som följt debatten. Därtill har vi ju ,tack och lov, internet med uppgifter av alla slag. Ingen behöver längre gå omkring och undra när en sökning oftast snabbt ger oss det svar vi söker. Och desto mer vi vet ju klokare blir vi. Men det är tyvärr inte detsamma som att bli lycklig, tvärtom vill jag påstå. Vi får se fifflet, blir varse lögnerna samt inte minst svagheterna i vårt statskick. En svensk känner sig stolt över vårt demokratiska land eller hur? Jodå, så resonerar nog ännu många men den skaran minskar för var dag. Vi får faktiskt också tack vare några sanningssökande journalister reda på direkta misstag och lagbrott för att nu inte nämna de excesser som statliga verk kostat på sig. Svenska folket håller på att tappa respekten för våra makthavare. Det handlar om korruption, sug på det du svensk.

Ruggigt tydlig beskrivning av Sverige.

Det finns de som redan sett med klara och nyktra ögon hur det hänger ihop. Vi saknar uppenbart demokrati i landet, vi har något som heter:

Demokratur
Demokratur är ett begrepp skapat av den franske sociologen Gerard Mermet, och betecknar ett samhälle som till ytan är, det vill säga nominellt, en demokrati, fast som i praktiken saknar en reell och vidare omfattande yttrandefrihet, som saknar en möjlighet för dissiderande politiska grupper att föra sin talan på lika villkor, som saknar ett fullt ut rättssäkert rättsväsende (där lagar och regler tillämpas och appliceras olika beroende på vilket politiskt läger man tillhör), där man riskerar att bli av med sitt jobb för sina åsikters skull, där man som dissident / dissiderande grupp riskerar att bli utsatt för politiskt våld av politiska motståndare (och där staten ser mellan fingrarna med detta). Ytterligare ett kännetecken för en demokratur är när lagarna som finns inte efterlevs (av staten själv).
Dock skall tilläggas att det i definitionen för demokratur finns med det faktum att majoriteten av människorna i detta samhällstillstånd, själva inte uppfattar att de lever i en demokratur, utan den statligt (eller lobby) understödda propagandan genom etablerad media (dvs. massmedia) skildrar på så sätt en annan bild av verkligheten (av till exempel invandringen, integration, ekonomin, mångkultur eller samhällsutveckling). Media har därför en avsevärd roll i sammanhanget, eftersom media kan forma en befolkning till majoritet i politiska frågor och därför förändra utgångspunkten i de allmänna valen.
” ”I en demokratur (notera ordet noggrant) råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedian domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps.” ”
— citat från Vilhelm Moberg
.
Länder som exempelvis kan klassas som demokraturer är bland andra flera västerländska demokratier, till exempel Sverige, Tyskland och Ryssland.
Anledningen till varför man kan klassa Sverige som en demokratur har i anseende med Ipred-lagen, FRA-lagen, Hets mot folkgrupp, etablissemangets politiska korrekthet och även utvecklingen, rent generellt inom Europeiska unionen, som i praxis fungerar som ett överstatligt skede. Gasledningens processen i Östersjön, där en gasledning som forslar fossila bränslen från Ryssland via svensk gräns ner till Tyskland, är ett exempel där demokratin inskränks efter stark lobbyism, och medverkar till klassificeringen demokratur eftersom korrupta f.d. politiker spridit information till ryska politiker, om arbetsprocessen efter att ha lämnat sitt politiska ämbete i Sverige.
Ryssland kan klassas som en demokratur eftersom landets presidentatur förlängts, flertalet partier består rent praktiskt av stödpartier till ett moderparti, dvs. Putins parti Enade Ryssland. Landet har även kritiserats av västerländska demokrater, eftersom flera valfusk ansågs pågå under det senaste allmänna valet. Enligt flera medier anser man även att Dimitrij Medvedev marionettstyrs av landets före detta president Vladimir Putin.
Se även
· Politisk korrekthet
· Folkvilja

Politiskt korrekt.

Politisk korrekthet är en kritisk term som ofta används om ett medvetet införande av nya uttryck, vars syfte är att förändra attityder eller vara så utopiska som möjligt, för ett specifikt intresse eller en samhällsgrupp. Begreppet används också överfört om åsiktsströmningar som av kritiker anses göra anspråk på att vara de enda godkända och rumsrena. Termen brukar ibland förkortas till pk. Ursprunget till politisk korrekthet står att finna i kulturmarxismen som har sina rötter i Frankfurtskolan.
Begreppet används främst i Sverige för att beteckna en självrättfärdig vänsterliberal hållning i politiska och moraliska frågor, i synnerhet i frågor som berör exempelvis invandring, sexuella avvikelser, mångkultur, demokrati, könsroller. Man brukar säga att en sådan vänsterliberal hållning är ”politiskt korrekt”. Begreppet innefattar även en metod för att uppnå hegemoni för den politiskt korrekta hållningen, något som har analyserats i detalj av bland andra John Järvenpää.
Politisk korrekthet behöver dock inte innebära att man delar majoritetens åsikter, utan ofta tvärt om – det handlar ofta snarare om att ha åsiker i samklang med den politska elitens värderingar, eller det så kallade etablissemanget. Andra exempel på politisk korrekthet är förnekandet av den svenska identiteten, exempelvis ”det finns inga svenskar”, eller ”vem är egentligen svensk?”.
Även påståenden som ”Sverige har aldrig haft enbart ett folk”, ”Sverige har aldrig haft enbart ett språk”, ”Sverige har så länge det existerat varit ett mångkulturellt land” är till synes vanliga för att styrka att ”det inte finns några svenskar” i debatter och andra förekommande sammanhang.

Ovanstående är urklipp från:
http://sv.metapedia.org/w/Demokratur

Rovdjurspropagandan (länk finns i ovanstående).

Vi vet att det bedrivs rovdjurspropaganda. Målet, och hur, finns beskrivet. Naturvårdsverkets ekofascister har fått fritt fram att försöka lura barn och andra om att varg är bra. Vi ska lära oss att samexistera med vargarna. Detta är ett stort övergrepp som saknar vetenskaplig relevans och är möjlig endast med lögner. Läs här vad ordet betyder.

Propaganda, är en term av latinets propago. Att bedriva propaganda eller förmedla propagandamaterial är att försöka sprida en åsikt, uppfattning eller ställningstagande – inte sällan av politisk natur. Nationalencyklopedin definierar propaganda som ”mer eller mindre systematiskt bedriven verksamhet som syftar till att med hjälp av språk, bilder eller andra symboler påverka människors åsikter, värderingar eller handlingar i en bestämd riktning.” Svenska Akademiens ordlista definierar ordet enligt: ”intensiv påverkan för att utbreda en uppfattning ; göra p. för ngt, söka vinna anhängare el. ivrigt verka för ngt.”

Det knakar i fogarna på det svenska folkhemmet.

Jo vi har det fria ordet, vi har Ring P1 där vi får avreagera oss och detsamma tillåts vi göra på tidningarnas insändarsidor. Men är det någon som bryr sig, nej men systemet håller oss lugna. Men nog knakar det allt tydligare i vår svenska lilla inbundna självgoda låda. Vi som följt rovdjursfrågan vet att händelser där rovdjuren orsakat olika tragedier skildras ytterst sparsamt i våra medier. Vi vet att det är i princip omöjligt att få en debattartikel publicerad om den uttrycker kritik mot aktuell rovdjurspolitik. Medierna spelar med i en fult spel som fått namnet den politiska korrektheten, som finns förklarat i ord längre upp. Denna video visar detta.

Här tar Kolar´n till ett litet nytt grepp. Jag inspirerades av detta.

Rovdjurspolitikens oanade konsekvenser, 2.

Här kan vi läsa om vem som bestämmer om hur många vargar vi ska ha.

Politikerna är i färd med att avveckla sig själva.

De vill inte ta beslut, vad har de då för funktion? Däremot tog de beslutet 2009, när det de klubbade igenom, En ny rovdjursförvaltning. I den fick Naturvårdsverket den FÖRESKRIFTSRÄTT de själva framförde önskan om i sitt ”En modell för ett utökat regionalt ansvar för rovdjuren m.m.” som föregick riksdagsbeslutet.

Jag skrev så här om detta då, 2009  vilket är nästa blogginlägg.

Om denna föreskriftsrätt har jag nu skrivit femtioelva gånger men ingen här eller annorstädes har kommenterat detta. Men  i.o.m. denna avsade sig politikerna utformningen av regelverket för rovdjuren. Dock har de fortfarande det övergripande ansvaret, det slipper de inte undan.

Vi vet idag att sårbarhetsanalysen gav ett lägsta antal om 38 vargar för att inte risken att dö ut på 100 år är större än 10%. Till den har det lagts till en säkerhetsmarginal. Nu pratas det om ytterligare en säkerhetsmarginal för gynnsam bevarandestatus? Ingenstans står något om 2 säkerhetsmarginaler och även den första löses med nyinköp från Ryssland vi en osannolik katastrof.

Naturligtvis är frågan av politisk natur, filosoferna har ingen beslutsrätt. För vetenskaplig är inte frågan. Påståendet från Naturvårdsverkets rovdjurspropaganda, att vargen måste finnas i det ekologiska systemet för den fyller en viktig funktion, saknar relevans. Då måste ju vi människor finnas här av samma skäl, och den starkaste överlever och bestämmer, är det inte så valserna går och lögnerna låter. Argumentet från propagandan att vargen är god och behövs och att människan är ond och elak, är naturligtvis bara trams och nonsens.

 

Säg att vi beslutar om max 120 vargar i Skandinavien.    

 

Då får vi en frilevande vargstam här som i huvudsak är avskiljd från sina artfränder längre österut, men som hålls genetiskt friska med regelbundna importer. Vid en eventuell katastrof som drabbar denna vargstam kan vi på kort tid ersätta stammen med nyinköp av vargar från Ryssland. Ingen olycka skedd kan man uttrycka det. Men hur realistiskt är det?

Vi vänder på resonemanget och kalkylerar att en katastrof drabbar vargens östliga utbredning – dess kärnområde. Samtliga vargar från Ladoga till Vladivostok, 600 mil i öst-västlig riktning dör av den olyckan, men våra på den Skandinaviska halvön överlever.  Ryssar och andra kan då köpa (vi lär väl skänka bort dem) av oss för att återuppbygga sina förlorade stammar, hur realistiskt är det?

 

Se sanningen i vitögat och var ärlig. 

 

Nej, naturligtvis är det endast fantasier utan någon som helst vetenskaplig verklighetsgrund och hela idén med en stam i Skandinavien är av de skälen helt meningslös (dumheter m.a.o.). Däremot, vilket kan utgöra beslutsunderlag, om EU, forskare och andra vill ha tillgång till vargar i landet kan de hållas i hägn. Det är endast att hitta lämplig markägare och bygga hägnet var som helst i landet. Där utanför ska vargarna, eller vilken blandning det nu är, hållas fredlösa. De är skadedjur och ska behandlas som sådana. Någon roll att spela har de inte, lika litet som människan.

Det jaktfientliga Naturvårdsverket. (från feb. 2009)

Detta skev jag i februari 2009 efter att ha läst Naturvårdsverkets förslag enl.länk nedan.

Svenska folk, tro ej våra myndigheter om gott.

På verkets viltförvaltningsenhet finns fanatiker vars förlag finns att läsa i den här om dagen presenterade En modell för ett utökat regionalt ansvar för rovdjuren m.m.  som jag ögnat igenom. De har varit flitiga (193 sidor) i sin fortsatta strävan att ödelägga landsbygden och sätta stopp för jakten. Det handlar alltså om frågan om lokalt inflytande över rovdjuren men innehåller förslag till nya lagar som blir vittgående och förödande. Låt mig nämna några få exempel men det förekommer upprörande formuleringar på de flesta sidor.

 

I förslagen om just rovdjuren sätts de i fokus och kommer att styra all övrig jakt.

Jaktlagen skall ersättas med: Lagen om förvaltning av vilt. (Öppnar för jaktförbud?)
Blir rovdjursstammarna stora och bytesdjuren minskar införs alltså jaktförbud. Det kommer att gälla för samtliga arter jägarna värdesätter. Miniminivåer skall fastställas men populationerna skall tillåtas växa utöver dessa. Inga toleransnivåer eller maximinivåer har jag noterat. Ingen beskrivning heller om att rovdjurens närvaro innebär stora bekymmer och negativa konsekvenser och att inriktningen (om ökad tillväxt) därför borde tas under omprövning, ingenting i den vägen.

Viltförvaltningsråd ska upprättas och fungera enligt följande, citat från texten: ”Naturvårdsverket anser att den rådgivande rollen för viltförvaltningsrådet innebär
att det är viktigare att alla berörda intressen kan framföra sin syn till länsstyrelsens
representanter än att de synpunkter som framförs av en majoritet av ledamöterna
med automatik ska väga tyngre än enskilda synpunkter. Av detta skäl menar Naturvårdsverket att omröstningar inte ska ske i rådet,”
Ja, ni läste rätt, de ska inte få rösta! Det är naturvårdsverkets syn på demokrati och lokalt inflytande i ett nötskal. Att viltförvaltningsrådets ledamöter skall utbildas och speciellt ordföranden förvånar väl kanske ingen längre men är ytterligare ett uttryck för Naturvårdsverkets syn på förstånd och kunskaper bland befolkningen. Här skall människor lära sig att tycka och tänka rätt! Om detta finns att läsa på sid. 31 och 2 sidor längre fram:
” Verket anser att det är viktigt att detta stöd fortsätter och har tidigare bedömt att det behövs 8 miljoner kronor per år till rovdjursinformation.”

Det formuleras klart och tydligt att lässtyrelserna blir helt underställda Naturvårdsverket och får ingen avgörande beslutsrätt alls, som förut alltså, med den skillnaden att det nu skall skrivas in i lagen om förvaltning av vilt.

Andreas Carlgrens fråga om regionalisering blev alltså en ännu tydligare maktöverföring till Naturvårdsverket.
Om björn uppehåller sig vid väg och utgör en trafikfara skall det inte längre vara tillåtet att avliva dessa. Detta trots att björnstammen är överstor, så resonerar fanatiker med noll ansvar för trafikolyckor.

Vidare vill Naturvårdsverket ha föreskriftsrätt på ett antal nya områden som rör jakt och vilt.

Då kan verkets fanatiker besluta som de vill utan att riksdag och regering lägger sig i.
Dessutom vill de omarbeta jaktlagen, jaktlagstiftningen samt intresseorganisationers talerätt vid överklagande av länsstyrelsernas och Naturvårdsverkets beslut om jakt.
De vill även ha en fullständig implementering av fågeldirektivet i svensk lagstiftning, vilket på sikt troligen innebär ett stopp på fågeljakten.

Under förslagen till ny lagtext på slutet kommer §23 och §24 att tillåta inplantering och förflyttning av rovdjuren.

Förslagen om och ökad lokal delaktighet i rovdjursförvaltningen, ”förutsätter kraftiga resursförstärkningar på såväl central som regional nivå. Naturvårdsverket menar att denna
redovisning tydligt visar på behovet av en utvecklad central utbildning, vägledning och uppföljning av den regionaliserade förvaltningen”, så skriver Naturvårdsverket.

Detta är bara några exempel på vad som presenteras i denna skrift,

De som är ansvariga för spridningen av detta gift för jägarna och landsbygden är Ola Larsson och Robert Franzén, båda anställda på Naturvårdsverket.

 

Det finns flera dokument, Uppdrag till Naturvårdsverket i fråga om förvaltning av varg och järv.

och, Förslag till åtgärder som kan stärka vargstammens genetiska status

 

Dessa 2 sista har jag ännu inte ännu synat men de bör också alla övriga läsa igenom och särskilt våra jägarorganisationers jurister för att sätta ett definitivt stopp på dessa galenskaper. Beslutet om en sammanhållen rovdjurspolitik 2001 måste rivas upp (liksom beslut tagna därefter) och nya mål för landets förvaltning av vilt formuleras. Kräv att våra respektive politiska partiers representanter informerar sig om detta och kräv dem på deras åsikter. Dessa 3 dokument från Naturvårdsverket duger inte som beslutsunderlag. Vi har fanatiker likt Hamas och Hizbollah som våra nuvarande motståndare.

Varg hit och dit, och överallt.

SMÅTT OCH GOTT (tål att upprepas)

 

VARGEN KOMMER ALDRIG ENSAM

– den kommer med död och pina

 

LÅT INTE VARGEN VAKTA FÅREN

 

NÄRA SKJUTER INGEN VARG

 

VERKLIGHETEN JAGAR VARGEN

 

BÄTTRE EN VARG PÅ SKANSEN

än tio i skogen.

 

FÖR VÄL ATT LÖGNEN FINNS OCH ÄR TILLÅTEN

– tänk om allt som vargvännerna påstår vore sant.

 

HELLRE DJURVÄN ÄN VARGVÄN

Det finns fler djur än varg. Det går inte att vara både djurvän och vargvän! Det förstår man när man sett vargrivna får trampa omkring i sina egna tarmar och älgkalvar som det ätits av medan de ännu var vid liv.

 

BARN SOM VARGMAT?

När kommer den första katastrofen? Var lugn det är bara i Indien och Sovjet och några fler länder som vargen ger sig på barn. Det kan inte hända i Sverige enligt garantier från landets vargvänner!

 

MERA VARG – MINDRE PENSION

Har ni hört talas om kommunicerande kärl? Nu börjar man förstå varför pensionen halkar efter när vargens antal ökar. Allt kostar – vård, skola, omsorg och varg. När får vi en redovisning avseende vargens kostnader?

 

RIKSREVISIONEN VAKNA!

Kan vi få se budgeten för årets beräknade vargkostnader? När får vi se redovisningen över vad vargen totalt kostar Sveriges invånare varje år? Finns det någon? Det är hög tid att den blir gjord!

 

BÄTTRE EN VARG I SKOGEN

än vårdplatser för gamla och sjuka om SNF och MP får bestämma!!!!!

 

STÖD MILJÖPARTIET

-rösta på Socialdemokraterna

 

VETENSKAPLIGA UNDERSÖKNINGAR SAKNAS

Vetenskapliga undersökningar gjorda i modern tid om vargens inverkan på människor i Sverige saknas helt.

 

VAD ÄR LANDSBYGDEN BRA FÖR?

Det finns ju städer

 

STADEN = kultur  –   LANDSBYGDEN = vildmark

Har stadsborna aldrig varit utanför tullarna?

 

VARFÖR SKALL VI HA VARG

Det kan väl vara trevligt att få se en varg när man åker genom Dalarna –

sagt av Stockholmare på väg mot Sälen.

 

 

Rovdjurspolitikens oanade konsekvenser.

BARN ELLER VARG

De föräldrar och vårdnadshavare som bor i områden som är utsatta för varghot bör känna till vilka skyldigheter de och Svenska Staten har så att barnen skyddas mot faror.

Enligt FN-konventionen om barnets rättigheter som 192 länder har anslutit sig till, däribland Sverige, så gäller följande:

”Alla barn i hela världen har rätt att växa upp i trygghet och skyddas mot hemska saker”.

Här följer några exempel på artiklar i barnkonventionen:

Artikel 1: Ett barn – det är varje människa under 18 år.
Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
Artikel 3: Barnets bästa ska komma i första rummet.
Artikel 6: Varje barn har rätt att överleva och utvecklas.
Artikel 19:Barnet har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld och mot vanvård eller utnyttjande av förälder eller andra vårdnadshavare.

Enligt Svensk lag är vi medborgare skyldiga att ingripa vid misstanke om fysiskt eller psykiskt våld mot barn. Barnens rädsla för varg och att de inte får vistas ute torde vara skäl nog för en anmälan. Anmälan skall göras till socialtjänsten i kommunen och den kan vara skriftlig eller muntlig och om man så vill får man vara anonym.

Att inte Barnombudsmannen redan varit aktiv för att undanröja varghotet mot barn är väl att betrakta som försummelse eller så har BO inte förstått vad som nu händer i Sverige.

Barnombudsmannens huvudsakliga uppgifter är ju att:

• Företräda barn och unga
• Driva på genomförandet av barnkonventionen
• Bevaka efterlevnaden av barnkonventionen
• Information och opinionsbildning
• Kunskapsinhämtning, forskning och statistik
• Internationellt kunskapsutbyte kring barnkonventionen

För den som vill se med egna ögon hur lagtexter och bestämmelser är utformade så finns allt att läsa på Internet.