SNART ÄR LIDANDET ÖVER.

Detta blogginlägg handlar i huvudsak om klimathotet.

Det gemensamma mellan klimat- och energipolitiken och rovdjurspolitiken är att det hanteras av samma parti och samma ministrar. Och vi ska nog inte hoppas på för mycket. Om våra makthavare inte brytt sig om vetenskap tidigare, varför ska de göra det fortsättningsvis? De har ju snarare målat in sig i hörn där de kommer att bli kvar om de inte ändrar politiken fullständigt. Men det är det väl ingen som tror på? Det innebär ju i så fall att de måste erkänna att de har haft fullständigt fel och utsatt befolkning för onödiga skatter (på energiområdet) samt tvingat på folk vindsnurror och stora rovdjur som ingen efterfrågat eller önskat. Prestige är ordet, och brist på ryggrad och förmåga att tänka själv. Vår politikerkår har svalt allt som de s.k. miljöorganisationerna WWF, Greenpeace, Naturskyddsföreningen och SRF, presenterat, på befolkningens bekostnad.

Tidigare uppfattning.

Att vi står inför ett klimathot är i huvudsak grundad på att iskärnor i Antarktis berättar om en ”normal” co2 halt runt eller strax under 300 ppm (parts per million = hundradels procent), och att halterna inte har ökat så snabbt som det senaste seklet. Nyligen passerades gränsen 400 ppm (0,4 % av atmosfären) på en mätstation på Hawaii och så hög halt har aldrig tidigare förekommit, sägs det. Denna förklaring har de flesta av jordens klimatforskare accepterat som sanning. Ja så påstås det i alla fall (alldeles som de skulle vara mer korrekt endast för att flertalet tror det).

FN: s klimatpanel IPCC har köpt konceptet och påstår att temperaturökningen på jorden kommer att öka med 2-4 °C och havsvattennivån kommer att öka flera meter om koldioxidhalten fördubblas (från 300 ppm till 600ppm). Denna domedagsprofetia sprids över världen och en del länder, och tyvärr Sverige, tror på detta och beskattar oss som om det vore tillförlitliga fakta. Länder har träffats på internationella sammankomster och formulerat ett flertal konventioner på miljö- och klimatområdet. Det började faktiskt med Stockholmskonferensen 1972.  Här finns ytterligare massor att läsa om detta. Vad som är sant eller falsk kan vi bara gissa.

Men, nu kan det visa sig att det mesta av detta är grundat på falska uppgifter, och därför bortkastat arbete.

Kritik har dock funnits men i system som våra i Norden, med vårt ”politiskt korrekt”, och en vilja att gå före (visa sig bättre än andra) har kritikerna hållits kort. Det märks bl.a. på när Stockholmsinitiativet bildades,  svarade det politiskt korrekta med att skapa en egen webbsida och där öppet håna och dumförklara kritikerna inom Stockholmsinitiativet. Det finns anledning att tro att för Uppsalainitiativets  anhängare fastnar nu skrattet i halsen.

Nu till nyheten.

Det visar sig nu vara fullständigt fel. Isländska Margret Steinthorsdottir har underökt dvärgbjörkens blad i sediment och funnit helt nya uppgifter.  (Själva rapporten här)

Senaste forskningsrönen (3 olika studier) säger nu att vi hade samma co2 halt för ”bara” 13000 år sedan. Och andelen co2 ökade då 100 enheter (ppm) på mindre än 50 år och sjönk sedan lika snabbt. Var och en kan också lyssna på detta här, SR sände detta i Studio Ett 5 juni.

De starkaste argumenten för klimathotet är därmed utraderade.

Att klimatpolitikens grunder (=ben) faller ihop som ett korthus kan illustreras med följande video. (uppdaterad länk)

Stackars Lena Ek som beskattar oss hårt med energiskatter och åker jorden runt och sprider lögner. Folket har redan med sina sympatier vänt centern ryggen, vi vill inte ha deras politik, vi tror inte på dessa domedagsprofetior. Vad tror du själv?

Läs mer om miljöbluffen här, http://gjakobssonblogonwolf.wordpress.com/2013/05/08/miljororelsen-och-den-globala-miljobluffen/

Kommer politikerna och partierna att ta in detta?

Akta er för WWF säger jag bara.

När jag nämt centern här ovan är det på sin plats att tro att WWF-, SNF-, Greenpeace- och SRF-are mest troligt är miljöpartister. De är alltså ett hot emot vår värlfärd och lika dåligt val till riksdagen som nuvarande centern.

De är just i färd med att ta livet av landets fårnäring, med sitt vargdyrkande, och i förlängningen avsevärt fördyra all köttdjursuppfödning. Det nya målet är skogen och skogsindustrin. De pratar om biologisk mångfald men struntar i  nationalekonomin. De är ju minsann ekofascister. De är anhängare av ekosofin, som har målsättningen att minska antalet människor på jorden. Då är det logiskt att de ger sig på de produktiva och våra matproducenter. Glöm aldrig det.
Naturskyddsföreningens Mikael Karlsson sitter med i WWF: s förtroende råd. Han är av samma skrot och korn, glöm inte det heller.

Ett tidigare inlägg behandlade också samma frågor.

Läs och bli medlem i Föreningen Svenskt Landskapssydd – FSL, om du också tycker illa om vindsnurror.

Här kan ni gräva ännu lite djupare i ämnet. Detta är verkligen läsvärt (hoppa inte över).

Läs om 2 visa män under rubriken: Alla vill ha hållbarhet.

Och: Politikernas dilemma.

Samt: Yles märkliga klimatavtal.  I Sverige har vi ännu inte sett dokument som dessa överenskommelser, men vi upplever att de existerar när vi ser på TV och lyssnar på radion. Finns de i Finland, så finns de säkert även här. Fantastiskt att detta avslöjades, det går att spinna vidare på i all oändlighet hur propagandan fungerar i ett värlfärdsland i Norden på 2000-talet. Vilseförning av befolkningen –  av staten! Vi kanske inte ska vara så stora i orden när vi kritiserar andra länders förtryck! Vi har samma odemokratiska verktyg i användning på hemmaplan, usch!

För er som inte sett detta avslöjande om bedrägerierna som florerat så var så goda.

Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

10 tankar om “SNART ÄR LIDANDET ÖVER.

 1. Michael Ericson skriver:

  Har man måhända börjat inse att korthuset börjat rasa, både vad gäller varg och klimat, eftersom det verkar som om intensiteten i propagandan ökat? Är man rädd att ertappas med byxorna nere?

 2. Kenneth Erikson skriver:

  Lena Ek följer inte med i vetenskapens senaste rön. Ser vi något här som tyder på det?
  Detta fick jag som prenumererar på nyheter från Miljödepartementet, men det är en debattartikel som också kan ses här.
  Jag slår vad om en damcykel att Lena Ek saknar förmåga att ändra sin uppfattning, hon avgår hellre!

  Debattartikel
  Göteborgs-Posten 9 juni 2013
  Lena Ek, Miljöminister

  Goda odds för nytt klimatavtal

  Parterna i FN:s klimatförhandlingar slutför denna vecka i Bonn sin halvårssession inför nästa stora klimatmöte i Warszawa. Tjänstemannamötena i april betecknas som de mest lyckade på länge, med ökat engagemang kring förhandlingsborden. Målsättningen att nå en ny global klimatöverenskommelse 2015, att gälla från 2020, är inom räckhåll, skriver Lena Ek (C).

  Ändå går processen för långsamt. Dagens åtaganden för utsläppsminskningar räcker inte för att hålla temperaturökningen under två grader. Bonn-mötets slutsatser måste ge ännu mer kraft och konkretion åt överläggningarna.

  En viktig hållning för Sverige är att den globala ansats som slogs fast vid FN-mötet i Durban 2011 får bättre genomslag. Det var också mitt budskap när jag träffade Kinas miljö- och klimatministrar i Beijing förra veckan. Ett globalt deltagande ska spegla länders aktuella omständigheter och utveckling och inte utgå från en traditionell uppdelning mellan i- och u-länder. Rika länder ska fortsatt gå före med att minska utsläppen, men snabbt växande ekonomier som Kina, Indien och Brasilien måste ta ett större ansvar.

  Även om en ny klimatöverenskommelse kan rymma olika typer av åtaganden för olika länder, ska dessa vara kvantifierbara, gå att följa upp och tillsammans vara tillräckliga för att uppfylla tvågradersmålet.EU har en nyckelroll i Bonn i att uppmuntra länder med stora utsläpp att komma med besked om vad de tänker göra. Detta då den samlade ambitionsnivån till och med 2020 påverkar hur stora minskningar som behöver göras inom ramen för det kommande avtalet.

  Så länge nya utfästelser låter vänta på sig måste arbetet med kompletterande åtgärder fortsätta. Hit räknas att minska sot- och metanutsläpp, liksom utfasning av fossilbränslesubventioner. Dessa insatser underlättar för länder att höja sin ambition till 2020.

  Det finns dessutom synergier, då åtgärder mot kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar ger positiva hälsoeffekter. Detta har Sverige drivit under sitt ordförandeskap i Arktiska Rådet och är ett arbete som inte minst USA:s regering tar på största allvar.

  Viktig svensk roll

  Parallellt med arbetet mot 2015-överenkommelsen ska Bonn-sessionerna diskutera flera beslut som redan fattats för perioden före 2020, däribland frågor som rör anpassning och teknik- och kapacitetsutveckling. Sverige har en viktig roll i att få på plats ett flexibelt internationellt ramverk som stödjer utsatta fattiga nationer i att hantera klimatrelaterade förluster och skador, så kallat loss and damage. Den polska regeringen har signalerat att de vill att Sverige är med och leder dessa delförhandlingar i Warszawa i november.

  Klimatfinansiering

  Om finansieringsfrågor kommer upp i Bonn kommer Sverige att understryka vikten av att stimulera fler källor för nödvändiga investeringar i låg- och medelinkomstländer. Offentliga medel har en begränsad roll och bör framför allt användas strategiskt och för att katalysera privat kapital. I stället för att skapa helt nya kanaler måste befintliga strukturer som Gröna Fonden utnyttjas bättre.

  Även om frågor om klimatfinansiering efter 2020 är viktiga, är det för tidigt att i Bonn bestämma finansieringens framtida utformning. Det är ovisst hur anpassningsbehoven ser ut efter 2020 och vilka finansieringslösningar som finns tillgängliga då. Ett ekonomiskt stöd efter 2020 hör ihop med omfattningen av utvecklingsländers minskningsåtgärder, som i sin tur beror på vilka åtaganden de tänker göra.

  Viktigast av allt är att förhandlingarna kontinuerligt uppdateras med och vägleds av aktuell vetenskap. Resultaten från de rapporter FN:s klimatpanel börjar publicera i höst, varav den första lanseras i Stockholm i september, måste ges stor vikt vid förhandlingarna av den kommande överenskommelsen.

  För Sverige är det särskilt prioriterat att peka på den forskning som visar att nyttan av utsläppsbegränsningar på sikt överstiger kostnaderna. Prislappen för att världen fortsätter framåt utan att göra något åt utsläppen går inte ens att föreställa sig.

  Lena Ek (C)

  miljöminister

 3. Solveig Bachler skriver:

  Det samma gäller för djurskyddet, där är staten redan avslöjade. Nu följer bara väntan på vad EU-kommissionen kommer att göra åt saken = fördragsbrott, bevisat och klart, erkänt av div olika statliga myndigeter.
  Vem och hur de ska försöka fortsätta att mörka detta vet inte jag, men om jag förstått rätt då jag lyssnat på de med kunskap och tidigare erfarenhet kommer det att sparkas nedåt i organisationerna.

  • Kenneth Erikson skriver:

   Hej Solveig.

   Makten klarar inte av att i längden fortsätta mörka bort vetenskapliga fakta, mänsklig empiri och sunt förnuft.
   Hur vi kommer att märka det får vi se, men att politikerkåren måste engagera sig och ta till orda
   ser jag som ofrånkomligt.

   Mvh
   KE

 4. […] dessa forskningsresultat under mattan. Ni kan läsa om det här, mitt blogginlägg 9 juni 2013. https://rovdjurspolitik.wordpress.com/2013/06/09/snart-ar-lidandet-over/ Det finns många fler som inte okritiskt anammar IPCC och deras tro. Frågan är minsann komplex […]

 5. […] höga co2 halter som idag och nivåerna har både stigit och sjunkit på kortare tid än 50 år. Jag skrev om det här.  Liknande fakta förtigs och förträngs av miljörörelserna. De använder endast stöd som […]

 6. […] skrev ett blogginlägg om detta här där fler referenser […]

 7. […] Ett exempel: Jag har skrivit om det tidigare, för 4 år sedan, utan effekt under rubriken; Snart är lidandet över. […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: