Viktiga länkar

Viktiga Länkar

Dessa samlade föredrag går faktiskt ner till kärnan av vad klimatförändringarna handlar om. Lyssna noga på dessa forskare och du förstår vad som händer. Jag litar på att källorna är seriösa och korrekta då informationen de ger styrks av många andra källor och forskare. De agerar inte i ett vakuum men förklarar mycket väl skeenden och accepterar kritik och ifrågasättande, vilket är grunden till att skapa vetande. Valentinas intervju och föredrag är kanske rätt avancerad, men om man tar den flera gånger går det bättre att förstå.

1. Valentina Zharkova – en av världens främsta solforskare – berättat om sin forskning om solaktiviteten och hur den kan observeras och matematiskt beräknas/prognostiseras. Hon hävdar att vi nu är på väg in i ett ”Grand Solar Minimum” likt det som inträffade för 400 år sedan. Hon har beräknat att det kommer att räcka i 30 – 40 år men inte bli lika kraftigt som det när Karl X Gustaf tågade över både store och lilla bält.

2. Astrofysiker Piers Corbyn förklarar enkelt hur solen styr temperaturen och hur havets temperatur styr hur mycket CO2 som finns i atmosfären. Inte tvärt om som IPCC hävdar, att CO2 styr temperaturen. Hur relationen mellan CO2 i havet och i luften fungerar har Professor em Gösta Pettersson väl beskrivit i sin bok Falskt Alarm om du är intresserad. Corbyn visar också hur jetströmmarna förflyttar sig på klotet pga. solaktiviteten. Hans observationer och prognoser ligger helt i linje med Valentinas beräkningar. Det förklarar också de snabba kast vi nu upplever mellan kallt och varmt väder. https://www.youtube.com/watch?v=zDBbfDbaiA4&fbclid=IwAR2hK9NffSMMaUeElhXe0uYiYbuWAgj4XaLkNLvY-8W2GUzKYNN7xijn0n4

3. “Corbert Report” problematiserar kring – What Is The Average Global Temperature? Här förklaras hur temperaturer mäts och kvalitén på de olika resultaten. Han går också igenom hur IPCC och NOAA förvanskar både gamla och nya mätningar och på det sättet fabricerar ett underlag som stöder hypotesen. IPCC hävdar att uppvärmningen fortskrider i samma eller snabbare takt, vilket är lögn. Temperaturökningen stannade upp 1998 och sedan dess har ingen ökning skett om vi undantar El Niño 2016. Dessutom gör han reklam för min favoritsite http://www.climate4you.com .

4. “What I learned about Climate Change: The Science is not Settled” Written by David Siegel

Visa på Medium.com

5. Här en mycket bra artikel om Ole Humlums syn på klimatfrågan. http://geoforskning.no/nyheter/klima-og-co2/1111-fortsatt-skeptisk-til-klimateorien?fbclid=IwAR2-EF533bNvjVsrIqnqcPqs5UMY4I0_fl8NM-QdURNQNOnYsq_s8fn9Xl0

6. Här ytterligare en artikel skriven av Professor Ole Humlum redan 2012. http://geoforskning.no/blogg/item/temperatur-og-atmosfaerisk-co2

7. Corbert Report om hur statistik har manipulerats och missbrukats

8. Ett FB-inlägg från mig. – Jättelabbet Verkligheten har redan förkastat IPCC:s CO2-hypotes. Bättre labprover än detta finns inte. Att skapa vetande i dessa sammanhang handlar om att ställa upp hypoteser och att pröva dem, i labb eller verkligheten. Bevisa sannhet är omöjligt men om inte en hypotes kan förkastas gäller den tills annan kunskap/erfarenhet finns. När man inte accepterar verkligheten som bevis för att förkasta sin hypotes, ja då är man illa ute. Inget av de nära förestående katastrofer som förutspåtts under 30 år har inträffat. Inga isar har smält bort och inga extraordinära havshöjningar har inträffat. Extrema väderhändelser har minskat och isarna växer nu till både i Arktis, på Grönland och i Antarktis efter den period av uppvärmning som förevarit. Vi har haft en värmeperiod från 1850 till 1998, det är alla överens om. Om än stora tvistemål föreligger hur temperaturutvecklingen sett ut under tiden. Nu tycks, men inte säkert ännu, som om trenden har vänt. Detta förväntas också eftersom solaktiviteten är på väg mot ett minimum. Världsledande solforskare förutspår att vi är på väg mot och att vi om 2 till 5 år går in i en ”Grand Solar Minimum” med en 30 till 50 år lång liten istid som resultat. Men detta är ingen katastrof. Jorden har varit med om mycket värre nedisningar. Det bästa vi kan göra är att hålla koll på verkliga/sanna mätningar och observationer. För minn del så har IPCC förbrukat sitt förtroende. Själv använder jag http://www.climate4you.com och rekommenderar den varmt.

9. NASA har tydligen också upptäckt att vi är på väg in i ett grand Solar Minimum.

NASA: Extremely Low Sunspot Counts Indicate Global Cooling Onset

10. Hur medeltida Grönland blev istäckt

11. Ice doesn’t lie but NOAA and NASA does by Tony Heller, Real Climate Science

12. 61 % fake data by Tony Heller, Real Climate Science

13. 31,487 American scientists have signed this petition,
including 9,029 with PhDs
http://www.petitionproject.org/

14. Katastrofprofeterna https://www.youtube.com/watch?v=_u-9iQoIkcw&fbclid=IwAR2lDCYFhhGw2tPpiVMvGIYZhK864W-MRa8NxJqQ_1loqkDxNVIELNuaVD4

15. Valentina Zharkova presenterar sitt arbete https://www.youtube.com/watch?v=2NI1bQe8I4A

16. Professor Ole Humlum «Klimaflaggellanterne, trollmannens kost og de 10 tankekors» http://www.climate4you.com/Text/KlimaTankekors%20version20081026.pdf

17. Professor Fred Singer Intervju https://www.youtube.com/watch?v=-G9mWL4nH00&t=954s&fbclid=IwAR1xUzE46gipof2TY-BSIioXCBPerdoRPc_aUYNY4S6IzUWLqWhbYSLhESI

18. Climategate and Scientific Inquiry – full video – This is the complete 1-hour video of Dr. Martin Hertzberg’s lecture and Q&A at the Cafe Scientifique at the Summit meeting in Frisco, Colorado on April 27, 2010. https://www.youtube.com/watch?v=vPTiTFMhZrg&fbclid=IwAR3psKvQ6mQMmNhKhodctuO5w88Mi2pd2Zv-tnz4CMlmE3NYHLiFritzlOI

19. The Hidden Truth about Global Warming and the Paris Climate Accord | The Climate Change Biz Boom https://www.youtube.com/watch?v=zgakkNTHwew&fbclid=IwAR28Cc0hvQgEcONAmvwhPZC21kEdFAYwdhhtLOyCnSMr0YiE3zKm-JhitDk

20. Anthony Watts Explains Why It’s Not as Warm as You Think! https://www.youtube.com/watch?v=A2u87d_FnME&t=278s&fbclid=IwAR00RvU7jcv_9zhtsmQ36Ijls6Bae85lWUUw5PtoSR83WtOgQFhXVd0SpCk

21. The Fake NOAA Time Of Observation Bias Adjustment https://www.youtube.com/watch?v=-oxKF6rW-W0&fbclid=IwAR1B8gKj0AGOlgIwVXXZgMH5Cfx28tAmakmQGpliRD7_tbyRDQIgPUcb1EI

22. Henrik Svensmark. Jag har just tittat på två videoinspelningar om Henrik Svensmark och hans banbrytande arbete om hur solen och den kosmiska strålningen styr klimatet på jorden. Han har experimentellt lyckats visa hur detta fungerar samt visat att de faktiska historiska data överensstämmer med teorin. Solaktiviteten och variationen i solens magnetfält påverkar hur mycket kosmisk strålning som träffar jorden. Detta i sin tur påverkar molnbildningen som avgör hur mycket energi från solen som träffar jorden. Ett mycket banbrytande arbete.

Valentina Zharkova har med sin forskning lyckats utarbeta beräkningsmetoder för att kunna förutsäga variationerna av solens magnetfält och aktivitet. Också ett helt banbrytande arbete med fantastiskt resultat.

IPCC-fanatikerna förkastar naturligtvis deras arbete eftersom det mer eller mindre omöjliggör IPCC:s CO2-hypotes.

Inom 5 till 10 år borde Svensmark och Zharkova vara kandidater till Nobellpris i förslagsvis fysik och matematik. Först måste dammet från kollapsen av IPCC-hypotesen ha lagt sig och kanske klimat Greta fått lite mer utbildning.

Här är länkarna.

Först ett Föredrag av Svensmark. https://www.youtube.com/watch?v=Rg3MqdBX0_k&fbclid=IwAR2OnU4vIcdrrlcAe6ATEer1uOl2sHLYOEOADPXGa3lP5SFICM3GGQlI2oM

Här en mer professionell film om hela Svensmarks arbete. https://www.youtube.com/watch?v=ANMTPF1blpQ&t=18s&fbclid=IwAR34wPpCg3TVCcBn2q8k7BJOiDtixt4MIxMMcDL7x0jfE4gZziLHdGcMpwM

Till sist Valentina Zharkova – vad hon presenterade för IPCC, i Krakov var de väl. Den har jag skickat tidigare. Dessa två forskningsresultat komplimenterar varandra perfekt. För att kunna prognostisera klimatförändringar.

23. https://www.youtube.com/watch?v=vJWLWKpM_eU&t=12s
Climategate ll Explained – NOAA Whistleblower – Data Manipulation – Global Warming Hoax
“NOAA breached its own rules on scientific integrity when it published the sensational but flawed report, aimed at making the maximum possible…

24. Publicerades den 12 jan. 2017
Retired professor, author, and chairman Dr. Tim Ball explains how much of the Intergovernmental Panel on Climate Change’s data is manipulated and created to push their agenda forward. He also discusses the tactics of their supporters, which include marginalizing skeptics, public shaming, lawsuits and more.

25. The New American Video
Publicerades den 3 jan. 2017
Physics Professor William Happer discredits the negative effects of CO2 on the planet and whether or not climate change is man-made. He also goes into detail of why the United Nation’s models are incorrect despite their overwhelming confidence that significant

26. Mycket bra artikel med Nils-Axel Mörner som visselblåsare. https://www.thenewamerican.com/tech/environment/item/31472-un-ipcc-scientist-blows-whistle-on-un-climate-lies?fbclid=IwAR1kFj7ijHj7jiQ3N5wVeZW5Mh-EBqNZaZBY9o3GHjfDlItfv2C1fA8Ul0Y#

27. Professor Carl-Otto Wiese visar med sitt arbete att klimatförändringar är naturliga. Hans kartläggning av hur cykler sam- och motverkar varandra stämmer väl överens med Valentina Zharkovas resultat i sin solforskning – superintressant. https://www.youtube.com/watch?v=l-E5y9piHNU&list=PLbNSl4Xaum92EivCF6NM-tSWnf9IaT4c5&index=85&t=329s&fbclid=IwAR2_6LCC3JMTfXgSbaX-ayF92pXYA6lJrzhzrVR9-S06KNKcjtszGmpyCZk

28. Lista på youtube av alla William Happers föredrag. https://www.youtube.com/playlist?list=PLFtWxQ8ICpifiz0iqRCrXeiNhVSoBh0LV&fbclid=IwAR3h2AleSfbiX8r0jbJW-tI0TN7loeGuEXgOcofCgVR2xDpnA-Bh0101vtU&app=desktop

29. Lektion om jetströmmar

30. Här en nyinspelad video från Tony Heller som har gjort en studie av de källdata som ligger till grund för IPCC:s temperaturkurvor. Detta är hårda fakta som knappast kan förnekas.

31. Här en debatt med de verkliga tungviktarna på båda sidor i klimatfrågan. Bl.a. inleder Michel Mann som är pappa till the hockey stick graph och till ”Mann made global ”warming”. Mycket sällsynt med denna typ av debatt då IPCC redan 2009 deklarerade att frågan är avgjord och att de inte ska diskutera med ”klimatförnekarna”
” Charleston, West Virginia, June 12, 2018. Dr. Michael Mann, Dr. David Titley, Dr. Patrick Moore and Dr. Judith Curry met in to discuss climate change.”

32. Dr. Tim Ball Ph.D. ger i detta föredrag en mycket bra genomgång av hur hela klimatbedrägeriet kom till. Mycket värt att lyssna till. https://www.youtube.com/watch?v=_sbo8Ods8M0&feature=share

33. Brittisk video om Global Warming
Publicerades den 23 juli 2016
A documentary by British television producer Martin Durkin challenging the so-called consensus that global warming is man-made. A statement from the makers of this film asserts that the scientific theory of anthropogenic global warming could very well be ”the biggest scam of modern times.” Everything you’ve ever been told about Global Warming is probably untrue. https://www.youtube.com/watch?v=MaN2_XT1BVo&fbclid=IwAR26A8_xZ6pUrNIhdCCCM98YGIvYYcDIeYDiQAhMfW8hUiTpZWgEQmEfSUc

34. Här ett fantastiskt föredrag av en riktig miljökämpe som begriper sammanhangen och vad man ska kämpa för. Tidigare Green Peace ledaren Dr Patrik Moore. Föredraget går i rask takt igenom alla viktiga aspekter av klimatfrågan och är faktaspäckat men mycket underhållande att lyssna till.

35. Här en mycket bra översiktlig kalkyl av relationen CO2 i atmosfären och i haven samt vad som händer med vårat bidrag från förbränning. Kalkylen ger en realistisk bild av verkligheten. Mycket intressant speciellt för de av oss som är ingenjörer.
http://www.klimatupplysningen.se/2019/05/06/koldioxid-och-vart-fossila-bidrag/?fbclid=IwAR1oTJRwP6NWZqcETtFS6oQtjZEGh63Moc62XgUhaE5M1ZW0JgzyRFRm-kY

36. John Colman – There is no significant Global Warming https://www.youtube.com/watch?v=ZI4CyE956Zc&fbclid=IwAR3NkbsU6WvDNXbiks4NXXc9m0zIS7UAcJx1N4sryYK446c7myDWnW030VE

37. A documentary by British television producer Martin Durkin challenging the so-called consensus that global warming is man-made. A statement from the makers of this film asserts that the scientific theory of anthropogenic global warming could very well be ”the https://www.youtube.com/watch?v=MaN2_XT1BVo&fbclid=IwAR26A8_xZ6pUrNIhdCCCM98YGIvYYcDIeYDiQAhMfW8hUiTpZWgEQmEfSUc

38. En otroligt bra artikel om galenskaperna i miljö- och klimatdebatten https://newsvoice.se/2019/05/sverige-duktigast-klimatfarsen/?fbclid=IwAR1B26igc0kUJgZNoUkGS3z4cYNuWye4b1MG8N9Ue5Tm7iauOPjsZD2aJfs Skriven av Professor emeritus Torsten Sandström

39. Tony Heller Real Science – ” October 2018 through May 2019 were the coolest and wettest on record in the US. In this video I discuss this, and how climate scientist got everything exactly backwards” https://www.youtube.com/watch?v=r13wtwcs76c&feature=share

40. Dr William Happer – CO2 is not a pollutant https://www.youtube.com/watch?v=M8iEEO2UIbA&feature=share

41. The Global Warming Petition Project http://www.petitionproject.org/

42. Independent Institute Dr Willie Soon give speech on the subject Global Warming https://www.youtube.com/watch?v=1zrejG-WI3U&feature=youtu.be&t=306&fbclid=IwAR3Uhfb_NhEqSQ_dA7eZQb9OlSj33nQeDZIgl16fZv7J7S8sbfN4-19sDbw

43. Christopher Monckton: New Irish study shows greenhouse gas effect cannot cause global warming. https://www.youtube.com/watch?v=k6iOOuZCE_Y&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1KRP_U-Oam7YYqSCOAz42-gOXu9gg6Nxy1N0RGUxGJZW7pM5eNToW6icg&app=desktop

44. Tony Heller on realscinse.com : This is my most concise expose of climate fraud. Please pass it around to everyone you know and your elected officials. The video is short, but cuts right to the heart of the matter. https://www.youtube.com/watch?v=8455KEDitpU&feature=push-fr&attr_tag=qm-G-k3Je_OVDC7D%3A6&fbclid=IwAR3hrKAqk-xT3ggGm5h_fEW6HAD8tsI6gilQuV0CREYCAswxnivcx6IKF-M

45. Riktigt upplyftande att lyssna till en av de mest erfarna klimatforskarna. – Roy Spencer, climatologist and former NASA scientist, delivers a keynote address at the Ninth International Conference on Climate Change at Mandalay Bay in Las Vegas on July 9, 2014. To watch all presentations from the conference, visit ClimateConferences.Heartland.org – https://www.youtube.com/watch?v=Vr65GM648OI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0DgG_AYeAKc7Z9tTHOfJ0uU96Rz8woF99hs6-353nEdG-DKPi5QuzPvds

46. This is a list of scientists who have made statements that conflict with the scientific consensus on global warming as summarized by the Intergovernmental Panel on Climate Change and endorsed by other scientific bodies. https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_scientists_who_disagree_with_the_scientific_consensus_on_global_warming?fbclid=IwAR1GMC4_CLrHepmSwMGDJLAQ0WQs6fniz6DhHOtQRKz9LUVwg3i-6yyPl5w#

 

Min digitale vän Mats Persson sände mig dessa rader september 27 2019.

Kenneth Erikson

Märkt , , , , , , , , ,

En tanke på “Viktiga länkar

  1. Kenneth skriver:

    Ofta har det påståtts att de föreligger konsensus i klimatdebatten, vilket bevisats vara falska uppgifter.

    Här kan vi läsa nya uppgifter.
    https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_scientists_who_disagree_with_the_scientific_consensus_on_global_warming?fbclid=IwAR2R8T8Xndgvxvdd1–Q2FiVKcOQFcn1D5LWO-Tqr7KmRND7_4T6lHywMK0#

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: