Månadsarkiv: maj 2013

Från gråvarg till hybrid.

Här nedan kan ni läsa och ladda hem Kaj Granlunds kompendium med denna rubrik. Det passar bra till förra inlägget och allt tjat om att Junseletiken är genetiskt viktig. Förstå det rätt nu, denna gula tik är inte genetiskt viktig alls, hon är ett missfoster till varg och inte ens Olof Liberg, (Sveriges mest kunniga vargforskare?) kunde visa att det är en äkta varg, fastän han försökte! (läs här   och  här.)

 

 

http://www.nanomatic.fi/hybrider.pdf

Dålig teater om varg.

Rödingen, gentetiskt viktig varg

Och tråkig upprepning.

Förvaltningsrätten har enats med både klagande och motparten, Naturvårdsverket. Vilhelmina södra sameby slår knappast klackarna i taket. Det gäller skyddsjakten som Naturvårdsverket beviljade på vargparet som härjade i flera samebyars vinterbetesområden nu på vårvintern. Hanen sköts direkt, men jag är övertygad om att även tiken kunnats skjutas vid samma tillfälle men skytten i helikoptern fick order om att låta henne löpa för hon anse sju så himla genetiskt viktig. Hur det är med den saken kan man läsa här, och här. 

Ulf Peder Olrogs vistext: ”Allting går att sälja med mördande reklam –/ kom och köp konserverad gröt”. Det är vad det handlar om. När landets tidningar, radio och TV upprepar uttrycket, genetiskt viktig, massor av gånger tror vi att det är sant att Juselevargen, rödluvan, gula änkan, Tossåsenvargen, guldklimpen eller vad vi nu kallar denna otypiska vargtik. När sanningen är den motsatta, en lögn.

 

Nordulv, Naturskyddsföreningen och Rovdjursföreningen överklagade Naturvårdsverkets beslut som hamnade hos Förvaltningsdomstolen. Det finns anledning att tro att Förvaltningsdomstolens ledamöter tillsammans med Naturvårdsverkets anställda och chefer faktiskt är medlemmar i de klagandes föreningar varför jag skriver, dålig teater. Som stöd för detta hänvisar jag till Naturvårdsverkets historia av rovdjursbeslut och uttalanden samt, när det gäller Förvaltningsdomstolen, deras förra beslut i på samma område.

De ekofascistiska miljöorganisationerna styr rovdjurspolitiken i landet idag.

Och Förvaltningsdomstolen visar återigen en pinsam okunskap i sakfrågan. De visar ingen respekt eller förståelse för samernas och rennäringens bekymmer och klagomål och de blundar för det faktum att renägande samer tar livet av sig pga. rovdjurspolitiken. Man kan inte undgå att misstänka att där bakom kan finnas en önskan om att utplåna hela rennäringen i landet. Typiskt av ekofascisterna är också att andra ska stå för notan.

Ska okunskap och brist på ansvar och empati bli minnet av regeringen Reinfeld och våra nuvarande riksdagsledamöter?

Här hittar ni domen. 

Så här kommenterar Jakt och Jägare denna dom. 

Hanne Kjöllers och DN: s bristfälliga kunskaper om verkligheten en gång till.

Detta bör alla läsa och ta åt sig.

http://www.jagareforbundet.se/svenskjakt/Nyheter/Debatt/Debatt-Svenskjaktse/Debatt-Dagens-Nyheter-siktar-pa-Jagareforbunden/

Jag klistrar in hela artikeln enl. nedan.

 

 

Debatt: Dagens Nyheter siktar på Jägareförbunden

Storstadspressen verkar helt ointresserad av den belastning landsbygdsborna upplever. Det senaste exemplet på det är en signerad ledare i Dagens Nyheter som går till frontalangrepp mot Jägareförbundets ordförande Björn Sprängare för att han uttalat kritik mot Förvaltningsrättens dom angående vargjakten.

 

Jag skulle vilja föra in helhetsperspektivet och uppmärksamma DN:s ledarskribent Hanne Kjöller på grundläggande fakta i svensk rovdjurspolitik. Jag har försökt debattera saken i Dagens Nyheter men där vill man inte publicera debattinlägg/repliker mot sina ledarartiklar.
Efter domen uttalade Sprängare i en artikel på svenskjakt.se att domen inte är värdig ett rättssamhälle och att det är tragiskt att vårt politiska och juridiska system inte klarar att hantera rovdjursfrågan.
Hanne Kjöller avfärdar kritiken mot rättstillämpningen med: ”Men vänta nu, vårt juridiska system har ju just hanterat frågan. Dom har avkunnats. Och den är alltså inte värdig ett rättssamhälle?” I övrigt går mycket av hennes artikel ut på att misstänkliggöra dem som kritiserat domen för att vara eller gilla jägare.
Problemet är att de lagtolkningar och riksdagsbeslut som Dagens Nyheters ledarskribent refererar till saknar legitimitet. De har slussats genom ”knapptryckarkompaniet” på ett föga smickrande sätt.

Helhetssyn har ignorerats

Rödlistning av varg har tillkommit i en forskar-, tjänstemanna- och NGO-styrd process som hänvisat till EU-konventioner och direktiv, men bara använt några lösryckta och utvalda delar.
Man har ignorerat portalparagrafer om helhetssyn och hänsyn och dessutom drivit fram beslut som särbehandlat varg på bekostnad av verkligt utrotningshotade arter, kulturer och näringar som har minst lika berättigade skyddskrav enligt konventionerna.
Konsekvensen av rovdjurspolitiken har varit rent kontraproduktiv, mot helhetssyn och konventionernas syfte och ger redan oacceptabla skador på andra arter och samhällsområden i strid med konventionerna.
Till skillnad från alla andra projekt med miljökonsekvenser har heller ingen miljökonsekvensbeskrivning gjorts av den förda rovdjurspolitiken.

Ännu en belastning

Opinionsbildare i storstäderna, med flera, borde studera ”Konventionen om biologisk mångfald”, dess syfte och portalparagrafer samt artikel 8 (de flesta andra angränsande direktiv, konventioner och miljömål har liknande krav på helhetssyn och hänsyn som man försummat).
Studera gärna hur rovdjurslagarna 2001 och 2009 har beretts och vinklats. Remisser som visat på farhågor och konsekvenser har bara försvunnit. Besluten bygger på rovdjursintressenternas bild.
Rovdjurspolitiken håller på att bli ännu en belastning på de människor som är beroende av sina naturnära näringar. Storstadspressen verkar helt ointresserad över den förföljelse som landsbygdsborna upplever.
Tänk om man kunde lyssna till dem som berörs istället till tyckarfavoriterna. Håller inte Sverige på att få nya förtryckta minoritetsgrupper?
DN-skribenten siktar på jägarförbunden men det är inte de som drabbas direkt och hårdast. Det är de blivande internflyktingarna från svensk landsbygd.

Åke Skogevall
Västerås

Nästan hela landets befolkning, inkl. regering och riksdag är grundlurade.

WWF

http://ltz.se/asikter/debatt/1.5899273-isen-i-arktis-blir-allt-storre

Efter detta är det relevant att titta på vad vår miljöminister, hela centerpartiet för att inte tala om hela regeringen sysslar med.

Jo Lena Ek reser i landet och runt hela världen och förespråkar WWF: s och andra miljöorganisationers lögner som om vore det sanning. Hon drivs av, som centern uttryckt: ”Vi ska vara världsledande i klimatfrågan” och hon ger sken av att rädda världen. Centerns energi- och klimatprogram är kopierat ifrån WWF. Hur aningslös får en minister och ett parti vara? Striden om miljöfrågorna kommer inte centern att vinna över MP. C oroas över låga opinionssiffror, har det aldrig slagit dem att det är just denna fundamentalistiska klimat- och rovdjurspolitik som är orsaken?

Är det något som är sanning i denna fråga är det att det råder olika uppfattningar bland forskare om just klimatfrågan.

Att det ena lägret är större har inget med fakta eller sanning i sakfrågan att göra (minns Kopernicus), hört talas om följa john?
Priset för oss svenskar är högt, extra skatter och pålagor med den spridda lögnen om att klimatet ska bli bättre. Jojo!

Lögner från fundamentalister tillåts styra svensk politik.

Behöver det sägas att det är samma ministrar och regering som även hanterar rovdjursfrågan?
Även denna grundas på lögner om rovdjurens välgörande, iscensatt av samma s.k. miljöorganisationer. Är det någon som märkt något av rovdjurens förtjänster?

Här nedan ett överspelat exempel, av mängder, som annonserar om klimatutspel.

Nyheter från http://www.regeringen.se.

——————————————————–
http://www.regeringen.se/sb/d/17522/a/217445

Pressmeddelande
21 maj 2013
Miljödepartementet

Lena Ek fortsätter klimatturnén

Miljöminister Lena Ek besöker i morgon, onsdagen den 22 maj, Västerås. Besöket är ett led i den klimatturné som miljöministern under våren genomför där syftet är att diskutera utformningen av en svensk klimatfärdplan tillsammans med lokala och regionala aktörer.

Klimatfärdplanen handlar om hur Sverige ska kunna nå ner till noll i nettoutsläpp av växthusgaser till 2050. Naturvårdsverket presenterade strax före jul ett förslag till en sådan plan. När denna nu är ute på remiss vill miljöministern ta del av lokala erfarenheter och klimatstrategier i Sveriges kommuner.

– Det är oerhört stimulerande att besöka kommuner som tillsammans med lokala och regionala aktörerna arbetar för ett så effektivt klimatarbete som möjligt, säger miljöminister Lena Ek.

Miljöministern finns tillgänglig för media efter seminariet.

Medtag presslegitimation

Tid och plats:
Klimatseminarium:
Tid: Onsdagen den 22 maj kl 10.00-12.00
Plats: Mälarenergi/Mälarhuset, Sjöhagsvägen 3, Västerås

Märkt , , ,

Ödemark före människors väl = ekofascism!

Rovdjursfundamentalister på länsstyrelsen.

Det handlar om ett stort projekt i riktig glesbygd, i Vemdalen i Härjedalen där varje jobb är betydelsefullt. Här handlar det om kanske 300 arbetstillfällen men inte tusan bryr sig länsstyrelsens ekofascister om det, rovdjuren är viktigare. Här kan ni läsa artikeln, Länsstyrelsens experter säger nej till Örndalen i LT – Östersund.

Och Kungsörnen som nämns, detta gäller den arten. 

Kungsörnen ser ut att utvecklas bra enligt artdatabanken (bättre än sårbar), men vi vet ännu bättre hur utvecklingen ser ut för Sveriges glesbygder i inlandet. Men som sagt, experterna skiter i det, de dyrkar ju för fasen rovdjur.

De vill att det ska vara så här.

Går man utanför dörren strävar man i livsfara. Jag gissar att experterna vill att människor inte ska tillåtas bo på liknande ställen. Vi andra har för länge sedan insett att orsaken till problemen, och livet, beror på alldeles för många rovdjur. 

Låt inte empatilösa fundamentalister bestämma.

 

Tillägg 130523.

Glädjande nog vann förnuftet, det kanske ändå finns hopp om en bättre rovdjurspolitik?

http://ltz.se/nyheter/harjedalen/1.5907838-orndalen-far-byggas 

Tack för det!

KE

Kälarne

Rewildering Europé, de urbana som inte berörs.

Här är en kopia av en av artiklarna i ATL: s nyhetsbrev idag.

 

 

Norra Sverige riskområde enligt EU-rapport

Publicerad i dag 10:27 | Uppdaterad i dag 10:50

I en studie från EU-kommissionen nämns norra Sverige som ett av riskområdena i unionen när det gäller nedläggning av lantbruk.

Studien, som utförts av kommissionens Joint Research Center (JRC), listar en rad olika skäl för nedläggning av lantbruk inom unionen, bland annat för låga intäkter, för lite investeringar, hög medelålder på lantbrukarna samt storleken på lantbruket, skriver nyhetsbrevet Agra Europe.

För norra Sverige nämns just för låga intäkter som den största anledningen till att lantbruk läggs ner. Andra områden där lantbruk uppges läggas ner av samma orsak är Irland, Portugal, södra Frankrike, centrala och södra Italien, Slovenien, västra Österrike, centrala och södra Grekland, Cypern, västra Bulgarien, östra Rumänien, centrala Slovakien, större delen av Polen samt östra Finland.

Enligt studien finns det flera negativa följdeffekter av att lantbruk läggs ner. Bland annat nämns förlusten av betesmark som i sin tur kan leda till att biologisk mångfald går förlorad eller att risken för skogsbränder ökar. Men enligt studien kan det också finnas fördelar med färre lantbruk, åtminstone i vissa områden. Möjligheter finns då att ”återförvilda” landskap. Övergiven jordbruksmark kan enligt studien också användas till jakt och rekreation, skriver Agra Europe.

ATL.nu
040-601 64 95

 

Kan det visas tydligare?

Åt pipan med matproduktionen i en svältande värld, och vad tog subsidiaritetsprincipen vägen?

Men glädjeämnet är tydligen återförvildade landskap, blir de lokalboende euforiska?
Galenpannor är det ingen brist på i dagens värld.

ATL: s Nyhetsbrev kan ni prenumerera på här.

Hanne Kjöller behöver tas en gång till.

De sista dagarna har det mest cirkulerat om den björnskadade samen i norra Jämtland. Det visar tydligt effekten av en rovdjurspolitik som ingen önskar, för många björnar som hindrar näringen och leder till dödsangrepp. Då ska vi genast här och nu slå fast att det inte har någon som helst betydelse om björnen var ung och oerfaren eller gammal och sjuk eller på annat sätt avvek från något normaltillstånd. Alla dessa faktorer får man dras med om man tillåter överstora stammar av vilda djur.

Varför anses björnen fredad när det finns fler än 4 ggr fler än målet?

Östesundsposten  skriver i sin faktaruta att det finns ca. 3200 björnar i landet men i följande artikel i NorrbottensKuriren, om björnforskningsprojektet, står det att vi har ca. 4500 björnar. Där kan vi också läsa att antalet björnar var som lägst endast 70 – 80 st. Andra källor har hela tiden angett 130 st. som lägsta antalet.  I ÖP står det också att den sydliga och nordliga varianten inte parar sig med varandra, men i andra källor kan vi läsa att de båda varianterna har blandat sig med varandra. Varför alla dessa olika, för att inte säga motstridiga, uppgifter?

Sårbarhetsanalysen för varg säger att 38 vargar är det absolut lägsta antalet, enl. rovdjursforskarna?

Nu vet vi hur Olof Liberg m.fl. kom fram till det antalet som ingen ifrågasatt, när det trots allt bara är en gissning. Jo, säg att det stämmer och vi hade lägst 70 – 80 björnar i landet fördelade på 2 varianter, det blir ju – ja just det, 38 st. Och som vi vet, björnarna klarade sig och att det är 2 varianter ser de ännu idag, och inga genetiska problem är beskrivna. Allt enligt cirkus rovdjursforskning, -förvaltning och -politik kan tilläggas.

Osmakligt i händelsen med björnangreppet.

Att bli misstänkt för att ha begått ett grovt brott i detta sammanhang måste anses som djupt kränkande från samhällets sida och helt oacceptabelt och orättfärdigt. Lyckligtvis har någon mer ödmjuk, empatisk och förnuftig maktmänniska därför tydligen beordrat miljöåklagare Åse Shoultz att ta tillbaka sin utredning. Det var ett bra, fortsätt på den vägen. Inte bara brodern som avlivade björnen är kritisk  till myndighetens agerande utan även offrets hustru.

När det gäller Åse Shoultz kan ingen känna sig säker. Hon håller fortfarande de fem Härjedalsjägarna fortfarande på halster och vägrar ännu avskriva ärendet. Hon ser ut att vilja straffa dessa jagande länsbor så långt lagen tillåter. Nu skyller hon på att SKL behöver mer tid. Hon nämner tidpunkt för besked till strax före semestern, betyder det samma tidsförskjutning som i fjol?

Två alternativ.

Antingen befriar Åklagarmyndigheten Åse Schoultz ifrån jaktfrågor, när hon har visat tydliga tecken på att inte kunna hålla känslorna i styr och kan tros agera efter egna åsikter, eller så gäller fortsatt följande:

En jägare är en jävla grov brottsling per automatik när något oväntat händer. Vilken annan brottsling anmäler sig själv för att få sitt misstänkta brott synat? Nej låt Shoultz och hela patrasket ta hand om hela processen om nu ens ”brottet” blir upptäckt. Det blir väl inget högre straff om ”brottslingen” inte samarbetar eller lägger sig platt på rygg. Kanske skulle då rättsvårdande myndigheter kunna ägna sig åt viktigare utredningar. Vi svenskar är så väldigt väluppfostrade att vi gör som det sägs, ska vi straffas för det?

Här finns mer att studera och lyssna till. 

Javisst ja, det var ju den sköna Hanne Kjöller det skulle handla om.

Mitt förra inlägg handlade om Björn Sprängares uttalande: ”Inte värdigt ett rättssamhälle” och Hanne Kjöllers hätska kommentar på DN: s ledaruppslag.
Efter detta påhopp har Björn Sprängare återkommit med ett inlägg, och det står att läsa i gårdagens DN. Där finns även Hanne Kjöllers korta avsnäsning, enl. nedan.

Sprängare mot Kjöller

 

Hanne är för skön, hon vill inte förstå. Hon använder ord som ”demokratiska principer” och ”en man – en röst”. Hur genomtänkt är det? Även folket i busken förstår att om en man – en röst skulle gälla, såg vårt samhälle helt annorlunda ut, fullständigt annorlunda. Jag är ledsen för Hannes skull, hon har agerat i affekt och har lika gärna kunnat skriva: Vi har våra myndigheter, så håll tyst!

En man – en röst gäller endast riksdagen och där sitter en mängd individer fängslade av bojor som stavas PK (politiskt korrekt). Vi lever ju inte i en demokrati idag utan i en demokratur, nog trodde jag Hanne visste detta.

Hur liberalt, tolerant, demokratiskt och humanistiskt upplysande är egentligen denna Hanne Kjöllers avsnäsning?

Annars gillar jag skarpt Hanne Kjöller och det hon skriver, och det har jag förmedlat till henne personligen redan tidigare. Hon är skärpt, kunnig och allmänt intresserad, men jakt- och rovdjursfrågor – nää.
Jag tror att vårt rättssamhälle och Åklagarmyndigheten vinner i respekt om Åse Schoultz blir befriad från jaktfrågor. Detsamma kan sägas om Dagens Nyheter och Hanne Kjöller, av exakt samma skäl.

GLAD PINGST till alla!

Oj, vilken inspirationskälla du är Hanne Kjöller.

Hanne Kjöller är sin åsikt trogen, den framför hon här  Det är bara att tacka, för när man läser sådant på en tidning med ambitionen att vara upplysande i en humanistisk riktning måste man bara fatta pennan.

Förvaltningsrättens dom återigen.

Som bekant avslog nyligen Förvaltningsrätten Naturvårdsverkets licensjakt på varg. Jag skrev om detta här och här.

Den insiktsfulle journalisten Mikael Moilanen gjorde en intervju med rådman Haike Degenkolbe om detta. Den måste ni lyssna på.  Där får vi höra kunskapsnivån hon rådmannen. Alla som saknar erfarenheter, insikter och kunskaper om verkligheten i vår svenska natur förstår antagligen inte vad jag skriver om, men dessa ska vara så säkra på att vi som bär på dessa kunskaper förstår till punkt och pricka, och vi är många. Intervjun är så grundligt avslöjande om fullständig okunskap hos rådmannen – kvinnan att det känns både tragiskt och genant att påpeka det. Hon förklarar sig med kända fakta förda till målet och det betyder helt enkelt uttalanden ifrån miljöorganisationerna som överklagade och ”vann” i rätten, men även Naturvårdsverket. Till exempel är det endast milöorganisationerna som har pratat om proffsjägare, så det är högst troligt att själva idén att färgmärka vargarna för jakt också kommit ifrån dessa organisationer. Fullständigt absurda ogenomförbara, verklighetsfrånvända och oetiska idéer och åsikter, det är dessa ekofascisterns signum.

Sympatier med vargen, vårt värsta skadedjur.

Allt talar därför för att Haikre Degenkolbe lyssnat på ett särintresse utan att införskaffa sig relevant objektiv kunskap. Kanske bär hon själv på samma tro som nämnda organisationer?
Att så är vanligt i vår svenska samhällselit är vanligt idag. Här kan vi läsa om flera personer med stort inflytande över beslut och särskilt i frågan om vargpolitiken.  Här kan läsas att om att det leder till JO-anmälan också.

Men det finns mängder av ytterligare personer i beslutande ställning som har anknytningar till dessa s.k. miljöorganisationer. Läs noggrant WWF: s förtroenderåd och fundera på vad det betyder.

Lämplig fråga i sammanhanget: Vad tror du, när dessa personer har beslut att fatta som rör frågor där WWF och SNF (Mikael Karlsson finns med i förtroenderådet) är engagerade i, kan då dessa personer agera objektivt och vetenskapligt eller för de fram resp. organisations idéer och målsättningar? Visst hamnar de i besvärlig jävsposition. Det är direkt stötande att där återfinna generaldirektörer.

Sunda reflektioner om Förvaltningsrättens dom?

Så gott som hela landsbygdssverige har reagerat med förfäran, förundran, ilska och känsla av uppgivenhet efter Förvaltiningsrättens dom. Är kunskapsnivån så frånvarande i våra domstolar och ska okunskapens apostlar (miljöfascisterna i WWF, SNF och SRF) få diktera landets utveckling och domstolars utslag? Hur blir man själv behandlad om man hamnar inför skranket?

Det brukar framhållas att jägarna har en effektiv lobbyverksamhet.

Inget kan vara mer fel. Beslut som fattats när det gäller rovdjuren går hela tiden jägarkåren emot. Ska vi snacka effektiv lobbyverksamhet så är det motsatsen som gäller, det är de utomparlamentariska miljöorgansisationerna som lindat landets makthavare runt sina fingrar. Dessa organisationer styr t.o.m. domstolarns beslut.

Bättre förslag om vargjakten.

Skulle förnuft fått råda så borde Kjell Lennartssons (Svenljungagruppen) förslag om vilka vargar som borde avlivats beaktats. 

Bättre förslag ändå, än att märka individerna med paintballgevär är att doppa samtliga vargar i självlysande/reflekterande färg. Då blir det mycket enklare att städa bort dem och återgå till viktiga frågor för politiker och myndigheter att syssla med. Denna vargcirkus kommer att sluta i något liknande likafullt, när problemen för samtliga inblandade parter bara växer med vargstammens ökning och människors kunskapsnivå i frågan.

Landets jägartidningar fyller DN: s devis om upplysning i en humanistisk, tolerant och demokratisk anda bättre än DN själv.

När Hanne Kjöller skriver en ledarspalt och hoppar på Björn Sprängares reaktioner i frågan tar Hanne sig vatten över huvudet. Men de är fler som reagerar likadant på Jägarförbundet.
Läs även kommentarerna!

Värt att notera i sammanhanget för Hanne Kjöller är också följande 

Vad Hanne Kjöller glömmer är att jakt efter matvilt och reglering av skadedjur i vår omgivning tillhör människans karaktärsdrag. Att dyrka skadedjur är det definitivt inte, det är ett sent påkommet verklighetsfrämmande påhitt som inte gagnar någon, vare sig folk eller fä.

Men så är också iden, och Art- och Habitatdirektivet, skapad av individer som inte bara sätter sig till trots mot våra myndigheters beslut, när det går dem emot, de t.o.m. styr myndigheters och domstolars beslut.

Därför gör Hanne Kjöller sitt största misstag när hon sällar sig till den fundamentalistiska gruppen av okunskap.

Det borde ge DN: s chefredaktör om inte röda kinder så åtminstone något att fundera på.

Med vänlig hälsning
från KE – en av, folket i busken!                        Läs nedan!

Ett absolut nödvändigt tillägg.

Här ska ni läsa en helt fantastisk sammanfattning om hur vi blir lurade, studera noga. Detta lades ut på internet strax efter att jag själv publicerade mitt eget inlägg. Ta tid på er och förstå varför ingen vid makten gör något. De är ju själv offer för mycket elakt spel som Sverige svalt med hull och hår, så godtrogna vi är i sinnet. Och våra yrkespolitiker idag saknar ju egna erfarenheter på området, därför har de så lätt gått i fällan. Uschajemej!

Nån jävla ordning ska det vara i vårt svenska demokratiska system.

Kommunpolitikers nonchalans och fega flykt.

Till en mängd kommuners fullmäktigeförsamlingar i Sverige har det under våren inlämnats Medborgarförslag om önskemål att respektive kommunfullmäktige ska informera sig om konsekvenserna av rovdjurspolitiken och ta ställning därför att de berör kommuninnevånarnas livsmiljö.

Alla har ännu inte svarat på medborgarförslagen men vissa var relativt snabba med besked om att ”i denna fråga saknar kommunen kunskap” och – eller att det är en nationell fråga.

Hur tänkte de då?

Politiker, oberoende av nivå, brukar minsann inte hålla inne med orden. Är det något som kännetecknar en politiker är det just motsatsen till vad de svarat. Politiker är de pratgladaste människor som finns, och de uttalar sig gärna om allt, även om sådant de saknar kunskap om.

Mer oroande är kommuners svar där de menar att andra (staten?) ska svara. Det är ett svek emot sina kommuninnevånare som valt dem. Och för innevånarna är kommunpolitikerna och de olika partiernas representanter den första politiska nivån. Politikerna har alltså ett självklart ansvar gentemot sina innevånare och ska inte hänvisa till staten. Återigen, i samtliga övriga frågor uttrycker sig politiker gärna och glatt.

Rovdjuren bidrar till politikerkårens avveckling.

Nu tänker vi på avvecklingen av politikerkåren. Vad ska vi med lokalpolitiker till om de inte bryr sig om lokala problem? Som utvecklingen tydligt visar verkar politikerna göra sig själva överflödiga, en trist utveckling eller kanske hellre positivt?

Här nedan kan alla läsa en anmälan till SKL som visar att denna fråga ska provas juridiskt. Kommunerna har faktiskt skyldighet att värna sina innevånares hälsa och livsrum, anser Landsbygdsalliansen i Östhammar.

Östhammar den 29 april 2013.

Till: Sveriges Kommuner och Landsting/SKL.

Anmälan och begäran om att snarast inleda en juridisk utredning angående ansvaret för miljö och hälsa i Sveriges kommuner.

Kommunerna skall hävda hälsoskäl mot återinförande av varg, som nu sker i Sverige med stöd av EU Direktiv 92/43 EEG.

Lagenligt.

Det är lagenligt klarlagt av SKL att våra 290 kommuner har ansvaret för miljön och hälsan. Därmed är ansvaret hos kommunerna att förhindra miljöhälsoproblem som förorsakas av miljön hos kommuninnevånarna. Vi inom Landsbygdsalliansen i Östhammar begär därför en juridisk utredning om kommunernas ansvar och framför nedan fakta i vår begäran. Staten har placerat Rovdjursförvaltningen hos Miljö-
departementet och miljöministern, vilket klart visar att de5stora rovdjuren och deras förvaltning tillhör miljö och hälsa.

SKL,s förbundsjurist A Marcusson har gjort en utredning till Sandvikens Kommun om bygg- och miljönämndens tillsynsansvar om ”myggplågan” vid Dalälven. Det framgår av sista tre stycken att även obehag av insekter, fåglar och djur kan räknas till ”annan liknande störning”, med hänvisning till prop. från 1985, där det framgår exempel på störningar som kan hänföras till detta. Det framgår också att kommunen
kan ha behörighet att ingripa i fall av ”annan liknande störning” som påverkar hälsosituationen i kommunen även om verksamheten står under andras verksamheter och tillsyn.(Bil. 1, stycken 6-8)

Projekt varg.

Staten har tillsammans med Miljöorganisationer och egna myndigheter övertagit Projekt Varg och driver vidare ett återinförande av de fem stora rovdjuren, då framförallt varg, i vår kulturlandskap och bland människor och tamdjur. Historien och modern nutid, visar att detta är ett miljöhälsohot mot människor och tamdjur.

Djuruppfödare i de gröna näringarna på gårdar och fäbodar får ta ”smällen” genom att djuruppfödningen utsätts för rovdjurs hot, dödade djur, lemlästade djur och otrygghet och stress under dygnets alla timmar. Djurägare ser sina livsverk och näringar utplånas och om man inte slutar med djurdriften utsätts man för stress och sömnlösa nätter och i slutändan PTS/Posttraumatisk Stress(Se: Anmälan till SFI VERK 2009/500).

Människor har dödats av vargar, i modern tid; en 10-årig pojke i Georgien 2010, 2-årig pojke i Ukraina 2011, joggande lärarinna i Alaska 2010, en 10- årig pojke i Sibirien 2013, en 65-årig kvinna räddades och lyckades döda vargen med yxa 2012 i

Sid 2(3)

Ryssland och en 81-årig kvinna dödades i Kasakstan 2013, som exempel(källa: http://www.vargfakta.se). Statens ”importvargar” består just av öst vargar från forna Sovjet, därför är detta ett växande hot mot landsbygdens människor, som redan nu framkallar stress och inaktivitet i skog och mark. Dalarna med sina 24 vargrevir är det län och dess kommuner som kommer att få känning av hälsofaran och som kommer att åtföljs av alla kommuner med början i mellansverige och inte minst Värmland.

Njaarke Sameby har kollapsat.

Rennäringsforskaren vid SLU och Professorn Birgitta Åhman hävdar nu att Njaarke har kollapsat, vinterstammen på 1000 renar är halverad, vajorna uppätna av rovdjur, därför finns ingen återväxt, hela renhjorden går under.
Renägarfamiljen Fjällberg går på samtalsterapi, de kan och orkar inte ladda om och inte bedriva sin näring pga. miljöhälsohoten från rovdjur. Familjen är i första stadiet till kollaps och nästa kan befaras vara PTS. Sametinget hävdar att ca. 50 000 renar dödas varje år av rovdjur, lo, varg, björn och järv. Det hävdas att nästan samtliga Samebyar och renägarfamiljer lever på gränsen till kollaps(se bilaga 3).

Djurskyddslagen.

Staten och Rättsväsendet i Sverige har lyckats med konststycket att bortse från djurskyddet gentemot tamdjuren som dödas, skadas och förorsakas lidande enl. §2 i Djurskyddslagen/Dsl, då ”förövaren” är ett rovdjur. Det finns inga undantag vem som
förorsakar tamdjuren, inkl renar, lidande och EU slår fast att Dsl. alltid skall ha tolkningsföreträde vid djurskydd.

Statens myndighet Jordbruksverket, som tydligt ingår i Projekt Varg, hävdar ”laghierarki”, men ger ingen förklaring till lagtolkningen Dsl. vs. Jaktförordningen. Det finns enbart en Dsl. i Sverige och en inom EU, som båda skall skydda våra tamdjur och ge djurägarna trygghet i sina näringar, rättighet och även skyldighet att skydda djuren, som sedan skall bli mat åt konsumenter.

Ytterligare ett hälsohot mot kommunernas medborgare och tillika djurägarna, som alltid per automatik blir misstänkta för ”Grovt Jaktbrott” oaktat skyldigheten att skydda sina djur, som i övriga djurskyddsfall är en skyldighet och rättighet för djurägarna.

Nu finns även fallet med 5 människor i Lillhärdal, som utsatts för omfattande tvångsmedel, bara för att dessa varit i närheten av ett vargrevir och miljöåklagaren har efter 5 månader ännu inte presenterat några bevis om förberedelse till grovt jaktbrott.

Ett upprörande fall är, då fårägaren ser en varg i fårhagen under attack, ägaren ringer till Polisen. Han får inte ingripa, han får inte ta hjälp av grannen som har vapen. Resultatet blir 17 rivna och dödade får framför ägarens ögon. Idag mår ägaren ”pyton” oaktat det är flera år sedan händelsen och han är inte fårägare idag.

Sid 3(3).

Dvärgbandmask och rabies.

Finns i stor utbredning i forna Sovjet och nu även i Finland, men än är Sverige och Norge friförklarade. Detta är ytterligare ett allvarligt hot mot människor då dessa smittor kan förorsaka blåsmasksjuka som är dödlig. FN/WHO lag 2006:1570 om
spridning av smittosamma sjukdomar internationellt som äventyrar människors hälsa, är ett måste för Sverige att följa, men detta lyckas man också bortse ifrån med s.k ”genitiskt viktiga vargar” från öst, både som naturligt invandrande och utsättning av valpar.

Kommunernas ansvar.

Är att genom innevånarnas insändare, debattartiklar, motioner och medborgarförslag
ta ett stort ansvar, bemöta medborgarnas starka oro, samt även skaffa förkovran inför framtida hälsoproblem som förorsakas av statens ”vargodling”. Kommunerna skall hävda sin rätt och skyldighet att ingripa mot staten med stöd av sin beskattningsrätt, olika lagar, regeringsformen, kommunal självstyre, miljöbalken och Plan- & Bygglagen.

SKL har konstaterat att det finns stöd för att kommunerna har behörighet att ingripa mot hälsofarliga verksamheter som påverkar miljöhälsosituationen hos kommuninnevånarna. Det framgår då att kommunerna har rätt att begära åtgärder av staten som förhindrar och sätter stopp för annalkande miljöhälsoproblem, som i förlängningen kan medföra svåra hälsoproblem hos kommuninnevånarna i Sveriges kommuner. SKL bör snarast ge råd och anvisningar till Sveriges kommuner i den andan som vi nu anmäler till SKL.

Bilagor: 1: SKL,s juridiska utredning om bygg- & miljönämndens tillsynsansvar. 2: Dramatisk ökning av rovdjursangrepp i Uppland. 3. Kunskapen om varg som inte räknas. 4. Samer i desperat utspel om rovdjurspolitiken. 5. Viltskadecenterns rapport 2012. 6. Älvdalens kommuns vargbeslut rätt väg. 7. Motion om psykiskt stöd till djurägare/LRF Gävleborg. 8. Forskare ser renhjord gå under. 9. Vargforskare bekräftar chefs-
veterinären H Boströms varningar.

För Landsbygdsalliansen i Östhammar:…………………………….. ……………………………….
Åke Andersson, mjölkbonde Åke Siikavaara, hästnäring

…………………………. ……………………………….. …………………………… ………………………
Inge Gustafsson, Skogsentr. Jonte Kylin, Köttbonde Ingemar Eriksson, LRF Tommy Runarsson, LRF

……………………….. ………………………………. …………………………. ………………………
Gert Wallin, JRF avd. Stefan Runarsson, SJF kretsen. Kent Harg, kennel. Åke Valtersson, bonde.

……………………….. …………………………….. ………………………… ……………………….
Lennart Bengtssoin, fårbonde.

Märkt , , , , , , , , ,

Idag är pressfrihetens dag.

Värt att uppmärksamma för alla kritiker av en orättfärdig och ovetenskaplig rovdjurspolitik,
pressfriheten gäller inte i denna fråga. Ett typisk exempel är att när pensionären i Grycksbo i förra veckan blev nedslagen för att han uttryck sin åsikt, fanns inget om detta i våra största tidningar, de som vill se sig som de mest seriösa som förmodas skildra allt, och ändå har DN faktiskt följande devis: ”DN står fri från alla partier och organisationer och verkar i en humanistisk upplysningstradition – för tolerans, demokrati och en fri ekonomi.”

Likadant är det med rovdjurskritiska debattartiklar och t.o.m. insändare, de trycks nästan aldrig i tidningen. Vissa tidningar har faktiskt denna censur även på sina webbsidor. Press- och yttrandefrihet? – Nej.

Pressfrihet, skämtar ni, det gäller inte i Sverige.

I Sverige har vi något annat, vi har det som kallas PK (politiskt korrekt), och just detta är verktyget för demokratins avskaffande.

För att anknyta till gårdagens besked när Förvaltningsrätten gav extrem – eller terroristorganisationer rätt.

Vi fick då tydligt veta vilka som bestämmer och dömer, nämligen organisationer som drivs enligt andra normer än demokrati, humanism, solidaritet, ekonomiskt ansvar, empati, ödmjukhet och vetenskap. Vi fick se hur vårt rättsystem är på väg bort från det många fortfarande tror på, att våra myndigheter och domstolar tar beslut efter lagar, fakta och till människors fördel. Nu vet vi annat, stora rovdjur är viktigare än människor och deras näringar. Vem har bestämt denna utveckling? Att WWF, SNF och SRF bestämmer fick vi tydligt veta, men vilka politiker och partier har släppt fram dem till makten?

Att stilla bedja om.

Jag hoppas det finns någon politiker som tycker detta beslut är så befängt, och missgynnar politikerkåren och hela vårt rättssystem så allvarligt, att frågan drivs till rättslig granskning och prövning. Det skulle glädja inte bara försvarare av det demokratiska systemet utan även stora delar av vår befolkning, inte minst de som är lidande av vargens konsekvenser.

Då bör det utredas om Ruona Burmans vittnesmål, eller redogörelse, om att en minskning av vargstammen förbättrar vargstammens inavelsgrad snabbare och att en avskjutning också ev. bidrar till ökad acceptans, var allvarligt menat. Eller var det bara ett spel endast för syns skull, när hon i stället mer kan anas vara emot avlivning av vargar överhuvud tagit?

Varför har inte förvaltningsrätten och Naturvårdsverket tagit hänsyn till Dag Lindgrens synpunkter? Anses han kanske t.o.m. okunnig i genetiska frågor eller ska han bestraffas för att ha framfört sina åsikter?

Det bör även utredas om Naturvårdsverkets chefer och tjänstemän, våra rovdjursforskare, inblandade genetiker som Laikre och Ryman samt förvaltningsrättens beslutande individer är medlemmar i miljöorganisationerna. Om det är fallet går faktiskt beslutet att förstå. Beslutet är ju  WWF: s, SNF: s och SRF: s egna önskemål. Om inblandade parter inte har kopplingar till dessa organisationer borde beslutet ha blivit helt annorlunda. Då skulle fakta fått avgöra.
Utred detta ordentligt! Förhoppningen om att få höra sanningen måste jag dock erkänna är liten, så gott som obefintlig, men ändå. Först bör inblandade parter naturligtvis överklaga beslutet.

Uppgiven eller heligt förbannad, svaret är intressant för alla.

Mina formuleringar här är inte bara mina egna, det finns många andra som skriver samma sak och ännu fler som delar åsikterna.

Vår statsminister lyckades igår slingra sig ifrån ansvaret i Konstitutionsutskottet i frågan om det hemliga företaget som skulle bygga en fabrik för tillverkning av krigsmateriel i Saudi. Det var inget nytt beteende, nekanden och bortförklaringar har vi hört tidigare och är rätt nöjda på.

Hur denna rovdjursfråga hanterats och blötts hittills borde vara en angelägen fråga för Landsbygds- och Statsministern, och inte minst för Anders Borg. Här utspelas inför öppen ridå en cirkus som andra än parlamentet styr och rovdjursförvaltningen är en av landets storslösare av våra statsmedel.

Är vi nöjda?

Är det bra att särintressen som dessa s.k. miljöorganisationer ska bestämma? Är det rätt att WWF och SNF får formulera läromedlen för oss människor ifrån vaggan till graven, ifrån dagis t.o.m. högskolenivå och därefter i press, radio och TV? Är det OK, utan att kunna visa varför, utan att kunna redovisa en enda positiv konsekvens, utan att bry sig om konsekvenserna och kostnaderna, är det rätt att låta dem göra detta utan att behöva ta ansvaret? Är det rätt av staten att ge dem hundratals miljoner som de lever gott på, för att göra andra djur och människor illa? Är detta ett exempel på framtiden?

Ät mindre kött!

Det hörde vi för några dagar sedan och nu senast i morse från någon doktor från Chalmers.
Detta är resultatet av WWF: s påverkan på läromedlen. Efter högskolan får vi en mängd individer med kunskaper av nytt slag (historiskt sett), de vet bättre än andra och bestämmer tydligen idag. De har ju läst de nyaste läromedlen som förutspår att jorden går av den eller den orsaken och allt är ändå bara gissningar. I tider när man inte kan lita på väderrapporten för nästa dag, finns samtidigt individer som uttalar sig med säkerhet om vår framtid sekler framåt. Men gissningarnas skapare sitter vid makten och lägger på oss den ena skatten efter den andra, halleluja. Behövs det tilläggas att många parlamentariker också svalt lobbyarbetet och idag anammat gissarnas påståenden. Glöm rådet att engagera dig politiskt för att ändra på samhället, den vägen är passé. Idag bestämmer de som vet att det är effektiv lobbying som ger resultat, de behöver inte ens synas. Att lyckas globalt med att förleda människor till att tro att stora rovdjur i omgivningen är nödvändigt, kommer knappast att lyckas. Möjligen i Sverige med vår auktoritetstro, men inte i övriga världen.

Dessa gissande individer har förbisett grundläggande fakta?

Varför tro på männsikor som förespråkar ett långsiktigt uthålligt samhälle? Hur har de tänkt då, med 7 miljarder människor med hjärnor som hela tiden funderar på ändringar och förbättringar? Att det strider mot allt vad vi vet om utveckling och evolution (allt försändras kontinuerligt) verkar de inte förstått. Varför bevara arter när det hör till evolutionen att arter dör ut och nya muteras fram? 99,9% av alla arter som funnits på jorden var borta innan människan såg dagens ljus, den upplysningen har tydligen inte nått in.

Hur borde det vara då?

Ja, det minsta vi kan begära är väl ändå att klimatfrågor som energiskatter, co2 och utsläppsrätter ska drivas på en internationell nivå. Gissarna kan gott börja med att få fransmän, australiensare, nya-zeeländare, ryssar, britter, brasilianare, argentinare och inte minst amerikanare att sluta äta kött först! För om vi slutar äta kött och inte dessa, är vår insats fullständigt meningslös. Om koldioxidutsläpp är farligt, det vet vi ännu inte, är lufthavet runt hela globen gemensamt. Det bör svenska folket få veta, att det vi gör i Sverige saknar betydelse. Att skatter och extra kostnader kan knäcka vår industri och därigenom vårt välstånd i den globala konkurrensen, det bör också svenska folket upplysas om.

Massor av människor finns redan som styr och påverkar våra åsikter utifrån dessa irrläror, och utanför vårt demokratiska system.

Ni kan ta er en titt här, dessa var de som kom med påståendet om att närodlat ”är tveksamt” häromdagen.

Här hittar ni vilka samarbeten Svenska Miljöinstitutet har.  En hel del organsiationer och sammanslutningar som styr i bakgrunden men som i de flesta fall bekostas av staten, av dig och mig. Men när de basuner ut dessa idéer, varför lämnas våra jordbrukare och matproducenter utan en enda kommentar. Och varför inte ett ord om Sveriges försörjningsgrad, eller kostnaderna? Har de bara ett i huvudet, ekofundamentalismen?

Färsk mat ett tag

Färsk varm mat ett tag, ett imobiliserat byte, ett verk av de djur som dyrkas som gudar. Var är Djurskyddet Sverige?

Fotot hämtat från Save Western Wildlife´s Facebook sida.

Trevlig helg alla.

Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,