Månadsarkiv: september 2012

Vargar, gift, sannolikhet, och framtiden för folket i buskarna.

Indicier så långt.

Under året har flera fall av misstänkta förgiftade vargar behandlats. Första fallet  gällde några jägare i Härjedalen som misstänktes (de är fortfarande misstänkta för grov brottslighet) för att förbereda förgiftning av varg. Någon av dem hade nämligen fågelvingar i sin ryggsäck och detta beslagtogs och misstänktes vara förgiftat. Dessa jägare frihetsberövades och satt 17 dagar inom lås och bom innan de släpptes. Deras bostäder genomsöktes och förutom vapnen beslagtogs även datorutrustningarna.  Något gift hittades dock inte.  Det är oklart om dessa jägare ännu fått sina vapen åter och resultatet av denna härva är absolut att de straffats innan de dömts. Av någon anledning verkar samhället ha sanktionerat denna typ av bestraffning av just jägarkåren. 

Gift i korv?

Sedan har vi ett fall med upphittade korvar vid en skogsbilvägs vändplan.  Dessa korvar var enligt uppgift preparerade med ampuller med okänt innehåll, varför de skickades på analys och sades innehålla cyanid. Det mycket märkliga i den händelsen är att det var en naturbevakare som gjorde fyndet. Här  kan mer läsas om denna osannolika händelse och även här.  Studera artiklarna och särskilt kommentarerna så verkar det faktiskt som om det mest sannolika är att allt är ett falsarium och att det är just naturbevakaren som slängt ut korvarna. Man tar sig för pannan!

Men nu då är det väl gift?

Under sommaren hittades en död varg och i närheten låg även en död rävunge.  Det fick mig att skriva följande kommentar.

Det kan faktiskt vara sant…

…att det handlar om utlagt gift för att ta död på varg. Även om det bestämt måste fördömas så är det helt klart ett resultat av en orättfärdig politik, och det har faktiskt varnats för att bl.a. detta skulle kunna bli resultatet. När människor på landet blir drabbade av varg och märker att ingen notis tas till klagomål och behovet av en ändring av politiken tar vissa lagen i egna händer. Liknande händer runt om i vår värld, men även i Sverige, och på vissa andra områden anses det t.o.m. helt ok. Jag tror att liknande yttringar kommer att öka och det är hög tid för våra makthavare att förstå allvaret och bakgrunden. Distanserar de sig och struntar så fullständigt ifrån folkets synpunkter som görs i frågan om rovdjurspolitiken kommer reaktioner som ett brev på posten. Vi kan också jämföra med trafiken, där regler gjort befolkningen till ögontjänare. Många gasar på där de bedömer att risken att åka dit är liten. Det är likadant generellt vill jag påstå, det handlar inte längre om att ha en inre kompass och följa lagen av solidariska och moraliska skäl, utan det handlar om att inte åka fast. Ingen är mer ansvarig för den utvecklingen än våra politiker i regering och riksdag.

Apropå makten, så illa tolkar ansvarig på Naturvårdsverket ett viktigt dokument.

Idag finns följande att läsa på Jägarförbundets hemsida.  Ruona Burman, viltsamordnare på verket låter meddela att det troligen inte blir någon jakt på varg i vinter. Det är då lägligt att påpeka att det löftet gav ansvariga ministrar ifjol sommar. Så här skriver svensk Jakt:

” Den 17 augusti 2011 beslutade regeringen att stoppa licensjakten på varg. Samtidigt lovade dåvarande miljöminister Andreas Carlgren (C) samt landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) att skyddsjakten skulle utökas och att licensjakten på varg skulle återupptas 2013. Löftena gavs vid en presskonferens i Stockholm.”

Men det förvånar väl ingen att det inte blev varken ökad skyddsjakt och nu troligen ingen jakt i vinter, om vi ska tro Ruona Burman och Naturvårdsverket. Men det kanske vi inte ska göra. Hon argumenterar genom att flera gånger hänvisa till EU-lagstiftningen och Art- och habitatdirektivet. Hon citeras så här i artikeln:

” – Jag är mycket medveten om klimatet bland folket i buskarna. Men vi måste förhållas oss till Art- och habitatdirektivet. Där står det ingenting om att man ska besluta saker utifrån hur den lokala acceptansen ser ut. Vi måste förhålla oss till EU-lagstiftningen.”

Ruona Burman, Naturvårdsverket, behöver helt klart hjälp av folket i buskarna.

För i portalparagraferna på direktivet står det faktiskt klart och tydligt vad som gäller:

”Eftersom huvudsyftet med detta direktiv är att främja att den biologiska
mångfalden bibehålls med beaktande av ekonomiska, sociala, kulturella
och regionala behov, bidrar direktivet till det övergripande målet, som är
en hållbar utveckling. För att upprätthålla den biologiska mångfalden
kan det i vissa fall vara nödvändigt att upprätthålla eller till och med
främja mänsklig verksamhet.”

Ovanstående bör inte gå att misstolka. Men nu är det inte första gången Naturvårdsverket tolkar som de själva tycker, eller stämmer med deras egna uppfattningar och som gynnar dem själva. Serena Cinque, Göteborgs Universitet, visade det i sin doktorsavhandling. 

Ruona Burman bör rimligtvis få en reprimand för sin feltolkning.

Dessa relevanta fakta bör ni absolut läsa.

Rovdjur viktigare än barn och cancer?

På lördag kväll satt jag och tittade på Körslaget på TV 4. Som ni vet så avbryts sändningen med dessa jäkla reklaminslag. Ett av dem handlade om hjärnskadade barn i samband med födseln. Det slutade naturligtvis med en önskan om att vi ska hjälpa till at stödja hjärnforskningen för barnen. Nåväl, det fick mig att minnas ännu flera tiggerier till forskning på liknande berörande tema. Det handlar om leukemi och andra cancerformer, också ämnen som berör oss alla, för att inte nämna alla övriga frågor som barnfattigdom, svält i Afrika, jordbävningsdrabbade m.fl. angelägna frågor som behöver pengar. Men vi tillhör ju redan idag ett av världens mest bidragsgivande länder till liknande godhjärtade ändamål via statskassan. Staten hanterar dessa frågor åt oss på ett fullt godkänt sätt redan, varför ska vi behöva utpekas och få dåligt samvete via TV-n? Tanken har slagit mig många gånger tidigare, varför måste det då tiggas om sådant, de får väl redan medel av samhället?

Men rovdjuren har det bra ställt.

Men då såg jag jämförelsen med rovdjuren. Där behövs ingen TV-reklam om mer pengar, rovdjursförvaltningen får de pengar de önskar. Hur kan det komma sig? Anser vår regering och riksdag att rovdjur är viktigare än hjärnsjuka barn, cancerdrabbade unga, svältande barn i Afrika och hemlösa jordbävningsoffer på alla andra ställen?

WWF och SNF hanterar statskassan.

Jag tror det handlar om effektiv lobbying. WWF och SNF är mycket framgångsrika på det området, de riktar sig direkt till dem som bestämmer. De har antagligen sina trogna anhängare inte bara som tjänstemän på Miljödepartementet utan även på Finansdepartementet. För brist på pengar lider rovdjursförvaltarna inte av, det ser vi på insatserna. Samtidigt måste det tiggas i TV på lördagskväll i mycket mer angelägna frågor, vilket samhälle vi lever i. Anders Borgs ord om att hålla koll på ekonomin klingar falskt.

Märkt , , , ,

Rovdjurspolitiken styrs av ekofascister på naturskyddsföreningen i USA?

För att anknyta till senaste inlägget ,

kan vi läsa här om den förening bestående av flera likasinnade individer som slagit sig samman och försöker sätta tonen, och har lyckats övertyga FN delegater om att anamma målsättningen. Den kan jämföras med SNF som lobbar mot svenska regeringen och EU, men är alltså inget statligt organ. Här finns beskrivningen på engelska, där vi kan läsa om deras fundamentalistiska och enkelspåriga syn som kostat amerikanska staten, och innevånarna, åtskilliga miljontals dollar.

Biologisk mångfald.

Söker vi på Biological Diversity, (och klickar på svenska sidor) så kommer detta   längst upp (åtminstone för mig). Vi hamnar hux flux på Naturvårdsverket? Vem myntade och äger ordet – begreppet? Söker vi på ”biologisk mångfald” på Wikipedia kan vi läsa bl.a. följande: ”Ekosystemdiversiteten hotas främst av människans jord- och skogsbruk”. Se där, här får vi förklaringen till att vissa (extrema miljöfundamentalister – ekofascister) anser att människan är ond och ska fördrivas från naturen. Dessvärre, och vad de som formulerar liknande fundamentalistiska åsikter inte har svar på är vad vi människor ska leva av och hur. Får människan överhuvud tagit finnas på vår jord, och tillhör vi ekosystemet? Här kan med fullt fog krävas svar av våra respektive länders regeringsföreträdare. Och, lika viktig fråga: Resonerar samtliga av världens länders ledare likadant? Nej, jag skulle inte tro det, men därför har jag här antytt vad världens ekofascisters fria spelrum kan innebära. Hur många av våra makthavare är fullt införstådda med detta? Eller är de samtliga offer, och nyttiga idioter för denna lära utan att själva förstå det?

 

Tilläggs 120921

Denna morgon sändes över ekot ett inslag om skyddande av gamla skogar. Där hänvisades till FN-överenskommelser. Ja, det är ju detta jag beskrivit längre upp på sidan och vilka som formulerat och lobbat fram sådan dokument, som sedan okunniga delegater tyckt ”sett bra ut” och därför undertecknat. Det är ju så vi styrs, alltså långt ifrån vad de flesta ser som demokratiskt, vilket jag med hela artikeln försökt visa.

Rovdjurspolitiken är ett verktyg i en global agenda.

Nej, jag är inte troende, jag tror inte på någon utomjordig övermänsklig makt, och jag bad inte igår kväll. Däremot försöker jag leva efter kärleksbudskapet. Men så denna morgon kommer ändå ett svar på det jag inte såg igår, men väl en misstanke vi dryftat många gånger. Så sent som igår uttryckte jag nämligen pessimism när jag berättade för några, som likt mig kritiserar politiken och söker en ändring, om att jag inte har förstånd som räcker till för att förstå rovdjurspolitiken. Det är naturligtvis inte populärt och upplyftande, eller ens klokt, att uttala pessimism. Mitt enda försvar är uppriktighet och att inte gå bakom ryggen med sanningen, likt dem vi själva kritiserar.

Den biologiska mångfalden igen.

Jag är trög på morgonen, men har ändå ett svagt medvetande som får mig att slå på P1 på klockradion som börjar sina sändningar 05.30. Och vad får jag så småningom höra? I vetenskapsnyheterna, 2:35 min in i denna sändning  sägs det följande: Amerikanska miljöforskare påstår att en kraftig urbanisering kommer att äga rum fram till år 2030. Det gäller i ett globalt perspektiv (hela världen), och det kommer att påverka DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN KRAFTIGT. Riktningen är utstakad! Sug på den!

Vad är nytt med miljöforskarnas uttalande?

Detta är ju precis vad vi som kritiserar rovdjurspolitiken menar kommer att bli resultatet, människor lämnar landsbygden, det har vi sagt under lång tid. Ja, de som redan okritiskt köpt konceptet med rovdjuren uppmanar oss faktiskt till detta om och om igen: Passar det inte så flytta till stan!
Om vi nu anat att anledningen med rovdjurspolitiken är att göra slut på jakten, så är det inte uttalat. Men vi har idag riksdagsbeslut som säger att rovdjuren ska ha mat först, därefter kan det ev. bli frågan om jakt, och alla arter är av princip fredade (det kan tillåtas jakt). Målsättningen med rovdjurspolitiken är att få predatorerna att öka till antal där de själva reglerar gräsätarna och andra arter vi jägare sätter värde på, och jagar. Då är jakten slut, och flytten till stan blir antagligen nödvändigt för flera. Precis som makthavarna önskar. Det nya med dagens förmedlade uttalande från de amerikanska miljöforskarna är inte processen utan att de uttrycker den tydligt. Nu vill de visa på vetenskapligt underlag för folkomflyttningen under den biologiska mångfaldens fana.

Rovdjurspolitiken och annan politik är oftast ovetenskaplig!

Och det är också nedanstående företeelser som också leder till samma resultat, avflyttning av glesbygden. Rovdjur, vindkraft, dubbdäcksavgifter, nedlagda skolor, affärer, bensinmackar och eget finansierad infrastruktur (byalag ska själva finansiera fiberutbyggnaden). Det finns mängder av ytterligare exempel som drabbar landsbygdens boende hårdare än de redan urbaniserade. Vi vet också hur lite våra röster i Ring P1 betyder, andra opinionsyttringar och demonstationer är också oftast verkningslösa. Våra svenska makthavare bryr sig inte om sådant, så länge det inte direkt hotar makten, men fasen vet. Det tjänar ju så gott som lika väl, och har nästan lika roligt och helt utan ansvar i opposition, eller om de har eller har haft en generaldirektörspost. Vi har ett rättssystem som dömer de ej politiskt korrekta och t.o.m. efter påtryckningar utifrån.  Domstolar tillåts vara jäviga och våra medborgares livsgärningar slås omkull brutalt och inhumant för maktens misshagliga på godtyckliga grunder. Men de som sällar sig i leden, de som följer regelverket och agendan, de som i dagligt tal rövslickar, de gynnas. Säg ja och lyd (och som i lumpen – tänk inte) och din framtid är säkrad. Glöm ärlighet och heder, glöm demokrati och humanism och glöm rättvisa och tron på något bättre. Etablissemanget lever som de parasiter de är sitt eget liv. Det är lätt att tro på påståendet att agendan är att avfolka glesbygden.

Makthavare.

Ja vem styr egentligen? Vi som följt rovdjurspolitiken hela vägen samt har erfarenhet av politik under en längre tid kan verkligen undra. När det gäller rovdjurspolitiken saknar argument betydelse, det spelar heller ingen roll vilket parti som har makten, samtliga nuvarande riksdagspartier tycker likadant. Det är faktiskt detsamma med vindkraften också, alla har samma åsikt. Tydligare blir det om vi synar andra länder, hur är det där? Jo, faktiskt i stort sett likadant, rovdjuren ska gynnas och tillåtas utbreda sig även i övriga Europa. Men inte bara där utan även i USA ska rovdjursstammarna växa, liksom även i Asien. Vindkraften då? Jo faktiskt likadant där, folket i hela världen övertygas och tvingas till vindkraftsutbyggnad, och rovdjursexpansion. Argument om föråldrad, olönsam och landskapsförstörande teknik hjälper inte, det verkar redan bestämt (på en högre nivå) hur det ska vara, och de på landet får ta smällen. Att rovdjuren tar våra tamdjur, våra boskapsdjur och gör befolkningen oroad och lidande saknar också betydelse, det verkar redan bestämt (på en högre nivå) hur det ska vara, och de på landet får ta smällen.

Kan det vara dessa?

Funderar vi i dessa banor kan vi peka ut globala nätverk och organisationer som står över nationalstaterna. Jag tror bestämt att WWF och FN är nyckelspelare i sammanhanget, finns säkert ännu flera. Och då menar jag inte deras medlemmar, särskilt WWF är toppstyrt. Men även i FN:s korridorer förekommer stark lobbyverksamhet av mäktiga intressen. Och NEJ, jag tror inte det är goda människor som står i bakgrunden och infiltrerar – bestämmer. Det är som alltid, makt och pengar som styr. Den som förklarat detta utförligast och bäst är Magnus Hagelstam, Finland. Det kan därför för många vara ögonöppnare att noga studera hans egna rön i frågan, läs här noggrant inkl. länkar. 

Rovdjurspolitikens lösning.

Vi måste ställa de rätta frågorna, till rätt personerna i denna maktapparat. Min övertygelse är att de flesta med kunskap om ovanstående önskar något annat, något bättre. Med allt fler upplysta människor blir det till slut en nödvändighet för makthavarna att lyssna på sina underdåniga skattebetalare. Lika fel som det är att påstå att rovdjuren behövs, lika fel är det att tro att Skandinaverna för alltid kommer att foga sig i maktens övergrepp. Fortsätter nuvarande ordning, där lögnen gynnas, har svenska makthavare snart ingen att styra över. De sker en omkastning, vi kommer att bli de som inte bryr oss (om lagar, regler och skatter). Mycket talar för att det är mycket hårdare och bestämda tag som krävs, fast jag ogillar det.

 

Tillägg samma dag.

 

Efter att idag ha lyssnat på Fredrik Reinfelds regeringsförklaring,  samt som förklaring till hur vår ”svenska” politik går till i praktiken, passar nedanstående som goda exempel.

 

 

Gårdagens pressmeddelande ifrån Näringsdepartementet. Obs, minister Anna-karin Hatt, centern.

 

http://www.regeringen.se/sb/d/16423/a/199239

 

Pressmeddelande

17 september 2012

Näringsdepartementet

 

Stödet till solel förlängs till 2016

 

I budgetpropositionen för nästa år föreslår regeringen en förlängning av stödet för installation av solceller till och med 2016. Under perioden 2013 till 2016 avsätts ytterligare 210 miljoner kronor.

 

– De val vi gör idag måste vara hållbara. Och en av de mest hållbara energikällorna som finns är solen. Vi ser nu en snabb utveckling av solcellstekniken, vilken är väl lämpad för småskalig energiproduktion. Den utvecklingen ligger i linje med regeringens energipolitiska mål, och är något vi vill förstärka. Att stödet kommer finnas kvar fram till och med 2016 innebär att branschen får välkommet långsiktiga besked och långsiktigt goda spelregler, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

 

Regeringen har sedan 2009 satsat på ett investeringsstöd till den som sätter upp solceller. Stödet riktar sig till både företag, offentliga organisationer och privatpersoner och har blivit mycket framgångsrikt. Ansökan om att få ta del av stödet görs till Länsstyrelsen.

 

 

 

Dagens pressmeddelande ifrån samma departement och minister.

 

http://www.regeringen.se/sb/d/16423/a/199475

 

Pressmeddelande

18 september 2012

Näringsdepartementet

 

Regeringen satsar 280 miljoner på biogas

 

I budgetpropositionen för nästa år föreslår regeringen en förlängning och förstärkning av stödet till innovativ biogas. Fram till 2016 kommer Alliansregeringen satsa 280 miljoner kronor på att öka produktionen, förbättra distributionen och öka användningen av biogas. Denna satsning sker utöver de 60 miljoner som redan tidigare aviserats för 2013.

 

– Regeringen gör i den kommande budgeten flera satsningar för en långsiktigt hållbar framtid. För att vår fordonsflotta ska kunna vara oberoende av fossila bränslen till 2030 behöver vi både behålla och utveckla de styrmedel vi redan har, och skapa nya. Som ett led i det satsar regeringen nu ytterligare 280 miljoner kronor på att utveckla den klimatsmarta och innovativa biogasen fram till 2016, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt (C).

 

Biogasen är ett av de mest resurseffektiva och miljövänliga fordonsbränslena. Redan idag beräknar branschen att fordonsgasen har ersatt bensin och diesel som drivmedel i cirka 80 000 personbilar, och hälften av den fordonsgasen är idag biogas. Tack vare att alla dessa fordon använder fordonsgas istället för fossila bränslen har deras utsläpp av koldioxidutsläpp minskat med 230 000 ton, vilket motsvarar vad 33 000 svenskar orsakar i koldioxidutsläpp varje år.

Biogassatsningen i kommande budget sker utöver de 60 miljoner som redan tidigare beslutats för 2013. Sammantaget kommer regeringen alltså de närmaste åren satsa 340 miljoner kronor på att utveckla och producera framtidens biogas.

 

 

Kommentarer.

 

Här syns det tydligt att politiken bestäms uppifrån, och inriktningen är av global natur. Den som är följsam och snabb inriktar sig som leverantör av utrustning, ev. producent, av dessa produkter. På det sättet gynnas du av statliga stöd som vi alla andra får vara med och bekosta. Så vi, populasen står som garanter för vissa branschers vinster (lyd och var lojal mot makten). Ingen behöver väl idag tvivla på att det är exakt samma system som inom vindkraftsutbyggnaden.  Staten bestämmer vilka som ska gynnas!

 

 

 

 

Här kan ni läsa om ett  exempel som visar på makthavarnas rädsla för befolkningen. Det är bara att gilla läget, men vi befinner oss redan i Orwells 1984.

 

 

 

 

Pressmeddelande

18 september 2012

Justitiedepartementet

 

Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen föreslås få rätt att inrikta signalspaning

 

Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen ska ges möjlighet att inrikta signalspaning vid Försvarets radioanstalt (FRA). Det föreslås i en proposition som i dag överlämnats till riksdagen.

 

Förslaget stämmer överens med det lagförslag som remitterades i en departementspromemoria i december 2011 och innebär att Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen läggs till bland de myndigheter som i dag tillåts inrikta signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

 

– Det är viktigt att Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen kan få tillgång till information om utländska förhållanden som inhämtas genom signalspaning, säger justitieminister Beatrice Ask. Därigenom stärks Sveriges förmåga att förebygga och förhindra terrorism och sådan grov gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga nationella intressen.

 

Ändringen görs i den nu gällande signalspaningslagen och får till följd att hela det regelverk som i övrigt gäller för signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet ska tillämpas även vid inriktning från Säkerhetspolisen eller Rikskriminalpolisen. Inhämtning av uppgifter ska få ske för de syften som redan nu är tillåtna i signalspaningslagen, till exempel för att kartlägga strategiska förhållanden avseende internationell terrorism och annan gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga nationella intressen. Samtliga begränsningar som gäller beträffande vilken trafik som får inhämtas blir gällande även efter inriktning från polisen. Inhämtningen kommer att utföras av FRA efter tillstånd från Försvarsunderrättelsedomstolen.

 

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.